Kan een christen evolutie accepteren?

NGBEr is elders op deze blog al over gediscussieerd, maar ik zet het thema toch even apart hier neer. Vorige week stond er een opinie bijdrage van mij in het Reformatorisch Dagblad. Aanleiding waren twee artikelen die een week eerder verschenen, waarin werd betoogd dat een christen de evolutietheorie niet kan accepteren. Ik vind van wel, zo moge duidelijk zijn.

Jan van Meerten reageerde op mijn eerste stuk, en hij gooide mij de Nederlandse Geloofsbelijdenis naar het hoofd maar ging verder niet op mijn argument in (namelijk dat de empirische waarneming is dat er wel degelijk christenen rondlopen die de evolutietheorie accepteren). Wat moeten we daar dan mee? En dat is de vraag die ik in mijn tweede opiniestuk, gisteren in het RD, heb gesteld.

De discussie is hiermee vermoedelijk gesloten voor het RD. Maar op internet is plek zat 😉

Vandaag hoorde ik overigens dat Paus Franciscus het met mij eens is. Dat is eigenlijk geen nieuws, maar toch aardig om te lezen in de Huffington Post en The Independent. Maar de Paus onderschrijft de Nederlandse Geloofsbelijdenis dan ook niet – daar staat namelijk een opmerking in over de ‘vervloekte paapse mis’ die Franciscus niet voor zijn rekening zal nemen.

Mochten de stukken achter een betaalmuur verdwijnen, dan zal ik mijn teksten hier op het blog zetten.

Please follow and like:

56 gedachten over “Kan een christen evolutie accepteren?”

 1. Zoals gebruikelijk, een prima stuk, René. Het laat zien wat christenen vooral niet moeten doen, elkaar de maat nemen. En suggereren dat andersdenkenden geen christenen zijn. Rom 2:1

  De andere opiniestukken laten, misschien onbewust, iets zien wat christenen ook niet moeten doen : met het “wetenschappelijk creationisme” een paard van Troje binnenhalen. Jan van Meerten verwijst naar geloofsbelijdenissen, waardevolle geschriften, zorgvuldig opgesteld met veel traditionele waarde. Bart van den Dikkenberg verwijst naar een boek met DVD van de Creation Ministries (creation.com). Welnu, wat zegt creation.com in hun geloofsbelijdenis: “The Noachian Flood was a significant geological event and much (but not all) fossiliferous sediment originated at that time” (http://creation.com/about-us#what_we_believe). Geloof, gebaseerd op wetenschap.

  Ik kan mij eigenlijk best voorstellen dat sommige christenen het moeilijk hebben met de evolutietheorie. Welnu, dan zou ik zeggen, dan hou je je er toch niet mee bezig. Wat is het probleem? Adam en Eva hebben gezondigd, u en ik hebben gezondigd, “allen hebben gezondigd”. De verlossing in Jezus was en blijft broodnodig.

 2. @ Leon
  “Ik kan mij eigenlijk best voorstellen dat sommige christenen het moeilijk hebben met de evolutietheorie. Welnu, dan zou ik zeggen, dan hou je je er toch niet mee bezig.”

  Goed punt, wat voor veel mensen kan werken. Er zijn echter ook mensen die er niet aan ontkomen. Mensen die werkzaam zijn in de wetenschap en studenten in bepaalde wetenschapsgebieden. Die hebben het soms moeilijk.

 3. @ Rene
  Mooie bijdrage weer in de krant. Goed punt om elkaar wat vrijheid te geven. Volgens mij hebben veel mensen ook niet direct in de gaten dat als je op een bepaalde manier redeneert, je daarmee een ander gelijk afschrijft. Goed om ook voorbeelden te noemen van mensen die geloof en wetenschap (evolutie) combineren (bijv. McGrath, Dekker). Vaak wordt het ‘hellende vlak’ genoemd als argument (na twijfel aan de letterlijke lezing van Genesis volgt er vast meer). Deze mensen bewijzen het tegendeel en de lijst van personen kan nog veel langer worden gemaakt.

