Vaccin vrij: een boek dat niet goed voelt (recensie)

Welkom aan bezoekers die informatie zoeken over vaccinaties. Deze recensie gaat over een boek waarin Door Frankema betoogt dat vaccinaties schadelijk zijn. Juist in tijden van corona is het belangrijk te zien waarom haar conclusies onjuist zijn. Helaas is er ook over de coronavaccins veel onjuiste informatie te vinden. Deze vaccins zijn – binnen de grenzen van de geneeskunde – echter veilig en ze zijn bewezen effectief.

vaccinvrijEen nieuwe bijdrage: mijn recensie van het boek ‘Vaccin vrij’ van Door Frankema, eerder verschenen in het Nederlands Dagblad. Het gaat niet over geloof en wetenschap, maar over een paar dagen zal ik in een volgende bijdrage aangeven waar de overeenkomsten liggen tussen dit boek en het jonge aarde creationisme. Die vielen mij nogal op tijdens het lezen, maar in de recensie was geen plek om dat uit te werken.

Toen Door Frankema van het consultatiebureau de uitnodiging ontving voor de eerste vaccinatie van haar eerste kind kreeg ze een ongemakkelijk gevoel. Ze nam de intuïtieve beslissing haar kind niet te laten vaccineren. Daarna ging ze op zoek naar de feiten rond vaccinatie. Het levert een boek op dat niet goed voelt.

 

Gevoel. Iets intuïtief weten. Daar kan je lacherig over doen, maar dat is niet terecht. In de eeuw waarin wetenschap met een hoofdletter lijkt te worden geschreven is intuïtie verdacht en mag je alleen bouwen op harde cijfers. Terwijl niet alles in cijfers is te vangen. Gevoel heeft waarde, via intuïtie kan onbewuste kennis naar boven komen. Maar je gevoel kan er ook naast zitten en je een totaal verkeerde kant op sturen.

Door Frankema heeft haar gevoel als uitgangspunt genomen voor een zoektocht naar nut en risico’s van vaccinaties. Dat stempelt hoe zij haar informatie leest, welke bronnen zij wel en welke zij niet vertrouwt. In Vaccin vrij betoogt zij dat vaccins niet werken en bovendien onveilig zijn. Dat zijn twee nogal verstrekkende conclusies.

Al op de eerst pagina stelt zij dat vaccins giftige hulpstoffen bevatten. ‘Dat kan niet waar zijn’, is haar eerste reactie. En vele malen daarna herhaalt zij: je gaat toch geen gif in je pasgeboren kind spuiten? Nee, maar je gaat je kind toch ook geen gif in het voedsel toedienen? Toch heeft Frankema dat gedaan, wanneer ze haar beide kinderen ooit patat of een gerecht met kaneel heeft voorgezet. Patat bevat kankerverwekkend acrylamide, in kaneel zit coumarine dat mogelijk kankerverwekkend is. Alles is gif, zo weten we al sinds Paracelsus, alleen de hoeveelheid maakt dat iets niet giftig is.

De grote vraag is dus of de hulpstoffen in vaccins in een giftige hoeveelheid aanwezig zijn. Frankema stelt op tamelijk hoge toon dat dit nooit is uitgezocht bij baby’s. Dat is vermoedelijk waar, dit soort onderzoek wordt doorgaans niet bij (jonge) kinderen uitgevoerd. Maar er zijn allerlei indirecte methoden om de giftigheid te bepalen. Die zijn niet onfeilbaar, maar geven toch meer zekerheid dan Frankema suggereert.

Autisme

De giftige hulpstoffen of de ‘verstoring’ van de natuurlijke afweer door de vaccins zorgen volgens Frankema voor ziekelijke kinderen. Ook de sterke toename van autisme wijt zij aan vaccinaties. Het verband tussen autisme en vaccinaties is al jaren onderwerp van discussie. In 1998 publiceerde Andrew Wakefield een studie die de twee met elkaar in verband bracht, in The Lancet. In de jaren die volgden bleek er van alles mis te zijn met het onderzoek van Wakefield. Daarnaast konden diverse nieuwe, grootschalige onderzoeken geen enkel verband vinden. De toename van autisme lijkt vooral samen te hangen met de manier waarop de diagnose wordt gesteld.

Deze bespiegelingen uit de wetenschappelijke literatuur zijn niet besteed aan Frankema. Zij suggereert liever een samenzwering van de overheid, die in de tang zit bij de farmaceutische industrie. Ook hier geldt: we moeten de invloed van de farmaceutische industrie niet weglachen. Die is er en waakzaamheid is geboden. Alleen, daarmee kan je niet al het wetenschappelijke bewijs naar veiligheid en werkzaamheid van vaccins naar de prullenbak verwijzen.

Dat doet Frankema wel: al het wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van vaccinaties acht zij onbetrouwbaar, maar de geringste aanwijzing dat er iets mis is (doorgaans een persoonlijke observatie van een ouder) staat voor haar als een huis. Bij haar zijn alle ongevaccineerde kindertjes helemaal gezond. En dat er toch echt ongevaccineerde kinderen overlijden aan bijvoorbeeld mazelen? Hadden die kinderen geen onderliggende ziekte, vraagt Frankema zich af, of was hun immuunsysteem ondermijnd door koortsremmers?

Ook trekt zij voortdurend in twijfel of je wel ziek kunt worden van bacteriën en virussen. Zij claimt dat de symptomen (braken, snotterigheid, pukkels) geen ‘ziekte’ zijn, maar een manier van het afweersysteem om de micro-organismen weg te werken. Dat is een halve waarheid: braken kan je inderdaad zo zien, maar de rode plekjes van bijvoorbeeld waterpokken zijn een manier voor het virus om zich te verspreiden!

De suggestie dat virussen en bacteriën alleen gevaarlijk zijn wanneer er ‘onderliggende ziekten’ zijn, of slechte gezondheid en hygiëne, is ronduit gevaarlijk. Toenmalig president Mbeki meende op basis van dit soort overwegingen dat virusremmers de aidspatiënten in Zuid-Afrika toch niet zouden helpen. Het heeft heel wat van zijn landgenoten het leven gekost.

 

 Ontstoring

Wat is de oplossing van Frankema? Veel frisse lucht, schoon water en genoeg liefde. En waar dat niet voldoende is, homeopathische ‘ontstoring’ van de vaccinatieschade. Waar Frankema steeds hamert op gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid en werkzaamheid van vaccins, behoeven homeopathie en tal van andere alternatieve geneeswijzen geen enkel bewijs.

