De anomalieën van Stichting Oude Wereld (II)

aarde3In de vorige blog heb ik de eerste vier ‘anomalieën’ besproken die Kees Jan van Dam van Stichting Oude Wereld aanvoert als ‘feiten die tegengesteld zijn aan de theorie’. Van Dam hanteert hier overigens het begrip ‘evolutietheorie’ als een overkoepelende term voor het totale wetenschappelijke model dat de oorsprong van het universum, de aarde en het leven op aarde omschrijft. In feite zijn dit verschillende modellen, maar op zich is er niets tegen het totale plaatje te bespreken. Het ‘Bijbels ontstaansmodel’ dat Oude Wereld aanhangt, gaat immers uit van een recente schepping van universum, aarde en leven.
Ik merk nog wel even op dat mijn bespreking van de punten van Van Dam bepaald niet uitputtend is. Bewijs voor de hoge ouderdom van de aarde en de realiteit van evolutie is ook te vinden in mijn boek, en dat ga ik niet allemaal overdoen op dit blog.

We zijn nu aangekomen bij claim nummer 5 van Van Dam:
5) a) Tussen de aardlagen is gewoonlijk geen spoor van erosie of gewroet door organismen te zien terwijl dit er overvloedig zou moeten zijn. b) Het neerleggen van de aardlagen zou immers miljoenen jaren duren. c) In plaats van sporen van overvloedig leven vinden we massakerkhoven.

Ook dit is weer een samengesteld argument, die ik met a, b en c heb aangegeven. En we beginnen natuurlijk met argument a). Nu is geologie niet helemaal mijn ding. Ik ben bioloog maar weet ook wel het een en ander van sterrenkunde, uit liefhebberij vroeger en tegenwoordig omdat ik regelmatig astronomisch onderzoek versla in de Universiteitskrant, mijn werkgever. Maar in Groningen zit geen geologische afdeling.
Echter, dat er geen sporen van erosie tussen aardlagen zichtbaar is, lijkt mij nogal sterk. Ik weet ook niet waar dit precies op slaat. Er liggen bijvoorbeeld uitgesleten rivierbeddingen die later zijn opgevuld in het geologisch archief. Er zijn mineralen verdwenen uit gesteenten (chemische verwering). Ik heb even zitten zoeken op het weblog The GeoChristian, en vond deze post over de vermeende afwezigheid van erosie in de geologische kolom. Hij bespreekt de argumenten uit het jonge aarde kamp uitgebreid.

De U-vormige woning van Diplocraterion
De U-vormige woning van Diplocraterion

Dan het gewroet. Is dat er niet? Jawel hoor. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit plaatje, een fossiel spoor van het onderkomen van Diplocraterion. Het is ook beschreven in ‘The Bible, Rocks and Time’ van Young & Stearly, twee christen-geologen die in een stevig maar helder boek uitleggen waarom de aarde toch echt heel oud is, en waarom argumenten uit het jonge aarde kamp niet kloppen.

Goed, door naar argument b). Dit is een typisch creationistisch argument, waarin een deelargument wordt verabsoluteerd. Het uniformisme, dat z’n grote doorbraak beleefde via Charles Lyell, een man die Darwin sterk beïnvloed heeft in zijn denken, stelt dat geologische processen in het verleden niet afwijken van wat we nu zien. Doorgaans zien we dat erosie en afzetting van (veelal geërodeerd) materiaal langzaam gaan. Veel lagen in het geologisch archief worden ook gezien als het resultaat van miljoenen jaren van afzetting. Maar dit betekent niet dat álle aardlagen per se in miljoenen jaren zijn afgezet. Er zijn aardlagen waarin fossiele wortels van fossiele bomen zitten. Die zijn op de plek waar ze groeiden bedolven. Maar andere afzettingen moeten juist wél over een lange periode van tijd zijn ontstaan. Young & Stearly geven daarvan verschillende voorbeelden in hun boek. Dat een afzetting over een lange periode moet hebben plaatsgevonden is bijvoorbeeld te zien wanneer ‘evaporieten’ zichtbaar zijn, afzettingen die ontstaan door verdamping. Ook een stapeling van koraalriffen wijst op een lange periode. En nee, je kunt geen twee intacte koraalriffen boven op elkaar krijgen door een zondvloed. Dan zouden de koralen aan stukken zijn geslagen.

