Tag archieven: fossielen

Lezen van Logos stukken: opgeblazen indirect bewijs

stegosaurus1De vorige blog in deze serie besprak hoe rare resultaten uit de reguliere wetenschap door Logos soms worden gezien als bewijs dat de algemeen aanvaarde wetenschappelijke modellen over de oorsprong van alles op de helling moeten. En ik heb een paar controlevragen gegeven om die claim te toetsen.

Deze keer gaat het om bewijs vanuit het jonge aarde creationisme. Er worden soms nieuwe gegevens gepresenteerd die spectaculaire gevolgen zouden kunnen hebben. Maar vaak gaat het om indirect bewijs, waarbij zeer veel bewijs dat hier tegenin gaat genegeerd wordt. Een zo’n voorbeeld is het bewijs dat mensen en dinosauriërs ooit samen de aarde bewoonden.

Even de achtergrond: volgens de reguliere wetenschap zijn dino’s zo’n 65 miljoen jaar geleden uitgestorven, en verscheen de eerste moderne mens een paar honderdduizend jaar geleden. De eerste sporen van cultuur (tekeningen, sieraden) zijn van nog recentere tijden, pakweg enkele tienduizenden jaren geleden.

Lees verder Lezen van Logos stukken: opgeblazen indirect bewijs

Lezen van Logos stukken: Een raar resultaat

dinosaur_main_popGoed, na de inleiding nu een inhoudelijk stuk. Ik wil in deze blogs ingaan op de manier van redeneren. Daar pak ik dan een voorbeeld bij, maar het gaat vooral om het herkennen van de redeneerwijze – plus hoe die te toetsen.

Een argument kan op het eerste gezicht sterk overkomen, omdat het een raar resultaat is dat schuurt binnen het heersende model. Maar wat betekent een raar of onverwacht resultaat? Is daarmee aangetoond dat het model niet werkt en dus aan vervanging toe is? En – binnen de context van Logos – is het bewijs dat het jonge aarde model beter is?

Rare observaties zijn er genoeg in de wetenschap. Zeer veel ontdekkingen kwamen onverwacht. Niemand had het bestaan van radioactiviteit voorspeld, maar toen het ontdekt was bleek het prima in te passen in de bestaande wetenschap.

De vondst van ‘zacht weefsel’ in gefossiliseerde dinosaurusbotten is ook zoiets. Dit is weer actueel nu het Logos Instituut een aparte website heeft gemaakt om verzamelaartjes van de AH dinoplaatjes duidelijk te maken dat die miljoenen jaren helemaal niet kloppen. Een van de argumenten op de site is de aanwezigheid van zacht weefsel en rode bloedcellen in dinobotten.

Lees verder Lezen van Logos stukken: Een raar resultaat

Aanzet voor een creationistisch onderzoeksprogramma (2)

transfossilsGoed, er is het een en ander gezegd over de verdeling van fossielen in aardlagen, maar ik heb in ieder geval nog niet gehoord dat dit werk al eens gedaan is. Daarom beschouw ik het maar als een potentieel uitvoerbaar onderzoek. Tijd voor nummer twee: overgangsfossielen!

Volgens de evolutietheorie ontstaan soorten uit elkaar. Sterker nog, iedere soort evolueert voortdurend in meer of mindere mate, wat het hele ‘soortsbegrip’ enigszins fluïde maakt. Evolutie stelt dus dat in het fossielenarchief tal van ‘tussensoorten’ moeten zitten, die de overgang van de ene naar de andere soort laten zien.

Lees verder Aanzet voor een creationistisch onderzoeksprogramma (2)

Nog een keer koolstof-14 in steenkool: deel 1

DCF 1.0
AMS, Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Isotopen Onderzoek

Een hele tijd geleden heb ik op deze blog een artikel over koolstof-14 in steenkool geschreven. Voor wie nu niet direct op het puntje van z’n stoel zit: koolstof-14 (een radioactieve variant van gewoon koolstof) wordt opgenomen uit de atmosfeer door levende planten. Planteneters krijgen het via hun voedsel binnen. Alle levende organismen bevatten koolstof-14. Maar zodra ze dood gaan, komt er geen nieuw koolstof-14 bij, terwijl het aanwezige koolstof-14 langzaam verdwijnt doordat het vervalt.

Iedere 5730 jaar is de hoeveelheid koolstof-14 daardoor gehalveerd. Koolstof-14 wordt gebruikte voor het dateren van organische resten. Nu bestaat steenkool ook uit organische resten. Maar dat is volgens de reguliere wetenschap miljoenen jaren geleden ontstaan. Omdat de hoeveelheid koolstof-14 na ongeveer 20 halveringen (d.w.z. 114.600 jaar) praktisch gezien nul is, verwacht je geen koolstof-14 in steenkool. Maar een onderzoek van de RATE groep (bestaande uit jonge aarde creationisten) claimt nu dat er wel degelijk koolstof-14 in steenkool aanwezig is. In mijn eerdere stuk heb ik gemeld waarom die claim volgens mij (en volgens de belangrijkste expert op het gebied van koolstof-14 metingen in Nederland, Hans van der Plicht) niet klopt.

Lees verder Nog een keer koolstof-14 in steenkool: deel 1

Fossiele walvissen in Peru: zondvloed of niet?

PiscoEen van de argumenten die Jan van Meerten in onze briefwisseling via het RD naar voren bracht, is de vondst van ‘puntgave’ begraven walvissen in een 400 meter dikke aardlaag in het zuiden van Peru (de Pisco formatie).

Het artikel waarin dit beschreven staat is gepubliceerd in een keurig wetenschappelijk tijdschrift, en het beschrijft een veertigtal fossielen waarbij de baleinen nog aan de kaak vastzitten. Dat is bijzonder, aldus de auteurs, want baleinen zitten in het tandvlees vast en vallen dus snel uit de bek tijdens de ontbinding van een karkas. De conclusie is dat de dieren binnen enkele uren tot enkele dagen na hun dood moeten zijn begraven. Lees verder Fossiele walvissen in Peru: zondvloed of niet?