807 gedachten over “Overdenkingen in tijden van corona”

 1. Het boek van Haushofer is besteld door Eelco van Kampen. Maar we horen daar verder niks over.
  Ronald V. schrijft:

  Haushofers boek lijkt mij ook te behapstukken voor de intelligente leek met een brede belangstelling, zeg, voor een Jaap.

  Kansloos, lijkt me. Ik heb het boek – als enige hier? – helemaal gelezen. Het is überhaupt niet duidelijk welke doelgroep de schrijver voor ogen had. In ieder geval niet de intelligente leek met een brede belangstelling.
  Ook ludo gaat het boek voor die prijs kopen. En hoe beviel dat, ludo?

 2. Ronald V. schrijft:

  Ik zal geen Nienhuys op je af sturen.

  Mag je gerust doen. Hij was één van de mensen die destijds geprobeerd heeft om mij weer “op het rechte pad” te brengen. Zoals je wel weet zonder succes.

  Maar ik denk wel dat [ .. ]

  In plaats van het woord denken zou het woord weten niet misstaan als je iemand van pseudo verdacht wilt maken.
  Afgezien daarvan speel je op de man in plaats van op de bal. Er liggen nogtans genoeg ballen in het veld, peer reviewed nog wel.

  Maar wat zien ik? Er wordt alsnog gespeeld op een bal in plaats van op de man:

  De propositielogica is prachtige wiskunde maar af en toe te beperkt. En daarom zijn er andere wiskundige logica’s ontworpen. Bijvoorbeeld modale logica’s.

  En al deze mathematische logica’s zijn alleen maar succesvol binnen de context van .. mathematische logica’s. In feite is hier sprake van één grote cirkelredenering.
  Je mag er alle bewijsvoeringen op het Mathematics forum op nakijken. Het leeuwendeel gebruikt gewoon de omgangstaal logica. Die is al eeuwenlang nodig en voldoende.

 3. @Han,

  Nog niet gekocht. Ik doe dingen liever in mijn eigen tempo dan dat van anderen. Het lezen ervan ga ik ook in mijn eigen tempo doen.

 4. Zoals Prediker al zei: overal is een tijd voor 😛

  @Andre: wil je nog mijn vraag beantwoorden? Het hoeft niet, maar het lijkt mij de meest zinvolle vraag wat betreft dit onderwerp.

 5. Haushofer,

  Als je die vraag voor Andre aan mij zou stellen dan zou ik antwoorden dat de wetenschappers nooit van z’n leven een naturalistische verklaring voor het ontstaan van leven zullen kunnen vinden.
  Wat jij denkt te kunnen bewerkstelligen en wat ik opmaak uit jouw vraagstelling is zo iets als ik stond er bij en keek er naar, vergeet dat maar.
  Ook gaat het niet over een bevestiging van geloof maar over zeker weten, deze vaststelling is voor iemand die vastzit in het uitsluitend met behulp van zijn 2-dimensionale redenerend verstand ervaren en duiden van de werkelijkheid een onoverkomelijke hindernis.

 6. – dat de wetenschappers nooit van z’n leven een naturalistische verklaring voor het ontstaan van leven zullen kunnen vinden. –

  Bedoeld wordt “nooit van hun leven”?

  Maar we zitten niet op een taalforum alhoewel taal natuurlijk, en wellicht ook bovennatuurlijk, de alfa en de omega is van het denken over de werkelijkheid in al haar aspecten en facetten.

  Maar hoe weet Marten dat zo zeker dat het leven niet naturalistisch verklaard kan worden? Hoe weet hij dat de biochemie geen verlengstuk is van de niet-biochemische chemie? Heeft hij speciaal biochemisch DNA dat hem wijsmaakt dat “levende” stof nooit uit “dode” stof kan zijn ontstaan? Heeft hij een speciaal telefoonlijntje, G333, met den Heere God? Of gaat het om G7?

  Maar me dunkt dat we kunnen spreken van de wet van Marten: als Marten je op de één of andere wijze bijvalt, dan kun je er rattenkruid op innemen dat je er lelijk naast zit.

 7. Haushofer

  Ik meende hem al eerder beantwoord te hebben ,
  maar ik ben nu even druk , kijk van het weekend wel even

 8. @ Marten: zijn er nog meer natuurwetenschappelijk te formuleren vragen waarover je dezelfde mening hebt?