En dan de massakerkhoven (c). Die vind je inderdaad regelmatig. Maar, opnieuw verwijs ik naar Young & Stearly, veel van die massakerkhoven bestaan uit complete ecosystemen. De GeoChristian behandelt dit onderwerp ook, zie hier. En dat is toch onverwacht. Opnieuw (en dit argument gebruik ik ook in mijn boek) toont het fossielenarchief ordening, niet de chaos die je verwacht van een zondvloed.

Snel door naar:
6) In de opeenstapeling van aardlagen lopen vermeende geologische tijdperken door elkaar heen. er is geen bewijs voor strikte grenzen.

Het argument dat ‘de geologische kolom niet bestaat’ hoort bij het standaardpakket van het jonge aarde creationisme. En hoe vaak dit ook wordt ontkracht, het blijft in gebruik. Ik verwijs maar even naar Talk.origins, waar wordt aangetoond dat de kolom wel degelijk aantoonbaar is. Natuurlijk is er ook weer een tegenblog, van John Woodmorappe op de site ‘True.origins’.
In mijn vorige post heb ik al aangegeven dat de stratigrafie binnen de geologie al dateert van rond 1800, ver voor Darwin. En het is ook een feit dat veel van de vroege geologen christen waren. Het twijfel aan de vraag of er bewijs is voor een wereldwijde zondvloed dateert ook van die tijd – en ontstond dus niet in antichristelijke kringen, maar juist onder christen-geologen. Het was dus het bewijs dat deze mannen zagen wat ze deed twijfelen aan de heersende Bijbeluitleg, niet een vooringenomen idee over de onjuistheid van de Bijbel.
Natuurlijk, ‘de geologische kolom’ zul je niet snel terugvinden. Maar dat komt nu juist doordat omstandigheden op de aarde niet overal gelijk zijn. Wanneer de geologische kolom grotendeels tijdens een wereldwijde zondvloed van ongeveer een jaar is ontstaan, verwacht je juist veel meer uniformiteit!

7) Uitkomsten van radiometrische datering via helium en C14 wijzen op een jonge ouderdom van gesteente. Er is geen bewijs voor hoge ouderdommen.

Opnieuw, lees mijn boek voor een beschrijving van de vele verschillende aanwijzingen dat de aarde wel degelijk heel oud is. Voor meer details, lees Young & Stearly.
Voor wie niet weet waar dat helium-argument vandaan komt, zie hier. En voor een kritiek op het argument, zie het Talk.origins archief. Dit artikel is bijgewerkt in 2010. Het draait allemaal om de vraag of bepaalde kristallen (zirkonen) meer helium bevatten dan verwacht. Het helium ontstaat door verval van uranium. Omdat helium een gas is, kan het uit de zirkonen diffunderen. Humphreys heeft de diffusiesnelheid in het lab bepaald, en stelt dat de hoeveelheid helium die in zirkonen wordt gevonden veel hoger is dan je op grond van een leeftijd van miljoenen jaren mag verwachten. Maar critici stellen onder meer dat zijn labmetingen en de selectie van monsters in het veld niet kloppen.
Laat ik het voorzichtig zeggen: de observatie dat bepaalde mineralen te veel helium bevatten en dus niet miljoenen jaren oud kunnen zijn is alles behalve een feit. Er is één experimentele waarneming, maar uitzonderlijke claims vragen uitzonderlijk bewijs. Het beste bewijs zou natuurlijk bestaan uit een gezamenlijke expeditie van Humphreys en zijn critici, waarbij monsters worden genomen die door beide partijen zijn goedgekeurd, en gezamenlijke lab-metingen onder vooraf afgesproken condities.
Overigens slaagt Van Dam er opnieuw in om twee totaal verschillende observaties in één argument te gieten. Koolstof 14 is immers een manier om biologisch materiaal te dateren, je gebruikt dit niet voor gesteenten.
Over C14 is al menige discussie gevoerd op deze blog, en ik heb niet zoveel zin dit weer over te doen. De discussie heeft zo langzamerhand het stadium van welles/nietes bereikt. Er staat nog wel een vraag van mij uit die discussie open: ‘wat zou je ervan overtuigen dat er geen C14 in diamant of steenkool zit?’.

