Waarom geloven wetenschappers in evolutie?

Zojuist kreeg ik in een discussie op Facebook een filmpje van Ruben Jorritsma te zien. Het ging om de vraag of er bewijs is voor evolutie. In het filmpje gaat Ruben in op de vraag ‘waarom geloven (bijna) alle wetenschappers in evolutie?’ De eerste reactie is natuurlijk dat wetenschappers niet ‘geloven’ in evolutie, ze zien evolutie als de beste theorie om de diversiteit en ontwikkeling van leven op aarde te beschrijven. Maar dat terzijde. Ik heb een lang antwoord op Facebook getikt, dat ik ook hier maar even wil publiceren. Voor alle duidelijkheid: Ruben heeft een MSc in evolutionaire biologie van de Wageningen Universiteit en is overtuigd jonge aarde creationist.

Vijf minuten Ruben Jorritsma. Wat Jorritsma hier brengt is een mening, hij geeft geen onderbouwing van zijn stelling dat niet de argumenten, maar de aanname (dat God niet de schepper is) leidend zijn in de wetenschap. Nou ja, één argument, een citaat van Scott C. Todd die in een brief naar het tijdschrift Nature schreef:

Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.

Als we de zin er voor en die er na erbij halen staat er dit:

Most important, it should be made clear in the classroom that science, including evolution, has not disproved God’s existence because it cannot be allowed to consider it (presumably). Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.  Of course the scientist, as an individual, is free to embrace a reality that transcends naturalism.

Bron: Quote Mine project, #4.9.

Dan even de drie redenen die Ruben geeft voor populariteit van evolutie onder wetenschappers.

1) Opleiding. Het klopt dat biologen veel evolutiebiologie krijgen te verstouwen. Toen ik studeerde (jaren ’80) was dat overigens een stuk minder. Maar bij een academische opleiding hoort nog meer, namelijk: kritisch denken. Ook dat wordt erin gepompt. Neem niets voor waar aan, kijk naar de data en analyseer die zo objectief mogelijk. Het kritische denken is vermoedelijk de belangrijkste component in een universitaire opleiding.

2) Argumenten. De meeste wetenschappers zouden zich niet meer in de argumenten voor evolutie verdiepen, dat is allemaal al bekend. Inderdaad, maar met de kritische blik uit punt 1 kijken ze wel steeds of hun resultaten wel binnen de vigerende theorie passen. Of het nu zwaartekracht is (zie de alternatieve theorie van Verlinde) of evolutiebiologie. De Groningse hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma stelt bijvoorbeeld dat een genetische aanpassing niet snel genoeg werkt om de verschillende trekroutes van kanoeten te verklaren. Die zijn ontstaan na de laatste ijstijd, 11.000 jaar geleden. Hij denkt dat er andere aanpassingsmechanismen meespelen en schreef daar een boek over: the Flexible Phenotype. Een paar jaar later kreeg hij de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke prijs van Nederland. Ook Verlinde kreeg die. Dwars denken wordt beloond!

3) Methodologisch naturalisme. Dit is ontstaan vanuit de christelijke gedachte dat de schepping geordend is en wetmatig in elkaar steekt, wat het karakter van de Schepper weergeeft. Dit is ook de enige manier om wetenschap te bedrijven: wanneer je denkt dat boomgeesten de groei van bomen regelen, zal je niet op zoek gaan naar natuurlijke principes van biologische groei. En, zoals 99 procent van de christen-wetenschappers ook erkent, die biologische principes zijn niet in tegenspraak met de uitspraak dat God het gras doet groeien – God is de primaire oorzaak, het biologisch mechanisme is de secundaire oorzaak.

Kortom: de drie redenen die Ruben opvoert zijn zeer aanvechtbaar (oké, ik wil het sterker zeggen: ze zijn onjuist). En de enige onderbouwing die hij geeft is een citaat dat uit z’n verband is gehaald.

Toevoeging 12-8-17: zoals Gerdien terecht opmerkte in haar reactie is dit een wat ouder filmpje. Het lijkt erop dat Ruben zijn visie op methodologisch naturalisme enigszins heeft bijgesteld – in ieder geval in zijn scriptie.

 

 

Please follow and like:

121 gedachten over “Waarom geloven wetenschappers in evolutie?”