Dit boek bevat enorm veel onjuiste informatie en is af te raden voor wie meer wil weten over vaccins. Het voelt niet goed, maar wat belangrijker is: bij nader onderzoek is het ook niet goed. Dat is jammer, want er zijn wel degelijk vragen te stellen bij het Rijksvaccinatie programma. Welke risico’s lopen we met en zonder bepaalde vaccinaties? Wat is de rol van de industrie? Frankema vult haar boek met zoveel onzin dat de reële vragen niet meer zichtbaar zijn.

Vaccin vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien. Door Frankema, Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 2014. 344 blz, €19,95

 

Please follow and like:

117 gedachten over “Vaccin vrij: een boek dat niet goed voelt (recensie)”

 1. Ik denk wel dat de mens verantwoordelijk is voor zijn handelen. De vaccinatiepolitiek is echter naar mijn mening een politiek van hebzucht en financiële verstrengeling en frauduleuze onderzoeken en die zijn heus niet van de kant van mensen zoals Wakefield. Ik heb met belangstelling Del Bigtree gevolgd en de film vaxxed. Erzijn duizenden getuigenissen van moeders die hun kind niet meer herkenden na vaccinatie . Er is wel degelijk sprake van vaccinatiesschade . Ik vind het ook iets hebben van veeartsenij : drijf mensen in grote steden , laat ze vooral binnenskamers werken bij kunstlicht en geef ze prikken voor elke bestaande of denkbeeldige ziekte. De manier waarop het hepatitis B vaccin aan het schema voor kinderen toegevoegd is , is een schande. HPV is nog zo’n goeie : men gokt zelfs over de soort want er zijn heel wat HPV virussen . De aanwezigheid van dit virus zegt niets over de oorzaak van baarmoederhalskanker. Bij een brand zijn er ook altijd brandweerlui aanwezig. En dan ook die inenting voor jongetjes. Die hebben toch geen baarmoeder? Ook het aantal virussen die per keer toegediend worden is schandalig. Vaccinatieschade ontwikkelt zich over een bepaalde tijd , dat kan maanden duren vooraleer dat tot uiting komt. Daar wordt dan weer geen rekening mee gehouden bij het melden van die schade. Tot slot een uitspraak van Mahatma Ghandi : Vaccination is a barbarious practice and one of the most fatal of all the delusions current in our time. Conscientious objectors to vaccination should stand alone, if need be, against the whole world, in defense of their conviction.
  De vaccinatieterreur is trouwens ook maar een mening. Ik denk dat Wakefield belasterd wordt door een “industrie” die boven de regeringen staat . Hoe meer vaccins verplicht worden , hoe meer winst.

 2. Beste Katrien, het is lastig te weten waar te beginnen met een reactie. Wat je zegt is bijna allemaal niet of slechts zeer gedeeltelijk waar. HPV is geen ‘gok’, maar gericht tegen de virustypen die het meest voorkomen. De link tussen HPV en baarmoederhalskanker is degelijk vastgesteld. Natuurlijk, wanneer je artsen niet vertrouwt (want zakkenvullers) zul je het bewijs uit medische studies ook niet accepteren.
  Als ‘vaccinatieschade’ pas na enige tijd zichtbaar wordt, bedenk dan dit: symptomen van bijvoorbeeld autisme bemerk je als ouder ook over een zekere tijd, ergens in de eerste levensjaren van het kind. En inderdaad, in die jaren krijgt het kind ook de meeste prikken. Maar correlatie is geen causatie. Dat kun je afdoen als ook maar een mening, maar dan moet je wel consequent zijn en geen enkele medische behandeling meer accepteren.
  Ghandi was geen arts maar jurist. Hij stierf in 1948, toen er een paar vaccins waren en onze kennis daarover veel beperkter. Waarom vertrouw je op een uitspraak van Ghandi, en niet op die van tal van medisch specialisten (zowel uit de tijd van Ghandi als nu)? Is dat niet een tikkeltje willekeurig?

 3. Kortom, beste Katrien,

  je praat vanuit je overgevoelige onderbuik en hebt je verstandelijke vermogens in het vriesvak geplaatst. Je mag van mij alles vinden, denken en menen maar het zou je ook sieren als je enige afstand zou nemen van je gemakzuchtige sentimenten en je zou buigen over de harde feiten en over de wetenschap die zulke feiten beschrijft. En het koesteren van allerlei complotgeloofjes lijkt mij nou ook niet bepaald een uiting van een actief analytisch redeneervermogen. Hoe kom je eigenlijk bij je ideeën? Volg je de mode van “ik vind, dus het is zo”?

 4. Belachelijke reactie, Ronald V.

  Jij permitteert je beledigende opvattingen en bedient jezelf van goedkope clichés.

  Iemand die een overtuiging heeft die afwijkt van de jouwe, heeft zijn/haar verstand ‘in het vriesvak’ geplaatst. Schandalige opmerking! Waar haal je de gore moed vandaan!

  Dat doorgezaagde argument van de ‘complot denkertjes’ kennen we zo langzamerhand wel. Iedere goed opgeleide rechercheur IS een complotdenker, maar dat had je nog niet bedacht met je diepgevroren verstand.
  Ach ja, wat kunnen we anders van iemand verwachten die uitsluitend argumenteert vanuit de wetenschappelijke consensus, wat dat ook moge betekenen…..

  Ik vind de standpunten van Katrien buitengewoon valide. Ik had het zelf kunnen schrijven.

 5. René,

  Quote: “Maar correlatie is geen causatie. Dat kun je afdoen als ook maar een mening, maar dan moet je wel consequent zijn en geen enkele medische behandeling meer accepteren”.

  Het gegevens dat iemand niet wil vaccineren staat volgens mij volledig los van andere, zeer nuttige medische handelingen. De meeste chirurgische ingrepen lijken mij niet problematisch. Wel kan ik me bedenken dat men bijvoorbeeld huiverig is voor chemokuren, bestralingen en medicamenten die voor psychische aandoeningen worden ingezet.

 6. Aan Rovano

  De antivaccinatie-ideologie komt voort uit de onderbuik, niet uit rationeel onderzoek, en is bovendien levensgevaarlijk. Daarnaast is de antivaccinatie-ideologie een bolwerk van gemakzuchtige clichés en van misplaatste onbescheidenheid.