De laatste anomalie:

8)  a) De roodverschuiving van sterrenlicht is afgenomen, wat onverenigbaar is met een oerknal. b) Lichtsnelheid (en daaraan gekoppeld vervalsnelheid) is de afgelopen eeuwen afgenomen, wat een correctie nodig maakt van radiometrische ouderdomsdatering. c) De uitkomsten komen daarmee binnen het bereik van een circa 7000 jaar oude aarde,zoals die wordt gesuggereerd in Bijbels en buiten-Bijbelse bronnen.

Zo. Weer een samengesteld argument. Het probleem is alleen, dat ik niet precies weet wat met a) wordt bedoeld. Er bestaat een ‘tired light’ hypothese, die stelt dat fotonen tijdens hun tocht door het heelal energie verliezen (dank aan Eelco voor de tip). Maar die is vooral nog van ‘historical interest, aldus Wikipedia. Het is ook mogelijk dat Van Dam verwijst naar de hypothese dat de roodverschuiving in verre sterrenstelsels (dus niet sterren) niet continu verandert, maar in sprongetjes. Dit is door Barry Setterfield gebruikt om een theorie op te zetten die hier gevonden kan worden. Volgens Setterfield neemt de snelheid van het licht af.
b) Maar neemt die snelheid inderdaad af? In opnieuw het talk.origins archief is dit artikel te vinden. Setterfield baseert zich onder meer op datasets van historische metingen van de lichtsnelheid, wat nogal wankel bewijs is. Er zijn nogal wat metingen die langzaam naar een eindpunt convergeren, simpelweg omdat de techniek van de meting beter is geworden. Zelfs wanneer één persoon met één instrument een meting herhaald uitvoert, is het mogelijk een ‘leercurve’ te krijgen.
En de sprongsgewijze variatie in roodverschuiving, die is inderdaad waargenomen in vroege (en kleine!) surveys van verafgelegen sterrenstelsels, maar de sprongetjes verdwenen toen grote datasets beschikbaar kwamen (opnieuw, dank aan Eelco voor de informatie).
Nog een probleem met de afname van de lichtsnelheid is dat de vervalsnelheid van radioactief materiaal eraan gekoppeld is. Zoals allerlei commentatoren al hebben opgemerkt, wanneer die vervalsnelheid in het verleden veel hoger was, moet dat een enorme hoeveelheid warmte hebben geproduceerd. Al het radioactief verval op aarde van de afgelopen 4,5 miljard jaar proppen in 7000 jaar zou de aarde doen verdampen.
En omdat E=mc2, zou een veel hogere lichtsnelheid (c) ook betekenen dat de omzetting van massa in energie veel meer energie zou opleveren. Dus zou de fusie van waterstof (zoals in de zon) veel meer energie produceren. En opnieuw, de aarde zou daardoor verschroeid zijn.

Kortom, dat de feiten wijzen op een aarde van ongeveer 7000 jaar (argument 8c) is alles behalve bewezen. Sterker nog: het lijkt onmogelijk.

Please follow and like:

51 gedachten over “De anomalieën van Stichting Oude Wereld (II)”

 1. Pfew, wat een lang stuk weer …

  Een opmerking over radioactief verval: hoe is de vervalsnelheid (of eigenlijk: de halfwaardetijd) aan de lichtsnelheid gekoppeld ? Ik dacht niet dat de halfwaardetijd van het zwakke verval afhangt van de lichtsnelheid … maar alleen van de koppelingskonstante voor de zwakke kernkracht.

  Over je boek gesproken: ik heb het helemaal uit, maar nog geen tijd gehad m’n gedachten erover ergens op te schrijven …

 2. @ Eelco, die koppeling maakt Van Dam. Ik weet niet heel zeker waar dit vandaan komt, maar het zou uit Setterfield kunnen komen. Een afname van de snelheid van radioactief verval is een standaard argument van jonge aarde creationisten, en zou door RATE bewezen zijn.

 3. @Rene, ik begrijp dat het van Dam is die die koppeling maakt, maar ik vroeg me af waar die vandaan komt … ik zal Setterfield’s website eens doorkijken.

 4. @Rene,

  Mij resteert na mijn dank voor jouw uitleg en aanvullende verwijzingen slechts een opmerking:

  Kortom, dat de feiten wijzen op een aarde van ongeveer 7000 jaar (argument 8c) is alles behalve bewezen. Sterker nog: het lijkt onmogelijk.

