Tag archieven: DNA

Gezaag aan de poten van het Darwinisme?

epigenetics3a

Zo af en toe ga ik na wat verschillende media over evolutie zeggen. Op die manier kwam ik bij het Katholiek Nieuwsblad deze kop tegen: ‘Universiteit Groningen zaagt aan poten darwinisme’. Los van het feit dat in Groningen de enige RIJKSuniversiteit van het land staat, bevreemde deze kop mij. Ik ben als ‘science writer’ aan deze instelling verbonden maar wist hier niets van!

Het stukje is geschreven naar aanleiding van een nieuwsbericht in het tijdschrift Science ($). Ten minste, dat is de eerste bron die de auteur meldt, maar feitelijk gaat het om een bewerking van een artikel op Evolution News and Views, een website gelieerd aan het Discovery Institute, en dat is weer de drijvende kracht achter de Amerikaanse Intelligent Design beweging.

Lees verder Gezaag aan de poten van het Darwinisme?

De omgekeerde ui-test

blaasjesEen boeiend bericht op de website van Nature, gisteren. Het DNA van drijvend blaasjeskruid (Utricularia gibba) blijkt voor 97 procent uit coderend DNA (genen dus) te bestaan. Ter vergelijking: het menselijk genoom bestaat voor ongeveer 2 procent uit genen.

Dit werpt een heel nieuw licht op de discussie over ‘junk’ DNA. Toen duidelijk werd dat een groot deel van het genoom van organismen niet codeert voor eiwitten, werd in eerste instantie aangenomen dat dit niet-coderende DNA geen functie had en dus ‘rommel’ was. Evolutionair wrakhout. De resten van duplicaties, virusinserties en mobiele elementen.

Onlangs kwam het Encode-onderzoek in het nieuws. Dit suggereerde een vorm van functie voor misschien wel 80 procent van het junk-DNA. Was het dan toch geen junk? Eerder waren er overigens al allerlei functionele eenheden in niet-coderend DNA gevonden. Er werden bijvoorbeeld kleine RNA moleculen afgelezen, die allerlei functies kunnen hebben. Lees verder De omgekeerde ui-test

Evolutie in onze genen

finlay_talkWeer even een verwijzing- op originele copij zit ik nog wat te broeden. Ik kwam net een link tegen naar een (relatief oude) presentatie van Graeme Finlay, een Nieuw Zeelandse geneticus die een aantal dunne boekjes voor christenen heeft geschreven met een uitleg van het genetische bewijs voor evolutie.

Het werk van Finlay heb ik gebruikt voor mijn boek, met bronvermelding natuurlijk. Waar ik hier naar wil verwijzen zijn twee presentaties, waarin Finlay in gaat op de genetische bewijzen voor evolutie, maar ook toelicht hoe hij de evolutionaire geschiedenis koppelt aan de Bijbel.

Zelfs voor wie het niet eens is met zijn Bijbelvisie, is het belangrijk zijn genetische bewijs eens goed te bekijken. Simpelweg roepen dat dit zijn ‘wereldbeschouwelijke interpretaties’ zijn is naar mijn idee te kort door de bocht.

Lezing 1

Lezing 2

Inhoudelijke reacties zijn welkom, geschimp en gescheld niet, ik zeg het er voor de zekerheid nog maar even bij…

Dit. Is. Cool!

gridionWeinig nieuwe posts, deze dagen. Aangezien ik een fervent tegenstander ben van exhibitionisme op internet in het algemeen en sociale media in het bijzonder blog ik niet over waarom ik even niet aan bloggen toekom. Houd het maar op voorbereiding nieuwe baan (half april) en familieomstandigheden.

Als pauzenummer een column die ik vorige week in de Universiteitskrant schreef. Over DNA sequencing. Cool!

Lees verder Dit. Is. Cool!

Korthof over ‘junk DNA’

Een interessante en leerzame blog van Gert Korthof over junk DNA. Hij gaat vooral in op de geschiedenis van de term. Wat mij opvalt is dat er toch een redelijke kloof gaapt tussen populair-wetenschappelijke artikelen en wat genetici zelf zeggen.

Verder is er minder ‘junk’ dan gedacht, maar is niet al het DNA functioneel. De Onion-test is wat dat betreft grappig: waarom heeft een ui vijf keer meer DNA nodig dan een mens? Maar daar over nadenkend: een ui is meer gelaagd dan een mens… (Net als een Ogre, zie de eerste Shrek-film).

Er is een volgende blog aangekondigd over introns.

Voor discussie over wat Korthof schrijft verwijs ik door naar zijn site.