Interview Kocku von Stuckrad

kvsmei08Eerder heb ik al aangekondigd dat ik in de Universiteitskrant een interview met Kocku von Stuckrad zou publiceren. Dat artikel is vorige week verschenen, en het is hier te vinden in pdf (pagina 8 & 9), en hier in ‘platte tekst’. Via de UK-site is ook een flash-versie van de krant te lezen.

De kop is ‘Van kabbala tot dna’. Meer over Von Stuckrad vind je op zijn eigen site, of de site van de RUG (zoals hier over zijn benoeming en hier over zijn oratie).

Please follow and like:

93 gedachten over “Interview Kocku von Stuckrad”

 1. Om het eens concreet te maken: kan een sterrenkundige tegelijkertijd astroloog zijn? En is dat hetzelfde als een gelovige (laat ik zeggen: iemand die de opstanding van Jezus uit de dood als feit accepteert) die theoloog is? In beide gevallen kan je een interferentie hebben tussen overtuiging en wetenschapsbeoefening, die je niet zou hebben wanneer de astroloog in kwestie wiskundige is.
  En nog een voorbeeld, ik heb net ‘Een Groenlander in Afrika’ gelezen van Koos Dijksterhuis, over het werk van vogelonderzoeker Jeroen Reneerkens. Die wil alles over de drieteenstrandloper weten, maar zijn doel is het dier te beschermen en hij is voormalig lid van de actiegroep ‘Wilde Kokkels’, die zich verzette tegen kokkelvisserij in de Waddenzee. Is zijn (niet religieuze, maar wel diepgewortelde) overtuiging anders dan die van een gelovige theoloog of astrologische sterrenkundige?

 2. Dat laatste is meer een politieke overtuiging, en zegt niets over het onderwerp van studie (die vogel) zelf. Zowel astronomen en astrologen zijn ook niet bezig sterren te beschermen tegen iets …

  Ik denk dat zowel astrologie en astronomie iets proberen te zeggen over de werkelijkheid, en niet iets willen beschermen. Koos Dijksterhuis probeert een diersoort te beschermen i.p.v. het te begrijpen, en is niet wetenschappelijk én niet pseudo-wetenschappelijk bezig, maar geheel politiek.

 3. Was niet geheel duidelijk hierboven, ik bedoel Jeroen Reneerkens, die postdoc is aan de RU Groningen, drieteenonderzoek doet en een verleden als milieuactivist heeft.

 4. Hmmm…. misschien ben ik wat te vriendelijk tegenover de astrologen … ze proberen natuurlijk vooral geld te verdienen.

 5. http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3591084115/astrologix

  In de Kurzbeschreibung:

  “Kocku von Stuckrad, Religionswissenschaftler und Astrologe, stellt diese Vorgehensweise in Frage und zeigt einen neuen Weg für die Annäherung an Lilith. Wer nach konkreten Beweisen für die Existenz Liliths sucht, kann fündig werden, doch das Bild, das dann entsteht, ist keineswegs schwarzweiß. Lilith ist eine Erscheinungsform der Großen Göttin, die viele Namen trägt und viele Aspekte mühelos in sich vereinigt. Keiner dieser Aspekte ist besser oder schlechter als der andere, und unsere Vorstellungen von Gut und Böse passen allenfalls zu dem patriarchalischen Bild eines Gottes, der straft und belohnt. Mit der Göttin hat das nichts zu tun. Deren Kraft liegt jenseits einer solchen Dualität und ist mehr wie das Leben selbst: schön und häßlich, grausam und zärtlich, dunkel und hell zugleich. Unter diesem Aspekt macht es auch Sinn, sich mit dem Schwarzmond im eigenen Horoskop zu beschäftigen, denn hier liegt ein immenses kreatives Potential verborgen, das zu entdecken sich lohnt – für Männer und Frauen gleichermaßen. Das Buch bietet hierfür umfangreiche Deutungen. Eine Lilith-Ephemeride von 1920 bis 2020 ermöglicht das Auffinden der Lilithstellung im eigenen Geburtshoroskop. Zahlreiche Übungen und Anregungen für die praktische Arbeit mit Lilith führen auf den Weg der Göttin.”