  Mag ik het nog sterker uitdrukken (en natuurlijk niet alleen op basis van jouw reactie)?

  Het IS onmogelijk!!!

 5. Hmmm, op Setterfield’s website vind ik:
  “Generally, therefore, the dimensionless coupling constants may be taken as invariant with changing c.”

  Dan moet van Dam het toch ergens anders vandaan gehaald hebben …

 6. @ Tim, thanks for the link to your presentation. Language shouldn’t be a problem here, but I might translate some slides for future presentations!

 7. Over claim nummer 5, zoals gebruikelijk : een niet-specialist, namelijk een ingenieur, laat zich uit over een vakgebied, namelijk de sedimentologie, waar hij niet in is opgeleid. Hij vertaalt, selecteert en kopieert wat slordig van Snelling uit AiG, die ook geen sedimentoloog is.

 8. “Een opmerking over radioactief verval: hoe is de vervalsnelheid (of eigenlijk: de halfwaardetijd) aan de lichtsnelheid gekoppeld ? Ik dacht niet dat de halfwaardetijd van het zwakke verval afhangt van de lichtsnelheid … maar alleen van de koppelingskonstante voor de zwakke kernkracht.”

  Dit moet jij weten, Eelco. Je moet niet aan biologen vragen wat de fysici moeten beantwoorden. Eelco zou moeten weten dat de vervalsnelheid geen constante is, maar dat deze wel degelijk kan worden beinvloedt door externe factoren.

  Fransen zou het ook moeten weten…

  pb

 9. Dag Peter.

  Even voor de duidelijkheid: ik ga niet met je op het blog van een ander discussieren zolang je dat op je eigen blog al meer dan een maand niet toegestaan heb.

 10. Hallo René.

  Met grote interesse jouw artikelen hier (en tevens boek) gelezen waarin jij als wetenschapper duidelijk maakt dat het ontstaan van de aarde en het leven echt veel langer geleden is dan de paar duizend jaar die jonge aarde creationisten claimen.

  Dat brengt mij eigenlijk op de volgende vraag: Zijn er nog bepaalde argumenten uit de creationistische hoek die jij als sterk kunt aanmerken en waar de huidige wetenschap nog geheel geen antwoord op heeft.
  M.a.w. “daar hebben ze een punt!” of is alles zo’n beetje wel weerlegd?

 11. Beste Willem, in het algemeen is alles wel zo’n beetje weerlegd. Wat niet wegneemt dat er nog heel veel vragen over bijvoorbeeld evolutie onbeantwoord zijn. De wetenschap pretendeert af en toe alles al te weten – rond 1900 dachten natuurkundigen dat de natuurkunde ‘af’ was. We weten heel veel niet.
  Verder claimen sommige wetenschappers dat ze vanuit de wetenschap kunnen bewijzen dat er geen schepper is. Dat mogen ze aannemen, maar bewijzen is iets anders.
  Maar nogmaals, dat de aarde 6000 tot 10.000 jaar oud is, dat is naar mijn idee inmiddels wel helemaal weerlegd. Ik besteed er een paar hoofdstukken aan in ‘Gevormd uit sterrenstof’, zowel aan het wetenschappelijk model als aan het jonge aarde creationisme.

 12. @René,

  “Verder claimen sommige wetenschappers dat ze vanuit de wetenschap kunnen bewijzen dat er geen schepper is.”

  Welke wetenschappers bedoel je precies? Victor Stenger schiet me zo gauw te binnen (van reputatie, niet zelf gelezen).

 13. @Rene:
  ik heb je link aangeklikt, maar vond daar alleen wat vage zinnen, geen uitleg … alleen zeggen dat de lichtsnelheid in formules voorkomt is nogal kort door de bocht: er komen wel meer natuurkonstantes in voor.
  Sterker nog, ook de constante van Planck komt daar in voor, en die verandert volgens Setterfield ook met de tijd, en wel als h ~ 1/c
  Dit om hc constant te houden … en laat het nou net de combinatie hc zijn die in koppelingsconstantes (waar de vervalsnelheid van afhangt) voorkomt !

  Die koppelingsconstantes zijn trouwens niet echt konstant: ze hangen af van de energie van het process waarop ze van toepassing zijn, en daarom wordt er meestal over ‘running coupling constants’ gesproken.
  Maar ze hangen niet van de lichtsnelheid af.

