Gevormd uit Sterrenstof

Waarom geloven wetenschappers in evolutie?

door op aug.11, 2017, onder Sterrenstof

Zojuist kreeg ik in een discussie op Facebook een filmpje van Ruben Jorritsma te zien. Het ging om de vraag of er bewijs is voor evolutie. In het filmpje gaat Ruben in op de vraag ‘waarom geloven (bijna) alle wetenschappers in evolutie?’ De eerste reactie is natuurlijk dat wetenschappers niet ‘geloven’ in evolutie, ze zien evolutie als de beste theorie om de diversiteit en ontwikkeling van leven op aarde te beschrijven. Maar dat terzijde. Ik heb een lang antwoord op Facebook getikt, dat ik ook hier maar even wil publiceren. Voor alle duidelijkheid: Ruben heeft een MSc in evolutionaire biologie van de Wageningen Universiteit en is overtuigd jonge aarde creationist.

Vijf minuten Ruben Jorritsma. Wat Jorritsma hier brengt is een mening, hij geeft geen onderbouwing van zijn stelling dat niet de argumenten, maar de aanname (dat God niet de schepper is) leidend zijn in de wetenschap. Nou ja, één argument, een citaat van Scott C. Todd die in een brief naar het tijdschrift Nature schreef:

Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.

Als we de zin er voor en die er na erbij halen staat er dit:

Most important, it should be made clear in the classroom that science, including evolution, has not disproved God’s existence because it cannot be allowed to consider it (presumably). Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.  Of course the scientist, as an individual, is free to embrace a reality that transcends naturalism.

Bron: Quote Mine project, #4.9.

Dan even de drie redenen die Ruben geeft voor populariteit van evolutie onder wetenschappers.

1) Opleiding. Het klopt dat biologen veel evolutiebiologie krijgen te verstouwen. Toen ik studeerde (jaren ’80) was dat overigens een stuk minder. Maar bij een academische opleiding hoort nog meer, namelijk: kritisch denken. Ook dat wordt erin gepompt. Neem niets voor waar aan, kijk naar de data en analyseer die zo objectief mogelijk. Het kritische denken is vermoedelijk de belangrijkste component in een universitaire opleiding.

2) Argumenten. De meeste wetenschappers zouden zich niet meer in de argumenten voor evolutie verdiepen, dat is allemaal al bekend. Inderdaad, maar met de kritische blik uit punt 1 kijken ze wel steeds of hun resultaten wel binnen de vigerende theorie passen. Of het nu zwaartekracht is (zie de alternatieve theorie van Verlinde) of evolutiebiologie. De Groningse hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma stelt bijvoorbeeld dat een genetische aanpassing niet snel genoeg werkt om de verschillende trekroutes van kanoeten te verklaren. Die zijn ontstaan na de laatste ijstijd, 11.000 jaar geleden. Hij denkt dat er andere aanpassingsmechanismen meespelen en schreef daar een boek over: the Flexible Phenotype. Een paar jaar later kreeg hij de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke prijs van Nederland. Ook Verlinde kreeg die. Dwars denken wordt beloond!

3) Methodologisch naturalisme. Dit is ontstaan vanuit de christelijke gedachte dat de schepping geordend is en wetmatig in elkaar steekt, wat het karakter van de Schepper weergeeft. Dit is ook de enige manier om wetenschap te bedrijven: wanneer je denkt dat boomgeesten de groei van bomen regelen, zal je niet op zoek gaan naar natuurlijke principes van biologische groei. En, zoals 99 procent van de christen-wetenschappers ook erkent, die biologische principes zijn niet in tegenspraak met de uitspraak dat God het gras doet groeien – God is de primaire oorzaak, het biologisch mechanisme is de secundaire oorzaak.

Kortom: de drie redenen die Ruben opvoert zijn zeer aanvechtbaar (oké, ik wil het sterker zeggen: ze zijn onjuist). En de enige onderbouwing die hij geeft is een citaat dat uit z’n verband is gehaald.

Toevoeging 12-8-17: zoals Gerdien terecht opmerkte in haar reactie is dit een wat ouder filmpje. Het lijkt erop dat Ruben zijn visie op methodologisch naturalisme enigszins heeft bijgesteld – in ieder geval in zijn scriptie.