  Dus “Zahlreiche Übungen und Anregungen für die praktische Arbeit mit Lilith führen auf den Weg der Göttin.”

  Als von Stuckrad is geen astroloog is, dan weet hij dat goed te verbergen.

 6. @ Taede

  Laat me eerst nogmaals duidelijk maken dat ik geenszins VS het recht zou willen ontnemen astrologie serieus te nemen, uiteraard heeft hij dat recht. Het is een andere vraag hoe geloofwaardig een wetenschapper is die zich bezighoudt met pseudowetenschap en impliciet een hoop goedbevestigde wetenschappelijke kennis ontkent. In die zin zijn astrologie en wetenschap vergelijkbaar, en maak je je als wetenschapper – en zeker als hoogleraar – ongeloofwaardig als je dergelijke ideeën serieus neemt. Dat was mijn punt.

 7. @Bart,

  Jij schreef eerder al:

  “.. maar ontken je impliciet het wereldbeeld dat de wetenschappen als geheel ons presenteren”

  en nu:

  “en maak je je als wetenschapper – en zeker als hoogleraar – ongeloofwaardig als je dergelijke ideeën serieus neemt.”

  Naar mijn idee is dit pertinent in strijd met jouw opvatting over hoe wetenschap werkt. Als VS dingen schrijft die de wetenschappelijke toets niet kan doorstaan, worden die als vanzelf niet serieus genomen. Het doet totaal niet terzake wat deze man denkt in zijn vrije tijd of zelfs maar voor een andere baas, net als dat het (in jouw ogen) totaal niet ter zake doet of jouw collega’s gelovig zijn of niet. Zolang ze het maar voor zich houden bij hun wetenschappelijk werk.

  Het wetenschappelijk werk van VS kan beoordeeld worden door de wetenschappelijke gemeenschap en alleen dáárdoor. Niet op grond van zijn geloofwaardigheid.

  Persoonlijk geloof ik hier eigenlijk niet in – die vermeende, haast metafysische benadering van wetenschap – maar jij staat daar voor, meen ik te hebben begrepen. Dus ik begrijp je standpunt over VS in dit licht niet.

  arnoud

 8. @Martin:
  De ‘Kurzbeschreibung’ op amazon.de wijst inderdaad wel een beetje op een astrologie boek … maar het is niet eenduidig. Het is nuttig de recensie te lezen, vooral de wat minder positieve van de twee, die eindigt met:
  Fazit also: Wer einfach einen guten historischen Überblick wünscht, kann hier zugreifen, wer praxisnahe Tips zur astrologischen Interpretation benötigt, sollte besser nach anderem Ausschau halten.

  Dit laatste bevestigt toch dat dit geen astrologie boek is, maar een (klein stukje) geschiedenis van de astrologie, in dit geval ‘Lilith’. Daarover schrijft de eerste recensent:
  Unter Astrologen ist Lilith noch recht jung. Viele Astrologen verwenden sie gar nicht, da es sich nicht um eine Planeten als solches handelt, sondern um einen berechneten Knotenpunkt, dessen “Wirkung” bislang zum Teil in Frage gestellt wurde.

  Het lijkt mij dat de komplete astrologie nogal twijfelachtig is, op z’n zachts gezegd, maar goed …

 9. @ Arnoud

  Ik zie niet waar die tegenstrijdigheid in mijn opvatting zou zitten. Ik heb er geen probleem mee als mijn wetenschappelijke collega’s gelovig zijn, maar ik zou ze als wetenschapper niet erg geloofwaardig achten als ze in dingen geloven die in strijd zijn met veel goed bevestigde wetenschappelijke kennis. Geloof hoeft dat niet te zijn. Ik ben hierin overigens echt niet de enige. Er komen wel vaker wetenschappers – zeker als ze hoogleraar zijn – in opspraak als ze in volstrekt onhoudbare dingen geloven.