 14. Ik snap vooral niet waar de uitspraak van Setterfield op gebaseerd is, en of het inderdaad Setterfield is waar van Dam zich op op beroept … een vage bedoening allemaal. Het wordt nergens uitgewerkt, niet door van Dam, en niet door Setterfield.

 15. @Jan:
  dat zou ik kunnen doen, maar ik vind toch wel dat hij op z’n minst de moeite moet doen z’n uitspraken uit te werken, en een afleiding te geven van hoe de vervalsnelheid van de lichtsnelheid zou moeten afhangen.
  Snap ik die afleiding niet, dan zal ik uiteraard vragen wat hij bedoelt. Maar nu zie ik alleen maar een losse stelling, zonder motivatie (die ik wel kan raden), en zonder uitwerking.

  Of heeft iemand anders die wel kunnen vinden ? Z’n website is rommelig, om het netjes te zeggen.

 16. @Rene:
  daar kan ik op het eerste gezicht niks van maken: hij stelt daar dat de snelheid van nucleonen in orbitals evenredig is aan de lichtsnelheid c ??? En dat “dus” de ‘alpha particle escape frequency’ ook evenredig is aan c ? Ik zal er eens op kauwen als ik tijd heb, of inderdaad een mailtje sturen naar Setterfield.

  Van z’n vergelijkingen 3-7, die nodig zijn voor z’n bovengenoemde afleiding, kan ik al helemaal niets maken – E=mc^2 voor chemische reacties ??? Eh ?
  En E=mc^2 geldt alleen voor deeltjes in rust: dan kun je dat niet vrolijk gebruiken om te claimen dat v proportioneel aan c zou zijn !

  Maar ik ben niet de enige die weinig met dit verhaal aankan: http://homepage.mac.com/cygnusx1/cdecay/cdecay_quickref.html

  Zie ook hier: http://homepage.mac.com/cygnusx1/cdecay/index.html

 17. @Jan:
  bedankt voor de link – ik ben dus (logischerwijs, eigenlijk) niet de enige die de vraag stelt waarom de vervalsnelheid van c zou moeten afhangen … en Setterfield verwijst dan vrolijk naar hetzelfde verhaal dat Rene gevonden heeft, i.p.v. antwoord te geven.

  Ik denk dat ik wel weet wat het antwoord op een eventueel mailtje naar Setterfield gaat worden !

 18. @ Eelco,

  Een mailtje naar Setterfield geeft misschien antwoorden. Een gezegde is: ‘Nooit geschoten altijd mis.’ 🙂

 19. @Jan:
  hoeft niet hoor … het gaat bij vergelijking 3 al goed de mist in.

  Nogmaals, m c^2 is de rustenergie, niet de totale energie van een deeltje: die is gamma m c^2, met gamma=1/sqrt(1-v^2/c^2).
  Daar zit nog eens een afhankelijkheid van c in, maar belangrijker nog is dat elk deeltje z’n eigen snelheid kan hebben, en dus z’n eigen kinetische energie. Energiebehoud geldt voor de hele reactie, dus alle rust- en kinetische energie bij elkaar geteld.

  Dus we kunnen bij vgl. 3 al stoppen, daar die helemaal niet volgt.

 20. @ Eelco

  gamma wordt alleen relevant als de snelheid in de buurt van de lichtsnelheid komt, en is dus gewoon 1.

  Er is denk ik een eenvoudig bezwaar tegen de gevolgen van Setterfields idee. Stel dat de vervalsnelheid inderdaad afneemt, voor mijn part als gevolg van afname van de lichtsnelheid; en dat het bewijs voor radio-actief verval om die reden niet meer zou hoeven leiden tot de conclusie dat de aarde oud is. Dat zou een probleem zijn, omdat het leven al op de derde dag geschapen is; en er tegen die tijd extreem sterke straling van radio-actieve isotopen zou komen.

  Setterfield probeert dit op te lossen door te stellen dat de zware radioactieve materialen allemaal in de aardkern zaten (en daar gezorgd hebben voor de nu aanwezige warmte). Pas bij de veronderstelde catastrofale ‘verdeling van de aarde’ in de dagen van Peleg en de torenbouw van Babel zou dit naar boven zijn gekomen.