 7. Aha, alweer een stelling in steen gehouwen. Zit zeker geen enkele rek in?
  Ik wil je toch eens aanmoedigen een flexibeler standpunt in te nemen:

  Why the majority is always wrong | Paul Rulkens | TEDxMaastricht:
  https://www.youtube.com/watch?v=VNGFep6rncY

  Ja ja, alweer een youtube filmpje en dus verdacht, maar misschien helpt het.

 8. Aan Rovano

  Wie lenig met de feiten omgaat, gaat al te lenig met de feiten om.

  Maar wil je toch lenig met de feiten omgaan, schrijf dan een roman of een gedicht, wel het liefst in leesbare en fraaie stijl. Maar verkoop schone kunst nooit als wetenschap.

 9. Katrien,

  Quote: ‘De vaccinatieterreur is trouwens ook maar een mening. Ik denk dat Wakefield belasterd wordt door een “industrie” die boven de regeringen staat . Hoe meer vaccins verplicht worden , hoe meer winst’.

  Dat is zeker waar. Vergeet niet dat de gewraakte publicatie van Wakefield pas na twaalf jaar werd teruggenomen door de hoofdredacteur van The Lancet!

  Een voorbeeld van de betrouwbaarheid van een vaccinproducent:
  Toonaangevend vaccinproducent MERCK geeft toe dat er is betaalt voor de oprichting van een medisch tijdschrift in Australië om hun producten te promoten, terwijl het een onafhankelijk tijdschrift lijkt te zijn. Dit is medische marketing en geen medische wetenschap. Misleiding is natuurlijk geen probleem, toch?

  Oh ja, nog even een opmerking over wetenschappelijke consensus en je recht-toe-recht-aan statement over onderbuiken en zo, Ronald V:

  De huidig hoofdredacteur van het prestigieuze medische tijdschrift The Lancet schrijft: “The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness. Scientists too often sculpt data to fit their preferred theory of the world. Or they retrofit hypotheses to fit their data. Journal editors deserve their fair share of criticism too. We aid and abet the worst behaviours. Our acquiescence to the impact factor fuels an unhealthy competition to win a place in a select few journals. Our love of “significance” pollutes the literature with many a statistical fairy-tale. We reject important confirmations. Journals are not the only miscreants. Universities are in a perpetual struggle for money and talent, endpoints that foster reductive metrics, such as high-impact publication.”

  Dit is dezelfde hoofdredacteur die het artikel van Wakefield terugtrok. Vreemd, hierboven neemt hij stelling tegen o.a. belangenverstrengeling maar laat zich wel chanteren om het artikel van Wakefield terug te trekken. Hoe integer is die wetenschappelijke wereld eigenlijk?

 10. Ronald V,

  “Wie lenig met de feiten omgaat, gaat al te lenig met de feiten om.”
  Nee, wie lenig met de feiten omgaat, gaat niet ineens al te lenig met de feiten om. Onzinnige redenering.

  Er zijn genoeg feiten voorhanden om de integriteit van de rapporten over vaccins te wantrouwen. Hoef ik geen roman voor te schrijven.

 11. Mijn reactie is met name gericht aan Ronald V en René Fransen. Ik bemerk weinig sympathie voor ‘de andere kant’. Waarom is dat? Er kan toch een normaal volwassen dialoog gevoerd worden? Beide kanten dragen onderzoeken aan. Beide kanten moeten daarom bekeken worden, maar ik heb niet het idee dat jullie dat überhaupt gedaan hebben? Echt oprecht de onderzoeken bekijken van artsen en wetenschappers die hun twijfels hebben over vaccineren. Misschien ga je er dan anders tegenaan kijken.. dr Suzanne Humpries bijvoorbeeld heeft haar leven aan dit onderwerp gewijd terwijl ze daarvoor duizenden vaccinaties gegeven heeft. Zij is een buitengewone capabele onderzoeker. Ook dr Exley heeft heel bijzonder onderzoek uitgevoerd wat betreft aluminium in vaccinaties. En de uitkomsten zijn niet mis en verdienen verder onderzoek. Zo zijn er nog veel meer artsen en onderzoekers die vraagtekens hebben. Hebben jullie daar zelf ooit wel eens naar gekeken?? Ik vraag het me af.

  Ikzelf ben moeder van drie ongevaccineerde kinderen. Bijna nooit ziek en heel erg ‘bij’, als je begrijpt wat ik bedoel.
  Daarnaast ben ik verpleegkundige in de reguliere gezondheidszorg. Dus anti dokters/ziekenhuizen etcetera ben ik niet. Ook ik ben tijdens mijn opleiding ‘opgevoed’ met het idee dat vaccineren helemaal effectief en veilig is en daar heb ik in principe nooit aan getwijfeld. Totdat ik zelf moeder werd en jawel daar komt het, mn onderbuik gevoel opspeelde. Eerst uitgesteld en van uitstel kwam afstel. Daar ging eerst wel maandenlang onderzoek aan vooraf. Ontzettend veel gelezen en bekeken. En nog steeds is het voor mij zo klaar als een klontje. De WHO, het RIVM, de FDA zijn geen onafhankelijke organen. Verre van. De enorme schadevergoedingen die bijvoorbeeld Merck alleen al heeft moeten uitbetalen zijn niet mis. Dat zegt toch heel wat?
  En die honderdduizenden ouders wereldwijd hebben het zeker allemaal mis? Die snappen het zeker niet? Die zijn door schade en schande wijs geworden. Juist omdat ze het vertrouwen WEL hadden! En die verhalen lijken schrijnend veel op elkaar.

  En nog even over dat onderbuikgevoel..
  Als ik op de afdeling een heel zieke patiënt heb die nog wel goede controles heeft (bloeddruk, goede hartactie, goede ademhaling, normale temperatuur enzovoorts), maar waarbij ik een ‘niet pluis’ gevoel heb, dan weegt dat gevoel zwaarder dan de goede controles en daar dient ook actie op ondernomen te worden. Sterker nog, er staat bij de dossiervoering het kopje; ‘maakt de verpleegkundige zich zorgen?’. Zo ja, overleg met de arts. Blijkbaar is dat ‘onderbuikgevoel’ zelfs in de reguliere zorg een geldige en belangrijke observatie, wat zelfs nog zwaarder weegt dan meetbare controles.

 12. Jess, als een verpleegkundige direct contact heeft met een patiënt kan zij/hij bewust of onbewust signalen opvangen. Dat is een ‘betrouwbaar’ soort onderbuikgevoel.
  Maar als het gaat om epidemiologie gaat het om statistische verbanden. Die kunnen juist heel erg tegen een onderbuikgevoel in gaan.