 10. @Bart,

  Ik begrijp het nog steeds niet. Je brengt een term ‘geloofwaardig’ in. Wetenschap heeft niets te maken met geloofwaardigheid, begrijp ik van jou.

  Ook al is een wetenschapper in zijn vrije tijd een totaal ander mens met totaal tegenstrijdige opvattingen, zijn wetenschappelijke bijdrage kan daar niet onder lijden, zolang deze maar op de wetenschappelijke merites worden beoordeeld.

  Je wilt toch ook niet beweren dat Richard Dawkins’ wetenschappelijke bijdrage aan de biologie minder wordt door zijn levensbeschouwelijk militant atheïsme?

  arnoud

 11. @ Arnoud: wetenschap draait voor een groot deel om vertrouwen. Reproduceerbaarheid is belangrijk, maar je gaat er in principe vanuit dat mede-wetenschappers betrouwbare resultaten afleveren, totdat het tegendeel bewezen is.
  Wanneer ik als wetenschapsjournalist lees dat een onderzoeker een bepaald belang bij de uitkomst van zijn experimenten heeft, ben ik extra alert. In die zin ben ik het enigszins eens met Bart.

 12. Mijn 1 cent bijdrage: we moeten niet vergeten wat de achtergrond is van von Stuckrad: filosofie en judaistiek. Van zo iemand kan je niet veel affiniteit met de moderne natuurwetenschap verwachten. Dat heeft hij op zijn huidige post ook niet nodig. Astrologie heeft op meer mensen aantrekkingskracht omdat het een Systeem is, en Systemen hebben altijd een aantrekkingskracht. Dat geldt net zo goed voor marxisme en psycho-analyse. Er zijn nogal wat mensen die moderne technologie als internet, antibiotica, etc. gebruiken en tegelijkertijd allerlei archaische denkbeelden koesteren als astrologie, creationisme, etc. zonder dat als een conflict te ervaren. Daar zit meestal geen kwade wil achter, men weet gewoon niet beter. Ik vraag mij wel eens af hoe mensen zonder enige achtergrond in moderne technologie en natuurwetenschap de moderne maatschappij ervaren; zouden die er niet naar kijken als een kip naar het onweer?

 13. @Bart. Maar Bart, jij neemt toch zelf ook de ideeen serieus van een wetenschapper die in parapsychologische verschijnselen gelooft?

  Persinger, ‘die’ van de goddelijke brommerhelm, is een overtuigd parapsycholoog. Voor jou helaas geen reden om hem te diskwalificeren als onderzoeker naar het bestaan van illusoire denkbeelden met betrekking tot God.

 14. …domme Jan, vergeet zomaar de bedoelde tekst er bij te voegen:

  [Persinger has discovered the same type of brain stimulation can create metal states conducive to human telepathy. “What we have found is that if you place two different people at a distance and put a circular magnetic field around both, and you make sure they are connected to the same computer so they get the same stimulation, then if you flash a light in one person’s eye the person in the other room receiving just the magnetic field will show changes in their brain as if they saw the flash of light. We think that’s tremendous because it may be the first macro demonstration of a quantum connection, or so-called quantum entanglement. If true, then there’s another way of potential communication that may have physical applications, for example, in space travel.”

  While Persinger’s experiments could prove groundbreaking, he remains doubtful about his controversial findings reaching his colleagues, “I think the critical thing about science is to be open-minded. It’s really important to realize that the true subject matter of science is the pursuit of the unknown. Sadly scientists have become extraordinarily group-oriented. Our most typical critics are not are mystic believer types. They are scientists who have a narrow vision of what the world is like.”

  The complete interview (audio and transcript) with Dr. Michael Persinger is available at: http://www.skeptiko.com/michael-persinger-discovers-telepathic-link/%5D

 15. @ Arnoud

  Natuurlijk heeft wetenschap wel te maken met geloofwaardigheid. Als wetenschapper moet je elkaar kunnen vertrouwen, ervan uit kunnen gaan dat iedereen zich aan de regels van het wetenschappelijke spel houdt. Die geloofwaardigheid kan onder druk komen te staan als je bijvoorbeeld belangen bij bepaalde resultaten hebt of in weerwil van afdoende feiten toch bepaalde opvattingen blijft huldigen.

