Gevormd uit Sterrenstof

no download mac slots games flash online casinos best roulette bonuses online casinos that accept canadian credit card http://www.narea.org/ssfm/best-us-online-casinos.html casino that play for real money high roller casino bonus casino gambling web casino payment methods

https://www.euro-online.org/enog/inoc2007/Papers/mac-slots.html https://www.euro-online.org/enog/inoc2007/Papers/m http://www.euro-online.o

Waarom geloven wetenschappers in evolutie?

door op aug.11, 2017, onder Sterrenstof

Zojuist kreeg ik in een discussie op Facebook een filmpje van Ruben Jorritsma te zien. Het ging om de vraag of er bewijs is voor evolutie. In het filmpje gaat Ruben in op de vraag ‘waarom geloven (bijna) alle wetenschappers in evolutie?’ De eerste reactie is natuurlijk dat wetenschappers niet ‘geloven’ in evolutie, ze zien evolutie als de beste theorie om de diversiteit en ontwikkeling van leven op aarde te beschrijven. Maar dat terzijde. Ik heb een lang antwoord op Facebook getikt, dat ik ook hier maar even wil publiceren. Voor alle duidelijkheid: Ruben heeft een MSc in evolutionaire biologie van de Wageningen Universiteit en is overtuigd jonge aarde creationist.

Vijf minuten Ruben Jorritsma. Wat Jorritsma hier brengt is een mening, hij geeft geen onderbouwing van zijn stelling dat niet de argumenten, maar de aanname (dat God niet de schepper is) leidend zijn in de wetenschap. Nou ja, één argument, een citaat van Scott C. Todd die in een brief naar het tijdschrift Nature schreef:

Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.

Als we de zin er voor en die er na erbij halen staat er dit:

Most important, it should be made clear in the classroom that science, including evolution, has not disproved God’s existence because it cannot be allowed to consider it (presumably). Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.  Of course the scientist, as an individual, is free to embrace a reality that transcends naturalism.

Bron: Quote Mine project, #4.9.

Dan even de drie redenen die Ruben geeft voor populariteit van evolutie onder wetenschappers.

1) Opleiding. Het klopt dat biologen veel evolutiebiologie krijgen te verstouwen. Toen ik studeerde (jaren ’80) was dat overigens een stuk minder. Maar bij een academische opleiding hoort nog meer, namelijk: kritisch denken. Ook dat wordt erin gepompt. Neem niets voor waar aan, kijk naar de data en analyseer die zo objectief mogelijk. Het kritische denken is vermoedelijk de belangrijkste component in een universitaire opleiding.

2) Argumenten. De meeste wetenschappers zouden zich niet meer in de argumenten voor evolutie verdiepen, dat is allemaal al bekend. Inderdaad, maar met de kritische blik uit punt 1 kijken ze wel steeds of hun resultaten wel binnen de vigerende theorie passen. Of het nu zwaartekracht is (zie de alternatieve theorie van Verlinde) of evolutiebiologie. De Groningse hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma stelt bijvoorbeeld dat een genetische aanpassing niet snel genoeg werkt om de verschillende trekroutes van kanoeten te verklaren. Die zijn ontstaan na de laatste ijstijd, 11.000 jaar geleden. Hij denkt dat er andere aanpassingsmechanismen meespelen en schreef daar een boek over: the Flexible Phenotype. Een paar jaar later kreeg hij de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke prijs van Nederland. Ook Verlinde kreeg die. Dwars denken wordt beloond!

3) Methodologisch naturalisme. Dit is ontstaan vanuit de christelijke gedachte dat de schepping geordend is en wetmatig in elkaar steekt, wat het karakter van de Schepper weergeeft. Dit is ook de enige manier om wetenschap te bedrijven: wanneer je denkt dat boomgeesten de groei van bomen regelen, zal je niet op zoek gaan naar natuurlijke principes van biologische groei. En, zoals 99 procent van de christen-wetenschappers ook erkent, die biologische principes zijn niet in tegenspraak met de uitspraak dat God het gras doet groeien – God is de primaire oorzaak, het biologisch mechanisme is de secundaire oorzaak.

Kortom: de drie redenen die Ruben opvoert zijn zeer aanvechtbaar (oké, ik wil het sterker zeggen: ze zijn onjuist). En de enige onderbouwing die hij geeft is een citaat dat uit z’n verband is gehaald.