 

 

Please follow and like:
:,

26 Reacties op dit artikel

 • Eelco van Kampen

  Ik sluit niets uit, maar er moeten wel aanwijzingen voor zijn, en ook kunnen gezien wat we al wel weten.

  Wat betreft je laatste alinea: in het christendom wordt er wel degelijk een god ten tonele gevoerd die allerlei dingen doet of gedaan heeft. Je zegt nu dat je ‘goed moet lezen’ … het probleem met heilige boeken is dat ze vaak op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden, en dat dus ook gebeurt. Jij kiest ervoor jouw heilige boek geheel spiritueel te lezen, en niet als verklaring van de wereld om je heen. Ik vraag me toch wel af of de schrijvers (mensen …) dat ook zo bedoeld hadden, maar dat is vast een lange discussie … dat heilige boeken geen wetenschappelijk literatuur zijn lijkt me duidelijk. Ze zouden niet door een peer review proces heenkomen, vrees ik.

 • Eelco van Kampen

  PS: sorry, laatste reactie is aan Leon gericht, wat ik erbij had moeten zetten

 • Bart Klink

  Leon, natuurlijk kunnen er altijd processen zijn die niet (direct) zichtbaar zijn, maar dat maakt ze nog niet aannemelijk. Er bestaat ook nog iets als achtergrondkennis. Het kan ook best zijn dat er echt een figuur genaamd Odysseus is geweest die met een boot allerlei omzwervingen heeft gemaakt. En het zou ook kunnen dat Poseidon zijn omzwervingen heeft beïnvloed. Dat eerst is nog best aannemelijk (ook al is er geen enkele evidentie voor, voor zover ik weet), dat laatste niet. Dit heeft alles te maken met achtergrondkennis. Mannen die in boten omzwervingen maken, hebben we vaak waargenomen en gaan niet tegen natuurwetten in. Goden die zich met mensen bemoeien hebben we niet waargenomen en gaan wel tegen natuurwetten in. De rol van God in het Exodus-verhaal is daarnet zo onwaarschijnlijk als de rol van Poseidon in de Odyssee, ook al kunnen we beide niet zien noch uitsluiten.

  Je kunt inderdaad niet bij voorbaat weten of je een onderdeel van een verklaring nodig hebt. Daarom stellen wij als wetenschappers hypotheses op die we vervolgens toetsen. Als de hypothese juist blijkt, heb je dat onderdeel dus nodig in je verklaring. Uiteindelijk kan het zelfs onderdeel worden van een volwassen theorie. Met een volwassen theorie bedoel ik een breedgedragen theorie die uitgebreid getoetst is, veel data kan verklaren en consistent is met andere betrouwbare kennis. Voorbeelden: relativiteitstheorie, evolutietheorie, glijdendefilamententheorie enz.

  Menselijke intuïties kunnen heel betrouwbaar zijn op het gebied waarvoor ze evolutionair geschikt zijn (zoals menselijke interactie), maar niet op gebieden waarvoor ze niet geschikt zijn, zoals de bouw en werking van de kosmos. Op dit gebied zitten onze intuïties er dan ook geregeld faliekant naast, denk o.a. aan het geocentrisme vs. heliocentrisme.

  Bovennatuurlijke verklaringen kunnen heel goed met naturalistische methoden aangetoond worden. Stel dat uit al onze meetinstrumenten een ouderdom van het heelal, de aarde en het leven komt van zo’n 10.000 jaar, dan is een natuurlijke verklaring zeer onwaarschijnlijk en het traditionele Bijbelse verhaal waarschijnlijk. Hetzelfde geldt als blijkt dat alleen gebeden tot de christelijke God leiden tot meer en/of eerdere genezing van ziektes. Dit soort onderzoek is ook gedaan, maar heeft nooit wat opgeleverd. Wetenschap is niet naturalistisch omdat dat een intrinsieke spelregel is (en dus bovennatuurlijke verklaringen *bij voorbaat* uitsluit), zoals ten onrechte vaak wordt beweerd, maar omdat er geen goede redenen zijn om bovennatuurlijke verklaringen te poneren: er is geen evidentie voor en ze verklaren meestel vrijwel niets. Ik heb dit punt al vaak gemaakt, maar Maarten Boudry heeft het uitgewerkt voor een wetenschappelijke tijdschrift: https://www.oalibrary.org/papers2/46c637d5-d493-4f5d-a692-f33910cc76c3/