 9. In Bijbelvast, uitgave Logos Instituut, nr 1, van mei 2020, bespreekt Pieter Gert van der Veen of Abraham, Izak en Jakob kamelen hadden.
  Zo te zien gaat het hierbij om twee vragen.

  De eerste vraag is of de tekst uit Genesis overeenkomt met wat we weten over kamelen als last- of rijdier in het gebied waar Genesis Abraham, Izak en Jakob plaatst. Bij ‘kamelen’ in de tekst van Genesis weten we niet of het over de eenbultige dromedaris gaat of over de tweebultige Bactrische kameel. Het natuurlijke verspreidingsgebied van de dromedaris is Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Arabië. De Bactrische kameel komt uit Centraal Azië. De dromedaris is in het wild uitgestorven; er zijn nog kleine populaties wilde tweebulters.
  De tweede vraag is of het op enigerlei manier belangrijk is om te weten of Genesis al of niet in overeenstemming is met eventuele aanwezigheid van gedomesticeerde kamelen in het Midden-Oosten omstreeks 2000 of 1800 vChr.

  1 Genesis en de domesticatie van de twee kamelensoorten.
  De bijbelplaatsen over de kamelen van Abraham, Izak en Jakob zijn de volgende.
  – Genesis 12:16, waar Abram geschenken krijgt nadat Saraï door of voor de farao genaast wordt: Omwille van haar deed hij goed aan Abram, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg.
  – Genesis 24,bv vers 10:Daarop nam de dienaar tien kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich.
  – Genesis 30:43, over het bezit van Jakob: Zo breidde het bezit van deze man zich zeer sterk uit; hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels.
  Dat de kamelen samen genoemd worden met andere getemde soorten en als lastdier laat zien dat de schrijver in deze verzen uit Genesis aan gedomesticeerde tamme kamelen denkt.

  Abraham, Izak en Jakob leefden ergens tussen 2100 en 1800 vChr. Waren er toen tamme dromedarissen of tamme Bactrische kamelen in Egypte en Kanaän? Gezien hun huidige verspreiding als lastdier zou je bij de kamelen van Genesis aan dromedarissen denken, maar Van der Veen schrijft dat dromedarissen pas vanaf de twaalfde eeuw vChr in Kanaän gehouden werden. De dromedaris valt af als de kameel van Genesis.
  Dan maar de Bactrische kameel? De Bactrische kameel is veel eerder getemd dan de dromedaris; vanaf omstreeks 2500 vChr zijn er tamme Bactrische kamelen. Van der Veen zegt dat ‘’kort daarna zouden zij naar Mesopotamië zijn gebracht.” Het is duidelijk dat Bactrische kamelen genoemd worden in lijsten en inscripties in Mesopotamië, in de oud-babylonische periode, tussen 2000 vChr en 1600 vChr. In Egypte zijn er oude afbeeldingen van dromedarissen: van wilde dromedarissen. De oudste vermelding van gedomesticeerde kamelen in Egypte is uit de tijd van de Assyrische invasie, de zevende eeuw vChr. Er zijn geen Bactrische kamelen uit Egypte bekend.
  Van de Veen houdt een slag om de arm: “er zijn aanwijzingen dat mensen al kamelen hielden in de tijd en het leefgebied van Abraham”. Er zijn aanwijzingen dat de wilde vormen bekend waren, en dat er weleens karavanen met tweebulters als lastdier in Mesopotamië arriveerden. Er zijn geen aanwijzingen voor tamme dromedarissen en tamme Bactrische kamelen in Kanaän en Egypte omstreeks 2000 vChr – 1800 vChr. Dat beweren de twee bronnen die Van der Veen noemt ook niet.

  2 Waarom vindt Van der Veen het belangrijk of Abraham kamelen had?
  Uit het voorafgaande volgt dat het onwaarschijlnijk is dat Abraham, Izak en Jakob kamelen hadden. In de veel latere tijd dat Genesis opgeschreven werd hadden nomaden dromedarissen, naast ezels, voor vervoer en transport. De schrijver voegde de dromedarissen in in het verhaal van Abraham. Geen enkel probleem.
  Dan staat er een FOUT in de Bijbel! De Bijbel is dan niet historisch correct!
  Zoiets is alleen van belang voor aanhangers van de extreemste vorm van ‘Van Kaft Tot Kaft’. Bijvoorbeeld te vinden bij het Logos Instituut.

