Tag archieven: ouderdom bepaling

Jong Staphorst

staphorstBlogde ik eerder over een vermelding van een oude aarde in het Reformatorisch Dagblad, nu slaag SGP en CU in Staphorst terug met het verzoek archeologische dateringen in een rapport aan te passen.

Het bericht wordt gemeld door nos.nl en nu.nl. Wat is er aan de hand? Volgens de berichten moest Staphorst een lijst maken met archeologisch belangrijke plekken in de gemeente. En daaronder vallen volgens de opstellers ook zandruggen, die ouder zijn dan 6000 jaar  (bij nu.nl gaat het om ‘miljoenen jaren’, maar is het dan nog archeologisch? sowieso lijken zandruggen mij meer iets van de laatste ijstijd, dus pakweg 10.000 jaar –  is hier een archeoloog/geoloog in de zaal?). En een groot deel van de bevolking van Staphorst gelooft dat de aarde maximaal een jaar of 6000 jong is. Lees verder Jong Staphorst

Hoe bestaat het (4)

hoe-bestaat-het5Het vierde hoofdstuk van dit boek heet ‘Zijn koolstofdateringen betrouwbaar?’ en het gaat over, jawel, koolstofdateringen, maar ook over andere vormen van datering met radio-isotopen.

Voor wat betreft koolstof-14, onder ‘Extra stof’ staat al een uitgebreid opstel dat ik eerder schreef, naar aanleiding van een bezoek aan het ‘C14-lab’ in Groningen. Ik zal hier en daar nog een kort opmerking maken, en verwijs verder naar het eerdere artikel.
Site map
Nog een opmerking vooraf: ik ga dit hoofdstuk niet ‘claim voor claim’ door, dat kost echt te veel tijd. Ik beperk mij tot de punten die ik in mijn leesnotities heb opgemerkt, en een enkele claim waar mijn oog nu nog op valt. Lees verder Hoe bestaat het (4)

Recensie: The Bible, Rocks and Time

biblerocksIn het schepping/evolutie debat is de leeftijd van de aarde altijd een ‘hot issue’ geweest. Waar het jongeaarde creationisme de aarde op een slordige 6-10.000 jaar oud schat, menen de meeste geologen dat de aarde toch echt zo’n 4,5 miljard jaar oud is. Hebben die geologen gelijk, en wat zijn de feiten waarop ze zich baseren?
Een helder antwoord op die vraag komt van Davis Young en Ralph Stearley, twee Amerikaanse geologen die ook nog eens christen zijn. Young publiceerde al eerder ‘Christianity and the Age of the Earth’ (en diverse andere titels). ‘The Bible, Rocks and Time’ (BRT), vorig jaar verschenen, is een herschreven versie van dat eerdere boek. En voor wie het zich afvraagt: Young en Stearley laten zien waarom de aarde volgens hen inderdaad zo’n 4,5 miljard jaar oud is. Lees verder Recensie: The Bible, Rocks and Time

Is steenkool jong of oud?

steenkoolVeel christenen menen dat de aarde maar enkele duizenden jaren oud zijn. In mijn boek ‘Gevormd uit sterrenstof’ behandel ik verschillende dateringsmethoden (in de tweede helft van het tweede hoofdstuk) en de kritiek die creationisten daar op hebben (in hoofdstuk 4). Een van de kritiekpunten die steeds weer terugkomen is, dat steenkool – volgens geologen miljoenen jaren oud – volgens de zogeheten koolstof-14 methode maar zo’n 50.000 jaar oud (of moet ik zeggen ‘jong’) is.

In het boek leg ik deze dateringsmethode kort uit (blz 59 e.v.), en de kritiek op de datering van steenkool is ook heel kort. In dit artikel wil ik er wat uitgebreider op ingaan.

Lees verder Is steenkool jong of oud?