 4. René,

  De problematiek rond geloof en wetenschap speelt alleen bij gelovigen. Die bestaan echter in allerlei soorten en maten en het moet ook jou zijn opgevallen dat de weerstand tegen sommige takken van de natuurwetenschap direct verband houdt met de persoonlijke opvatting van de gelovige ten aanzien van zijn of haar geloof. Ik vind jouw constatering dat het niet zou gaan om een strijd tussen geloof en wetenschap maar om een strijd tussen geloof en atheïsme dan ook alleen te begrijpen als je daarmee bedoelen zou dat het gaat om de interne persoonlijke strijd die een gelovige aangaat met zijn eigen ratio.
  Natuurlijk vinden gelijkgestemden elkaar in de beleving van hun geloofsovertuiging maar dat neemt niet weg dat het in mijn ogen altijd draait om de persoonlijk gevoelde discrepantie tussen iemands persoonlijke geloof en zijn persoonlijke vermogen om rationele, logische en daarbij goed onderbouwde wetenschappelijke verklaringen te accepteren.
  De strijd waar jij het over hebt is dan ook een innerlijke persoonlijke strijd.

 5. @Michel
  Michel± `Volgens mij hebben veel mensen ook niet direct in de gaten dat als je op een bepaalde manier redeneert, je daarmee een ander gelijk afschrijft.`
  Ingrid± Volgens mij Michel geldt dit niet voor de meeste jonge aarde creationisten en bijbelgetrouwe christenen.
  link± http://www.toetsalles.nl/
  Oproep tot verzet tegen het uitdragen van theistische evolutie

 6. @René,
  Misschien ben ik veels te precies en voor de trouwe volgers van jouw blog zal het ook niet direkt van veel belang zijn, maar volgens mij zou de titel duidelijker zijn met `Kan een christen de evolutietheorie accepteren`,zoals ook iets verder in de tekst staat in plaats van `Kan een christen evolutie accepteren`
  Bij jonge aarde creationisten en bijbelgetrouwe christenen ligt niet ´evolutie´ onder vuur maar de `evolutietheorie` en de `theistische evolutionisten`.
  http://www.toetsalles.nl/
  ForumC is niet neutraal

 7. @Rob, in grote lijnen heb je gelijk. Maar iedere persoonlijke worsteling hangt ook weer samen met de (om het maar eens zwaar aan te zetten) filosofische context waarin je nadenkt. Die context is voor RD lezers anders dan voor ND lezers en die weer anders dan Trouw lezers.

  Het begrip ‘strijd tussen geloof en atheïsme’ is wellicht wat kort geformuleerd, en vermoedelijk had ik beter ‘evolutionisme’ kunnen gebruiken, nl. mensen die vanuit de evolutietheorie levensbeschouwelijke uitspraken doen. Die zijn er, op het niveau van ‘er is geen god’ tot ‘wetenschap is de beste manier om vast te stellen wat goed en fout is’ (hoewel dat laatste niet 100 procent evolutie is – daar gaat de heldere definitie al weer…)

  Ik heb geen probleem met atheïsten, dat is een levensovertuiging die ik niet deel maar net als alle andere levensovertuigingen respecteer. Alleen, als een atheïst zou zeggen dat op grond van de wetenschap zijn levensovertuiging de enig mogelijke is, zal ik daar tegenin gaan. Net zoals ik dat doe bij creationisten die hetzelfde beweren.

 8. @Ingrid, als journalist ga ik er vanuit dat een kop niet exact de lading hoeft te dekken, maar aantrekkelijk moet zijn en in ieder geval de juiste lezers aantrekt. Vandaar ‘evolutie’ ipv het langere ‘acceptatie van de evolutietheorie’. Zelfs jonge aarde creationisten accepteren micro-evolutie (die af en toe behoorlijk macro kan zijn, maar dat terzijde), maar nogmaals, het is een kop.

 9. De reactie van Jan van Meerten laat duidelijk zien dat ’empirische waarneming’ geen enkele rol speelt bij creationisten. Het gaat alleen over bijbelinterpretatie. Dat zie je ook in de Refoweb bijdrage die Michel inbracht: http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/22086/interpretatie-van-genesis/ . Waarbij we misschien dankbaar moeten zijn dat de antwoordende ouderling van de Gereformeerde Gemeenten antwoordde dat een pro-evolutie opstelling slechts ‘vermanenswaardig’, niet ‘censurabel’. (Censurabel betekent dat je niet aan het Avondmaal mag). Het interessantse was de vraag: alleen al dat die gesteld werd, en de opnerking in de vraag: “Ook vanuit orthodoxe hoek zijn er (steeds meer) mensen die niet alles ‘letterlijk’ nemen”

 10. Michel,

  “…studenten in bepaalde wetenschapsgebieden. Die hebben het soms moeilijk”. Doet me denken aan een paar refostudenten uit de “Bijbelbelt” die min of meer per ongeluk micropaleontologie in Utrecht gingen studeren. Die hadden het er inderdaad wat moeilijk mee. Maar goed, de evolutie-theorie is hoe dan ook een “theorie” en zolangs zo een student zijn aardlagen goed kan dateren kan hij zonder problemen afstuderen.

