Presentatie en symposium: en God zag dat het goed was

Het is zover! Vrijdag 4 oktober zal aan de VU de presentatie van het boek ‘En God zag dat het goed was’ plaatsvinden. Er is een boeiend programma dat om 10:00 begint (erg leuk voor wie uit het hoge noorden moet komen…)

Gijsbert van den Brink zal een lezing houden over de vraag of er zo langzamerhand consensus in de hele schepping/evolutie discussie ontstaat, ik zal Heino Falcke interviewen en ook Mart Jan Paul is van de partij. Komt allen, zou ik zeggen!

De laatste lezing is van Palmyre Oomen, iemand die wat minder vaak is te horen in deze discussie.

Na de presentatie volgt op 29 november een symposium naar aanleiding van dit boek, georganiseerd door ‘Weet wat je gelooft’. Dagvoorzitter is Andries Knevel, en verder zal een keur aan bekende en iets minder bekende sprekers optreden – bijna allemaal auteurs die hebben bijgedragen aan het boek. Deelname kost €49,-
Zegt het voort!

Please follow and like:

233 gedachten over “Presentatie en symposium: en God zag dat het goed was”

 1. Marten,

  verklaring, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Explanation

  Het idee dat de natuurwetenschap vooraf aanneemt dat ” dat het allemaal om materie draait” is onjuist. Er is geen principe afwijzing van bovennatuurlijke verklaringen, alleen zijn bovennatuurlijke verklaringen nooit nodig gebleken in de natuurwetenschap. Dit heet: provisional methodological naturalism. ie bv Radix 2015 (4) blz 293-294, op internet down te loaden.

 2. Eppie: “evolutiegeloof”

  Welke “evolutiegeloof”? Ik ken alleen evolutie en de evolutietheorie, wat uiteraard geen geloof is. Dus waar heb je het over?

  En waarom haal je de nazis erbij? Die hebben in deze discussie werkelijk niets te zoeken, en met evolutie al helemaal niet, dus ik heb geen idee wat je hiermee probeert te bereiken.

 3. Eppie: “evolutiegeloof”

  Welk “evolutiegeloof”? Ik ken alleen evolutie en de evolutietheorie, wat uiteraard geen geloof is. Dus waar heb je het over?

  En waarom haal je de nazis erbij? Die hebben in deze discussie werkelijk niets te zoeken, en met betrekking tot evolutie al helemaal niet, dus ik heb geen idee wat je hiermee probeert te bereiken.

 4. Beste Eelco, ik heb de rede van 1899 gelezen. Die redevoering is van belang omdat daarnaar verwezen wordt door theistisch evolutionisten. Daarin wordt door A. Kuyper getekend wat het inhoudt als de leer van de evolutie doordringt in alle facetten van het leven. De schets die hij ons voorhoudt is die van het nazisme. 40 jaar voordat de hel losbrak, zag hij het aankomen.

 5. @Eppie, mensen gaan met van alles aan de haal, ook met evolutie. In de tijd van Kuyper was er een trend om het te zien als een ‘opwaartse’ ontwikkeling, met de mens als kroon op de evolutie. Ook werd ‘survival of the fittest’ gezien als een natuurwet die op alle vlakken geldt (de ‘is-ought fallacy’).

  Dat een wetenschappelijke theorie zo wordt misbruikt zegt alles over de mens, en weinig tot niets over de theorie. Tegenwoordig is in evolutie samenwerking en symbiose veel meer in beeld gekomen. Je ‘Godwin’ is dan ook misplaatst.

  Kuyper sprak in de context van zijn tijd en moet in die context worden beoordeeld.