  Er zijn niet twee typen onderzoek. Er is wetenschappelijk onderzoek dat heel veel bewijs voor de werkzaamheid (en de veiligheid) van vaccins oplevert. Er zijn anekdotische verhalen (zoals van Door Frankema) over problemen. Daarin wordt nimmer een direct verband gelegd tussen problemen en vaccinatie (behalve de gebruikelijke afweerreactie, die voor enige koorts kan zorgen). Het boek van Frankema zit vol van dit soort n=1 correlaties, en enkele klinkklare onzinverhalen.

  Het is niet uitzonderlijk dat je drie gezonde ongevaccineerde kinderen hebt. Ik krijg ook nooit griep, bijvoorbeeld. Maar op de hele kinderpopulatie redden vaccins levens. En omdat we niet weten wie het meeste baat bij de vaccins hebben, vaccineren we iedereen. Maar niet alleen daarom: ook om de pool met besmette kinderen zo klein mogelijk te houden. Het is mogelijk dat jouw kinderen een niet-symptomatische besmetting met een virus hebben opgelopen en dat hebben doorgegeven aan iemand anders.

  Ik heb geen blind vertrouwen in de farmaceutische industrie, maar vaccins zijn al vele decennia succesvol. Daar mag kritisch naar gekeken worden, bevraag het vooral, maar de ‘onderbuikgevoelens’ geven in dit verband geen betrouwbare informatie. Je kunt niet zien wat er allemaal gebeurt, de kans is aanwezig dat je kinderen een virus hebben doorgegeven, wat niet gebeurt was als ze waren gevaccineerd. Dat is niet bedoeld om je in een hoek te zetten, maar om duidelijk te maken hoe individuele keuzes verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

 13. René,
  Zoals je kunt lezen is mijn keuze niet gebaseerd enkel en alleen op onderbuikgevoelens. Ik heb ontzettend veel gelezen en bestudeerd. Mede daaruit blijkt dat de veiligheidsstudies van vaccinaties uitermate wankel zijn. Om over de effectiviteit nog maar te zwijgen.
  Vaccinaties zijn absoluut niet ontworpen om overdracht van ziekte tegen te gaan. Hoogstens om zelf niet ziek te worden (wat ook al vaak niet het geval is). Virussen en bacteriën worden vaak overgedragen via speekseldruppeltjes uit de neus en mond bij hoesten of niezen. Je kunt dat inderdaad bij je dragen zonder daar zelf ziek van te worden. Of je nou gevaccineerd bent of niet, je kunt het ten alle tijden overdragen. Sommige mensen die iets bij zich dragen, kunnen zelf ziek worden bij verzwakte weerstand, sommigen niet. Het slaat natuurlijk nergens op dat je omdat je gevaccineerd bent niks meer kan overdragen op anderen. Zeker als je levend verzwakte virussen ingespoten hebt gekregen.

  Hier nog een filmpje van een voormalig Merck medewerker over hoe veilig vaccins wel niet zijn.. (hopelijk werkt de link).
  https://m.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o&noapp=1&client=mv-google

  En toch ook een filmpje van jullie grote vriend Andrew Wakefield.
  https://m.youtube.com/watch?v=Vlqyj_uyzBc&t=42s

  Het wetenschappelijk onderzoek wat bewijst dat vaccins effectief en veilig zijn heb ik niet kunnen vinden. Voor zoiets heb je een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek nodig en dat is gewoon nog nooit gedaan. Zeker niet bij baby’s van twee maanden. En dan kan je zeggen dat zoiets ethisch niet verantwoord is, maar er zijn vast genoeg mensen te vinden die hun kids in zo’n studie mee willen laten doen. En dan, en alleen dan, kan je kijken of vaccins echt veilig en effectief zijn.

  Je hebt het over anekdotische verhalen.. vrij lullig als je je kind verloren hebt na vaccinaties of als je kind ernstig is beschadigd.
  Er zijn zo ontzettend veel ervaringsverhalen te vinden. Ik kan dit niet zomaar opzij zetten als zijnde anekdotes..

  Wat betreft de statistieken van de ziektebeelden en sterftecijfers vanaf begin 1900 tot nu; je kunt heel goed zien dat de verschillende ziektebeelden en sterftes al flink afnamen voordat vaccinaties überhaupt ingevoerd waren.
  Dus hoe effectief zijn vaccinaties dan?
  En geloof je oprecht dat vaccinaties nooit en te nimmer ernstige bijwerkingen kunnen hebben behalve wat koorts en een rode plek op de arm? Dat is wel erg naïef toch? Ik werk op de afdeling verloskunde/kraam/neonatologie. Als die ukkies aan de beurt zijn voor de prikken, staat geen enkele collega te springen. Niemand vindt het fijn om te doen. En bijzonder vaak hebben ze een pittige reactie. Ze moeten niet voor niks verplicht aan de monitor liggen. Ik zie het ZELF gebeuren.

  En nog 1 ding, voor mij was mijn onderbuikgevoel absoluut betrouwbaar toen ik bij het consultatiebureau zat met mn kids. Alles in me schreeuwde om nog even te wachten. Ik had er toen nog niks over gelezen behalve alle info folders van het RIVM. Wat een opluchting voelde ik toen ik besloot het even uit te stellen. Ik heb een heel goed vertrouwen in mijn eigen moederlijke intuïtie. Dat heeft me in mijn leven nooit in de steek gelaten. Mensen zouden er juist veel meer naar moeten luisteren!

 14. Jess schrijft:

  Ik heb een heel goed vertrouwen in mijn eigen [ .. ] intuïtie. Dat heeft me in mijn leven nooit in de steek gelaten. Mensen zouden er juist veel meer naar moeten luisteren!

  Ook sommige mannen kunnen dit beamen 🙂

 15. Het gevoel wat hier onterecht wordt aangeduid met ‘onderbuikgevoel’ moet worden vervangen door intuïtie, want dat is mijns inziens de correcte term. Intuïtie is een natuurlijk mechanisme waar geen enkele wetenschappelijk verklaring voor is maar niettemin heel krachtig is.