 1. Kernvraag voor Eppie en André:

  12. Wat zou er met je gebeuren als jullie zouden accepteren dat Eppie en Adnré twee geëvolueerde wezen zijn, die een gemeenschappelijke voorouder delen met bonoboos en chimpansees? Zou jullie wereld vergaan? Zo ja, waarom?

  Hier ben ik nu echt benieuwd naar. Graag jullie reactie!

 2. Beste Arie, welaan, als u gepensioneerd biochemicus bent, dan zult u heel wel in staat zijn om een inhoudelijke discussie over dat onderwerp te voeren, zoals Gerdien, Rene en ik ook inhoudelijke discussies over biologie gevoerd hebben. Ik ben slechts een armzalige bioloog, dus daarin kunt u mij de les lezen als u bent wie u zegt te zijn. Ik heb genoeg uitspraken op biochemisch gebied gedaan bij Logos instituut in het kader van ID. Wat let u om daarover eens een onderwerp bij de kop te pakken? Aangezien u echter niet eens in staat bent om te herkennen dat iemand een natuurwetenschappelijke achtergrond heeft, twijfel ik nogal aan uw antecedenten, als u het niet erg vindt. U kunt die twijfel wegnemen…?

 3. Eppie, ik vroeg jou om geen zijpaden te bewandelen. Graag antwoord op mijn 12 vragen.

  Ik ben perfect in staat om te herkennen dat iemand een natuurwetenschappelijke achtergrond heeft, mits deze persoon zich gedraagt naar de regels die hij tijdens deze studie heeft aangeleerd gekregen. Daarom complimenteerde ik in het verleden Haushofer (een fysicus) met zijn inzichten. Dat geldt ook voor René en voor Eelco en uiteraard ook voor Gerdien. Bij hen zie ik een zeer gewetensvolle omgang met wetenschap, die persoonlijke meningen niet verwart met wetenschappelijk onderzoek. Bij jou (en bij ieder andere creationist) is dit een totaal ander verhaal. Ik heb nog geen enkele bijdrage van jou gezien die berust op solide feiten en daar maak ik mij dus kwaad over. Je hebt blijkbaar (al kan ik dat niet controleren omdat je je werkelijke identiteit niet onthult, wat vreemd is voor zo’n geharnaste creationist als jij bent) een biologiestudie gevolgd. Ik merk echter in geen enkel artikel van jouw hand een zorgvuldige omgang met feiten noch een solide kennis van de evolutietheorie. Je blijft onhoudbare opvattingen verdedigen, vaak van theologische aard en tegen alle beschikbare evidentie in. Dat dit mij stoort is niet vreemd: dit is gewoon een vorm van liegen. Niet voor niets vallen de stukken van Logos iedere keer weer door de mand en is het een organisatie die geen enkele eerlijke wetenschapper serieus kan nemen. Gerdien heeft dit onlangs duidelijk beschreven voor het geval Ruben J. maar dit kun je uitbreiden tot alle schrijfsels van creationisten.

  Zolang dit voorliegen en bedrijven van fake news voortduurt ben ik UITERAARD niet bereid om te reageren op enig Logosstuk. Ik vind het technisch gezien ook pure tijdverspilling. De vraag is ook of een bioloog als jij zinvolle uitspraken over biochemie kan doen. Ben je scheikundig voldoende toegerust? Waar blijkt dit uit? Ik kan er in je stukken niets van terugzien.

  Dus Eppie, nu geen grappen maar gewoon de 12 vragen beantwoorden. Zolang je dit niet doet wil ik geen aandacht meer besteden aan jouw reacties omdat die voor de zoveelste keer weer berusten op wegduiken, moeilijke vragen uit de weg gaan, zijpaden bewandelen, fake news verspreiden, etc.

 4. Eppie: “Ik ben slechts een armzalige bioloog, dus daarin kunt u mij de les lezen als u bent wie u zegt te zijn. Ik heb genoeg uitspraken op biochemisch gebied gedaan bij Logos instituut in het kader van ID. Wat let u om daarover eens een onderwerp bij de kop te pakken? Aangezien u echter niet eens in staat bent om te herkennen dat iemand een natuurwetenschappelijke achtergrond heeft, twijfel ik nogal aan uw antecedenten, als u het niet erg vindt. U kunt die twijfel wegnemen…?”

