Tag archieven: Theologie

Internet Monk over creation/evolution

internetmonkkopieEen van mijn favoriete christelijke blogs is Internet Monk. Sinds een jaar voert Chaplain Mike hier de scepter (na het overlijden van de oprichter) en hij schrijft ontzettend rake dingen.

De afgelopen week heeft hij een paar bijdragen geleverd over het schepping/evolutie debat, op karakteristieke wijze. Over Genesis, kwaad in de wereld,  Adam & Paulus, en het hele geloof/wetenschap debat.

Mike is geen specialist op dit terrein (dat is stervensbegeleiding, hij werkt in een hospice) maar zijn kritische blik en kennis van de Bijbel en de theologische geschiedenis levert mooie stukken op. Met als prachtige afronding (spoilers!) de verzuchting ‘I am so over this aspect of culture war Christianity. Let’s grow up.’

Enjoy! Tot aan de andere kant van Pinksteren.

Open debat schepping bij Bonders

zwerm1In het nieuwe nummer van Theologia Reformata (dat, zo moet ik erkennen, niet dagelijks op mijn bureau ligt) is een themanumer over schepping en evolutie. Het is een theologisch blad dat – als ik het goed heb – komt uit de Gereformeerde Bond.

Zowel het ND als het RD hebben er vandaag een artikel over. De verschillende auteurs houden er verschilende meningen over na, maar wat opvalt is dat het een open debat is. Mart-Jan Paul (CHE) verdedigt een stelling die grofweg neerkomt op het jonge aarde creationisme, maar iemand als Henk van den Belt (Universiteit Utrecht) stelt dat deze visie juist niet gereformeerd is. Het stamt af van een twintigste eeuws Amerikaans fundamentalisme, betoogt hij. Lees verder Open debat schepping bij Bonders

Europese christenen accepteren evolutie vaker

stpetersx-wide-communityEr is een groot verschil tussen Europa en de rest van de wereld als het gaat om de acceptatie van evolutie onder christenen. Dat schrijft David Wilson van de University of Newcastle in Callaghan, Australië, in het november/decembernummer van Evolution & Development. Full-text is alleen beschikbaar voor abonnees, een nieuwsbericht is hier te vinden.

Wilson hield een internet-enquête die door 4300 christenen, agnosten, atheïsten en overigen is ingevuld. In totaal geloofde 60 procent van alle christenen in schepping (als ik het goed lees gedefinieerd als ‘God schiep het leven zoals het er nu ongeveer uit ziet). Bovendien was 87 procent van de christenen absoluut zeker van hun overtuiging (atheïsten en agnosten waren veel minder zeker, echte twijfelaars en vermoedelijk proud of it 😉 ).

Lees verder Europese christenen accepteren evolutie vaker

Symposium over twijfel

ds. Bert van Veluw
ds. Bert van Veluw

Bij de faculteit Godsdienstwetenschappen en Godgeleerdheid van de RU Groningen vond een paar weken geleden een symposium plaats naar aanleiding van de oratie van prof. Wouter Slob. De oratie van Slob was getiteld ‘‘Oude Kaas, twijfel en theo-logoi”. Een boeiend stuk vond ik.

Inmiddels staat de oratie, samen met twee bijdragen van co-referenten Jan Offringa en Bert van Veluw op de site van de faculteit. Het stuk van Van Veluw heb ik recent gelezen, zet ook aardig aan tot denken. Vermoedelijk zullen een paar van jullie z’n uitspraken wat te vaag vinden – maar hij doet in ieder geval een paar boeiende observaties.

Van Veluw brengt binnenkort een boek uit met als titel: ‘Waar komt het kwaad vandaan? Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad’. Voorwaar geen gering thema! Met z’n bijdrage aan het symposium rond Slob in mijn achterhoofd zit ik wel een beetje op de punt van m’n stoel.

Wellicht dat ik later nog iets over de stukken tik, voor nu signaleer ik het alleen even.

Hoe bestaat het (8 & 9)

hoe-bestaat-het10Na een lange periode waarin andere zaken prioriteit hadden ga ik maar weer eens verder met mijn serie over het boek ‘Hoe bestaat het’. En dan wel direct met een dubbelaflevering, de hoofdstukken 8 (Wie was de vrouw van Kaïn?) en 9 (Wie waren ‘Gods zonen’ en ‘reuzen’?).
Dat ik een dubbelaflevering maak is niet omdat ik ineens zin had er eens flink aan te trekken. De reden is simpelweg, dat er over deze hoofdstukken niet heel veel te zeggen is, noch Bijbels, noch wetenschappelijk. Ik beperk mij dan ook tot het aanstippen van enkele slordigheden en fouten.

De vraag wie de vrouw van Kaïn was, is een klassieke. Het antwoord staat niet in de Bijbel, dus iedere verklaring is speculatief. Logisch gezien zijn er twee mogelijkheden: zij was een dochter van Adam en Eva, of ze was afkomstig uit een niet-Adamitisch geslacht. Die laatste verklaring gaat er vanuit dat er meer mensen waren dan de twee in het Paradijs. Dat is voor de auteurs van dit boek (en daarin staan ze niet alleen) een onaanvaardbare conclusie. Dus moet de verklaring wel zijn, dat Kaïn met zijn zus huwde.
Lees verder Hoe bestaat het (8 & 9)