Tagarchief: fossielen

Fossielen versimpeld door verrotting

yunnanozoonEen interessant bericht in Nature, twee weken geleden. Een paar slimme onderzoekers vroegen zich af, wat er gebeurt wanneer een organisme voor fossilisatie een tijdje ligt te vergaan. Dus stopten ze een kaakloze vis in een zakje zout water en keken wat er gebeurde.

Nou ja, het ging iets wetenchappelijker dan dat, maar in essentie gebeurde het wel zo. De onderzoekers analyseerden welke delen het eerst verdwenen, en wat dat voor gevolgen zou hebben bij de classificatie. Wat bleek? Door het ontbindingsproces verdwenen allereerst de meest moderne kenmerken. Anders gezegd: wanneer ze een vis die een tijd had liggen rotten classificeerden, zou het een primitievere vis worden dan het eigenlijk was.

Lees verder Fossielen versimpeld door verrotting

Evolutie nieuws

Zeepokken
Zeepokken

In de afgelopen posts ging het nogal eens over de Bijbel. Belangrijk, maar in ‘Sterrenstof’ hanteer ik ook een ‘balansmodel’. Wanneer we over schepping en evolutie praten, weegt wat wij zien in de wereld om ons heen ook mee bij de interpretatie van de Bijbel. Dat wegen doet iedereen, bewust of onbewust.
Het bewijs vanuit de natuur voor evolutie weeg ik af tegen de vraag, of de scheppingsverhalen in Genesis als letterlijke geschiedenis moeten worden gezien. Volgens veel creationisten is het bewijs voor evolutie niet sterk. Dan is het ook logisch dat zij vasthouden aan een letterlijke lezing van Genesis.
Lees verder Evolutie nieuws

Geblog over Ardi

Reconstructie van Ardi - speciaal voor Gerdien nu ten voeten uit!
Reconstructie van Ardi - speciaal voor Gerdien nu ten voeten uit!

Met een hele serie artikelen in Science  werd vorige week Ardipithecus ramidus aan de wereld gepresenteerd. Een nieuwe soort die thuishoort in de evolutionaire ontwikkelingslijn van de mens.

Ardi leefde – afgaand op de skeletbouw – deels in bomen, deels op de grond. De voeten waren niet geschikt voor lange afstanden maar – met een opponeerbare grote teen – wel voor het vastgrijpen van takken. Ardi is een beetje aap, maar ook een beetje mens. En 4,4 miljoen jaar oud, dus van voor Lucy (een Australopithecus).

Ardi lijkt niet zo erg op een chimpansee. Dat vinden sommige commentatoren verwarrend, want de mens is toch uit de chimpansee ontstaan? Nee, beide delen een gemeenschappelijke voorouder. Die dus in principe op geen van beide zal lijken. Lees verder Geblog over Ardi

Joachim Neander en de oermens

neanderHet is een merkwaardige samenloop van omstandigheden, waar ik onlangs pas van hoorde. Dat de eerste resten van de Neanderthaler uit het Neander-dal kwamen, dat zat wel ergens in mijn hoofd. Maar waarom heette dat dal zo?
Het blijkt vernoemd te zijn naar Joachim Neander (1650-1680), die enkele zeer bekende kerkliederen componeerde.  ‘Lof zij de Heer, de Almachtige…’ is er een van. Neander was telg uit een Duits domineesgeslacht, dat de achternaam had vergriekst van Neumann in Neander.

Wanneer je dat in een roman verwerkt, en vervolgens in het Neander (=nieuwe mens) dal de restanten van een oermens worden gevonden, zullen sommige lezers vinden dat het er wat dik bovenop ligt. Maar in dit geval is de werkelijkheid weer eens merkwaardiger dan fictie.

Lees verder Joachim Neander en de oermens