  Interessant voorstel, Eppie. Misschien zou je zelf het goede voorbeeld kunnen geven? Ik herken bij jou geen wetenschappelijke achtergrond in de stukken die je op logos schrijft en de reacties alhier, maar je kunt natuurlijk net zoals Snelling zijn …
  ( https://www.noanswersingenesis.org.au/realsnelling.htm )

 5. Beste Arie, ik merk dat het feit dat ik ben die ik ben bij jou agressie oproept, in die mate dat je je veroorlooft om een scala aan onwaarheden te ventileren. Ik vind die xenofobie en dat onbegrip schokkend. Kennelijk hoort mijn soort in jouw ogen al uitgestorven te zijn.

 6. Eppie,
  Je soort hoort inderdaad uitgestorven te zijn. Het verwerpen van wetenschappelijke evidentie op grond van vasthouden aan een ononderbouwde eigenzinnige interpretatie van een oude tekst hoort niet voor te komen bij een wetenschappelijk opgeleid iemand. Zelfs niet bij een medisch bioloog (zoals ik je eerder inschat dan bioloog sec). Je natuurwetenschappelijke achtergrond bleek niet zozeer uit wat je schrijft, maar uit het feit dat je bij de wetenschappelijke literatuur kunt als daar een UB toegang bij nodig is.
  Zoals Arie (19 SEPTEMBER, 2019 OM 4:52 PM) zei, “orthodoxe gelovigen zoals (Eppie) die een onvoorstelbaar gebrek aan kennis combineren met een onvoorstelbaar grote waarheidspretentie” zijn wat irritant. Het gaat om het onvoorstelbare gebrek aan kennis van de geschiedenis van het Christelijk geloof.
  Eppie (17 SEPTEMBER, 2019 OM 5:29 PM) zegt over de term “eenvoudig historisch” dat deze term afkomstig is van prof. M. J. Paul (om daarmee het standpunt weer te geven dat Pauls inziens door main stream christenen zo’n 2000 jaar wordt gehuldigd). Jammer genoeg voor Paul is “eenvoudig historisch” helemaal niet vroeg christelijk, maar is dit hele idee van ‘historisch’ een vorm van oplegging van West-Europees rationeel denken aan de Bijbeltekst sinds de 17-de eeuw. Vroege Christenen gingen heel anders met de Bijbeltekst om, en hadden andere inzichten en opvattingen. Wat nu ‘main stream’ mag lijken was lange tijd een van de zeer vele interpretaties. Het concilie van Nicea lukte het bv niet om eenheid te brengen. Maar wat de vroege Christenen gemeen hebben is een andere opvatting over de aanwezigheid van God dan de huidige westerse kerken, en een andere zicht op Christus. Bijvoorbeeld ‘verzoening door voldoening’ is een hele late interpretatie, en zou vanuit het vroege Christendom onbegrijpelijk zijn (en mogelijk schokkend ketters gevonden worden). Ga eens te rade bij iemand die Oosters orthodox is (Oosters Orthodox staat dichter bij het vroege Christendom).

 7. Eppie (17 SEPTEMBER, 2019 OM 5:29 PM)
  “Als men die punten serieus neemt, dan is het standpunt van een historische schepping inderdaad niet zo heel eenvoudig meer. Wat dat betreft maak je het voor jezelf wel ingewikkeld. Dat is niet nodig en niet verstandig. Men wordt geen goed christen door ongelovigen na te praten maar door het Woord te geloven. ”
  Maar Eppie, ben je er echt op uit het voor jezelf niet ingewikkeld te maken? Dat is niet een erg verstandige optie. Het is je er met een Janthe van Leiden afmaken. Evolutie is nu eenmaal niet de exclusieve provincie van ongelovigen, en de gegevens ontkennen is niet vol te houden.

 8. En Eppie, ga je nu het goede voorbeeld geven of niet?

  Je wilt dat Arie iets doet wat je zelf niet wilt doen … zo werkt dat natuurlijk niet.

 9. Gerdien: “Eppie, Je soort hoort inderdaad uitgestorven te zijn. ”

  Een doodswens.

  Dat vind ik heftig.

  Had ik toch zo niet verwacht.

 10. Arie schrijft op 20 SEPTEMBER, 2019 OM 9:53 AM:

  Ik ben perfect in staat om te herkennen dat iemand een natuurwetenschappelijke achtergrond heeft, mits deze persoon zich gedraagt naar de regels die hij tijdens deze studie heeft aangeleerd gekregen.

