Tag archieven: Filosofie

Kan de wetenschap iets zeggen over oorsprongsvragen?

Lucas_Cranach_d_03_fmtIn het blad Sophie heeft filosoof Jan Hoogland een stuk geschreven met als titel ‘De aller-allerlaatste keer over schepping en evolutie’. De neiging is dan om maar niet meer te reageren, dat zou dan weer een ‘aller-aller-allerlaatste’ reactie kunnen ontlokken, maar in het artikel maakt hij een aantal opmerkingen die mijn wenkbrauwen bijkans van mijn voorhoofd lanceerden.

Bovendien, ik heb op basis van een aantal citaten uit dit stuk op Facebook een vrij lange discussie gehad met Arjan Klok, en heb hem toen ik de volledige tekst zag beloofd er nog eens in meer detail op in te gaan. Dus bij deze!

Lees verder Kan de wetenschap iets zeggen over oorsprongsvragen?

Nieuwe hoogleraar ‘Christelijke filosofie’

rene-van-riessenIn Trouw vandaag een interview met Renée van Riessen, de nieuwe hoogleraar Christlelijke Filosofie (nieuwe naam voor Reformatorische Wijsbegeerte) in Leiden.  Ik ken haar helemaal niet, maar het artikel maakt zeker nieuwsgierig naar deze dichter/denker.

Een citaat: “Christenen lezen de Bijbel. Dat is voor hen een belangrijk boek, waarin de zin en het geheim van het leven besloten ligt. Uit dat boek nemen zij bepaalde noties mee, zoals het idee van de schepping. Dat roept vragen op: wat zegt het dat ik als gelovige beaam dat de wereld een geschapen werkelijkheid is, terwijl de wetenschap mij zegt dat ik die notie los moet laten?”

Lees verder Nieuwe hoogleraar ‘Christelijke filosofie’

Maarten Verkerk over christelijke filosofie

verkerkIn het Reformatorisch Dagblad een leuk interview met Maarten Verkerk, bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte in Eindhoven en Maastricht. Studenenten aan het denken zetten, da’s een goed uitgangspunt.

Als evangelicaal werd ik vooral getroffen door dit citaat:

“Daarnaast is er evangelische invloed. In die kring leeft de gedachte dat Bijbelstudie voldoende is en dat je aan christelijke filosofie niet zo veel hebt. Dat is echter een misvatting. De Bijbel reikt voedsel voor de ziel en een christelijke moraal aan, maar geen systematische beschouwing van de relatie tussen wetenschap en geloof. Je moet leren Bijbelse kennis zo te verwoorden dat je daarmee de confrontatie met de vraagstukken van de huidige tijd kunt aangaan. Dat gaat niet vanzelf.”

Lees verder Maarten Verkerk over christelijke filosofie

Interview Kocku von Stuckrad

kvsmei08Eerder heb ik al aangekondigd dat ik in de Universiteitskrant een interview met Kocku von Stuckrad zou publiceren. Dat artikel is vorige week verschenen, en het is hier te vinden in pdf (pagina 8 & 9), en hier in ‘platte tekst’. Via de UK-site is ook een flash-versie van de krant te lezen.

De kop is ‘Van kabbala tot dna’. Meer over Von Stuckrad vind je op zijn eigen site, of de site van de RUG (zoals hier over zijn benoeming en hier over zijn oratie).

Darwin in de Kerk – deel 2

congreslogo4Zaterdag 13 februari bezocht ik het symposium ‘Darwin in de kerk’. Vorig jaar was dat een interessante en drukbezochte bijeenkomst, waar zeer veel verschillende meningen te horen waren.
De tweede aflevering was wat minder druk bezocht (tussen de 50 en 75 bezoekers, schat ik). Een beetje Darwinmoeheid? De lezingen waren ook wat minder gemengd. De twee lezingen over geologie van Tom Zoutewelle en Hans Hoogerduijn waren allebei vanuit een jongeaarde perspectief, en ook de ingelaste mini-lezing van Stef Heerema kwam uit dezelfde school. Lees verder Darwin in de Kerk – deel 2