 11. @ Gerdien
  Waarom is het interessant dat die vraag wordt gesteld? En wat is er interessant aan de opmerking in die vraag?

 12. @Michel,
  Het laat zien dat Refo’s cq Gergem niet zo’n monolithisch blok is als het wel eens lijkt op grond van het lezen van het Refdag.

 13. @ Leon
  Ik bedoel met ‘moeilijk hebben’ een conflict ervaren tussen enerzijds de gemeenschap en bijbehorende overtuigingen waar ze uit komen en anderzijds de wetenschappelijke feiten. Het gaat dus niet om het kunnen redeneren vanuit een theorie of het juist kunnen dateren van aardlagen, maar om de consequenties wanneer zij daarvan overtuigt raken.

  Dit zei ik met het oog op jouw opmerking dat mensen die het er moeilijk mee hebben, zich er maar niet mee bezig moeten houden. Dat gaat dus niet voor iedereen op.

 14. Gerdien

  “De reactie van Jan van Meerten laat duidelijk zien dat ‘empirische waarneming’ geen enkele rol speelt bij creationisten. Het gaat alleen over bijbelinterpretatie”

  Jan noemt Walvissen in Peru en C14 , dus geen rol lijkt me te kort door de bocht. (Over de keuze van de waarnemingen kunnen wel enige bedenkingen geplaatst worden)

  De lezingen reeks in Assen , de creationistische symposia etc laat ook zien dat het wel degelijk ook gaat over waarnemingen

  Eelco heeft in het vorige topic links gegeven naar
  http://scienceblogs.com/evolutionblog/2012/03/15/why-do-creationists-believe-as/
  http://www.huffingtonpost.com/jason-rosenhouse/atheist-learns-from-creationists_b_1343147.html

  De eerste link zegt o.a

  “As fundamentalists see it, their confidence in the Bible is the most rational thing in the world. They talk more about facts, logic and evidence than just about anyone else you’ll ever meet. It certainly is not the result of blind faith or anything like that.”

  De tweede link geeft de motivatie van creationisten aardig weer

 15. @Andre,
  Ik heb de lezingen reeks uit Assen grotendeels, en nee, het gaat niet over waarnemingen. Neem Oard … Vergelijk Brand met andere studies van de Pisco formatie! Het gaat om verdraaien van oppervlakkige zaken. Indertijd is hiet uitgebreid besproken waarom de C14 verhalen van de creationisten geen poot hebbenom op te staan.
  Dat creationisten het meer hebben over ‘facts, logic and evidence’ dan wie ook, betekent eerder window-dressing dan feitelijkheid. Als je je houd aan ‘facts, logic and evidence’ is het niet nodig daar de nadruk op te leggen. Het is hun verdediging tegen de overduidelijke rol van het uitgangspunt.
  Het boek van Rosenhouse is de moeite waard, vooral omdat het laat zien dat het gaat om een parallel universu, zonder relatie met feiten.

 16. André, je tweede link geeft trouwens aan waarom creationisten evolutie anti-bijbels vinden. “They flatly despised evolution, usually for reasons that have nothing to do with the Bible”. Daar begrijpt Rosenhouse zijn gesprekspartners niet. De twee punten die hij noemt zijn berusten bij creationisten op hun bijbelopvatting.

 17. @Michel,

  Oké, ik begrijp wat je bedoelt. Volgens mij zal iedereen uiteindelijk zijn eigen, persoonlijke relatie met God aan moeten gaan, en niet de relatie die een gemeente middels een bepaalde lezing van de Bijbel hem opdringt. Maar dat kan inderdaad heel moeilijk zijn.

 18. Gerdien

  De lezingen in Assen waren voor een breed publiek. Daarbij heb je wetenschappers die een creationistische visie hanteren niet altijd voor het uitkiezen.

