Tag archieven: Creationisme

R-evolutie en Sterrenstof

Vandaag in Drachten, bij de Vrij Baptisten gemeente Bethel, het congres r-evolutie. De doelstelling van het congres is ‘om christenen te informeren over het vraagstuk van de oorsprong. Ook zal er op deze dag ruime gelegenheid zijn voor discussie en het bepalen van een standpunt over dit onderwerp.’ Aldus de site. De sprekers zijn overigens allen overtuigd van een jonge aarde.

De bijdrage van een van de sprekers, prof. dr. Mart Jan Paul, staat vandaag ook in het Reformatorisch Dagblad, en hij geeft daar een met recht r-evolutionair beeld van mijn boek ‘Gevormd uit sterrenstof’. Hij schrijft – na enkele eerdere verwijzingen naar het boek:

“Dat klinkt heel wat beter dan René Fransen, die in zijn boek na een korte uiteenzetting over de oerknal, een oude aarde en de evolutietheorie een poging doet om Genesis 1-11 anders te lezen. Hij geeft niet slechts een herinterpretatie van Genesis 1, maar ook van Genesis 2 (de schepping van de vrouw), Genesis 3 (de zondeval), Genesis 6-8 (de zondvloed) en Genesis 11 (de spraakverwarring).”

Na dit gelezen te hebben, ging ik toch even aan mijzelf twijfelen. Heel even maar. Omdat ik in mijn boek helemaal niet inga op de zondvloed of de spraakverwarring, en ook niet direct inga op de schepping van de vrouw. Dit is dus erg merkwaardig. Ik kan alleen maar concluderen dat Paul mijn boek niet gelezen heeft, terwijl hij dit wel suggereert. En dat vind ik erg jammer. Ik vind het prima wanneer mensen het niet met mij eens zijn, en bezwaren aanvoeren tegen wat ik geschreven heb. Zo’n debat is nuttig. Maar de uitspraken van Paul zijn uit de lucht gegrepen, en dat doet het debat geen goed. Jammer.

Dr. R. Fransen: “Wetenschap niet misbruiken om eigen levensbeschouwing te propageren”

Onlangs maakte EO-coryfee Andries Knevel bekend dat hij het scheppingsverhaal niet meer letterlijk neemt. Ook Knevel is er tegenwoordig van overtuigd dat er evolutie heeft plaatsgevonden. De ophef die toen ontstond maakte duidelijk dat wetenschap en geloof nog steeds op gespannen voet met elkaar staan. René Fransen, wetenschapsjournalist bij de Universiteitskrant van de Rijksuniversiteit Groningen, schreef een boek over evolutie en geloof. In Gevormd uit sterrenstof wil hij duidelijk maken dat geloof en wetenschap heel goed samen kunnen gaan.

Lees het volledige artikel op de site van de
Rijksuniversiteit  Groningen

Interview met René Fransen in het Nederlands Dagblad

Een bliepje in de geschiedenis

Midden in een beladen debat tussen christenen over het ontstaan van de aarde verscheen gisteren Gevormd uit sterrenstof . Evangelisch christen en bioloog René Fransen (43) neemt wie dat wil mee op excursie. Langs de bewijzen voor evolutie, in aanbidding voor God de schepper.

Foto Reyer Boxem
Foto Reyer Boxem

Kijk voor het complete artikel op de site van het Nederlands Dagblad.

Een bliepje in de geschiedenis

Pleegde Darwin een religieus delict?

darwin-collier
Charles Darwin

Op vrijdag 13 februari 2009 wordt het boek Gevormd uit Sterrenstof gepresenteerd. In dit boek bepleit Fransen een onbevangen vertrouwen in de Schrift én in de wetenschap. Hij past dit toe op de discussie over schepping en evolutie, waarbij hij de mogelijkheid schetst voor een theïstische (door God geleide) evolutie. De auteur presenteert de centrale stelling van zijn boek, en er vindt een debat plaats met experts en het publiek over het thema Pleegde Darwin een religieus delict? – een boeiend thema om te behandelen in de Oude Rechtbank.

Over de auteur: Dr. René Fransen is wetenschapsredacteur van de Universiteitskrant van de RU Groningen en medewerker Wetenschap van het Nederlands Dagblad.

Plaats: Zittingzaal, Oude Boteringestraat 38, Groningen
Faculteit: Godsdienstwetenschappen en Godgeleerdheid, RUG
Tijd: 15:30-17:00 uur
Gastheer: Prof. dr. Geurt Henk van Kooten (Hoogleraar Nieuwe Testament & Vroeg Christendom, en tevens decaan, RUG)

Panel
Dr. Menno Rol (Docent wetenschapsfilosofie, faculteit Wijsbegeerte, RUG)
Prof. dr. Andy Sanders (Bijzonder hoogleraar Godsdienstfilosofie, RUG)
Prof. dr. Franjo Weissing (Hoogleraar Theoretische Biologie, RUG)

Kosten
De toegang is gratis.

Aanmelding verplicht
E-mail: faculteit.ggw@rug.nl
Telefonisch: 050 363 8017

Boekgegevens
Gevormd uit sterrenstof
Schepping, ontwerp en evolutie
Dr. René Fransen
Omvang: 312 pagina’s
ISBN 978 90 6353 5476
Prijs: € 22,95

Luister hier naar het EO-radioprogramma ‘Deze week’ over het onderwerp schepping, ontwerp en evolutie.

Geplaatst: vrijdag, 30 januari 2009
Internet redactie