  Nu even terug naar het begin van het moederschap. De moeder heeft op volstrekt natuurlijke wijze een intuïtieve, instinctieve band met haar kind. Gevoelens van liefde en zorgzaamheid overheersen. Dan komt een ‘expert’ haar vertellen dat die gevoelens niet deugen en dat ze vooral haar innig geliefde kind, die nota bene volstrekt gezond is, moet vol spuiten met spul wat uit een zieke koe is getrokken. Gemixt met additieven van aluminium, kwik en/of formaldehyde. Een tikkeltje gechargeerd misschien, maar in de basis is dat zo.
  Het is deze opzettelijke vervuiling, Ghandi noemde het ‘filth’, die hem zo kwaad maakte, en mijns inziens terecht. Hij propageerde een reine, sobere levenswijze met gezonde voedingspatronen.
  En ja, er zullen altijd mensen ten prooi vallen aan ziekten, maar wie gelooft er nog in de perfecte wereld waarin alles rozengeur en maneschijn is?
  Daarom hier het credo van Armand: “Neem het leven niet te serieus want je overleefd het toch niet”.

 16. Jess,

  Quote: “En toch ook een filmpje van jullie grote vriend Andrew Wakefield.
  https://m.youtube.com/watch?v=Vlqyj_uyzBc&t=42s

  Zojuist dit filmpje bekeken. We zien hier een man aan het woord die op rationele wijze uitlegt wat er gebeurt met natuurlijke kudde immuniteit als gevolg van vaccinatie. Goh, zou je denken, wat heeft deze man voor geheime agenda? Wat is zijn belang om hartstochtelijk te spreken over dit onderwerp? Welnu, mijn intuïtie zegt mij dat deze man volstrekt ter goeder trouw en oprecht is. Toch wordt deze man, ook hier op dit forum, afgeschilderd als fraudeur. Voorwaar het is de wereld op zijn kop!

 17. @Rovano:
  Daarom hier het credo van Armand: “Neem het leven niet te serieus want je overleefd het toch niet”.

 18. Jess, Rovano,

  Jess schrijft:
  “Vaccinaties zijn absoluut niet ontworpen om overdracht van ziekte tegen te gaan. Hoogstens om zelf niet ziek te worden (wat ook al vaak niet het geval is). ”

  Jess, je geeft aan je te hebben ingelezen. Uit deze twee zinnen blijkt al dat je daarbij de verkeerde bronnen hebt gebruikt. Je begrijpt blijkbaar niet wat vaccinatie is en bent ook onvoldoende op de hoogte van het feit dat vaccinatie BEWEZEN zeer effectief zijn. Vind je het ook niet opmerkelijk dat in landen in Afrika, waar ziekten die wij niet meer kennen DOOR VACCINATIE, nog aanwezig zijn, mensen staan te springen om gevaccineerd te worden omdat ze WETEN hoe gevaarlijk die ziekten zijn? En in Europa houdt men mazelfeesten… Wie is er dan verlicht?

  Wat is vaccineren, beste Jess en beste Rovano?
  Heel simpel: een vaccin is een middel dat bij een persoon een immuunrespons opwekt zonder hem ziek te maken. Hierdoor is de gevaccineerde beter bestand tegen de ziekteverwekker waar het vaccin voor bedoeld is, dan zonder de behandeling.
  Dat is allemaal keihard aangetoond en zie je terug in de cijfers: mensen die zich inenten tegen roodvonk, difterie, kinkhoest, polio, etc. krijgen deze ziekte gewoon veel minder vaak. Er is natuurlijk geen 100% garantie maar effectief bewezen is het wel.

  Ik zou jullie dus adviseren wat kritischer naar je zogenaamd kritische bronnen te kijken. Lees bijvoorbeeld maar eens Simon Roozendaals boekje over Vaccineren. Dan weet je gelijk wél hoe het zit. Allerlei kwakzalvers op internet zou ik niet vertrouwen. Het kan in dit vraagstuk om leven of dood gaan, beste Jess. Informeer je dus.

 19. Beste Arie,

  Ik denk dat je zelf niet helemaal goed geïnformeerd bent. Het is namelijk helemaal niet keihard aangetoond. Nogmaals kijk even naar de grafieken van ziektebeelden en sterftecijfers voor de invoering van vaccinaties. Het was al bijna tot het nulpunt!! Die statistieken kan je heden ten dagen gewoon terug vinden in de bibliotheek. Je zou de data zelf kunnen afzetten in een grafiek.
  En nogmaals, waar is dat dubbelblind placebogecontroleerde onderzoek?? Is er niet dus niks is keihard aangetoond.
  En een vaccinatie tegen roodvonk?? Die bestaat helemaal niet, dus weet niet waar jij je informatie vandaan haalt? Nu we het er toch over hebben; roodvonk komt bijna niet meer voor terwijl daar nooit voor ingeënt is.. hmmm, dat geeft te denken..
  In Amerika zijn er gebieden waar 100% is ingeënt. Zelfs daar komen af en toe nog uitbraken voor.

  En dan begin je over Afrika.. een plek waar nog ontzettend veel armoede is. Geen sanitaire voorzieningen, weinig voedsel en vervuild water. Gek hè dat ze daar met bosjes dood gaan aan de mazelen en andere ziekten.
  Ook in Europa leven nog veel mensen in armoede. Laten we dat eerst oplossen, dan kunnen we kijken wat er gebeurd met infectieziekten aldaar..

  Je kan heel goed de mainstream media napraten zie ik al. Dat verhaal heb ik inmiddels al duizend keer gehoord. Ik weet wel wat er gezegd wordt hoor. Hoe het werkt en dergelijke. De andere kant Arie, die heb jij nooit bekeken. Waarom niet ? Het zijn echt niet allemaal kwakzalvers daar op het ineterrrrrnet. Kijk maar eens naar dr Suzanne Humphries. Zij heeft zo ontzettend veel seminars gegeven. Ze heeft trouwens ook heel veel boeken geschreven. Nu blij? Heel interessant hoor.

  Weet je trouwens hoeveel infectieziektes er zijn? Honderdduizenden.. ben je daar ook allemaal bang voor? Nee, je bent alleen bang voor infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt. Ze spelen er zo handig op in hè.. Je wordt bang gemaakt en ja, dan staan ze allemaal in de rij voor een prik.
  Er liggen nog iets van honderd nieuwe vaccins in de pijpleiding. Ga je die ook allemaal halen?

  Het kan in dit vraagstuk om leven of dood gaan zeg je??
  Met alle respect, maar ik heb niks met een ander te maken, alleen met mijn eigen kinderen. Sinds kort ben je dan ineens asociaal als je je kids niet inent. Dat is gewoon weer een mediastunt om mensen zich schuldig te laten voelen en een zwart schaap aan te wijzen. Het is absoluut gebaseerd op onwaarheden.
  https://m.youtube.com/watch?v=8h66beBrEpk

  Ik heb trouwens absoluut geen problemen met mensen die willen vaccineren. Lekker doen als je denkt dat het goed is. Ik denk van niet. Het is niet overtuigend genoeg wat mij betreft.

