Debatje over academische vrijheid

Alleen even de link naar dit artikel in het Reformatorisch Dagblad. Gaat over academische vrijheid en geloof. Mede naar aanleiding van een docent die problemen kreeg, toen hij studenten de opdracht gaf het functioneren van de cel vanuit evolutionair en ID oogpunt te onderzoeken.

Bij het artikel zitten verwijzingen naar de achterliggende discussie (0p de opiniepagina van het RD). Aangezien dit raakt aan discussies die ook op deze site zijn gevoerd, breng ik het even onder jullie aandacht.

Please follow and like:

14 gedachten over “Debatje over academische vrijheid”

 1. Die Van Vliet (schuilnaam) is met dergelijk uitspraken als wetenschapper niet serieus te nemen. Hij begrijpt duidelijk niet veel van evolutiebiologie en niet veel van wetenschapsfilosofie. Academische vrijheid is niet onbegrensd: als je dingen beweert die manifest in strijd zijn met goedbevestigde kennis en je niet houdt aan de regels van het wetenschappelijke spel, wordt je op je vingers getikt en/of uitgelachen. Van Vlies is als een astroloog die onder astronomen serieus genomen wil worden. Dat gaat niet lukken, en terecht.

 2. Ik ben het met Bart eens, maar er vallen me nog meer eigenaardigheden op bij de positie van Van Vliet. Bijvoorbeeld, zo stelt hij:

  Procentueel zitten er echter maar weinig christenen op een hoge wetenschappelijke post. Waren ze onvoldoende gemotiveerd, of zijn ze actief geblokkeerd? De christenwetenschappers die er wel zitten, zijn die hun ‘primitieve Bijbelse opvatting’ kwijtgeraakt na hun studie of zijn ze misschien tussen de seculiere mazen doorgeglipt?

  Hier wordt direct een patstelling gecreëerd tussen religieus geloof en natuurwetenschap. Alsof “christenwetenschappers” een soort tegengeluid moeten geven. Het woord “christenwetenschapper” is al gruwelijk. Is dat een specifiek soort wetenschapper? Heb je ook “christenmusici” en “christenhoutbewerkers” en “christenautomonteurs”? En wat zouden die dan anders doen dan andere musici, houtbewerkers en automonteurs?

  Ik denk dat een dergelijke oproep tot een soort “eigen geluid” van gelovige wetenschappers ervoor zorgt dat nog veel minder gelovige natuurwetenschappers over hun religieuze overtuigingen zullen uitkomen. Daardoor zal de tegenstelling tussen geloof en wetenschap alleen maar versterkt worden.

  En dat is heel jammer. Sinds 1960 proberen gelovige wetenschappers als Ian Barbour (kwantumfysicus), Arthur Peacocke (biochemicus), John Polkinghorne (kwantumfysicus), George Ellis (kosmoloog, heeft samengewerkt met Hawking), Paul Davies (kosmoloog), en nog vele andere (min of meer) gelovige wetenschappers de patstelling te doorbreken. Barbour en Polkinghorne hebben verteld hoe zij door zich als wetenschapper ook met theologie bezig te houden een taboe doorbraken dat er onder hun collega-wetenschapper heerste. Maar ze deden het toch. Er is zelfs een academisch veld ontstaan dat vaak het veld van science and religion wordt genoemd, en dat precies de interactie tussen geloof en natuurwetenschap wil bevorderen. De ESSSAT-conferentie die we volgende maand in Edinburgh organiseren, is een academisch platform om vragen op dat terrein te bespreken. En dan heb je mensen als Van Vliet, die ervoor zorgen dat het taboe, dat pioniers als Barbour etc. doorbroken hebben, opnieuw wordt ingesteld. En zo zagen “christenwetenschappers” als Van Vliet aan de stoelen van hun eigen geloofwaardigheid. En ondertussen beschadigen ze de geloofwaardigheid van het christelijk geloof in het algemeen. Kwalijk, erg kwalijk.