  Wat C14 betreft is dat op deze site inderdaad vaak behandelt (bijv C14 in diamant etc) De laatste keer was dacht ik:
  http://www.sterrenstof.info/hele-mooie-wetenschap-bewijs-voor-inflatie/comment-page-6/#comments
  maar er is voor zover ik weet nooit een afdoende antwoord op gekomen. (ik zeg overigens niet dat zo een antwoord niet bestaat)

  Dat YEC een moeilijk te verdedigen standpunt is , is hen ook wel duidelijk (Bijv de ordening van fossielen geologische kolom wordt in koor genoemd)

  Maar ze menen denk ik heel oprecht dat een aantal gevolgtrekkingen van de evolutie theorie niet waar kunnen zijn.
  Ik denk dat de hamvraag is: wanneer is het , als je ergens heel sterk van overtuigt bent niet meer aanvaardbaar om er aan vast te houden?

  Gerdien: “Als je je houd aan ‘facts, logic and evidence’ is het niet nodig daar de nadruk op te leggen.”
  Deze woorden zijn dacht ik van Rosenhouse

 19. @ Gerdien
  “Het laat zien dat Refo’s cq Gergem niet zo’n monolithisch blok is als het wel eens lijkt op grond van het lezen van het Refdag.”

  Ik denk niet dat je dat kunt afleiden uit deze ene vraag. De ‘meer rechtse’ kerkverbanden (zoals GerGem) zijn behoorlijk eensgezind over dit punt, een enkeling daargelaten. Het hangt er dus maar net vanaf wat je definieert als Refo(rmatorisch) of RefDag achterban. Die is breder dan dat. Ik denk dat veel mensen die andere opvattingen hebben (op welk punt dan ook) binnen de ‘meer rechtse’ kerkverbanden, er vaak voor kiezen naar een ander kerkverband over te stappen.

 20. @Andre, als je een concrete vraag wilt stellen, ga je gang (dan liefst onder het Steenkool topic). Ik heb geen zin die rebuttal weer punt voor punt langs te gaan lopen, maar vragen ‘naar aanleiding van’ wil ik best beantwoorden.

 21. Rene

  Nee , ik heb geen vraag over C14 , alleen een m.i concrete opmerking dat uit eerdere discussies niet kraakhelder is komen vast te staan dat C14 in diamant nu goed verklaard is.
  Niet dat ik denk dat het veel uitmaakt. C14 is m.i een matige dateringsmethode. Dateren van mammoeten blijkt b.v notoir lastig .

  Maar ik heb wel een vraag aan jou:
  Jij schrijft in je eerste artikel in het RD:
  “De theorie van de oerknal maar ook de huidige evolutietheorie zijn, in tegenstelling tot wat de auteurs in het boek van Wieland lijken te beweren, zeer goed onderbouwd en ze kunnen zeer veel van onze waarnemingen verklaren.”

  Ik ken het boek van Wieland niet, maar als er nogal verschillend over die knal gedacht wordt, als een bekende wetenschapper als Verlinde openlijk herhaalt dat die knal er bij hem niet in gaat , als Penrose zegt dat inflation fantasy is , hoe moeten jij en ik nu bepalen wat klopt? Meerderheid van stemmen?

  Het lijkt er op dat we fundamenteel niet begrijpen wat er bij zwarte gaten gebeurt (er ontstaan paradoxen), maar dit is wel belangrijk om te begrijpen hoe zwaartekracht fundamenteel samenhangt met kwantummechanica. Bij de oerknal lijkt deze kennis mij onontbeerlijk

 22. @Andre, er is brede consensus over de ‘oerknal’ theorie. Inflatie staat daar los van: er is ook een oerknal zonder inflatie.

  Je laatste zin ben ik het mee eens: daar is waar velen mee bezig zijn.

 23. Ik vind ‘brede consensus’ wetenschappelijk weinig relevant en rieken naar een argument ad populum. André’s bedenkingen (kritische uitspraken van Verlinde en Penrose) zijn daartegen volgens mij veel meer op hun plaats dan tegen René’s keurig gekozen ‘goed onderbouwd’.

 24. @Andre, JeroenJ, je moet onderscheid maken tussen het totale verklarende model en de afzonderlijke bouwstenen van dat model. Er is een aantal basale observaties die zeer solide zijn: zaken als de uitdijingssnelheid en de kosmische achtergrondstraling en daarmee samenhangend de leeftijd van het heelal hebben kosmologen heel goed in de peiling. En Eelco kan daar nog wel e.e.a. aan toevoegen.

  Of het heelal via een ‘oerknal’ gevolgd door inflatie is ontstaan, of via een ander mechanisme (zoals Verlinde en Penrose stellen) doet weinig af aan de uitgangspunten (het heelal is 13,8 miljard jaar oud).