  Recht in bed liggen is dus maatstaf voor een degelijke natuurwetenschappelijke achtergrond!
  Regels? Welke regels? Waarom zou men niet mogen tornen aan de regels?

 11. Aan Han

  Je kunt het niet laten om romantiek te bedrijven. Maar een lange neus naar de wetenschap is de neus van Pinocchio.

 12. Eppie
  Ben je op 21 SEPTEMBER, 2019 OM 10:34 PM bezig je er met het volgende Jantje van Leiden af te maken?

 13. Eppie,

  Je schrijft:

  “Beste Arie, ik merk dat het feit dat ik ben die ik ben bij jou agressie oproept, in die mate dat je je veroorlooft om een scala aan onwaarheden te ventileren. Ik vind die xenofobie en dat onbegrip schokkend. Kennelijk hoort mijn soort in jouw ogen al uitgestorven te zijn.”

  1. Ik vertel geen onwaarheden, je toont er ook geen één aan. JIJ bent met je creationisme degene die onwaarheden vertelt. Geen enkele vorm van data ondersteunt ook maar één centrale claim van het creationisme. Je lijkt ook vergeten te zijn dat op dit forum keer op keer op keer artikelen uit Logos, waaronder van jou, door de mand zijn gevallen, puur op het ontbreken van goede informatie. Dus: wie vertelt er onwaarheden? Dat is Logos, dat is Eppie. Creationisme is een vorm van door een door mensen verzonnen theologische dogmatiek gestuurd liegen. En dat is heel kwalijk, zowel voor gelovigen als voor wetenschap.
  2. Je roept geen agressie bij mij op, wel grote irritatie. Om het feit dat je NOOIT inhoudelijk op mijn vragen ingaat (ook nu weer niet: er liggen nog 12 onbeantwoorde belangrijke vragen) en dit combineert met een raar soort superieure houding die mensen probeert wijs te maken dat jij wel weet hoe het theologisch allemaal zit. Uit alles blijkt dat je dit helemaal niet weet en dat je een ouderwetse vorm van dogmatisch fundamentalisme aanhangt. Daar irriteer ik mij aan, dat klopt. Verder geen agressie. Maar je kunt die irritatie wegnemen door je (a) eens wat beter in je eigen overtuigingen te verdiepen: hoe houdbaar zijn die? Waarom hang je ze aan en (b) je eens wat beter in de wetenschappelijke status quo te verdiepen (natuurwetenschap én bijbelwetenschap). Wanneer ga je dat doen?
  3. Geen xenofobie: je toont dit ook niet aan. Wel onbegrip en ik beschrijf ook WAAROM Eppie. Waarom jij desondanks vasthoudt aan die rare, onbewezen, historisch contingent opgedoemde geloofsuitspraken is voor mij volstrekt onbegrijpelijk. Alle feiten wijzen een andere kant uit.
  4. Uitgestorven soorten: het gekke is dat jouw soort van recente makelij is. Ze dachten even dat ze op eigen houtje alternatieve natuurwetenschap konden bedrijven met de bijbel in de hand. Zo werkt het niet Eppie. Voor die tijd was er wel creationisme maar niet met pseudowetenschappelijke pretenties. Het lijkt er dus op dat het creationisme stoer dacht te moeten doen en haar partijtje mee wilde blazen in verzet tegen een vermeende dominante seculiere cultuur waar ze het moeilijk mee heeft. Zie de heer Ken Ham voor een treffend voorbeeld.
  Verder denk ik inderdaad dat creationisme s.g. tot dezelfde categorie hoort als mensen die dachten dat Zeus bij onweer zijn stem verheft. Het is nogal een raar verhaal. Maar aangezien ik uitga van het feit dat veel mensen nogal irrationeel zijn en liever hun geloofsovertuigingen bevestigd zien dan dat zij zich verdiepen in wat daar tegenpleit, verbaast het mij niet dat ‘creationisme’ nog bestaat. Het wordt er alleen niet geloofwaardiger op nu creationisme geen enkele voorspelling heeft gedaan die uitgekomen is, geen goede theorievorming kent, bijbels gezien nogal vreemd is (de bijbel is geen wetenschap, ontstaan van scheppingsverhalen is lang na ontstaan van de aarde gebeurd en dus geen rechtstreeks verslag, leentje buur bij andere scheppingsverhalen, etc) en op allerlei bizarre tegenspraken stuit. Helaas Eppie, de feiten laten zich niet ontkennen.