  Dawkins atheïsme is niet in strijd met goed onderbouwde wetenschappelijke kennis. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld astrologie, creationisme of homeopathie. De kwalificering ‘militant’ beschouw ik als niets meer dan populaire retoriek.

 16. @ Bart: maar wanneer Dawkins een uitspraak doet dat evolutie ‘doelloos’ is, vind ik zijn atheïsme wel een reden om extra kritisch naar de onderbouwing daarvan te kijken. Net zo goed als je extra kritisch mag kijken naar de gelovige Simon Conway Morris, als die wel doelgerichte tendensen ziet in convergentie.
  Militant is retoriek, maar aangezien Dawkins zich ook van retoriek bedient is dat niet onverdiend…

 17. @ Jan

  Waaruit blijkt precies dat Persinger gelooft in parapsychologische verschijnselen? Uit het stukje dat je citeert zou moeten blijken dat je via magnetische velden tussen personen kunt communiceren. Ik ben daar erg sceptisch over en zou graag dit experiment gerepliceerd zien, maar magnetische velden behoren toch echt tot de standaard fysica, niet tot de bovennatuurlijke verschijnselen.

 18. Bart, waarom zou je sceptisch zijn over dergelijk onderzoek? Persinger heeft bewezen dat telepathy mogelijk is, wat wil je nog meer. Kwestie van magnetisme en een snufje kwantummechanica. Vanzelfsprekend is er geen bonafide fysicus die dergelijke experimenten serieus neemt, maar zie je, gewone fysici zijn zuurpruimen die de zon niet in het water kunnen zien schijnen.

  Sinds wanneer echter is onderzoek naar telepathie serieuuze wetenschap? Jij hebt mij ooit gezegd dat je het onderzoek van Persinger naar God (ook al een kwestie van magnetisme) zeer serieus neemt. Volgens mij echter is het toch allemaal bedenkelijke wetenschap.

  Oftewel: die experimenten van Persinger, waarmee hij de waarheid van telepathie wil aantonen zijn bespottelijk.

  In het volgende artikel wordt uit de doeken gedaan met wat voor soort onderzoek Persinger zich bezighoudt: Krippner, Psychoneurological Dimensions of Anomalous Experience in Relation to Religious Belief and Spiritual Practice, in: Bulkely (ed), Soul, Psyche, Brain, new directions in the study of religion and brain-mind science, Palgrave, 2005, hf.3.

  Overigens is dit de plaats om je te feliciteren met je optreden tijdens het debat vd Brink-Philipse: het citeren van de bijbelpassage was werkelijk het hoogtepunt van de (teleurstellende) avond en betekende het failliet van vd Brink.

 19. Het God-onderzoek van Persinger wordt overigens ook door zijn collega’s met grote argwaan bekeken. Persinger claimde dat hij met zijn God-helm iedereen een religieuze ervaring kon geven. De atheïste Susan Blackmore werd bijna tot een evangelicaal christen bekeerd, terwijl Richard Dawkins met dezelfde helm amper een tinteling voelde. De ondezoeken van Persinger zijn wetenschappelijk omstreden omdat ze dus niet herhaalbaar zijn gebleken. Ieder proefpersoon reageert volstrekt anders onder dezelfde condities.

  Zie voor meer diepgaande discussies hierover het (moeilijke!) boek van Anne Runehov, Sacred or Neural? The Potential of Neuroscience to Explain Religious Experience, en het zeer vermakelijke maar erg populair geschreven Fingerprints of God: The Search for the Science of Spirituality van journaliste Barbara Bradley Hagerty (die in dat boek ook haar eigen ervaring met Persingers God-helm beschrijft).