 6. Een echte Godwin, die reactie van Eppie, en volkomen misplaatst inderdaad.

  Eppie blijft ook maar het onterechte en onzinnige woord ‘evolutionisten’ gebruiken. Bijzonder droevig. En dat Kuyper het nazisme (dat is wél een isme) had zien aankomen blijkt nergens uit, en al helemaal niet uit uitspraken over een wetenschappelijk theorie zoals de evolutietheorie (géén isme, voor de honderdduizendste keer). Die heeft daar werkelijk niets mee te maken, net zoals de gravitatietheorie en de theorieen in de kosmologie daar ook maar iets mee te maken hebben.

 7. Dag mensen. Ik lees hierboven geen inhoudelijke weerlegging van het gegeven dat Kuyper in zijn rede uit 1899 een beeld van de evolutionistische wereldbeschouwing tekent, die karakteristiek is voor het nationaal socialisme dat daarna op zou komen. Die Godwin is een drogredenatie om niet inhoudelijk op deze constatering in te hoeven gaan.

 8. Eppie, hoe zouden we een onzinnige uitspraak van jou moeten weerleggen waar je geen enkele onderbouwing voor geeft?

  Je doet een boude en onzinnige uitspraak – en dan moeten anderen die gaan weerleggen zonder dat je zelf enige moeite doet jouw boude en onzinnig uitspraak te onderbouwen? Zo werkt dat niet.

  Dat is zoiets als roepen:
  “Ijs kant niet smelten! Bewijs maar dat ik ongelijk heb!”

  En verder is uiteraard zoiets als een “evolutionistische wereldbeschouwing” sowieso bizar, en heeft niet met de evolutietheorie te maken. Zoals René al zei: als mensen zich gaan beroepen op een (beschrijvende!) wetenschappelijke theorie (zoals de evolutietheorie), dan ligt dat aan die mensen, niet aan de theorie.

  Pietje heeft een gravitationistische levensbeschouwing. Alles op Aarde valt naar beneden, DUS Pietje vind dat alles op de grond moet liggen en gaat alles op de grond gooien. De ‘is-ought fallacy’ in het jasje van een andere wetenschappelijke theorie.

 9. Eppie: ” het gegeven”

  Dat is dus geen gegeven, maar jouw boude en onzinnig stelling.

 10. Beste Eelco, iedereen die de moeite neemt om 1899 te lezen, kan hetzelfde constateren als ik.
  Overigens heeft Rene wel gelijk, gelukkig. De tijden zijn wat dat betreft veranderd. Reden om daar in ieder geval dankbaar voor te zijn.

  Beste Ronald, waar kun je zo’n buste van Kuyper kopen?

 11. Eppie (12 OKTOBER, 2019 OM 4:49 PM)

  Je hebt geen inhoudelijke argumentatie van je bewering gegeven. Ingaan op losse flodders zonder onderbouwing is wat moeizaam.

  Ben je een historicus gespecialiseerd in nationaal-socialistisch gedachtegoed? Zo nee, zou je je niet kunnen laten leiden door onderbuik gevoelens.

 12. Eppie: “Beste Eelco, iedereen die de moeite neemt om 1899 te lezen, kan hetzelfde constateren als ik.”

  Nog steeds geen enkele, maar dan ook geen enkele onderbouwing van je boude en onzinnige stelling. Het blijft een Godwin, en verder niets.