 14. Arie

  reactie op 19 SEPTEMBER, 2019 OM 5:01 PM

  Paul is vooral theoloog. Maar ik vind zijn kritiek op het bouwwerk van theïstische evolutie , met name kritiek op John Walton zeker hout slaan.
  De oplossing van Gijsbert van de Brink voor het ontstaan van de mens lijkt mij zeker geen gelopen race.
  De mens maakt een enorme cognitieve sprong met de dieren die het dichtst bij hem liggen op gebied van taal , neiging tot religie , creatieve oplossingen die nodig zijn om de aarde te beheren , talent voor moraal etc
  De chimp kan alleen in een bos leven en steekt zelfs de rivier blijkbaar na x miljoen jaar niet over 🙂 . De mens kan ongeveer overal leven .

  Kijken we b.v naar taal dan zit er al gauw een factor 1000 tussen als we alleen kijken naar het gebruik van het aantal woorden .
  en wat betreft neiging tot religie is die factor oneindig

  Dit is heel aardig in overeenstemming met wat Genesis b.v zegt.

  De schade die Paul aanricht is volgens mij niet groot. Zo wie zo is hij in kleine kring bekend .
  Hoeveel schade richt de “wetenschap” aan als ze nadrukkelijk beweert dat leven spontaan kan ontstaan terwijl er nog bijzonder weinig bewijs voor is?
  Ik ben zelf niet aangetrokken tot jonge aard creationisme , maar ik vind “strikt naturalisme” veel gevaarlijker .
  Kinderen die die manier van denken normaal leren vinden kun je m.i alles wijsmaken uit naam van de wetenschap.

  Noem eens een stukje van Jorritsma dat op deze site ter sprake is gekomen dat faliekant bewijsbare onzin is. We hebben artikelen gehad in Weet , C14 etc . Daaruit bleek dat niet Jorritsma erg dwaalde . Ook wat hij hierboven beweert valt zeker te verdedigen zoals ik eerder gedaan heb.
  Jij gelooft in bijbalwetenschap,/schrift kritiek terwijl dat vooral uit een strikt naturalistische manier van denken voorkomt.
  Een aardig voorbeeld is b.v ontstaan van een striktere vorm van monotheïsme . Volgens moderne schriftkritiek een uitvinding uit de tijd van de Babylonische ballingschap. Korpel en de Moor hebben kleitabletten uit Ugarit bestudeerd 1200BC waar duidelijk naar een strikte vorm van monotheïsme verwezen wordt , en zelfs naar een zekere JW !
  Over Daniel hebben we het hier uitgebreid gehad. Volgens moderne schrift kritiek wordt dat op basis van strikt naturalisme gedateerd op rond 160BC en volgens mij heeft Jaap met enig succes verdedigd dat dat veel ouder kan zijn .

 15. Arie
  “We hebben artikelen gehad in Weet , C14 etc .”

  Moet zijn
  We hebben op deze site artikelen behandeld vanuit Weet , C14 etc .

 16. Rene

  Ik sta niet te dringen om de discussie over te doen, maar ik ben er van overtuigd dat de argumenten tegen C14 in koolstof..zelfs in diamant niet overtuigend waren (wat niet hetzelfde is als dat er inderdaad intrinsiek C14 in zit )

  Als je tijd heb om nog enige zaken naar voren te halen die aantonen dat Jorritsma een dwaallicht is …. graag.! Want ik kan mij vergissen

  Hoe gaat het met het boek?

 17. Rene

  Als hij echt de plank mis had geslagen had ik het denk ik wel onthouden . Jij kunt jouw site vermoedelijk makkelijker doorzoeken dan ik .
  Jij scheef : “als ik even ga zoeken vind ik nog wel meer”
  Ik zie het met vertrouwen tegemoet 🙂

 18. @Andre, zoeken in het zoekvenster, meer kan ik volgens mij ook niet doen.
  En verder, don’t hold your breath, ik heb op dit moment erg weinig tijd om open deuren in te trappen.

 19. Rene

  Volgens mij kun je niet zoeken in de reacties , maar misschien doe ik wat verkeerd
  De artikelen die ik vind met de Jorritsma zijn volgens mij maar een beperkt deel van de discussies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.