 20. @Bart,

  “Als wetenschapper moet je elkaar kunnen vertrouwen, ervan uit kunnen gaan dat iedereen zich aan de regels van het wetenschappelijke spel houdt. “

  Waarom? De mensen die dat niet doen, vallen toch vanzelf buiten de wetenschap? Daar is het wetenschap voor. Wetenschap is wetenschap.

  Dawkins is zeker wel ‘militant’: zijn slogans om mensen gerust te stellen dat er waarschijnlijk geen God is, gaat buiten het wetenschappelijke boekje. Als hij daarmee wil opkomen voor atheïsme, prima, maar verbindt het niet met wetenschap, want dan is het niks anders als de methode van creationisten.

  Ik begrijp (en dat vind ik het enige goede punt van Dawkins) dat atheïsten ‘onderdrukt’ worden in Amerika. Dat zou niet moeten. Maar dan is dit nog een militant optreden. Hij kan ook gewoon opkomen voor zijn rechten in plaats van de tegenaanval in te zetten. En nogmaals: het heeft niets met wetenschap te maken.

  arnoud

 21. @ Jan

  Ik ben over deze claim van Persinger sceptischer omdat het me gezien de achtergrondkennis onwaarschijnlijker lijkt dat je werkelijk zo kunt communiceren. Desalniettemin lijkt me het de moeite waard om het verder uit te zoeken. Dat je met magnetische velden bepaalde effecten op het brein kunt hebben die voor bepaalde religieuze ervaringen zorgen, lijkt me niet zo onwaarschijnlijk gezien de neurofysiologie, die immers elektrisch-chemisch is. Wat je hier verder mee hebt aangetoond, is een andere vraag (waar vaak veel te simplistisch over wordt gedacht). Ik weet dat er controverse is over de herhaalbaarheid van Persingers resultaten, maar die discussie heb ik de laatste tijd niet meer gevolgd.

  Bedankt voor de boektip. Zie ook: “Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding of Religion” van McNamara (Praeger, 2006)

  Tsja, die avond was vermakelijk, al was het geen intellectueel hoogstandje. Toen GvdB over slavernij begon, moest ik meteen aan die passage denken, die ik op mijn netbook zo op kon zoeken. Ik heb Philipse hierover ook nog even gesproken in de pauze, waardoor hij erop anticipeerde. Als ik tijd heb schrijf ik er misschien nog een verslag over (al kan ik me al heel aardig vinden in de van de Lachende Theoloog).

 22. @ Jan

  Die mensen vallen inderdaad dan vaak buiten de wetenschap, maar dat betekent niet dat je per definitie al je collega’s wantrouwt. Ik vertrouw mijn collega’s – net als alle andere mensen – in principe, tenzij ik goede redenen heb voor het tegendeel. Ik geloof dus niet in een diepe verdorvenheid van de mensheid.

  Dawkins gaat met zijn uitspraken nergens buiten zijn wetenschappelijke boekje, maar niet alles wat hij zegt heeft met wetenschap te maken. Hij beweert nergens iets wat strijdig is met goed bevestigde wetenschappelijke kennis, en daarin verschilt hij van bijvoorbeeld astrologen en creationisten. Dan zou hij zijn wetenschappelijke boekje wel te buiten gaan.

 23. @Bart,

  Ik neem aan dat je het tegen mij had.

  “.. maar dat betekent niet dat je per definitie al je collega’s wantrouwt.”

  Daar gaat het toch ook helemaal niet om? Wetenschap is neutraal. Dat is jouw punt en met vertrouwen zou het niets te maken moeten hebben, laat staan geloofwaardig.

  “Ik geloof dus niet in een diepe verdorvenheid van de mensheid.”

  Huh, wat is dit voor move? Opnieuw, dat heeft er toch niets mee te maken?

  “..maar niet alles wat hij zegt heeft met wetenschap te maken.”

  Nee, laat hij de wetenschap er dan ook buiten houden.

  “Hij beweert nergens iets wat strijdig is met goed bevestigde wetenschappelijke kennis, en daarin verschilt hij van bijvoorbeeld astrologen en creationisten.”