 13. Kuyper zegt in 1899 het volgende:

  ” De Evolutie-leer zet door haar stuggle for life veeleer tot deze machtsusurpatie aan. Grondwet is haar dat uit individualiseering en door aanpassing het sterkere naast het zwakkere opkomt; dat dit zwakke en dit sterke op leven en dood met elkaar worstelen; dat in dien strijd het sterke moet triumfeeren; en dat alleen in het spoor van deze overwinning door den sterkere de weg loopt tot hoogere ontwikkeling. Een harer aanhangers in Engeland dorst, profaan genoeg, dit een door „lijden tot heerlijkheid” noemen. Nietzsche was daarom volkomen consequent, toen hij Christus’ heiligen zin, om zich over het zwakke te ontfermen, als principieel verkeerde moraal brandmerkte, en alle ,,sterke geesten” opriep, om zich tot gemeenschappelijken strijd tegen het miasma der zwakkeren te vereenigen. Zijn Uebermensch” is niets dan de lijnrechte consequentie, die van de Moneren tot de Protisten, van de Protisten tot de voleinde Kerncel, en van deze Phylogenetisch tot plant en dier en mensch opklimt; maar die dan ook juist deswege, bij den nu nog zoo lagen mensch niet staan kan blijven, maar het proces doorzettend, dank zij nieuwe struggle for life van dien lagen mensch tot den »Uebermensch”, en straks tot nóg hooger wezensvorm moet doordringen. Het is diezelfde strijd die, van het sociale op het nationale leven overgebracht, de sterkere volkeren opzweept, om aan het lagere bestaan der kleinere en dies zwakkere volkeren een einde te maken.”

 14. Dus?

  Ik zie een lang citaat, met misvattingen van de evolutietheorie en al (overleven dan de sterkste i.p.v. de meest aangepaste), en ik zie daar ‘sociale’ en ‘nationale’ op het eind staan. Knutsel jij daar nationaal-socialisme van?

  Een lang citaat, maar nog steeds geen enkele, maar dan ook geen enkele onderbouwing van je boude en onzinnige stelling. Het blijft een Godwin, en verder niets.

 15. Aan Eppie

  Het is geen stenen buste maar een tamelijk platte bronzen plaquette. De prijs is ongeveer 50 euro. Maar voor mij heeft die plaquette emotionele waarde daar het mij herinnert aan mijn jeugd, mijn vader en mijn opa. Als kind dacht ik al: ik wil later dat ding. Welnu, mijn ouders overleden. Enkele gezinsleden deden moeilijk. Er werd een zogeheten vereffenaar benoemd. Van gereformeerde huize. Eén keer heb ik hem stevig uitgefoeterd. Terecht, mijns inziens. En alsof God toch bestond, deelde de vereffenaar mij die plaquette toe.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/sfa%3Acol1%3Adat27326

  https://veiling.catawiki.nl/kavels/18101783-nederland-eenzijdig-bronzen-plaquette-van-abraham-kuyper-gesigneerd-door-j-c-wienecke-brons

  Maar wellicht kun je zo’n plaquette met wat mazzel voor iets minder op marktplaats kopen.

  Maar nu meer to the point. Ik denk dat je ook goed moet luisteren naar de kritiek van bijvoorbeeld Gerdien. Ze zegt nooit zomaar iets. En mijns inziens moeten we polemiek voorkomen.