Toevoeging 12-8-17: zoals Gerdien terecht opmerkte in haar reactie is dit een wat ouder filmpje. Het lijkt erop dat Ruben zijn visie op methodologisch naturalisme enigszins heeft bijgesteld – in ieder geval in zijn scriptie.

 

 

Please follow and like:
:,

11 Reacties op dit artikel

 • Eelco van Kampen

  Ik sluit niets uit, maar er moeten wel aanwijzingen voor zijn, en ook kunnen gezien wat we al wel weten.

  Wat betreft je laatste alinea: in het christendom wordt er wel degelijk een god ten tonele gevoerd die allerlei dingen doet of gedaan heeft. Je zegt nu dat je ‘goed moet lezen’ … het probleem met heilige boeken is dat ze vaak op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden, en dat dus ook gebeurt. Jij kiest ervoor jouw heilige boek geheel spiritueel te lezen, en niet als verklaring van de wereld om je heen. Ik vraag me toch wel af of de schrijvers (mensen …) dat ook zo bedoeld hadden, maar dat is vast een lange discussie … dat heilige boeken geen wetenschappelijk literatuur zijn lijkt me duidelijk. Ze zouden niet door een peer review proces heenkomen, vrees ik.

 • Eelco van Kampen

  PS: sorry, laatste reactie is aan Leon gericht, wat ik erbij had moeten zetten

 • Bart Klink

  Leon, natuurlijk kunnen er altijd processen zijn die niet (direct) zichtbaar zijn, maar dat maakt ze nog niet aannemelijk. Er bestaat ook nog iets als achtergrondkennis. Het kan ook best zijn dat er echt een figuur genaamd Odysseus is geweest die met een boot allerlei omzwervingen heeft gemaakt. En het zou ook kunnen dat Poseidon zijn omzwervingen heeft beïnvloed. Dat eerst is nog best aannemelijk (ook al is er geen enkele evidentie voor, voor zover ik weet), dat laatste niet. Dit heeft alles te maken met achtergrondkennis. Mannen die in boten omzwervingen maken, hebben we vaak waargenomen en gaan niet tegen natuurwetten in. Goden die zich met mensen bemoeien hebben we niet waargenomen en gaan wel tegen natuurwetten in. De rol van God in het Exodus-verhaal is daarnet zo onwaarschijnlijk als de rol van Poseidon in de Odyssee, ook al kunnen we beide niet zien noch uitsluiten.

  Je kunt inderdaad niet bij voorbaat weten of je een onderdeel van een verklaring nodig hebt. Daarom stellen wij als wetenschappers hypotheses op die we vervolgens toetsen. Als de hypothese juist blijkt, heb je dat onderdeel dus nodig in je verklaring. Uiteindelijk kan het zelfs onderdeel worden van een volwassen theorie. Met een volwassen theorie bedoel ik een breedgedragen theorie die uitgebreid getoetst is, veel data kan verklaren en consistent is met andere betrouwbare kennis. Voorbeelden: relativiteitstheorie, evolutietheorie, glijdendefilamententheorie enz.

  Menselijke intuïties kunnen heel betrouwbaar zijn op het gebied waarvoor ze evolutionair geschikt zijn (zoals menselijke interactie), maar niet op gebieden waarvoor ze niet geschikt zijn, zoals de bouw en werking van de kosmos. Op dit gebied zitten onze intuïties er dan ook geregeld faliekant naast, denk o.a. aan het geocentrisme vs. heliocentrisme.

  Bovennatuurlijke verklaringen kunnen heel goed met naturalistische methoden aangetoond worden. Stel dat uit al onze meetinstrumenten een ouderdom van het heelal, de aarde en het leven komt van zo’n 10.000 jaar, dan is een natuurlijke verklaring zeer onwaarschijnlijk en het traditionele Bijbelse verhaal waarschijnlijk. Hetzelfde geldt als blijkt dat alleen gebeden tot de christelijke God leiden tot meer en/of eerdere genezing van ziektes. Dit soort onderzoek is ook gedaan, maar heeft nooit wat opgeleverd. Wetenschap is niet naturalistisch omdat dat een intrinsieke spelregel is (en dus bovennatuurlijke verklaringen *bij voorbaat* uitsluit), zoals ten onrechte vaak wordt beweerd, maar omdat er geen goede redenen zijn om bovennatuurlijke verklaringen te poneren: er is geen evidentie voor en ze verklaren meestel vrijwel niets. Ik heb dit punt al vaak gemaakt, maar Maarten Boudry heeft het uitgewerkt voor een wetenschappelijke tijdschrift: https://www.oalibrary.org/papers2/46c637d5-d493-4f5d-a692-f33910cc76c3/

 • Leon van den Berg

  Eelco,

  Voor de NH-kruip waren er geen aanwijzingen voordat de electronen-microscoop het aantoonde. Nabarro en Herring hadden bedacht dat het zou kunnen, het idee stuitte op weerstand.