 • Leon van den Berg

  Eelco,

  Voor de NH-kruip waren er geen aanwijzingen voordat de electronen-microscoop het aantoonde. Nabarro en Herring hadden bedacht dat het zou kunnen, het idee stuitte op weerstand.

  Je zegt dat “heilige boeken … vaak op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden”. In de evangelische hoek noemen ze dat “een persoonlijke relatie met God hebben”. Persoonlijk ervaar ik de Bijbel en andere openbaringen om mij een niet uitsluitend als spiritueel. Zo zie ik het ontstaan van de mens als een concrete ingreep van God in de evolutie en zie het bestaan van mijn leven als een concrete wens van God.

 • Leon van den Berg

  Bart,

  Jij (met Boudry) haalt twee soorten van “goden” door elkaar. De eerste god is Poseidon die natuurlijke fenomenen verklaart, een natuurkracht die net als de zwaartekracht overal en altijd aanwezig is. De tweede god is de christelijke God met een wil (Uw wil geschiedde) die zelf wel bepaalt of hij ingrijpt na een gebedsessie, tijdens de evolutie of bij het verplaatsen van een hogedrukgebied en daarmee buiten de naturalistische “radar” blijft vallen. Zeker, in de Bijbel vinden wij sporen van Poseidon (bijvoorbeeld in Job 37 en 38) maar dat is een beeld waar weinig christenen mee leven.

  Het artikel van Boudry verbaast mij dan ook. Het is voornamelijk gericht op ID en creationisme alsof dat dé religie zou zijn. Een paar opmerkingen die mij opvielen:

  “So it could be that the best hypothesis was evolution by common descent – i.e. of all the hypotheses that conform to methodological naturalism, it is the best. But of course what we really want to know is not which hypothesis is the best from some artificially adopted standpoint of naturalism, but what the best hypothesis is overall” . Welke theïstistische wetenschappelijk deskundige ontkent dat common descent een feit is ?

  “supernatural forces were really operative in our universe” De christelijke God is géén extra natuurkracht net zoals de zwaartekracht. Ik vind dit echt een simplistische gedachte. Ik nodig je uit om op zoek te gaan naar wie de christelijke God wél is. Misschien hier : https://www.youtube.com/watch?v=Be2AakAXMLs

  “logical possibility is a very weak criterion for belief “ . Ik gok niet op God omdat het een mogelijkheid is, ik ben Pascal niet. Ik zie God omdat ik een “electronenmicroscoop” heb aangeschaft.

  “Science does not traffic in supernatural causes and explanations …”. Precies.

 • Bart Klink

  Leon, natuurlijk zijn er (grote) theologische verschillen tussen Poseidon en de christelijke God, maar voor mijn punt gaat het om een eigenschap die ze delen: naar verluidt grijpen ze op bovennatuurlijke wijze in in de natuurlijke gang van zaken. De (joods-)christelijke God zou dat gedaan hebben bij de tocht door de Rietzee, bij Elia op de berg Karmel, toen Jezus water in wijn veranderde en hij opstond uit de dood, om slechts enkele voorbeelden te noemen. Hebben we goede evidentie voor dergelijk ingrijpen? Ik denk het niet: we hebben slechts de eeuwenoude Bijbelverhalen.

  Het artikel van Boudry is niet gericht op ID, maar op een veelgehoorde strategie die tegen ID ingebracht wordt, namelijk dat ID geen wetenschap zou zijn omdat ID het wetenschappelijk principe van *intrinsiek* methodologisch naturalisme verwerpt. Boudry betoogt dat dit principe helemaal geen onderdeel is van wetenschap en wetenschap om een andere (en betere!) reden naturalistisch is. Deze strategie tegen ID is dus niet alleen onjuist, het is koren op de molen van ID (zie de titel) en daarmee ineffectief.