 10. Haushofer,

  Als ik schrijf dat jij er bij staat en er naar kijkt en dus denkt dat je wel eventjes alles kunt verklaren dan is het toch duidelijk dat dit op alle wetenschappelijk te formuleren vragen betrekking heeft.
  Het is ook duidelijk dat door maar door te gaan op de eenmaal ingeslagen weg niets anders is dan speculatie zonder enig idee van richting in een dikke mist van ongegronde aannames.
  Wat tegenwoordig door moet gaan voor wetenschap is niets anders dan techniek, dat je weet hoe je de stekker in het stopcontact moet steken wil niet zeggen dat je weet wat elektriciteit is.

 11. Marten schrijft:

  Als je die vraag voor Andre aan mij zou stellen dan zou ik antwoorden dat de wetenschappers nooit van z’n leven een naturalistische verklaring voor het ontstaan van leven zullen kunnen vinden.

  Het ligt er maar precies aan wat men onder naturalistisch dient te verstaan. Als we uitgaan van de natuurwetten zoals we die op dit moment kennen dan moet ik Marten gelijk geven (afgezien van het nooit van z’n leven). Dus, wat is een goede definitie van “naturalistisch”?

 12. Van de prins wel kwaad weten

  – Maar voor mij vliegt Prins uit de bocht als hij suggereert dat het Nederlandse beleid zou zijn ingestoken door de farmaceutische industrie en dat de WHO geen onafhankelijke organisatie is, maar aan de leiband van miljardair Bill Gates loopt.

  Zomaar dingen roepen zonder iets te checken, dan neem ik je niet meer serieus. En je betoog simpelweg afsluiten met “het zijn vragen die ik heb” is niet afdoende. Zoek het dan eerst uit, en maak daarna een video. –

  Bron:
  https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/5120446/longarts-david-prins-corona-kritiek-who-bill-gates

  Zonder de lockdown waren er veel meer sterfgevallen en hadden de ziekenhuizen het niet kunnen bolwerken. Nu kun je zeggen à la mevrouw Zwagerman en de heer Kelder: ach, die oudjes en andere zwakkeren zijn maar dor hout, dus weg ermee. Maar dan vind je mij tegenover je. Ik stel sociopathie in mijn samenleving niet op prijs. En tja, dat ik dan van een forumpje wordt verbannen, het zij dan maar zo.

 13. En een goede definitie van “naturalistisch”, Han? Wat denk je van “wondervrij” ? Tegenover naturalistische wetenschap staat hokuspokuswetenschap of beter hokuspokusgeloof, geloof in hokuspokus.

 14. Bill Gates heeft een geschat vermogen van 76,000,000 dollar.
  De omvang van de wereldbevolking is zeg 7,7 miljard mensen.
  Om de gedachten te bepalen, dit betekent dat meneer Gates in zijn ukkie iedereen in de wereld tien dollar zou kunnen geven.
  En dat terwijl er mensen zijn die van minder dan 2,50 dollar per dag moeten rondkomen.
  Is het niet bizar dat we het met zijn allen onze verschillen in rijkdom zo ver uit de hand hebben laten lopen?
  Geld is Macht, dat staat buiten kijf, toch? Wat doet de mensen denken dat dit ongevaarlijk is, zoveel macht in één hand?

 15. David Prins heeft zijn video enigszins genuanceerd.

  Afweersysteem: zie hier.

  Er zijn zeker nog veel vragen die openstaan. Maar als er geen vaccin is, en geen geneesmiddel tegen dit virus, blijven we vermoedelijk kwetsbaar. Prins verwijst naar Zweden. Inmiddels weten we hoe het daar afliep…

  Kritische geluiden hoor je overal, echt. Op1 doet niet anders dan (niet-)deskundigen hun mening te laten ventileren.
  En dan 5G erbij… Die man heeft een klok horen luiden maar geen idee waar de klepel hangt.

 16. @ Marten: waar stel ik dat ik “wel eventjes alles kan verklaren”?

  Inderdaad: nergens.