 16. Het citaat van Eppie (12 OKTOBER, 2019 OM 6:49 PM) komt van blz 8.

  Daaraan vooraf gaat op blz 7:
  De verwachting voor een eeuw gekoesterd van “gelijkheid, vrijheid, broederschap” blijkt almeer te behooren tot de idealen, waarvan Schiller zong: “Die Ideale sind zerronnen die einst das trunkne Herz geschwellt”. Somber tuurt de menschheid bij het scheiden dezer eeuw op de toenemende overmacht van materialistische neiging, van belustheid op zingenot, van hartstocht naar geldmacht, en van gewelddadige drift naar materieele expansion. De Vredesconferentie in onze hofstad strekte tot weinig anders, dan om den afstand tusschen veler hooge idealen en de harde, brutale werkelijkheid recht scherp te doen uitkomen. Von Bismarck’s naam blijft aan de zinspreuk dat “Macht boven recht” gaat, verbonden. Rudyard Kipling heeft met kwistige hand het booze zaad van het Caesarisme in het hart van het Engelsche volk uitgestrooid. En het fiere Transvaal dreigt er, zoo God het niet verhoedt, het slachtoffer van te worden. “To fight everybody and to take everything” is de booze trek, die al meer het eens op recht zoo tukke Engelsche volk gaat bekoren. Driemaal Driemaal honderdduizend Christenen van den Armenischen stam zijn door het fanatisme van den Islam uitgemoord, en aan Armenische ballingen dorst zelfs onze eigen Overheid den voet dwars zetten. Het eens zoo nobele Amerika drijft thans zelf op de Philippijnen het ruwe, wreede spel, waarom het Spanje op Cuba te lijf ging. Heele volken worden in het militaire pak gestoken, en de vrucht van hun vlijt goeddeels opgeteerd in geduchte batterijen van Maxims en nog geduchter pantserkasteelen. Kleine staten als Nederland ontwaren hoe de waarborg voor hun onafhankelijk volksbestaan zienderoogen wegslinkt. In Afrika beschikt men met graden hemelsbreedte over “sferen van invloed”, een “Hinterland”, waarvoor op de beste kaarten de grens niet is aan te geven. In China pacht men geheele wingewesten, gelijk men dusver slechts met huis en akker deed. Van een ander iets dat Recht zou zijn, dan het recht, dat in de wet geschreven werd, wil zelfs menig jurist niet meer hooren. In Frankrijk heeft een proces, aan dat van Jean Calas niet ongelijk, de wereld door zijn rechtskrenking verbaasd. In Servië bestond men nog brutaler rechtsschandaal. Schier allerwegen gevoelt men en spreekt het uit, hoe de parlementaire glorie tanen gaat, om voor nieuwe autocratie, zoo niet voor een nieuwe despotie, ruim baan te maken. Stierengevechten gaan almeer het zoo fijn ontwikkelde Fransche volk bekoren. Het roepen om panem et Circenses, de loswikkeling van het huwelijk, en zooveel meer, brengen een gewaarwording over ons, alsof the decline and fall of the Roman empire, bezig was zich in nog ontzettender afmetingen in onze hooggeloofde eeuw te herhalen. En bij dat alles stuit ge op een gebluschte geestdrift, en op een koelheid voor hoogere belangen, waarover noch het in kleinen kring opkomend ascetisme, noch de hartstocht voor sport u troost.
  Duits, Engels, Turks, Amerikaans imperialisme en een Frans (Dreyfus) en een Servisch schandaal. En dan vergeet Kuyper nog te vermelden dat hij in 1899 voorstander was van de Atjeh oorlog.

  Wat we zien is dat er omstreeks 1900 overal een geest van imperialisme heerste. Bij twee zaken die gelijktijdig zijn is het altijd de vraag wat wat zou veroorzaken. Hier gaat het betoog dat de evolutietheorie de oorzaak is van imperialisme. Elders is het een favoriet gedachtenspel in evolutie Engels imperialisme toegepast op de biologie te zien. Daar passen de voorbeelden van Kuyper beter bij. Al hebben beide richtingen van denken geen verband met de biologie.

  Dit is wat natuurlijke selectie is:
  “Can it, then, be thought improbable, seeing that variations useful to man have undoubtedly occurred, that other variations useful in some way to each being in the great and complex battle of life, should sometimes occur in the course of thousands of generations? If such do occur, can we doubt (remem-bering that many more individuals are born than can possibly survive) that individuals having any advantage, however slight, over others, would have the best chance of surviving and of procreating their kind? On the other hand, we may feel sure that any variation in the least degree injurious would be rigidly destroyed. This preservation of favourable variations and the rejection of injurious variations, I call Natural Selection. Variations neither useful nor injurious would not be affected by natural selection, and would be left a fluctuating element, as perhaps we see in the species called polymorphic.”

  Dat heeft niet met ‘macht’ of ‘recht’ van doen. De link met imperialisme die Kuyper wil leggen is in evolutie niet aanwezig.

 17. Je hebt gelijk, Ronald. Gerdien zegt nooit zomaar iets.
  Het klopt, Gerdien, dat Kuyper ook het imperialisme aan het evolutionisme koppelt.
  Van het woord Uebermensch heb je wellicht wel eens gehoord, Eelco. Schijnt Duits te zijn.