  Ook al zou Von Stuckrad in zijn vrije tijd het tegenovergestelde beweren van wat hij voor de baas doet, het doet niets af aan zijn wetenschappelijke werk. Dat zou neutraal bekeken moeten worden en beoordeeld op z’n merites.

  Als ik Dawkins’ boek the god delusion in handen pak, zie ik voorin:

  “Richard Dawkins is the Charles Simonyi Professor for the Public Understanding of Science at Oxford University and a fellow of New College.”

  Maar het is geen wetenschappelijk boek. Het is propaganda voor atheïsme. Hij gaat zijn boekje te buiten.

  arnoud

 24. Arnoud,

  Dawkins was aangesteld om wetenschap te populariseren (dat is wat de Charles Simonyi professorship inhoudt). Het is te vergelijken met de leerstoel die Bas Haring in Leiden heeft. Dawkins was dus al geen bioloog meer toen hij deze leerstoel aannam. Zijn boek is dus geen wetenschappelijk werk, maar een eigen invulling van zijn leeropdracht. (De huidige leerstoelhouder is een agnost en heeft aangegeven dat hij niet helemaal achter Dawkins’ invulling stond.)

  Ik heb overigens met heel wat biologen gesproken die allemaal zeiden dat Dawkins zijn biologische toga aan de wilgen hing toen hij die leerstoel aannam. Zij beschouwen de boeken die Dawkins als Simonyi-hoogleraar publiceerde niet meer als natuurwetenschap, maar als wetenschapspopularisatie.

 25. @Taede,

  Bedankt voor je uitleg. Kwalijke zaak als wetenschap op deze manier aan de man (van de straat) wordt gebracht dan. Mijns inziens is het geen wetenschapspopularisatie, maar een eenzijdig beeld van wetenschap als totaalbeeld presenteren.

  arnoud

 26. @ Arnoud,

  Ik ben het helemaal met je eens. Helaas zijn ook in Nederland de meeste wetenschapspopularisatoren allemaal redelijk fervente atheïsten. (Gelukkig zijn er ook uitzonderingen, hé René ;-).) Ze denken vaak heel genuanceerd over wetenschap, maar vreselijk naïef over geloof. Tsja, en theologen mogen dan weer hun best doen om dat naïeve beeld recht te zetten.

 27. @ Arnoud

  Wetenschap is mensenwerk, en daarvoor heb je vertrouwen in elkaar nodig. Dat heeft niets met de levenbeschouwelijke neutraliteit te maken. Dawkins TGD is geen wetenschappelijk werk, maar populairwetenschappelijk-filosofisch. Het wetenschappelijke werk heeft Dawkins al een tijdje achter zich gelaten.

 28. @Bart,

  Zoals Taede en ik betogen: als je wetenschapper bent gewéést, is het een zeer kwalijke zaak als je daarna een andere pet op mag zetten, maar dat niet tegen het grote publiek expliciet vermeldt!

  Wat voor vertrouwen bedoel je dan? Ik heb altijd betoogd dat wetenschap mensenwerk is, maar jij schijnt een onvoorwaardelijk vertrouwen in de wetenschappelijke methode te hebben. Wat maakt het dan in vredesnaam uit wat mensen persoonlijk voor denkbeelden er op na houden? Als je die methode maar volgt!

  arnoud

 29. Hallo Arnoud,

  Jij schrijft: Zoals Taede en ik betogen: als je wetenschapper bent gewéést, is het een zeer kwalijke zaak als je daarna een andere pet op mag zetten, maar dat niet tegen het grote publiek expliciet vermeldt!

  Dat is niet mijn mening. Ik heb geen probleem met de manier waarop Dawkins te werk gaat. Het is het gebrek aan kritisch onderscheidingsvermogen bij zijn lezers (evenals bij veel atheïsten die zich juist op hun kritisch onderscheidingsvermogen beroepen) dat problematisch is en ervoor zorgt dat Dawkins’ mening als de visie van “de” wetenschap wordt gezien.