 20. En Arie, die Simon Rozendaal heeft banden met de farmaceutische industrie. Hoe onafhankelijk ben je dan??

 21. Dus … deze TV producer (Del Bigtree) vindt jij daadwerkelijk geloofwaardiger dan zo ongeveer de gehele wetenschap? Deze man heeft geen enkele medische opleiding:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Del_Bigtree

  Ik kan ook knippen en plakken hoor en zelf invullen. Vrijwel geen enkele wetenschapper is daarvan onder de indruk …. en zo ongeveer alle wetenschappers voor leugenaar uitmaken (zie ook de titel van het TV programma) lijkt me toch vooral laster.

 22. Deze Bigtree is een Amerikaan. Amerikanen hebben de gewoonte om er een flinke show van te maken. Daar houd ik ook niet van. Wat ik veel belangrijker vind, zijn de bevindingen van de wetenschappers tijdens deze summit. Wat mij betreft filter je het show element eruit en kijk je uitsluitend naar wat de wetenschappers te zeggen hebben en baseer je daarop je oordeel.

  hier de originele WHO versie:
  https://player.4am.ch/who/20191202-03_gvs/player.html?lang=en

 23. Aan Rovano

  Ik kijk geen filmpjes, althans geen praatfilmpjes. Dus zou je in je eigen woorden kunnen zeggen waar het om gaat in die “summit”, en meteen “summit” kunnen vertalen.

  Hoe zat het ook alweer op Samoa?

 24. @Rovano: dat deze Bigtree een amerikaan is doet er niet toe: ik schreef toch duidelijk dat hij een TV producent is, en geen enkele medische opleiding heeft genoten. Dat was mijn punt, niet z’n nationaliteit.

  Het maakt jou blijkbaar niet uit dat hij zowat de gehele wetenschappelijke gemeenschap die aan vaccins werkt voor leugenaars uitmaakt. Dat is nogal lasterlijk.

 25. Aan Rovano

  Ik verwijs jou en de eventuele geïnteresseerde meelezers naar:

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4969651/samoa-mazelen-sterfgevallen

  81 dodelijke slachtoffers op een bevolking van 200.000 inwoners. En dat dankzij een veel te lage vaccinatiegraad. Gelukkig is de vaccinatiegraad op Samoa nu stevig opgeschroefd. Maar men kan beter een put dempen voordat er kalveren of andere pasgeborenen erin verdrinken.

  Ik ben van mening dat mensen zoals jij, zij het niet uit echte boze opzet, een zeer gevaarlijk spel spelen met de levens van anderen. Want jullie wijzen immers vaccinaties af.

  Naast het vreselijke nieuws aangaande Samoa was er de afgelopen tijd nog wat gekkigheid gaande inzake het antivaccinatiegeloof. Ik doel hier op de blenderactie van mevrouw Van Zeeland oftewel Miss Natural. Mevrouw is teruggefloten door de Reclame Code Commissie.

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/gratis-blender-inenten-verboden/

 26. Quote: “dat deze Bigtree een amerikaan is doet er niet toe: ik schreef toch duidelijk dat hij een TV producent is, en geen enkele medische opleiding heeft genoten. Dat was mijn punt, niet z’n nationaliteit.

  Het maakt jou blijkbaar niet uit dat hij zowat de gehele wetenschappelijke gemeenschap die aan vaccins werkt voor leugenaars uitmaakt. Dat is nogal lasterlijk”.

  Dat de man geen medicus is zegt niets over zijn capaciteit om een medische kwestie te beoordelen. Een goede opiniemaker is meestal geen specialist op het vlak waarover hij of zij opinie maakt. De opiniemaker zit vaker op de stoel van de journalist die zich informeert over een bepaalde zaak en gaandeweg tot een oordeel komt. Als we jouw gedachtegang volgen, zou je nooit een mening kunnen vormen over een fenomeen of een voorval omdat je geen specialist bent op dat vlak. Ieder mens heeft zelf, in meerdere of in mindere mate, het kritisch vermogen om zijn/haar mening te vormen. Dit recht is verankerd in de grondwet: Het recht op vrijheid van spreken.
  Als je dat jezelf wilt onthouden omdat je geen specialist bent, ben je niet erg consequent; Je ventileert hier toch ook je eigen mening. Het is mij duidelijk dat je je mening vormt op een andere wijze dan Del Bigtree.

  Kijk, ik dacht dat dat wel duidelijk was n.a.v. mijn laatste post, het gaat mij erom wat wetenschappers nu zelf hebben te melden over de veiligheid van vaccins. Je kunt dat eenvoudig terugzien in de WHO video verslagen. Ik ga niet zover dat ik deze mensen beoordeel als leugenaars. Daarvan neem ik afstand. Maar mijn conclusie uit de conversaties tussen de wetenschappers is toch dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat de veiligheid van vaccins gegarandeerd is. Op tal van vragen die aan het panel worden gesteld is geen sluitend antwoord.

 27. Ronald V,

  Quote “Ik kijk geen filmpjes, althans geen praatfilmpjes. Dus zou je in je eigen woorden kunnen zeggen waar het om gaat in die “summit”, en meteen “summit” kunnen vertalen”.

  Dit is een topconferentie die veiligheidskwesties m.b.t. vaccins behandeld.
  Heel jammer dat je niet op de hoogte stelt van wat daar zoal ter sprake komt. Erg leerzaam. Het is een vooruitgang dat de WHO deze verslagen publiekelijk maakt, zodat de geïnteresseerde burger daar kennis van kan nemen.

  Summit betekent: Top. In dit geval dus top overleg of top conferentie.

 28. Aan Rovano

  Toch zou ik willen dat je met een schriftelijke samenvatting komt. Dat voorkomt enig populisme want filmpjes staan bol van banaal populisme, ook overigens filmpjes pro mijn standpunt.

 29. “Toch zou ik willen dat je met een schriftelijke samenvatting komt. Dat voorkomt enig populisme want filmpjes staan bol van banaal populisme, ook overigens filmpjes pro mijn standpunt”.

  Jemig, je vraagt nogal wat. Weet je wel om hoeveel uren materiaal het hier gaat?