 17. Op kloptdatwel.nl gaat men nog dieper in op de antivaccinatiebeweging. Niets verder ten nadele van René. Integendeel. Ik hou van zijn recensie. En voordat de coronapandemie losbarstte, hadden we op Samoa in 2019 de zeer dodelijke mazelenepidemie dankzij een te lage vaccinatiegraad. Mazelen is geen onschuldige kinderziekte. En vaccinaties veroorzaken geen autisme.

 18. @Ronald V. In tegenstelling tot de Panorama is Arts en Auto een maandblad voor zorgprofessionals. Interessant aan de internet versie ook de reactie onderaan het artikel (van een arts?).
  Alleen al de naam van het blad zegt overigens wel iets over de mentaliteit binnen de medische wereld. Een mentaliteit die overigens niet beperkt is tot de medische wereld. Inderdaad, net zoals bij de Panorama.

  Ronald V. gelooft niet in helderziendheid en ook niet in een complot rondom het corona virus. Maar hoe verklaart hij dan dit:
  Dr. Fauci Predicted a Pandemic Under Trump in 2017

 19. Omdat we al eerder Sars en Ebola hadden en omdat er heel veel gereisd en gehutjemutje wordt. En na Corona komt er weer een nieuw virus. De heer Fauci telde gewoon één en één op. En wat de heer Fauci heeft voorspeld, hebben ook andere terzakekundigen voorspeld. En ik voorspel dat vanavond, metaforisch gezegd, de zon onder gaat. 🙂

 20. @Han, de CDC, de WHO en andere organisaties hebben al heel lang afdelingen die zich bezighouden met een mogelijke pandemie. Ook in Nederland lagen er draaiboeken klaar (al waren die vooral gericht tegen influenza).
  We hebben SARS gehad en MERS, die beide regionaal bleven, net als Ebola en Zika. Maar die zijn allemaal nauwkeurig gevolgd en bestudeerd.
  Je hoeft niet helderziend te zijn om een pandemie te verwachten. Fauci baseert zich op de geschiedenis: ‘It is not going away’ (slot). Verder zegt hij dat een volgende regering dezelfde uitdagingen tegen zal komen (op terrein van infectieziekten) al hun voorgangers (1 min 10).

  Didier Raoult vond het niet nodig om een controlegroep in te zetten bij zijn studie naar hydroxychloroquine. Dan doe je gewoon niet meer mee.

 21. In het algemeen kan iemand best een dergelijke voorspelling doen, maar als je goed hebt opgelet is dit wel heel specifiek, TE specifiek als je het mij vraagt.
  En als men tegen alle evidentie in blijft volhouden, gezagsgetrouw, recht in bed, prima, maar kom straks niet aan met: Wir haben es nicht gewußt.

 22. Aan Han

  Ik attendeer je op het volgende artikel waarin Pepijn de coronanonsense van de dansende coronameester Engel kundig weerlegt:
  https://kloptdatwel.nl/2020/06/06/de-denkfouten-van-willem-engel-het-coronavirus/
  Een artikel dat ik ook aan René aanbeveel maar dat hij wellicht ook wel kent, al is het zeer recent geplaatst. In elk geval is René goed op de hoogte.

  Maar nu weer terug naar Han. Beste Han, waarom heb jij een neiging, en soms zelfs toch wel een sterke neiging, om tegen de “gevestigde wetenschap” te ageren? Ben je niet bang dat je met je ageren en je agitaties in het kielzog geraakt van de pseudowetenschap? Vind je de rol van een betweterige goeroe aangenamer dan de rol van een nederige volger? Of heb je zo je moeites met de overheden en zie je her en der complotten? Misschien eens tijd voor een beetje zelfonderzoek? Is het niet zo dat je beter aan de leiband kunt lopen van zinnige wetenschap dan een ongeleid barbaars projectiel te zijn in de precaire porseleinkast van de menselijke beschaving?

 23. – In het algemeen kan iemand best een dergelijke voorspelling doen, maar als je goed hebt opgelet is dit wel heel specifiek, TE specifiek als je het mij vraagt. –

  Complotteurs zullen echt geen impliciete hints geven dat ze complotteren. En dan, denken de Hannen dan echt dat ze in staat zijn om zulke impliciete hints aan te wijzen? Dus dat ze bedreven zijn in tekstduiding? En wie als complotteur impliciet uit de school klapt, wordt afgeschoten door zijn medecomplotteurs. Bij mijn weten leeft de heer Fauci nog.