 30. Hallo Taede,

  Bedankt voor deze nuancering. Ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt, dat ik meende te interpreteren uit “Ik ben het helemaal met je eens”, dat je het eens was met “..maar een eenzijdig beeld van wetenschap als totaalbeeld presenteren.”

  Blijkbaar was je het niet echt met mij eens, want ik bedoelde wel degelijk de presentatie, niet de interpretatie van de lezer.

  groeten,

  arnoud

 31. Arnoud,

  Ik ben het ook wel eens met die zin – sommige wetenschapspopularisatoren presenteren inderdaad een eenzijdig beeld van wetenschap. Maar dat is een ander punt dan wat jij maakt in de door mij geciteerde zin. Ik heb er namelijk geen principieel probleem mee als iemand die wetenschapper geweest is, een andere pet op gaat zetten zonder dat expliciet te vermelden. Ik denk dat als Dawkins over de evolutietheorie schrijft, dat hij dat wel degelijk goed doet. Echter, je kunt betwisten of de levensbeschouwelijke implicaties van die theorie ook uit de theorie zelf volgen, of de mening zijn van Dawkins zelf (ik denk dat laatste). En als hij over religie gaat schrijven, wordt heel gauw schrijnend duidelijk dat hij zich op geen enkele manier professioneel verdiept heeft in de theologische vakliteratuur. Het is dan echter aan de lezer om hier doorheen te prikken. Dat is niet altijd gemakkelijk, dat geef ik toe.

 32. Hoi Taede,

  Bedankt voor deze nuancering. Ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt, dat ik meende te interpreteren uit “Ik ben het helemaal met je eens”, dat je het eens was met “..maar een eenzijdig beeld van wetenschap als totaalbeeld presenteren.”

  Blijkbaar was je het niet echt met mij eens, want ik bedoelde wel degelijk de presentatie, niet de interpretatie van de lezer.

  groeten,

  arnoud

 33. Bah,
  er ging iets fout met de server en nu is mijn nieuwe comment verloren gegaan. Bij wijze van foutje is mijn oude comment nog eens geplaats. Niet lezen, Taede!

  BTW: René, je tijdzonde in wordpress klopt niet.

  arnoud

 34. @ Arnoud, ik beheer alleen de tekst, niets onder de motorkap.
  @ Taede, Gerdien heeft zich recent nogal negatief uitgelaten over de manier waarop Richard Dawkins over evolutie schrijft – maar dat was weer een ander probleem, namelijk van iemand die lang uit het vak is en er toch nog als deskundige over wil schrijven.

 35. @Arnoud,

  “ik beheer alleen de tekst, niets onder de motorkap.”

  ‘t is jouw auto. Ik gaf alleen aan dat er iets rammelt. Het staat je vrij om naar de garage te gaan of niet… 😉

  arnoud

 36. @Taede,

  “Het is dan echter aan de lezer om hier doorheen te prikken. Dat is niet altijd gemakkelijk, dat geef ik toe.”

  Het is allemaal zeker niet zo eenvoudig. Wat dat betreft zijn we het zeker eens. Het is wel mijn mening dat een ‘voormalig’ wetenschapper als Richard Dawkins een zekere verantwoordelijkheid heeft om wetenschap en de inzichten begrijpelijk te maken voor leken. Hij is toch niet voor niets Professor voor the Public Understanding of Science.

  Het is toch vreemd als iemand dan onder het mom van wetenschap zijn eigen mening gaat verkondigen! En ik vind het vreemd dat de lezer daar doorheen zou moeten prikken: hij is toch degene die uit moeten leggen aan de leek wat science is? Dat doet ie dus niet. De lezer zélf moet het kennelijk uitfilteren.

  Daarmee zijn we terug bij de discussie waar het over ging: de geloofwaardigheid van een wetenschapper. Dawkins is in mijn ogen dan niet meer geloofwaardig als wetenschapper (als hij dat weer zou ambiëren), want hij heeft zijn persoonlijke overtuigingen verward met wetenschap.