  “supernatural forces were really operative in our universe” is niet hetzelfde als stellen dat de “christelijke God is [een] extra natuurkracht [is] net zoals de zwaartekracht. Waar haal je dat vandaan? Wat Boudry (en ik) bedoelt is dat de christelijke God een bovennatuurlijke kracht is in pleegt in te grijpen in ons universum (zie o.a. de voorbeelden die ik hierboven gaf). Als je dit goddelijke ingrijpen weghaalt, hou je deïsme, pantheïsme of atheïsme over.

 • Leon van den Berg

  Bart,

  Zeker, de christelijke God pleegt in te grijpen in ons universum. Daar is mogelijk geen natuurwetenschappelijke evidentie voor hoewel we ons over een heel aantal fenomenen kunnen verwonderen, dat hangt een beetje af van wat je evidentie en verwonderen noemt. Wij kunnen God niet volledig doorgronden, daar is iedereen het over eens, maar het zou goed kunnen zijn dat God niet wil dat er natuurwetenschappelijke evidentie is. Wat wij weten over God is dat het een God van vrije keuze is en als er natuurwetenschappelijke evidentie was dan viel er niets meer te kiezen.

  Dat de christelijke God een God van vrije keuze en spirituele vrijheid is juist de strekking van Exodus. Of dat wel of niet echt gebeurd is doet er voor mij niet veel toe. Het gebeurt dagelijks wanneer mensen zich laten dopen.

 • Bart Klink

  Leon, natuurlijk kunnen wij ons over allerlei fenomenen verwonderen (ik heb in IJsland weinig anders gedaan! 🙂 ), maar hoe is dat evidentie voor het ingrijpen van de christelijke God? Als je stelt dat evidentie voor goddelijk ingrijpen niet nodig is, kun je dat net zo goed zeggen voor het ingrijpen van Poseidon (of alle andere verhalen over het ingrijpen van goden). Verweren als “Wij kunnen God niet volledig doorgronden” en “dat God niet wil dat er natuurwetenschappelijke evidentie is” zijn immunisatiestrategieën: je kunt ze mutatis mutandis inzetten om elke opvatting te verdedigen tegen rationele kritiek.

  Dat er niets meer te kiezen zou vallen als er duidelijke evidentie van goddelijk ingrijpen is, is onzin: de Bijbel staat vol van verhalen waar God duidelijk ingrijpt en mensen toch anders kiezen. Waarom kon dat toen wel en nu niet meer? Zou dat iets te maken hebben met de tijdsgeest waarin mensen goedgelovig waren, kritisch denken vrijwel niet bestond en verhalen niet of nauwelijks gecontroleerd konden worden?

 • Leon van den Berg

  Bart,

  De natuurschoonheid van IJsland kan voor iemand een evidentie, een openbaring zijn dat “There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy” 🙂 . Ik heb geen immunisatiestrategie bedacht, ik vind die visie in de natuur, in getuigenissen, in kunst, in mijn leven en in de Bijbel.

  Misschien kozen de mensen in de Bijbel niet voor de (christelijke) God omdat zij de wonderen aan andere goden zoals Poseidon, Baal of Ra toeschreven.

 • Haushofer

  Bij een God van vrije keuze zou ik niet verwachten dat deze mensen laat evolueren tot wezens die nog een reptielenbrein hebben en waar het onbewuste zo’n grote rol speelt. En vervolgens een neocortex meegeeft die allerlei verhalen verzint bij onbewust genomen keuzes.

  In hoeverre de vrije wil bestaat is natuurlijk een open vraagstuk. Maar dat deze flink wordt beperkt (waar de voedingsindustrie en andere fabrikanten dankbaar gebruik van maken) is denk ik wel duidelijk. In het licht van een God die vrije wil hoog in het vaandel heeft lijkt me dat een buitengewoon lastig punt.