 3. Citaat uit het artikel:
  “De hoogleraar wijst als voorbeeld op een houten stoel. ‘Hoe is die gemaakt? Met een hamer en een beitel. Er is zeker een maker, maar die is voor de wetenschap niet van belang.'”

  Vreemd voorbeeld. De hamer en de beitel zouden ook niet van belang zijn dan. Als dat wel zo is, is het van belang te vragen: hoe zijn dan de hamer en de beitel gemaakt? In de hamer- en beitelfabriek. Wat voor machines staan daar? Machines die hamers en beitels maken. Hoe komen die machines daar? Door ander gereedschap. Op een gegeven moment kom je toch bij een ontwerper terecht. Maar dat is allemaal niet van belang? Misschien heeft die man wel gelijk, maar z’n voorbeeld snijdt geen hout(en stoel).

  arnoud

 4. “Procentueel zitten er echter maar weinig christenen op een hoge wetenschappelijke post. ”

  Dan hoef je toch alleen maar Francis Collins te noemen ?

 5. @Bart
  Niet alles dat van Vliet zegt is even overtuigend , maar het argument dat de reguliere wetenschap niet tolereert als je onderzoek gaat doen naar meerdere afstammingslijnen lijkt mij ,als het waar is, er een die vragen oproept.
  In de documentaire “expelled” van Ben Stein komt aan het einde een ontboezeming van Richard Dawkins voor waarin hij zegt dat hij zich kan voorstellen dat het leven door hoog intelligent leven is “uitgezaaid” naar andere plaatsen in het universum zoals onze aarde en dat daar mogelijk iets van aangetoond kan worden.

  Ik zie geen reden waarom buitenaards leven perse één soort “zaad” heeft uitgezaaid. Dus het lijkt me niet vanzelfsprekend dat een wetenschapper zich zou moeten beperken tot common descent zoals ik begrijp uit de discussie met van Vliet

  Andre

 6. Ik ben het volkomen met Bart eens: Van Vliet begrijpt duidelijk niet veel van evolutiebiologie en niet veel van wetenschapsfilosofie.

  Belangrijk lijkt me dat het Reformatorisch Dagblad bezig lijkt met anti-wetenschappelijke stemmingmakerij. Het is heel goed dat Slootweg goed reageert. Voor Van Vliet en RD bestaat er geen onderscheid tussen creationist en christen: daarmee veroorzaken ze veel problemen.

 7. @Gerdien
  Van Vliet is een gepromoveerd bioloog , een collega van u als ik het goed begrijp!
  Kun je echt hard maken op grond van de discussie met Slootweg dat hij weinig begrijpt van wetenschapsfilosofie en evolutiebiologie en erger nog zoals Bart zegt “een astroloog is die onder astronomen serieus genomen wil worden” en hem daarmee eigenlijk excommuniceert uit de wetenschappelijke gemeenschap?

  Misschien weet u meer van “van Vliet” dan de discussie waar de hierboven geplaatste link naar de verwijst, maar zo niet dan lijkt u me aardig op weg om zijn stelling over de beperkte academische vrijheid te bevestigen.

  Dat je , zoals Slootweg het stelt, binnen een wetenschappelijke onderzoeksgroep gebonden bent aan een soort groeps-discipline lijkt me vanzelfsprekend. Maar dat je daarbuiten geen kritiek zou mogen leveren lijkt me fundamenteel onjuist.

  In mijn vorige reactie heb ik iets over een opmerking van Dawkins geschreven. Mijn vraag is of er in de wetenschap ruimte zou zijn om dat te onderzoeken.

 8. Van Vliet is een gepromoveerd bioloog , een collega van u als ik het goed begrijp!
  Kun je echt hard maken op grond van de discussie met Slootweg dat hij weinig begrijpt van wetenschapsfilosofie en evolutiebiologie en erger nog zoals Bart zegt “een astroloog is die onder astronomen serieus genomen wil worden” en hem daarmee eigenlijk excommuniceert uit de wetenschappelijke gemeenschap?