  Han noemt zichzelf een niet-volgzaam tiepje. Maar volgt hij nu niet teveel de complotgelovige pseudowetenschappelijke baggersites?

 24. Je kunt je natuurlijk ook afvragen of mensen als Ronald V. niet blind achter de mensen aanlopen die zeggen dat alles onder controle is en dat alles veilig en effectief is. Het lijkt mij dat het gerechtvaardigd is om je af te vragen of dat wat ons wordt verteld wel de waarheid is, zeker in onze tijd na de opgedane ervaringen met overheden.

 25. IK zeg niet dat alles effectief en onder controle is. Integendeel. Ik zeg wel dat er met betrekking tot de coronacrisis sociopaten hun kans schoon zien en dat dit ook geldt voor pseudowetenschappelijk en complotgelovig aangelegde personen.

 26. Als het corrona vaccin is gevonden dan zal dat verplicht worden voor iedereen. De vraag is dan of dit vaccin veilig en effectief zal zijn. Voor mensen zoals Ronald V. en Haushofer is dit geen vraag, zij laten zich als domme makke schapen inenten. Zij vragen zich niets af maar geloven alles wat hen door de MSM en instituties als de WHO wordt verteld.

 27. Ja, Marten de aarde is plat. Kijk maar uit. Want anders val je ervan af wanneer je slaapwandelt.

 28. @ Marten: als jij betere argumenten aandraagt en niet mensen woorden in de mond denkt te moeten leggen om je ideeën te onderbouwen, dan zou je voor mij persoonlijk een stuk geloofwaardiger zijn.

  Maar dit mechanisme is me overbekend: deze kritiek zal jou waarschijnlijk alleen maar meer overtuigen van je eigen gelijk.

  Dus als dat je doel is: prima 😉

  Ik ga terug de wei in. Eén van mijn medeschapen is net over de dam gegaan. 😛

 29. Aan Haushofer

  Er zijn allerlei denkmodes. Ook in het wereldje van de bekrompen betweters zijn er modes. Bijvoorbeeld de mode dat mensen die gewoon respect hebben voor de wetenschappen, makke schapen zijn die zelf niet denken en als zielloze zombies achter het stuk bloedend vlees dat ze voor wordt gehouden, aansukkelen. Alsof het leven een slechte tekenfilm is.

 30. @Marten, en als het coronavaccin er komt en het wordt niet verplicht, geef je ons dan allemaal een rondje? De ‘MSM’ laat allerlei querulanten aan het woord in talkshows. Het ‘ongehoorde geluid’ is niet van het scherm te branden. Gezeur daarover is een beetje een persecution complex. De meeste samenzweringsgelovigen lopen juist als makke schapen achter ‘afwijkende’ meningen aan.

  In dat kader: Han heeft nog steeds niet gereageerd op mijn vraag waar Fauci duidelijk voorkennis vertoont van de corona-uitbraak in de door hem aangehaalde video.

 31. René,
  Het is mij inmiddels duidelijk dat ook jij tot de makke schapen behoort. Het enige wat ik zeg is dat makke schapen geloven dat de WHO een geloofwaardig instituut is en dat vaccinatie veilig en effectief is. Ik geef graag een rondje als het zover is.
  Wat weet je van Bill Gates en zijn polio campagne in India?
  ‘Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination’ – door Robert F. Kennedy Jr., voorzitter van Children’s Health Defense.

 32. Marten, je houdt je teveel op op baggersites zo te lezen. Je plaatst je zo doende buiten het debat. Ik ga niet over deze site maar misschien doet René er verstandig aan om je te waarschuwen. Want je verziekt de gesprekken.

 33. @Marten, jij blaat als een schaapje R. Kennedy na, iemand met een zeer twijfelachtige reputatie.
  Ik volg de WHO niet blind – waarom denk je dat? Welke aanleiding heb ik jou gegeven om dat te zeggen? Of roep je gewoon maar wat en kun je het niet hard maken? Net als Han, die nog steeds mijn eenvoudige vraag niet heeft beantwoord.
  Vermoedelijk ben je zo woke dat je geen feiten meer nodig hebt, je WEET gewoon hoe het zit.