 • Andre

  Haushofer

  Ben ik deels wel met je eens. Maar kun je eens aangeven hoe het brein precies in elkaar zou moeten zitten als God het specifiek ontworpen had? Zou er dan niet een deel van de hersenen vlakbij de ruggegraat zijn dat de primaire vluchtreacties , autonoom zenuwstelsel etc aanstuurt?
  En dat we graag een verhalen maken is ook het begin van hypothese vorming. En we kunnen onszelf trainen om die verhalen waarbij we erzelf goed uitkomen wat kritisch te gaan beschouwen. En als je dat doet kun je op een gegeven moment een verhaal zien als een een verhaal en een verkeerde beslissing zien als een verkeerde beslissing , het leermoment een plaats geven en met goede moed verder gaan.
  Toch helemaal niet zo slecht dat brein 🙂

 • Bart Klink

  Leon, ervaringen op zich bewijzen dus niet zoveel, je moet ze eerste op een bepaalde manier interpreteren. Mijn verwondering interpreteer ik naturalistisch, jij interpreteert jouw verwondering christelijk, en een hindoe nog weer anders.

  In de Bijbel worden met wonderen meerdere malen een soort wedstrijden gehouden wie de ware God is, denk aan Elia en de Baälpriesters op de berg Karmel, of Mozes vs. de wijzen van de Farao. God was in de Bijbel niet vies van spectaculaire wonderen, maar houdt zijn sinds de wetenschappelijke revolutie wel erg stil….

 • Leon van den Berg

  Bart,

  Het gaat er dus om, als je het hebt over een eventueel ingrijpen van God, hoe wij bijzondere ervaringen, (natuurlijke fenomenen) interpreteren en hoe wij bij onze interpretatie een teken aan de wand van God kunnen zien. Welnu die interpretatie is voor ieder persoon verschillend. Respect voor persoonlijke gevoelens ! Dat geldt voor het opsteken en weer gaan liggen van een storm, dat geldt voor genezingen, dat geldt voor het ontstaan van de mens.

  Wat het christendom nu zo bijzonder maakt is dat het daarbij helemaal niet gaat om het verklaren van natuurlijke fenomenen, ik heb je daar al eens eerder op gewezen. Het gaat er bij het christendom om hoe God is.

  Zeker, het christendom heeft een lange geschiedenis en haakt in op oudere en omringende religies, dat spreekt duidelijk uit het Oude Testament. Als je goed naar de overdrachtelijke betekenis van verhalen of wonderen uit het Oude Testament kijkt zie je dat het Boek verrassend coherent is. Zo gaat de strijd tussen Mozes en de wijzen van de Farao over een strijd tussen een God van vrijheid en een god van slavernij, tussen een spiritueel leven of geen spiritueel (christelijk) leven.

 • Bart Klink

  Leon, ik snap niet hoe je erbij komt dat ik denk dat het christendom gaat “om het verklaren van natuurlijke fenomenen”. Mijn hele punt in deze discussie gaat juist over het *doorbreken* van natuurlijk fenomenen, wonderen dus. De vele wonderverhalen in de Bijbel hebben juist zeggingskracht doordat ze ingaan tegen de natuurlijke gang van zaken (water verandert niet in wijn en mensen staan niet op uit de dood). Natuurlijk kun je al deze wonderverhalen puur symbolisch opvatten; sommige moderne theologen doen dat zelfs met de opstanding. Dit neemt overigens niet weg dat er wel degelijk verhalen in de Bijbel staan die bepaalde natuurlijk fenomenen verklaren (etiologische verhalen).

 • Leon van den Berg

  Bart,

  Volgens mij ben jij degene die steeds de relatie legt : God, naturalistische verklaringen, Poseidon, wonderen, Bijbel. Het punt dat ik maakte is dat naturalistische verklaringen niet-naturalistische verklaringen absoluut niet uitsluiten. Is verder niet zo belangrijk.

  De zeggingskracht van wonderverhalen in de Bijbel zit wat mij betreft juist niet in het idee dat ze ingaan tegen de natuurlijke gang van zaken maar in het idee dat ze ons iets “zeggen”, misschien zeggen ze mij iets anders dan anderen, ik zal dat laten zien aan de hand van de twee gevallen die jij mij nu aanreikt.