  Je zegt dat “heilige boeken … vaak op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden”. In de evangelische hoek noemen ze dat “een persoonlijke relatie met God hebben”. Persoonlijk ervaar ik de Bijbel en andere openbaringen om mij een niet uitsluitend als spiritueel. Zo zie ik het ontstaan van de mens als een concrete ingreep van God in de evolutie en zie het bestaan van mijn leven als een concrete wens van God.

 • Leon van den Berg

  Bart,

  Jij (met Boudry) haalt twee soorten van “goden” door elkaar. De eerste god is Poseidon die natuurlijke fenomenen verklaart, een natuurkracht die net als de zwaartekracht overal en altijd aanwezig is. De tweede god is de christelijke God met een wil (Uw wil geschiedde) die zelf wel bepaalt of hij ingrijpt na een gebedsessie, tijdens de evolutie of bij het verplaatsen van een hogedrukgebied en daarmee buiten de naturalistische “radar” blijft vallen. Zeker, in de Bijbel vinden wij sporen van Poseidon (bijvoorbeeld in Job 37 en 38) maar dat is een beeld waar weinig christenen mee leven.

  Het artikel van Boudry verbaast mij dan ook. Het is voornamelijk gericht op ID en creationisme alsof dat dé religie zou zijn. Een paar opmerkingen die mij opvielen:

  “So it could be that the best hypothesis was evolution by common descent – i.e. of all the hypotheses that conform to methodological naturalism, it is the best. But of course what we really want to know is not which hypothesis is the best from some artificially adopted standpoint of naturalism, but what the best hypothesis is overall” . Welke theïstistische wetenschappelijk deskundige ontkent dat common descent een feit is ?

  “supernatural forces were really operative in our universe” De christelijke God is géén extra natuurkracht net zoals de zwaartekracht. Ik vind dit echt een simplistische gedachte. Ik nodig je uit om op zoek te gaan naar wie de christelijke God wél is. Misschien hier : https://www.youtube.com/watch?v=Be2AakAXMLs

  “logical possibility is a very weak criterion for belief “ . Ik gok niet op God omdat het een mogelijkheid is, ik ben Pascal niet. Ik zie God omdat ik een “electronenmicroscoop” heb aangeschaft.

  “Science does not traffic in supernatural causes and explanations …”. Precies.

 • Bart Klink

  Leon, natuurlijk zijn er (grote) theologische verschillen tussen Poseidon en de christelijke God, maar voor mijn punt gaat het om een eigenschap die ze delen: naar verluidt grijpen ze op bovennatuurlijke wijze in in de natuurlijke gang van zaken. De (joods-)christelijke God zou dat gedaan hebben bij de tocht door de Rietzee, bij Elia op de berg Karmel, toen Jezus water in wijn veranderde en hij opstond uit de dood, om slechts enkele voorbeelden te noemen. Hebben we goede evidentie voor dergelijk ingrijpen? Ik denk het niet: we hebben slechts de eeuwenoude Bijbelverhalen.

  Het artikel van Boudry is niet gericht op ID, maar op een veelgehoorde strategie die tegen ID ingebracht wordt, namelijk dat ID geen wetenschap zou zijn omdat ID het wetenschappelijk principe van *intrinsiek* methodologisch naturalisme verwerpt. Boudry betoogt dat dit principe helemaal geen onderdeel is van wetenschap en wetenschap om een andere (en betere!) reden naturalistisch is. Deze strategie tegen ID is dus niet alleen onjuist, het is koren op de molen van ID (zie de titel) en daarmee ineffectief.

  “supernatural forces were really operative in our universe” is niet hetzelfde als stellen dat de “christelijke God is [een] extra natuurkracht [is] net zoals de zwaartekracht. Waar haal je dat vandaan? Wat Boudry (en ik) bedoelt is dat de christelijke God een bovennatuurlijke kracht is in pleegt in te grijpen in ons universum (zie o.a. de voorbeelden die ik hierboven gaf). Als je dit goddelijke ingrijpen weghaalt, hou je deïsme, pantheïsme of atheïsme over.