 30. Dan had je dat filmpje, nou ja, film van anderhalf uur, maar niet moeten linken. Maar wellicht kun je de jouw inziens belangrijkste punten samenvatten en kort toelichten met eigen commentaar. Als je dit niet kunt en niet wilt, dan had je die hele film helemaal niet moeten linken. En zo’n samenvatting plus commentaar mag ook in een paar afleveringen. Maar heus, als ik al weiger om filmpjes en films te zien, dan zijn er meer zoals ik. Men komt hier om snel te lezen, niet om filmtips voor de vrije avond te krijgen.

 31. Rovano: “Dat de man geen medicus is zegt niets over zijn capaciteit om een medische kwestie te beoordelen.”

  Ik schreef: geen medische opleiding. Hij weet er weinig vanaf. Dat zegt nogal veel over zijn capaciteit om een medisch kwestie te beoordelen, zeker als voor zo ongeveer de gehele medische wetenschap het antwoord redelijk duidelijk is (niet alles, maar de vraag wel/niet vaccineren is al lang eenduidig beantwoord, met het geval Samoa hierboven als het zoveelste bewijs daarvoor).

  Of ga jij naar de kapper als je ziek bent en vraagt hem dan om medisch advies?

 32. Rovano: “het gaat mij erom wat wetenschappers nu zelf hebben te melden over de veiligheid van vaccins.”

  Dat kun je uitgebreid teruglezen in de wetenschappelijke literatuur. Veilig dus.

  In de eerste 10 minuten van het filmpje ging het trouwens helemaal niet om de veiligheid zelf, maar om vertrouwen van mensen (wisselend) en artsen (in het algemeen erg hoog) in de veiligheid van vaccinaties. Dus ik ben opgehouden met kijken, zeker gezien van de manier van spreken van Bigtree en de nogal beledigende beschuldigingen richting alle wetenschappers die zich met vaccinatie bezig houden.

  Het mistrouwen in vaccinaties wordt vooral door dit soort filmpjes verspreid, niet door de feiten over vaccinaties zelf. Dat laatste is ondertussen standard medische wetenschap, en heeft nogal wat levens gered. Nogmaals, zie het bericht over Samoa hierboven wat er gebeurd als je niet vaccineert. En de geschiedenisboeken, uiteraard,

 33. Rovano wil graag het WHO laten spreken. Dat kan, natuurlijk:

  https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization

  Ik citeer:

  Immunization currently prevents 2-3 million deaths every year

  Immunization prevents deaths every year in all age groups from diseases like diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), influenza and measles. It is one of the most successful and cost-effective public health interventions. An additional 1.5 million deaths could be avoided, however, if global vaccination coverage improves.

  Lijkt me duidelijk.

 34. Film van anderhalf uur? Nee hoor, het totaal aan video materiaal beslaat veel meer. Maar goed, ik heb een stukje transcript gevonden en dat even door Google Translate getrokken. Zal wel niet helemaal perfect vertaalt worden, maar de rode draad is, denk ik, wel duidelijk:

  Professor Heidi Larsen – Directeur Vaccin Vertrouwen Project

  Er is veel veiligheidswetenschap nodig en zonder de goede wetenschap kunnen we geen goede communicatie hebben. Dus hoewel ik het heb over al deze andere contextuele en communicatieproblemen, heeft het absoluut de wetenschap als ruggengraat nodig. Je kunt dezelfde oude wetenschap niet hergebruiken om het beter te laten klinken als je niet de wetenschap hebt die relevant is voor het nieuwe probleem. We hebben dus veel meer investeringen in veiligheidswetenschap nodig.

  Dr. Soumya Swaminathan, Chief Scientist, WHO

  Ik denk dat we niet genoeg kunnen benadrukken dat we echt geen goede veiligheidscontrolesystemen hebben in veel landen, en dit draagt bij aan de miscommunicatie en de misverstanden omdat we geen duidelijke antwoorden kunnen geven als mensen vragen stellen over de sterfgevallen als gevolg van een bepaald vaccin. En dit wordt altijd opgeblazen in de media. Men moet in staat zijn om een zeer feitelijk verslag te geven van wat er precies gebeurt en wat de oorzaak daarvan is. Maar in de meeste gevallen is er enige onduidelijkheid op dat niveau en daarom is er minder en minder vertrouwen dan in het systeem.

  Dr. Martin Howell WIE

  Elke keer dat er een associatie is, tijdelijk of niet tijdelijk, is de eerste beschuldiging dat het de hulpstof is. En toch, zonder adjuvantia, krijgen we niet de volgende generatie vaccins. En veel van de vaccins die we hebben, variërend van tetanus tot HPV, hebben adjuvantia nodig om te kunnen werken. Dus de uitdaging die we voor ons hebben, is hoe we hier vertrouwen in opbouwen? En het vertrouwen komt allereerst van de regelgevende instanties, Dr. Marion. Wanneer we een adjuvans toevoegen, is dat omdat het essentieel is. We voegen geen adjuvantia toe aan vaccins omdat we dat willen doen. Maar wanneer we ze toevoegen, draagt dit bij aan de complexiteit. Ik geef elk jaar cursussen over hoe je vaccins ontwikkelt. Hoe maak je vaccins. En de eerste les is, terwijl u uw vaccin maakt, als u kunt voorkomen dat u een adjuvans gebruikt, doe dat dan. Les twee is, als je een adjuvant gaat gebruiken, gebruik dan een die een geschiedenis van veiligheid heeft. En les drie is, als je dat niet gaat doen, denk heel goed na.

  Stephen Evans, hoogleraar Farmacoepidemiologie London School of Hygiene and Tropical Medicine

  Het lijkt mij dat adjuvantia de immunogeniciteit van de antigenen waaraan ze worden toegevoegd vermenigvuldigen. En dat is hun bedoeling. Het lijkt mij dat ze in veel gevallen de reactogeniteit vermenigvuldigen en daarom lijkt het mij niet te onverwacht als ze de incidentie van bijwerkingen vermenigvuldigen die verband houden met het antigeen maar mogelijk niet zijn gedetecteerd door een gebrek aan statistische kracht in de originele studies.