  Dit is echter in strijd met isochron dateringen, die bij constant verval een verstreken tijd sinds de stolling van vaste gesteenten geven. Deze dateringen geven immers zeer hoge ouderdommen, en dus zou er nog steeds een bizar hoge straling met bijbehorende warmteproductie aan het aardoppervlak moeten hebben plaatsgevonden sinds de dagen van Peleg. Dit is onverenigbaar met het leven op aarde, en dus heeft de jonge aarde creationist imho niets aan de verzinsels van Setterfield.

 21. @Pieter:
  de vervalproducten kunnen hele hoge snelheden hebben, en gamma is dan wel degelijk belangrijk. Ook is belangrijk om de relativistische kinetische energie van die deeltjes mee te nemen in de energiebehoud vergelijking, en dan volgt vgl. 3 van Setterfield niet meer.
  Jouw bezwaar is ook een geldige, maar de strikt natuurkundige lijkt me ook toepasselijk.

  Over vgl. 5 heb ik het nog niet eens gehad: daar wordt de rust-energie weggelaten (en alleen de niet-relativistisch benadering gegeven). Maar daarna wordt toch vgl. 5 aan vgl. 3 geknoopt.
  Een warboel.

 22. @ Eelco

  Okay, dat is zo, maar Setterfield bedoelt hier eigenlijk niet de reactie zelf. Uit de titel en het vervolg blijkt toch dat hij het heeft over de rustmassa van een atoom.

  Daarbij komt dat, wanneer je vergelijking veralgemeniseert voor een geval met kinetische energie, de afhankelijkheid van c^2 bij relativistische snelheden alleen maar sterker wordt, gamma is dan groter dan 1. Vergelijking 3 is dan een understatement, als links een rustmassa staat.

  Ben overigens met je eens dat het allemaal een warboel is, zeker bij verg 20-22.

 23. @Pieter:
  hij begint toch echt met:
  “Chemical and nuclear reactions obey the standard equation

  E = mc2 (2) ”

  En waar hij ‘chemical’ vandaan haalt ???

 24. @ Eelco
  Tja, ik denk dat dat een onzinzin is – waarschijnlijk heeft hij er niet over nagedacht 🙂

 25. @Rene:
  het is geen artikel, maar een intern rapport … geen peer review dus, om maar eens iets te noemen.
  Ik vrees dat de gemiddelde reviewer er gehakt van zou maken … ik wel, in ieder geval, en ik ben niet eens zo streng normaal.

 26. @Eelco: je denkt toch niet dat Setterfield serieus is? Het is creationistische agitprop, meer niet.

 27. @Martin:
  waarschijnlijk meent Setterfield zelf het wel serieus … of denk je dat hij iedereen voor de gek houdt ?

 28. Voor Setterfield geldt a priori dat de Bijbel letterlijk waar is, dus moet alles daarvoor wijken. Een anti-wetenschappelijke reputatie is geen goede PR, dus dient er een “wetenschappelijk alternatief” (Fair Science) aan publiek en politiek gepresenteerd te worden. Setterfield heeft ooit natuurkunde gestudeerd, dus weet hij er genoeg vanaf om de gemiddelde onwetenschappelijke lezer in verwarring te brengen. Zie het ge-OH over c-decay. De stichting “Oude Wereld” hakt met hetzelfde bijltje. Het doel heiligt de middelen. Setterfield is met politiek bezig, niet met natuurkunde.

 29. De bijbel is niet politiek nog wetenschappelijk ‘dat kun je geloven. maar politiek en wetenschap gaan er wel aan geloven
  als je eens voor God zult staan, want kun je niet kiezen, heb je wel wat te verliezen. En komt je duur te staan, als je rekent dat je niet meer van je zelf kunt zeggen ‘daar kom ik aan!
  Met het wetenschappelijk ontleden van de schepping en het geschiedenis lot, wat schoor je dan voor punten als je begraven word.
  En al had de evolutie ‘o zo veel gelijk, wat wou je dan bereiken in het doden rijk!?
  Niemand kan de dag nog weten dat hij is geboren, en zeker niet dat hij is verwekt, maar dat hij bestaat gelooft hij wel
  al heeft hij het niet gezien dat hij is gebekt. Zo is het ook met de schepping gegaan, je was er niet bij maar je kunt weten van het god,s bestaan