 18. Je reageert weer eens bijzonder kinderachtig, Eppie. En het slaat ook weer eens nergens op. En uiteraard is het woord “evolutionisme” nog steeds onzinnig – je blijft dat maar onterecht gebruiken als het over de evolutietheorie gaat.

  Maar ga je nu nazisme aan Nietzsche koppelen? Dan moet je wel bij z’n zusje zijn, trouwens. Wat is het nu? Evolutietheorie of Nietzsche? Of roep je maar wat?

 19. Eppie (12 OKTOBER, 2019 OM 8:00 PM)
  “Het klopt dat Kuyper ook het imperialisme aan het evolutionisme koppelt.”
  Dat is voor de verantwoording van Kuyper, en de vraag is of het klopt. Het is een een goed methode om tegenstanders in de hoek te krijgen. Imperialisme is van ver voor de evolutietheorie. In 1770 claimde Engeland Australië. In 1621 roeide Coen voor de VOC de bevolking van de Banda eilanden uit. De stelling ‘macht is recht’ kun je ook toepassen op Jozua. En op de reyes cristianos in 1492.
  Had je opgemerkt dat Kuyper voor de Atjeh oorlog was?

  Nog steeds heeft Eppie geen enkel idee hoe nationaal-socialisme te koppelen aan evolutie. Nog steeds Godwin en verder niet.

  Ook gelezen wat volgens Darwin natuurlijke selectie inhoudt?

 20. Het gravitationisme is ook medeverantwoordelijk voor de slachtoffers van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki. Zwaartekracht trok de bommen immers naar beneden.

 21. Oh zeker – lang geleden al, toen de eerste wetenschappers uitvonden hoe vuur werkte … sindsdien is het vuurisme verantwoordlijk voor brandbommen, aangestoken bossen, etc. etc.

  En al die slachtoffers van het wielisme …

 22. We hebben het helemaal niet gehad over ‘social Darwinism’ (géén wetenschap), maar over de evolutietheorie. Ook die twee aan elkaar verbinden is, nogmaals, de ‘is-ought fallacy’ .
  Geen idee waarom ‘social Darwinism’ erbij gehaald wordt in verband met evolutie.

  “Biologists and historians have stated that this is a fallacy of appeal to nature, since the theory of natural selection is merely intended as a description of a biological phenomenon and should not be taken to imply that this phenomenon is good or that it ought to be used as a moral guide in human society.[10] ”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Darwinism

  Dus voor de zoveelste keer, de evolutietheorie is geen isme, en al helemaal niet met ‘social’ ervoor.

 23. Dat zegt niets over de kwantummechanica, net zoals ‘sociaal Darwinisme’ niets zegt over de evolutietheorie.

  Het zegt eerder wat over mensen, zoals René al opmerkte: wellicht interessant voor psychologen.

 24. Eelco van Kampen schrijft:

  Dat zegt niets over de kwantummechanica, net zoals ‘sociaal Darwinisme’ niets zegt over de evolutietheorie.

  Het zegt eerder wat over mensen, zoals René al opmerkte: wellicht interessant voor psychologen.

  Wat een heerlijke hersenkronkel is dit!
  Dus managementtheorie en sociaal Darwinisme zeggen wél iets over mensen, maar dit is niet het geval bij kwantummechanica en evolutietheorie.
  Kwantummechanica, evolutietheorie, de wetenschap in het algemeen zijn kennelijk van een bovenmenselijke, ja van een welhaast goddelijke orde.

 25. Eppie,

  “Beste Arie, je veronderstelde 99% overeenkomst met chimpansees is 100% achterhaald.”

  Ja, in jouw creationistische kringen misschien maar in de wetenschap niet. En hoe verklaar je, beste Eppie, dat de moderne mens met geen dier zoveel genetische overeenkomst heeft dan met bonoboos en chimpansees. Opmerkelijk, niet? Of hebben creationisten daar weer een leuk ad hoc theorietje over? Misschien baranomen?