  Als er een revolutie in de kosmologie komt, zal die lijken op de vervanging van de Newtoniaanse zwaartekracht door Algemene Relativiteit, niet zoals de verwerping van de flogiston theorie.

 25. Voor mij helder, René. Ik neem aan dat wij beide ‘uitgangspunten’ hier liever zouden formuleren als iets van de strekking: ‘logische gevolgtrekking uit empirisch bepaalde data’.

 26. @jeroenj: natuurlijk is een ‘brede consensus’ wetenschappelijk relevant. Dan is sprake van een paradigma, ook al kan daarin natuurlijk later weer een verschuiving in optreden. Het betekent wel dat er niet ‘nogal verschillend over die knal gedacht wordt’ (zoals Andre schreef) op dit moment, een aantal individuen nagelaten.

 27. @jeroenj: mooie Pie chart, maar wat bedoel je ermee ? Dat er geen religieus paradigma is, maar wel ééntje voor de kosmologie ?

 28. Consensus en paradigma mag je niet inzetten als argument voor wat ze behelzen.

  Het taartje laat zien dat we anders de discussie ‘geloof of ongeloof’ of ‘geloof vs. atheisme’ kunnen afsluiten.

  René staat een gesprek voor op ‘goede onderbouwing’. Hij volgt er niet gedwee de consensi en paradigmae in zijn kringen mee. Dat vind ik sterk, en een reden om de discussies hier met aandacht te volgen.
  (En soms een beetje te klieren om de veren op te schudden)

 29. Jeroenj, waar ik heb consensus en paradigma ingezet als argument ?

  Ik reageerde slechts op Andre die beweerde dat “er nogal verschillend over die knal gedacht wordt”, en dat is dus niet zo. Over ‘de knal’ is er een brede consensus, een paradigma dus. Dat maakt het niet meer of minder waar, maar is slechts de stand van zaken zoals die er nu voorstaat.

  Wat betreft het taartje: dat laat juist heel goed zien dat we die discussie *niet* kunnen afsluiten, daar de gelovigen het onderling niet bepaald eens zijn: er is geen consensus. Het taartje ziet er in de kosmologie heel anders uit … (wat betreft ‘de knal’).

 30. Wel mooi plaatje erbij, waarbij een vader z’n dochter voorleest uit Stearns & Hoekstra.

 31. Verder is het stuk wat mij betreft volkomen onleesbaar, maar dat zal wel komen omdat ik dit soort taalgebruik niet gewend ben …

 32. @Eelco 😉

  Helaas is de uitkomst van het soort onderwijs dat Jan Rein voorstaat nogal eens een totale geloofsafval op het moment dat de koters zelf gaan denken. De Bijbel is nu eenmaal geen rationeel boek. Hoe zou dat kunnen? Als God inderdaad de schepper van hemel en aarde is, hoe zouden we Hem dan anders dan stamelend kunnen begrijpen?

 33. Tja, de meeste kinderen laten zich niet brainwashen.

  “Het is de taak van opvoeders om Gods Woord in het hoofd van kinderen te planten.” staat onder het plaatje. Van dat soort uitspraken krijg ik op z’n minst kippenvel.

  PS: verder vraag ik me nog altijd af waarom een god meestal als ‘Hem’ wordt aangesproken, en niet ‘Haar’. Vrouwen zijn tenslotte, gemiddeld genomen, slimmer dan mannen.

 34. @Eelco, als we het erover eens zijn dat consensus geen argument is voor de consensus, vind ik het mooi. Ik heb je bedoeling met het eerste deel van je reactie op Andre van 31 oktober denk ik niet begrepen.

  Het stuk van de Wit vind ik afschuwelijk. Religie is in zijn optiek blijkbaar vergelijkbaar aan algebra of vioolles, waar de gevoelige periode voor het inslijpen van de technieken bij veel kinderen ver vooruit loopt op intrinsieke motivatie.

 35. @Eelco,

  “Tja, de meeste kinderen laten zich niet brainwashen.”

  Het feit dat geloofsinhoud zeer sterk correleert met geografie spreekt dat toch wel tegen.

 36. @Ludo:
  ‘kinderen’ is waarschijnlijk niet goed: ik zou ‘jongeren’ moeten zeggen, en dat met name pubers.

  Met ‘brainwashen’ bedoel ik toch meer de fundamentalistische kant van een geloof, zoals waar het Reformatorisch Dagblad zich mee bezig lijkt te houden. Zwaar geloven (in welk geloof dan ook) roep redelijk wat weerstand op in jongeren, en met name pubers. Kinderen zijn veel ontvankelijker, dus vervang ‘kinderen’ door ‘jongeren’ in m’n eerdere reacties.

