Tag archieven: Tim Helbe

Een ‘reality check’ voor de zondvloedgeologie

Coconino zandsteen met 'crossbedding'
Coconino zandsteen met ‘crossbedding’

Een belangrijke pijler onder het ‘wetenschappelijk jonge aarde creationisme’ is de zondvloedgeologie. De zondvloed is verantwoordelijk voor de vorming van een groot deel van de afzettingsgesteenten. Bijna de hele laat waarin de Grand Canyon is uitgesleten zou bijvoorbeeld tijdens de vloed afgezet zijn.In plaats van geleidelijke processen die over miljarden jaren de aarde hebben gevormd zien creationisten in de geologie sporen van catastrofale processen die al het ‘werk’ in slechts enkele duizenden jaren hebben verricht.

Een geliefd studieobject voor de – veelal Amerikaanse – creationistische geologen is de Grand Canyon.In het tijdschrift Perspective on Science and Christian Faith van de American Scientific Affiliation, een Amerikaanse organisatie voor christen-wetenschappers die in het algemeen een theïstisch evolutionistische visie hebben, toetst hydroloog Tim Helbe in het artikel Sediment Transport and the Coconino Sandstone: A Reality Check on Flood Geology de zondvloedgeologie op één specifiek punt: de afzetting van de Coconino zandsteenlaag in de Grand Canyon.

Lees verder Een ‘reality check’ voor de zondvloedgeologie