  En was het niet iemand uit de 19e eeuw die daar al op gewezen had? Iemand met een baard, die ooit op de Beagle afreisde om veldwerk te doen?

  Je kunt feiten wel negeren Eppie maar je wordt er niet geloofwaardiger door (als je op dit forum nog enige geloofwaardigheid heb, bij mij i.i.g. niet meer: ik zie een totaal verblinde fundamentalist die niet voor rede vatbaar is en enkel verder wegzakt in het moeras van fundamentalisme.

 26. De reactie van Eelco op sociaal Darwinisme is in ieder geval consequent. Dat schrijft hij hier al 10 jaar.
  Maar sociaal darwinisme , (maar ook b.v ook frenologie Cesare Lombrosso ) etc zijn zaken die rond 1900 op een natuurlijke wijze uit de ET volgden of gekoppeld werden . De status van verschillende menselijke variëteiten werd door Darwin ook in het licht van zijn theorie geëvalueerd
  Omdat we dat nu niet meer als wetenschap rekenen wil dat niet zeggen dat dat in de tijd van Kuyper ook al zo was. En daar gaat de discussie over al lijkt dat slechts langzaam door te dringen..

 27. Chromosomen

  Waarom heeft de mens 23 chromosomen (eigenlijk chromosomenparen) en zijn naaste verwanten, de mensapen, 24? Omdat er een samensmelting heeft plaatsgevonden van twee chromosomen . Deze samensmelting is aantoonbaar en valt slechts via de evolutie te verklaren.

  Wat Logos van die samensmelting bakt, is bedroevend.
  https://logos.nl/genoom-mens-chimpansee/

  Maar onderstaand artikel is stukken beter:
  https://www.digibron.nl/search/detail/66ab00351f5763b2e15b37e3af0db78b/fossielen-in-het-dna-en-hun-betekenis-voor-het-gesprek-met-creationisten/0

 28. Het is inmiddels wel duidelijk hoe Eelco en haushofer lezen en begrijpen en tot conclusies komen. Hun conclusies zijn namelijk gebaseerd op onomstotelijke en bewezen theorieën en een ieder die deze theorieën in twijfel trekt wordt verdacht gemaakt. Het geeft aan dat ze niet erg stevig in de schoenen staan.
  Ik wil geen hetze beginnen tegen deze figuren, laat dat duidelijk zijn.

 29. Gerdien
  12 OKTOBER, 2019 OM 9:58 AM

  Onder TE versta ik dus ook als wetenschappelijk accepteren dat leven spontaan ontstaan is etc zoals TE’ers hier doen.
  De stichter van de VU zie ik dat niet doen , maar dat is speculeren
  Op blz 37 van de rede van 1899
  “Alle ook maar eenigszins voldingend bewijs, dat de kosmos aldus mechanisch zichzelf vormde, ontbreekt, en zelfs experimenteel kan stuksgewijs het bewijs hier NIET geleverd worden.”

  Het gaat Kuyper om bewijs !!!

  Flipse heeft eerder een artikel geschreven: “Botsen over het begin”
  Citaat:” Kuyper beoordeelde in deze rede ook het theïstisch evolutionisme van veel van zijn Engelstalige geloofsgenoten. Hoewel DIT NIET ZIJN EIGEN overtuiging was, wees hij het ook niet principieel af,”
  Nou ….niet absoluut af.

  Ik vind overigens het Godwin argument hier bijhalen nogal ongepast.
  Kuyper leefde in een tijd waar evolutie , sociaal Darwinisme etc bij elkaar kwamen .

 30. Andre schrijft:

  Kuyper leefde in een tijd waar evolutie, sociaal Darwinisme etc bij elkaar kwamen.