  Verandering van water in wijn.
  Dat staat in de passage van de bruiloft van Kana waar net als in het OT de vergelijking gemaakt wordt tussen het aangaan van een liefdesrelatie van enerzijds een bruidegom en bruid en anderzijds God en zijn volk. De wijn verwijst naar de feestelijkheid hiervan en naar de dood van en verlossing in Jezus. Niets kan dat in de weg staan, Jezus zelf zorgt daar voor. Het feit dat de wijn van Jezus nog beter is betekent dat het liefde van God nog groter is dan wij ons kunnen voorstellen.

  Opstaan uit de dood (van Jezus).
  Zeggen dat Jezus is opgestaan uit de dood (en dat zeg ik) wil zeggen dat ik geloof dat Jezus de zoon van God is en de dood overwonnen heeft, dat hij de mensgeworden God is, een God die van mij houdt zoals ik ben en dat ook ik omdat ik in die God geloof, een leven na de dood zal hebben.

  Ziedaar de zeggingskracht van wonderverhalen, in mijn ogen.

 • Haushofer

  Hi Andre,

  hoe God dat brein precies had moeten knutselen weet ik niet; ik zeg alleen dat je van een almachtige God die vrije wil hoog in het vaandel heeft, verwacht dat het onderbewustzijn een minder prominente rol heeft dan dat het nu heeft.

  Dat brein is inderdaad niet zo slecht. Het is echter niet geëvolueerd om de realiteit zo objectief mogelijk te kunnen wikken en wegen. Het bevat allerlei aspecten waardoor je juist (ik althans) buitengewoon argwanend ben tegenover religieuze verklaringen voor existentialistische vraagstukken. Daar is denk ik een prima biologische verklaring voor, maar nogmaals, je verwacht zoiets niet van een God die zich zo bekommert om vrije wil.

  Al die creationistische nonsens van logos.nl e.d. is niet bepaald een wetenschappelijke uitdaging voor wetenschappers; het helpt hooguit om bepaalde interessante vragen over theorieën te verkrijgen en om meer inzicht te krijgen in het demarcatievraagstuk. Het aspect van de vrije wil lijkt me een veel nijpender probleem voor elke Christen die wetenschap serieus neemt. Die vrije wil is door moderne inzichten behoorlijk ingeperkt (niet dat deze niet bestaat; dat is weer het andere uiterste). Je kunt niet vrij kiezen voor God; dat is evangelisch prietpraat. Zo’n keuze hangt af van allerlei factoren buiten die vrije wil om. Wat dat betreft snap ik die predestinatieleer wel, hoewel het bijbehorende Godsbeeld me nogal tegenstaat.

  Het brengt ons ook tot de kern van de zaak: waarom wil die Christelijke God zo graag dat we voor Hem kiezen? Waarom ligt de ‘zin van het leven’ in een theologische overtuiging? En als God zich zo bekommert om onze theologische opvattingen, waarom maakt-Ie het dan zo verdraaid dubbelzinnig en lastig om tot Hem te komen?

  Een bevredigend Christelijk antwoord daarop ben ik nog nooit tegengekomen. Een naturalistisch antwoord wel: het is allemaal een verzinsel. Een prachtig verzinsel hoor, daar niet van. Maar niet meer dan dat.

 • Bart Klink

  Leon, natuurlijk kun je de besproken voorbeelden metaforisch uitleggen, of zelfs zuiver metaforisch (zoals sommige moderne theologen doen). Je hoeft dan niet eens te geloven dat er daadwerkelijk water in wijn veranderd is en Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood. Het is mij niet duidelijk wat jij op dit punt gelooft en waarom.

 • Leon van den Berg

  Bart,

  Ik gebruik liever niet de term “metaforische uitleg” maar prefereer een uitdrukking als “dat wat een passage mij zegt”. Je zou kunnen zeggen dat passages ons “beelden” geven. De Bijbel is zoals je waarschijnlijk weet een bonte verzameling van passages van metaforen, poezië, geschiedenis, abstracties, voorspellingen, verwonderingen en wonderverhalen die soms van plaats verwisselen en zo kunstig aanééngevlochten zijn. Zo wijst in het ene evangelie Jezus de weg, in het andere evangelie is hij de weg, zo is God soms de verklaring voor de donder, soms geeft hij vogels te eten en weeft hij kinderen in de buik van hun moeder terwijl men ook in die tijd prima wist dat vogeltjes gewoon zaad eten en waarom vrouwen zwanger raken.

