Tag archieven: Theologie

Theologen over de schepping

voetiusHet Reformatorisch Dagblad is bezig met een serie ‘Theologen over de schepping’. Dit is wat de bedoeling is:
“Augustinus, Calvijn, Kuyper. Hun namen worden in het huidige debat rond schepping en evolutie veelvuldig genoemd – soms zelfs als zouden zij zo ongeveer evolutionisten avant la lettre zijn geweest. Terecht? In een zesdelige serie laten vijf kenners hun licht schijnen over achtereenvolgens Aurelius Augustinus, Johannes Calvijn, Gisbertus Voetius, Abraham Kuyper en Benjamin Breckinridge Warfield.”
Lees verder Theologen over de schepping

Alister McGrath over ‘natural theology’

alistermcgrath2Enkele weken geleden heeft de Britse theoloog en (voormalig) natuurwetenschapper Alister McGrath aan de universiteit van Aberdeen de Gifford-lectures gegeven. Deze collegereeks loopt sinds het einde van de negentiende eeuw, en richt zich op het snijvlak van filosofie en religie. De lezing rouleert tussen vier Schotse universiteiten.

Het onderwerp van McGrath was ‘A fine-tuned universe: science, theology and the quest for meaning’. Hij behandelt een nieuwe kijk op ‘natuurlijke theologie’. Vooral in de achttiende eeuw was dit populair: het idee dat je Gods bestaan en eigenschappen kunt afleiden uit de natuur. In de loop van de negentiende verloor deze denkwijze aan populariteit, door kritiek van filosofen en door de ontdekking dat de natuur a) niet zo lieflijk was en b) wellicht via natuurlijke processen (evolutie) haar eigenschappen had gekregen. Lees verder Alister McGrath over ‘natural theology’