  Wij leven in een tijd waarin het kapitalisme – het Geld is onze god – hoogtij viert.
  Het is uiterst naief om te denken dat de wetenschap – ook een menselijke activiteit – hier niet de sporen van draagt.
  De wetenschap is niet boven de mensenmaatschappij verheven.
  Wat de wiskunde betreft kon deze “crackpot” zelfs vrij precies achterhalen waar de schoen wringt.

 31. “zijn zaken die rond 1900 op een natuurlijke wijze uit de ET volgden of gekoppeld werden ”

  Sommigen (met de nadruk op sommigen) claimden dat je zoiets kan doen. Kan dus niet (‘is-ought fallacy’).
  Wat doet het ertoe dan sommigen mensen drogredenen hanteren? Moet je dat dan serieus nemen?

 32. De zoveelste onterechte persoonlijke aanval van “Marten” (anoniem) leg ik uiteraard naast me neer, en ga ik niet op reageren.

 33. “Kuyper leefde in een tijd waar evolutie , sociaal Darwinisme etc bij elkaar kwamen .”

  Nogmaals, dat kwamen zie niet, want dat kan niet eens (‘is-ought fallacy’). Wat doet het ertoe dan sommigen mensen toen drogredenen hanteerden? Moet je dat dan serieus nemen?

 34. André,
  Ik had hierboven (8 oktober, 2019 om 3:06 pm) geschreven ” Kuyper maakt een helder onderscheid tussen evolutie als biologische wetenschap en evolutionisme als wereldbeschouwing. Kuyper heeft waarderende woorden voor Darwin, maar heeft bezwaren tegen soortvorming door natuurlijke selectie. De bezwaren die hij noemt – geen idee hoe erfelijkheid werkt, geen idee waar variatie van daan komt – zijn voor 1899 wetenschappelijk verantwoord, en uit zijn tekst blijkt dat hij zijn huiswerk hiet gedaan heeft. Dit zijn zaken waar nu veel meer over bekend is. Kuyper verwerpt echter in de scherpste woorden evolutionisme als wereldbeschouwing,” Ik heb op blz 32 (niet 37 in mijn pdf versei) staan wat je citeert: “Alle ook maar eenigszins voldingend bewijs, dat de kosmos aldus mechanisch zichzelf vormde, ontbreekt, en zelfs experimenteel kan stuksgewijs het bewijs hier niet geleverd worden.” Dat was in 1899, en voor die tijd klopt het. Nu niet meer. Zie ook wat is schreef op (10 oktober, 2019 om 6:08 pm) dat Kuyper scoort tegen Haeckel dat er geen bewijs is voor gemeenschappelijke afstamming van aap en mens. Dat was in 1899 en nu niet meer.
  Evolutionisme is iets heel anders, en de waslijst van maatschappelijk te verwerpen zaken die door tegenstanders van de biologische evolutie met de haren erbij gesleept wordt is lang. Ook Kuyper zet zich voornamelijk af tegen wat hij zien als misbruik van wetenschap voor een wereldbeschouwing. Of hij de juiste verbanden hier legt en goed citeert is een tweede. Tenslotte zie je bij de twee ziinnen “Wallace en Darwin zijn de voorloopers van Kipling als verhaler en van Chamberlain als staatsman geweest. Het individu niets, het soort alles, is het stroeve wanbegrip dat ten slotte allen eerbied voor het recht dooden moet.” (blz 8/9) volledig onbegrip van wat evolutie en natuurlijke selectie inhoudt. (De Chamberlain hier zal Joseph Chamberlain zijn, die als minister van het British Empire de Boerenoorlogen begon, zie Kuyper daarover op blz 7 over Transvaal). Kipling en Chamberlain hadden Darwin en Wallace heus niet nodig voor hun imperiale politiek, evenmin als Kuyper Darwin en Wallace nodig had voor de Atjeh oorlog.

 35. Hoi Marten, als jij gewoon inhoudelijk je opvattingen onderbouwt is er niks aan de hand hoor.

  Alleen: dat doe je niet of nauwelijks. Ja, en dan word je bekritiseerd. Gek hè.