 34. René Fransen schrijft:

  In dat kader: Han heeft nog steeds niet gereageerd op mijn vraag waar Fauci duidelijk voorkennis vertoont van de corona-uitbraak in de door hem aangehaalde video.

  Tekst en spraak vergelijkend zou er in de aangehaalde video geknipt en geplakt kunnen zijn.
  Daarom hier opnieuw onderbouwing van de stelling dat Fauci duidelijk voorkennis vertoont van de corona-uitbraak:
  1. Pandemic Preparedness in the Next Administration (January 10, 2017)
  Keynote address by Anthony S. Fauci (eerste video); “Bill” op 2:41 min.
  2. Fauci: ‘No doubt’ Trump will face surprise infectious disease outbreak (Januari 11, 2017)
  3. Did Fauci Warn Trump in 2017 That a ‘Surprise Outbreak’ Was Coming? Fact-check rating: TRUE.

 35. @Han:
  Link naar video Fauci: deze is 54 minuten lang. Welk deel ervan overtuigt jou ervan dat Fauci voorkennis had van de corona-pandemie?

  Link naar artikel Healio: “The history of the last 32 years that I have been the director of the NIAID will tell the next administration that there is no doubt they will be faced with the challenges their predecessors were faced with,” he said.

  Fauci baseert zich op zijn ervaring. Tijdens iedere termijn duikt er wel ergens een nieuwe, verrassende infectie op. Om hier een ‘voorspelling’ van de pandemie in te lezen vraagt een aparte manier van denken (vraagje: waarom zou Fauci hier laten weten dat hij al weet heeft van Sars-CoV2? Dat is toch heel erg dom?)

  Ook in dat artikel: According to some of the experts who spoke on Tuesday, preparing the U.S. for pandemics requires proper funding and starts by battling disease outbreaks overseas. This is not just the right thing to do, but the best way to keep Americans safe, Klain said.

  Doel was de regering te waarschuwen om te blijven investeren in pandemic preparedness. Dat lijkt mij een legitieme actie van iemand als Fauci. Dat jij er iets sinisters in ziet zegt meer over jou dan over Fauci.

  Link naar Snopes: Hier staat onder meer dit: “The history of the last 32 years that I have been the director of the NIAID will tell the next administration that there is no doubt they will be faced with the challenges their predecessors were faced with,” he said.
  Zie boven. Fauci doet gewoon zijn werk.

  Samenvattend:
  1) graag even aanwijzen waar in die 54 minuten video het probleem volgens jou zit
  2) de andere twee links laten zien dat Fauci zijn werk doet. Dat je dit interpreteert als voorkennis laat m.i. zien dat je geen idee hebt hoe wetenschap werkt en/of dat je zo geïndoctrineerd bent door alternatieve waarheden dat je spoken ziet.

 36. René Fransen schrijft:

  Link naar video Fauci: deze is 54 minuten lang. Welk deel ervan overtuigt jou ervan dat Fauci voorkennis had van de corona-pandemie?

  De eerste vier minuten.

 37. @Han, Fauci zegt hier luid en duidelijk dat zijn uitspraken gebaseerd zijn op zijn lange ervaring. Wat is daar mis mee? Een wetenschapper die de regering adviseert over infectieziekten, wat zou die zeggen? Ga maar slapen, alles is onder controle? Of misschien: de afgelopen decennia zien we elke paar jaar een nieuwe infectie opduiken, dus dat zal ook de komende vier jaar wel weer gebeuren.

  Verder verwijs ik naar mijn vorige reactie.

 38. René Fransen schrijft:

  Fauci zegt hier luid en duidelijk dat zijn uitspraken gebaseerd zijn op zijn lange ervaring. Wat is daar mis mee?

  Wetenschappelijk zou het zijn als hij zegt: but also a surprise outbreak is likely to happen.
  Je mag inderdaad, op grond van ervaring in het verleden, extrapoleren naar de toekomst.
  Maar zo’n extrapolatie bevat onzekerheden en moet onderbouwd worden met waarschijnlijkheidsrekening.
  Dat doet Fauci niet. Hij zegt klip en klaar: but also there WILL BE a surprise outbreak.
  Of zoals verwoord in Business Insider: the INEVITABILITY of a “surprise outbreak” of a new disease.
  Is het duidelijk nu dat er een subtiel verschil is tussen wetenschappelijke uitspraken en waarzeggerij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.