 • Leon van den Berg

  Bart,

  Zeker, de christelijke God pleegt in te grijpen in ons universum. Daar is mogelijk geen natuurwetenschappelijke evidentie voor hoewel we ons over een heel aantal fenomenen kunnen verwonderen, dat hangt een beetje af van wat je evidentie en verwonderen noemt. Wij kunnen God niet volledig doorgronden, daar is iedereen het over eens, maar het zou goed kunnen zijn dat God niet wil dat er natuurwetenschappelijke evidentie is. Wat wij weten over God is dat het een God van vrije keuze is en als er natuurwetenschappelijke evidentie was dan viel er niets meer te kiezen.

  Dat de christelijke God een God van vrije keuze en spirituele vrijheid is juist de strekking van Exodus. Of dat wel of niet echt gebeurd is doet er voor mij niet veel toe. Het gebeurt dagelijks wanneer mensen zich laten dopen.

 • Bart Klink

  Leon, natuurlijk kunnen wij ons over allerlei fenomenen verwonderen (ik heb in IJsland weinig anders gedaan! 🙂 ), maar hoe is dat evidentie voor het ingrijpen van de christelijke God? Als je stelt dat evidentie voor goddelijk ingrijpen niet nodig is, kun je dat net zo goed zeggen voor het ingrijpen van Poseidon (of alle andere verhalen over het ingrijpen van goden). Verweren als “Wij kunnen God niet volledig doorgronden” en “dat God niet wil dat er natuurwetenschappelijke evidentie is” zijn immunisatiestrategieën: je kunt ze mutatis mutandis inzetten om elke opvatting te verdedigen tegen rationele kritiek.

  Dat er niets meer te kiezen zou vallen als er duidelijke evidentie van goddelijk ingrijpen is, is onzin: de Bijbel staat vol van verhalen waar God duidelijk ingrijpt en mensen toch anders kiezen. Waarom kon dat toen wel en nu niet meer? Zou dat iets te maken hebben met de tijdsgeest waarin mensen goedgelovig waren, kritisch denken vrijwel niet bestond en verhalen niet of nauwelijks gecontroleerd konden worden?

 • Leon van den Berg

  Bart,

  De natuurschoonheid van IJsland kan voor iemand een evidentie, een openbaring zijn dat “There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy” 🙂 . Ik heb geen immunisatiestrategie bedacht, ik vind die visie in de natuur, in getuigenissen, in kunst, in mijn leven en in de Bijbel.

  Misschien kozen de mensen in de Bijbel niet voor de (christelijke) God omdat zij de wonderen aan andere goden zoals Poseidon, Baal of Ra toeschreven.

 • Haushofer

  Bij een God van vrije keuze zou ik niet verwachten dat deze mensen laat evolueren tot wezens die nog een reptielenbrein hebben en waar het onbewuste zo’n grote rol speelt. En vervolgens een neocortex meegeeft die allerlei verhalen verzint bij onbewust genomen keuzes.

  In hoeverre de vrije wil bestaat is natuurlijk een open vraagstuk. Maar dat deze flink wordt beperkt (waar de voedingsindustrie en andere fabrikanten dankbaar gebruik van maken) is denk ik wel duidelijk. In het licht van een God die vrije wil hoog in het vaandel heeft lijkt me dat een buitengewoon lastig punt.

 • Andre

  Haushofer

  Ben ik deels wel met je eens. Maar kun je eens aangeven hoe het brein precies in elkaar zou moeten zitten als God het specifiek ontworpen had? Zou er dan niet een deel van de hersenen vlakbij de ruggegraat zijn dat de primaire vluchtreacties , autonoom zenuwstelsel etc aanstuurt?
  En dat we graag een verhalen maken is ook het begin van hypothese vorming. En we kunnen onszelf trainen om die verhalen waarbij we erzelf goed uitkomen wat kritisch te gaan beschouwen. En als je dat doet kun je op een gegeven moment een verhaal zien als een een verhaal en een verkeerde beslissing zien als een verkeerde beslissing , het leermoment een plaats geven en met goede moed verder gaan.
  Toch helemaal niet zo slecht dat brein 🙂

Laat een reactie achter

Op zoek naar iets specifieks?

Gebruik de onderstaande zoekfunctie om op deze site te zoeken:

Nog steeds niet gevonden waar je naar zocht? Laat dan een reactie achter of neem contact met ons op via de site.