 36. Dag lieve mensen, we hebben uitgebreid gezien in de redevoering uit 1899, dat voor Kuyper de evolutietheorie de bron was voor vrijwel elk kwaad dat hij op welk terrein maar zag. Kuyper deed zelfs aan Godwinisme, begrijp ik uit wat hierboven beschreven staat. Dat schijnt erg te zijn. Toch wordt hij door theistisch evolutionisten gezien als een soort van proto-evolutionist. Om tot dat standpunt te komen moet je slecht lezen en een dikke duim hebben.
  U wordt hartelijk bedankt voor deze genoeglijke gedachtenwisseling.

 37. André,
  Degeneratie en vooruitgang zijn geen wetenschappelijke begrippen, maar persoonlijke opvattingen of inschattingen. Dat houdt in dat degeneratie en vooruitgang niet aan te tonen zijn: het gaat immers niet om iets wetenschappelijks.
  (10 OKTOBER, 2019 OM 3:32 PM)
  “De Dodo was heel goed in het Dodo zijn , maar het gaat wel erg ver om nakomelingen die niet meer kunnen vliegen onder evolutie te scharen. ” Er komen op veel oceanische eilanden vogels voor die niet kunnen vliegen. Vliegen is niet nodig als je als vogel je kostje lopend of vissend bij elkaar haalt, en op een oceranisch eiland kun je er ook nog afwaaien of moeite hebben terug te vliegen als je wegwaait. Energiebesparend om niet te vliegen als er geen landroofdieren op dat eiland zijn. Dat is evolutie.
  “Een kapot vitamine C gen valt volgens mij ook niet onder evolutie.” Wat niet nodig is gaat kapot. Gen voor vitamine C aanmaak bij vruchteneters, gen voor ‘zoet’ proeven bij katten, genen voor dooiereiwitten bij placentale zoogdieren. Of verdwijnt, als ogen bij grotvissen en het hele lijf bij het krabbezakje (https://nl.wikipedia.org/wiki/Krabbezakje ). Dat is allemaal evolutie.
  “Mensapen zijn net als de Dodo’s beperkt in de omgeving waar ze nog kunnen overleven. Ze leven in het bos , steken de rivier vaak niet eens over laat staan de savanne. Als ze overleven komt dat omdat voldoende mensen zich daarvoor inspannen” Mensapen hebben moeite om te overleven omdat hun bos gerooid wordt en ze geschoten worden. Zegt niets over evolutie of over hoe goed de menapen aangepast zijn.

 38. De mens is voor het jagen gebruik gaan maken van de hond omdat hij zelf zo’n miserabel reukvermogen heeft. Natuurlijk was het in de miljoenen jaren daarvoor ook wel handig om een goed reukvermogen te hebben. Het hebben van een goed reukvermogen is ook niet bijster complex: gewoon meer van hetzelfde. Maar de evolutie kreeg het niet voor elkaar om dat zelf te bewerkstelligen. Raar.

 39. @Eppie, je verbijsterende gebrek aan inzicht in hoe evolutie werkt blijft mij toch nog steeds verbazen. Straks ga je nog vragen waarom er nog apen zijn…

 40. Ronald,
  Die Houston Stewart Chamberlain is geen staatsman, zoals Kuyper hem betiteld. Daarom kwam ik bij zoeken over welke Chamberlain het hier ging uit bij https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Chamberlain .
  Dat deze Chamberlain door Kuyper gepaard wordt met Kipling doet ook aan Joseph Chamberlain en het Britse imperialisme denken. De rede van Kuyper is op 20 oktober 1899, en de Tweede Boerenoorlog begon op 11 oktober 1899, toen Joseph Chamberlain minister van Koloniën van het British Empire was. Vergeet niet dat Nederland volledig solidair met de Boeren was,

Reacties zijn gesloten.