  Die passages zeggen mij iets, ik heb je er twee voorbeelden van gegeven. De vraag wat er daadwerkelijk precies gebeurd is is voor mij zinloos, zelfs als je de vier verschillende passages over de verrijzenis naast elkaar legt zie je verschillen. Ik geloof dat Jezus verrezen is omdat dat overeenkomt met het beeld dat ik van God heb en omgekeert, zijn verrijzenis geeft mij een beeld van God.

 • Leon van den Berg

  Haushofer,

  De christelijke God is onze schepper, onze vader. Kun jij je voorstellen wat het is als je eigen kinderen, als je die hebt, jou niet erkennen als vader ? Natuurlijk wil God dat je voor hem kiest !

  De christelijke God is een God van liefde, iedereen weet wat liefde is, die God afwijzen is liefde afwijzen en kiezen voor het tegenovergestelde.

  Het is héél eenvoudig.

 • Haushofer

  Leon, Voor mij is het nog eenvoudiger: het is allemaal een verzinsel.

 • Eppie

  Beste Leon,
  Je bent niet zo van een eenvoudige historische uitleg van Genesis 1-3. In ben benieuwd, of mensen volgens jou een eeuwig levende ziel hebben in onderscheid van dieren en zo ja, hoe de mensen in de loop van de evolutie daar aan gekomen zijn naar jouw idee.

 • Leon van den Berg

  Beste Eppie,

  Zeker, mensen hebben in principe, in tegenstelling tot dieren, een eeuwig levende ziel die ze echter kwijt kunnen raken door definitief voor het kwade te kiezen.

  Hoe de mensen in de loop van de evolutie daar aan gekomen zijn ? Goede vraag maar ik heb geen idee, er zijn te weinig gegevens om daar een degelijk antwoord op te hebben. Het christelijk geloof zegt dat God ons een ziel heeft gegeven. Op het biologis gebied kan ik wel speculeren, daarvan staat iets op mijn laatse blog, ik citeer: “de wetenschap heeft niet vastgesteld dat er niet lang geleden een mensenpaar heeft geleefd bij wie door een onverklaarde oorzaak een paar genen dusdanig veranderd waren dat zij ineens véél intelligenter werden, een zelfbewustzijn kregen, konden praten, wetten maken, schrijven en lezen en kennis doorgeven. En wetenschappers hebben uitgerekend dat mathematisch gezien alle mensen die meer dan een paar duizend geleden leefden onze voorouders zijn”

 • Eelco van Kampen

  Leon, ik naam aan dat die uitspraak die je hierboven doet een geloofsuitspraak is: ik kan daar weinig anders van maken. En ‘het kwade’ is natuurlijk bijzonder vaag en subjectief …

 • Leon van den Berg

  Eelco,

  Bedoel je mijn eerste of mijn tweede paragraaf ?

 • Eppie

  Beste Leon,

  De eerste paragraaf lijkt me een geloofsuitspraak. Er is niets mis mee, dat dit een geloofsuitspraak is. Is naar jouw idee het ontvangen van de ziel gelinkt aan het evolutionair bereiken van een bepaald bewustzijnsniveau? Het kwaad, heeft dat te maken met het de verantwoordelijkheid die je hebt vanwege het evolutionair bereiken van een bepaald bewustzijnsniveau, of met het hebben van een door God geschonken ziel?

 • Leon van den Berg

  Eppie,

  Je stelt een paar goede vragen waar ik, als ik er over na denk, geen goed antwoord op weet. Had een Homo Habilis voldoende bewustzijn ? Heeft een foetus van 2 weken voldoende bewustzijn? Is een bepaald bewustzijnsniveau hetzelfde als een ziel ?

Laat een reactie achter

Op zoek naar iets specifieks?

Gebruik de onderstaande zoekfunctie om op deze site te zoeken:

Nog steeds niet gevonden waar je naar zocht? Laat dan een reactie achter of neem contact met ons op via de site.