  Ik weet niet wie Van Vliet is maar hij is geen evolutiebioloog. Ik schat hem in als een celbioloog of een medisch bioloog. Er zijn in de discussie in het RD geen aanwijzingen dat van Vliet enige gespecialiseerde kennis heeft over de evolutie van celonderdelen, of enige kennis van evolutie behalve het algemene eerstejaarstentamen.

  De opdracht die Van Vliet aan de studenten gaf was, volgens RD, “nagaan welke verklaring leerboeken geven voor het ontstaan van celonderdelen, en welke verklaring zou volgen uit het geloof in een schepping”. Dan ga je als docent buiten je leeropdracht, als dit een tentamen celbiologie is, en ook als dit een tentamen evolutiebiologie zou wezen.

  Overigens heeft het RD gelijk: een creationist is niet te handhaven als wetenschapper, al doet het er weinig toe zolang het betreffende onderzoek geen evolutieachtergrond heeft. Dit is geen kwestie van academische vrijheid, maar van wetenschap versus beunhazerij. Van Vliet had niet verbaasd hoeven te zijn dat zijn baas kwaad werd. Natuurlijk werd die kwaad – je geeft geen nonsens vragen op tentamens.

  Even erg trouwens: “en welke verklaring zou volgen uit het geloof in een schepping” – 1) wie zegt dat dat een andere verklaring dan die van de leerboeken zou zijn? 2) heeft het creationisme wel verklaringen ontstaan van celonderdelen?

 9. @ Gerdien,

  “Van Vliet had niet verbaasd hoeven te zijn dat zijn baas kwaad werd. Natuurlijk werd die kwaad – je geeft geen nonsens vragen op tentamens.”

  Maar om hem dan daarna gelijk met de nek aan te kijken gaat te ver.

 10. @ Gerdien

  “De opdracht die Van Vliet aan de studenten gaf was, volgens RD, “nagaan welke verklaring leerboeken geven voor het ontstaan van celonderdelen, en welke verklaring zou volgen uit het geloof in een schepping”. Dan ga je als docent buiten je leeropdracht, als dit een tentamen celbiologie is, en ook als dit een tentamen evolutiebiologie zou wezen.”

  Juist op dit punt heeft “van Vliet” erkend dat dat geen sterke zet was. Om hem dat dan na te dragen..

  “Overigens heeft het RD gelijk: een creationist is niet te handhaven als wetenschapper”

  Dit type uitspraken is volgens mij nu net het bemestingsmiddel waarom er nog steeds creationisten zijn.

  Als de discussie alleen over feiten , waarnemingen , experimenten zou gaan dan was er denk ik nauwelijks een “conflict”. Vrijwel alle creationisten schijnen te kunnen leven met een bolle aarde die rond de zon draait.

  En daarmee kom ik terug op het punt waarom ik gestart ben om een reactie achter te laten (en waar ik nog steeds geen spoor van antwoord op heb gekregen), de stelling van “van Vliet” dat er geen academische vrijheid is om onderzoek te doen naar zaken die niet in overeenstemming zijn met het gangbare paradigma van gemeenschappelijke afstamming

  Op de volgende link staat het laatste stukje van de documentaire “expelled” waarin Dawkins zegt zich te kunnen voorstellen dat een buitenaardse hoog-intelligente beschaving het leven uitgezaaid zou kunnen hebben en dat daar mogelijk sporen van terug te vinden zijn

  http://www.youtube.com/watch?v=c6EXeZPNxHU

  De vraag is dus: Denkt u dat er in het huidige wetenschappelijke klimaat er ruimte zou zijn dan wel zou moeten zijn om dit te onderzoeken?