  Tenzij je dezelfde overtuigingen hebt (zoals Bart Klink), moet je volgens mij – in Bart Klinks overtuiging – deze meneer Dawkins met argusogen volgen. Maar omdat er binnen wetenschappelijke kringen zélf al discussie is over de wetenschappelijke waarde van Dawkins werk (en zelfs over de evolutietheorie als ik Gerdien mag geloven), is het al niet vol te houden dat Dawkins ‘niets zegt wat in strijd is met de wetenschappelijk inzichten’, zoals Bart Klink betoogt.

  Kortom: het is echt niet zo eenvoudig als Bart Klink het wil doen voorkomen, maar daar ben jij het gelukkig wel met mij over eens. Bart Klink denkt mijns inziens in veel te eenvoudige hokjes. Dat geeft een overzichtelijk kader, maar is wat mij betreft ver bezijden de werkelijkheid. Het is, zoals ik in een andere blog ostinaat ben blijven herhalen, een kwestie van filosofische stellingnames.

  groet,

  arnoud

 37. @ Arnoud

  Het zal een beetje ontwikkelde lezer direct opvallen dat TGD geen wetenschappelijke publicatie is. Dat hoeft echt niet expliciet vermeld te worden.

  Met vertrouwen bedoelde ik simpelweg dat je er in principe van uitgaat dat je collega’s (of dat in een supermarkt, het onderwijs of wetenschap is) de waarheid schrijven en spreken, tenzij je redenen hebt om anders te denken. Wetenschap heeft uiteraard nog controlemiddelen (peer review, herhaling experimenten enz.), maar in principe ga je ervan uit dat je collega’s waarachtig handelen (wat overigens niet wil zeggen dat het ook klopt wat ze zeggen en schrijven!). Dit vertrouwen in wetenschappers is dus wat anders dan vertrouwen hebben in de wetenschappelijke methode, die individuele wetenschappers overstijgt.

 38. @ Arnoud

  Ofschoon ik het op veel punten met Dawkins eens ben, vind ik hem ook op een aantal punten te ongenuanceerd. Ook ben ik het met hem oneens op een aantal technische evolutiebiologische punten.

 39. @Bart,

  “Het zal een beetje ontwikkelde lezer direct opvallen dat TGD geen wetenschappelijke publicatie is.”

  Daar gaat het ook niet om. In de eerste plaats hoeft een beetje ontwikkelde lezer niet te een boek te lezen voor de Public Understanding of Science. In de tweede plaats moet Dawkins – óók als het geen wetenschappelijk werk is – de wetenschap nog wel goed weergeven! En niet z’n eigen mening.

  Die wetenschappelijke methode, daar gaat het nu juist om. Als iemand die niet toepast, is het geen wetenschap in die zin. Ik geloof daar ook niet in hoor, ik denk dat wetenschap in hoge mate over vertrouwen gaat. Maar waar het allemaal om begon, was dat jij VS geen plaats aan de RUG waardig achtte. Als hij gewoon degelijk wetenschappelijk werk aflevert, waarom niet? Dat je hem dan persoonlijk niet vertrouwt omdat hij ook astrologie of iets van dien aard bedrijft, dat heeft met wetenschap an sich niets te maken. Dat is mijn mening.

  arnoud

 40. @ Arnoud

  Waar geeft Dawkins de wetenschap dan niet goed weer? In TGD combineert hij populaire wetenschap en filosofie. Volgens mij is dat prima uit elkaar te houden. Ik zie dan ook niet in wat daar mis mee is, afgezien van de ongenuanceerdheden die erin staan.

  Bij VS denk ik dat zijn geloofwaardigheid in het geding komt als hij zich inlaat met opvattingen die manifest strijdig zijn met goed bevestigde kennis, ook als hij dat buiten de universiteit doet. Hoogleraar ben je ook als je uit je faculteitsgebouw stapt, net als dat een politieagent ook agent blijft als hij zijn uniform uitdoet en een docent docent blijft als hij uit zijn school stapt. Als ik als docent aan een sportopleiding nooit sport, ongezond eet en rook, zal dat schadelijk zijn voor mijn geloofwaardigheid als docent aan zo’n opleiding, en terecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.