 37. Jan Rein de Wit schrijft in RefDag

  “Dat bepaalt ons bij Gods Woord als toetssteen. Zeg ik hiermee dat christenen die dat niet doen verloren zijn? Natuurlijk niet. Het leven is een proces. En het accepteren van heel Gods Woord als de Waarheid is dat misschien ook. Leven met God en Zijn Woord is een ontdekkingstocht. Zo wees Paulus Petrus terecht. Dat kan nog steeds”

  Oké, ik heb het begrepen, ik ben nog niet verloren, mits ik mij bekeer.

  Dat mag dus in RefDag. Zoiets schrijven. Ik heb, als iemand die ervan overtuigd is dat het leven middels evolutie is geschapen, wel een geloof, maar geen christengeloof. Misschien kunnen ze Romeinen 14:10 nog eens goed lezen. Ik heb het helemaal gehad met die lui.

 38. @Leon, ja, die subtiele veroordeling was mij ook opgevallen. Ik haal dan maar de schouders op en denk aan Matt. 7:2 ‘met de maat waarmee gij meet zal u gemeten worden’.

 39. Leon & René,

  Ook zonder kennis te hebben van Romeinen 14:10 en Mattheus 7:2 was bij mij al enige tijd geleden de indruk ontstaan dat Jan Rein de Wit en de zijnen de draad volledig kwijt zijn.
  Misschien komt dat (dat ontstaan van die indruk) omdat rechtuit denken wellicht toch efficiënter is en dus sneller gaat dan denken-om-een-hoekje.

 40. Jan Rein de Wit schrijft:

  “Daar zou ik tegen in willen brengen dat Bijbelse openbaring woordelijk vastzit aan het
  Bijbelse verslag. Ook de kwade machten kennen openbaringen. Een woordelijke lezing is
  daarom een Bijbelse toets of een openbaring tegen Gods Woord ingaat.”

  Misschien kan Jan Rein dat eens uitleggen?

  Iemand heeft het eerste hoofdstuk van Genesis opgeschreven of uitgesproken. Die iemand was er niet zelf bij. Dus “profetie” .
  Hoe helpt hier een “woordelijke lezing” ?

 41. Ik moet toch wel even met m’n ogen knipperen als ik het stukje van Jan lees: het gaat al fout bij de titel (wetenschap doet niet aan -ismes !!! ), maar als ik dan termen als ‘dwaalleer’ tegenkom, dan is de wetenschap ver te zoeken …

  Wikipedia verwoordt dit mooi: “Een leer kan dus per definitie alleen door een “orthodoxe” tegenstander bestempeld worden als dwaalleer, niet vanuit een objectief standpunt. ”
  Wetenschap doet niet aan welke ‘leer’ dan ook, maar aan theorievorming, waarbij die theorie uiteraard ten alle tijden bijgesteld/verworpen kan worden.

  Nou René, je bent blijkbaar een dwaalleraar in de ogen van sommigen – te vrijzinnig. Stout dus, eigenlijk.

 42. @Eelco, heb de reactie nog niet gelezen, maar dat ik volgens sommigen een dwaalleer verkondig was mij bekend ;). Mijn belangrijkste verdediging is dat ik ten minste weet dat ik de waarheid niet in pacht ben, en dus naar beste eer en geweten zoek naar de waarheid.
  Ik ga die reactie vast nog wel een keer lezen, maar nu even niet. Vanmiddag eerst de uitvaart van een lieve zuster uit m’n gemeente die vorige week plotseling overleed. Iemand die begreep waar het evangelie echt om draait.

 43. René: wetenschappers verkondigen sowieso niet.

  Maar je hebt je prioriteiten op orde: uitvaart eerst.

 44. Ik denk dat Jan van Meerten het woord “Neodarwinisme” gebruikt terwijl René het over evolutie heeft.

  Uit zijn reactie:

  In die week werd er een reactie op onder andere dit stuk geplaatst en betoogde dr. René Fransen dat christenen het neodarwinisme wel degelijk als scheppingsmethode van God kunnenaanvaarden.

  Verderop in dezelfde reactie:

  Dr. Fransen: ‘Vorige week betoogde ik in deze krant dat christenen wel degelijk evolutie als scheppingsmethode van God kunnen aanvaarden’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.