 11. Andre maart 23rd, 2010 on 10:33 pm
  .. de stelling van “van Vliet” dat er geen academische vrijheid is om onderzoek te doen naar zaken die niet in overeenstemming zijn met het gangbare paradigma van gemeenschappelijke afstamming
  Dat is geen kwestie van academische vrijheid; het is een kwestie van professionaliteit of niet. ID en creationisme poneren zaken die niet professioneel zijn, en daarom geen plaats hebben aan de universiteit.
  Er zijn in Amerika natuurlijk instellingen die zich universiteit noemen en zich wel met creationisme bezighouden. Alleen blijkt dat als ze daar werkelijk ingewerkt raken in hun vak, creationisme verdwijnt. Zie Loma Linda, als ik het goed gehoord heb.

 12. @Gerdien
  Het woord professioneel heeft wel een positieve klank , maar ik zie niet hoe het mijn vraag beantwoord.

  Is de opmerking van Dawkins dus niet professioneel?

 13. @Andre
  Op de volgende link staat het laatste stukje van de documentaire “expelled” waarin Dawkins zegt zich te kunnen voorstellen dat een buitenaardse hoog-intelligente beschaving het leven uitgezaaid zou kunnen hebben en dat daar mogelijk sporen van terug te vinden zijn

  http://www.youtube.com/watch?v=c6EXeZPNxHU

  De vraag is dus: Denkt u dat er in het huidige wetenschappelijke klimaat er ruimte zou zijn dan wel zou moeten zijn om dit te onderzoeken?

  Het lijkt me dat Dawkins hier niet serieus is; maar in elk geval poneert hij niet iets dat wetenschappelijk voor 1830 verworpen is.

  Het lijkt me dat zelfs NASA geen geld meer aan dergelijk onderzoek zou besteden.

  Als ik me goed herinner was er ooit een leerstoel Exobiologie in Nijmegen. Ik denk dat daar onderzoek gedaan werd naar de vorming van organische stoffen in de ruimte.

 14. @Gerdien

  “Het lijkt me dat Dawkins hier niet serieus is; maar in elk geval poneert hij niet iets dat wetenschappelijk voor 1830 verworpen is.”

  Het was mij niet direct opgevallen dat hij niet serieus was , maar gezien de vermoedelijke doelgroep van het programma is het niet ondenkbaar dat hij het min of meer gelovige deel van zijn lezerspubliek probeert vast te houden.

  Als het criterium dat deze ideeën van na 1830 zijn helpt om het voor de wetenschap acceptabeler te maken dan bijvoorbeeld Goddelijk ingrijpen , prima..

  Maar de vraag die in het oog springt is , of , dan wel in hoeverre , onderzoek dat specifiek hier op gericht is, dan nog te onderscheiden is van ID én of dat erg is?

  Het gaat mij er overigens niet om ID te promoten , maar ( en daarmee terugkomend op “van Vliet” ) om de vraag of er in de wetenschap vrijheid is om een aantal vragen die misschien wel wat ID-achtig karakter hebben, te kunnen stellen en te onderzoeken .

  Allan Schwartz die de leerstoel Exobiologie lange tijd bezette was meen ik vooral bezig met het verklaren van het ontstaan van leven dmv RNA.
  Dat zat niet op het randje van ID o.i.d

  Maar je kunt ook van de andere kant kijken . Stel dat wij zo efficiënt mogelijk leven in de naaste sterren omgeving zouden willen uitzaaien hoe zou je dat dan zo slim mogelijk kunnen doen. Wat voor soort cellen of leven stuur je naar een ver planeten stelsel om zo snel mogelijk een planeet gereed te maken dat het in de toekomst ook ingewikkelder leven kan herbergen?
  Misschien wel onszelf?
  Hoeveel verschillende soorten leven zou je meesturen of is een enkele soort eencellige met een “rijke genenset” het meest kansrijk?

  En omgekeerd , kunnen we in de genen van dier en plant hier nog iets van terugvinden?

  (Directed Panspermia is overigens o.a al geopperd door Francis Crick , dus Dawkins is in goed gezelschap)

  Lijkt me aardig vb van mogelijk onderzoek.
  En ik zou bijna zeggen :En als het kan een beetje snel.. want het leven , het duurt maar even.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.