  Eens ooit, moet er de eerste
  eb en vloed toch zijn geweest
  het water van laag ja kwam hoog
  in het prille begin van water en spin
  van vogels en van vissen, en dieren
  die het water al konden missen

  eens ooit was er de eerste mens
  “levende vrij” als een goden wens
  rakelinks levend als een individu
  een wereld geleden als mensen van nu
  eens dan zal het heel anders zijn
  een wereld van vrede en zonder pijn

  eens ooit als wij niet meer zijn
  dan zal God u roepen groot en klein
  men zal gaan naar een huis van licht
  ja doden zijn dan weer gekeert en gericht
  de schaduw der dood zal niet meer zijn,
  de nieuwe morgen zal altijd en eeuwig zijn.

 30. Die link die je gaf, Rene, is toch wel erg droevig. En dan beginnen ze in de inleiding al met de nazi’s …

  Toch bijzonder hoe je jezelf zo snel en zo grondig in de voet kan schieten.

 31. Hun ‘wetenschappelijk instituut’ gaan ze niet uit de VS maar uit Duitsland kopiëren.
  http://www.wort-und-wissen.de
  Maar die zullen het op hun beurt wel uit de VS gekopieerd hebben.

  Ze beloven wel om naast het bestuderen van andermans onderzoek ook eigen onderzoek te gaan doen. Dat zie je niet vaak bij creationisten. Een wetenschappelijk tijdschrift om straks de resultaten van dat onderzoek in te publiceren hebben ze al: de Weet. (Ze hoeven eigenlijk alleen nog maar een microscoop, een stel witte jassen en een sterrenkijker te kopen. En een schepje om fossielen mee op te graven.)

  Ik zag dat dat ‘Burgerinitiatief Fair Science’ nog steeds loopt. Bij 40.000 handtekeningen komt het in de Tweede Kamer op de agenda. De teller staat nu, na drie jaar, op 13.082.

 32. Toen ik vroeger naar de kleuterschool ging, kreeg ik ook een emmertje en een schepje. Maar voor geloof heb je dat niet echt nodig. Maar de woord speling is leuk.
  Het oude testament is duidelijk genoeg en ook traceerbaar. En kan de creationist zijn eerste grijs rustig aan houden
  Evolutionisten moeten later gedacht hebben dat zij daar
  mooi mee uit de weg konden, met dat schepje emmertje en stoffertje,en voor sommigen ook nog brood op de plank.

  De creationist zit een ander soort wetenschap die veel verder reikt dan een fossiel met een summiere aanwijzing, die verteld dat het in ieder geval dood is gegaan.

 33. Vroeger was er een tijdschrift van de Evangelische Hogeschool, zie
  http://nl.wikipedia.org/wiki/So%CF%86ie

  Dat tijdschrift is verdwenen: waarom, bij gebrek aan ijver?
  Gaat men alles vanuit die stichting de oude wereld nog eens dunnetjes over doen, fanatieker maar met een smallere basis?

 34. Ik heb eens op de site van die Evangelisch Hogeschool gekeken. Het is helemaal geen onderwijsinstelling, ze bieden niet eens onderwijs aan! Alleen maar vaag omschreven cursussen persoonlijke ontwikkeling. Mag dat zomaar, jezelf hogeschool noemen, is die benaming niet beschermd? (Volgens Wikipedia is de EH de enige niet erkende hogeschool in Nederland.) Waarom doen ze zich zoveel sjieker voor dan ze zijn? Hebben ze de bijbel soms niet gelezen?

 35. @Ludo, bij de oprichting van de EH bestond nog de ambitie om een volwaardige, geaccrediteerde onderwijsinstelling te worden (net als de VU destijds). Er heeft bijvoorbeeld een tijdlang een opleiding Journalistiek gedraaid. Tijs van den Brink is daar nog afgestudeerd, net als Wouter Kurpershoek. De opleiding is al jaren overgegaan naar de CHE.

  De EH is zich gaan toeleggen op een ’tussenjaar’, tussen school en hbo/universiteit, waarbij de nadruk vooral ligt op persoonlijkheidsontwikkeling. De school pretendeert nergens om meer te doen, de naam is eerder een reliek uit het verleden.

 36. @René,

  Misschien moesten ze dan maar eens afscheid nemen van dat reliek. Hogeschool is hogeschool, hoe bescheiden je pretenties ook zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.