  Dr. Martin Howell WIE

  Je hebt gelijk. Als we adjuvantia toevoegen, vooral enkele van de recentere adjuvantia, zoals de ASO1-supplement afgeleide adjuvantia, zien we verhoogde lokale reactogeniciteit. De primaire zorg is echter meestal systemische bijwerkingen in plaats van lokale bijwerkingen. En we hebben de neiging om in de fase twee [en] in de fase drie studies behoorlijk goede gegevens over de lokale reactogeniteit te krijgen. Degenen onder ons in deze kamer die ouder zijn dan vijftig die het genoegen hebben gehad om het recente gordelroosvaccin te hebben, zullen weten dat dit vrij aanzienlijke lokale reactogeniciteit heeft. Als u het vaccin heeft gekregen, weet u dat u het vaccin heeft gekregen. Maar dit is niet het grootste gezondheidsprobleem. Het belangrijkste gezondheidsprobleem dat we zien zijn beschuldigingen van langetermijneffecten. Dus, om hier nog eens op terug te komen, wijs naar de toezichthouders. Het komt er op aan dat we fase twee in de fase drie-onderzoeken met voldoende omvang en met de juiste meting uitvoeren.

  Dr. David Kaslow, VP, Essential Medicines, Drug Development Program Path

  In onze klinische onderzoeken waar we eigenlijk relatief kleine steekproefgroottes gebruiken en wanneer we dat doen, lopen we het risico op tirannie van kleine aantallen. Waarvoor heb je slechts één geval van Wegener’s granulomatose nodig en je vaccin moet het oplossen, Walt’s, hoe bewijs je een nulhypothese? En het kost jaren en jaren om dat uit te zoeken. Dus het is echt een raadsel, toch. Het juiste krijgen, omgaan met de tirannie van kleine aantallen, ervoor zorgen dat je het echt kunt doen. En dus denk ik dat een van de dingen waar we echt in moeten investeren een soort betere biomarkers zijn, een beter mechanistisch begrip van hoe deze dingen werken, zodat we ongunstige gebeurtenissen beter kunnen begrijpen als ze zich voordoen.

  Dr. Marion Gruber, directeur, bureau voor vaccinonderzoek en -onderzoek, FDA

  Een van de extra problemen die de veiligheidsevaluatie bemoeilijkt, is als je kijkt naar en worstelt met de duur van de follow-up die voldoende zou moeten zijn in een, laten we zeggen pre-licentie of zelfs post-marketingonderzoek. Als dat zelfs mogelijk is. En nogmaals, zoals u al zei, zijn klinische onderzoeken mogelijk niet voldoende gevoed. Het is ook de populatie waaraan u het adjuvans toedient, omdat we gegevens hebben gezien die aan ons zijn gepresenteerd waar een adjuvans, een bepaald adjuvans, toegevoegd aan een vaccinantigeen echt niets deed bij toediening aan een bepaalde populatie, en meestal zijn het ouderen, u weet vergeleken met het toedienen van dezelfde formulering aan twee jongere leeftijdslagen. Dus dit zijn dingen waarmee ook rekening moet worden gehouden en die de evaluatie van de veiligheid en effectiviteit van adjuvantia in combinatie met vaccinantigenen verder compliceren.

  Dr. Bassey Okposen, programmamanager, Nigeria

  Ik denk terug aan onze situatie in Nigeria, waar een kind zes weken, tien weken, veertien weken verschillende antigenen van verschillende bedrijven krijgt en deze vaccins verschillende adjuvantia, verschillende conserveermiddelen, enzovoort hebben. Er komt iets bij me op. Bestaat de mogelijkheid dat deze adjuvantia, conserveermiddelen onderling kruislings reageren? Is er ooit een onderzoek geweest naar de mogelijkheid van kruisreacties [onhoorbaar] dat u de ervaring nu met ons kunt delen?

  Dr. Robert Chen, wetenschappelijk directeur, Brighton Collaboration

  Nu is de enige manier om dat te verhelpen, als u een grote populatiedatabase zoals de vaccin-veiligheidsdatalink hebt, evenals enkele van de andere nationale databases die waardig worden. De werkelijke vaccinblootstelling wordt opgespoord tot dat niveau van specificiteit van wie de fabrikant is, wat het partijnummer is, enz. Enz. En er is een initiatief om te proberen de informatie op het vaccinetiket barcode te maken zodat het dat informatieniveau omvat. Zodat we in de toekomst, wanneer we dit soort onderzoeken doen, dat kunnen uithalen. En om te zijn – elke keer dat je ze onderverdeelt, wordt de steekproefgrootte steeds uitdagender, en dat is wat ik eerder vandaag zei over dat we echt pas in het begin zijn van het tijdperk van grote datasets waar hopelijk je zou kunnen beginnen, soort van harmonisatie van de databases voor meerdere studies. En er is eigenlijk een initiatief aan de gang, Helen wil daar misschien commentaar op geven om te proberen meer nationale veiligheidsdatabases voor vaccins aan elkaar te koppelen, zodat we kunnen beginnen met het beantwoorden van dit soort vragen die u zojuist hebt gesteld.

  Dr. Heidi Larson, directeur Vaccine Confidence Project

  Het andere dat een trend en een probleem is, is niet alleen het vertrouwen in zorgverleners, maar het vertrouwen van zorgverleners. We hebben een zeer wiebelige gezondheidswerker die begint te twijfelen aan vaccins en de veiligheid van vaccins. Wanneer de eerstelijnsprofessionals vragen beginnen te stellen, of ze niet het gevoel hebben dat ze voldoende vertrouwen hebben in de veiligheid om het te weerstaan, aan de persoon die hen de vragen stelt. Ik bedoel de meeste curricula van de medische school, zelfs de opleiding tot verpleegkundige. Ik bedoel dat je op de medische school geluk hebt als je een halve dag aan vaccins hebt, laat staan dat je hiervan op de hoogte bent.

 35. Zoals ik al zei: het eerste stukje (met Heidi Larsen) ging over vertrouwen, niet over de veiligheid van vaccinatie zelf. Communiceren is belangrijk: lijkt me een open deur.

 36. Maar nogmaals, Rovano wil graag het WHO laten spreken. Dat kan, natuurlijk:

  https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization

  Ik citeer:

  Immunization currently prevents 2-3 million deaths every year

  Immunization prevents deaths every year in all age groups from diseases like diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), influenza and measles. It is one of the most successful and cost-effective public health interventions. An additional 1.5 million deaths could be avoided, however, if global vaccination coverage improves.

  Lijkt me duidelijk. Dat is de samenvatting waar het om gaat: miljoenen doden vermijden.

 37. “We hebben dus veel meer investeringen in veiligheidswetenschap nodig.” Zegt mevrouw Larson. Daar is toch geen woord Spaans bij?

 38. Quote: “Immunization currently prevents 2-3 million deaths every year

  Immunization prevents deaths every year in all age groups from diseases like diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), influenza and measles. It is one of the most successful and cost-effective public health interventions. An additional 1.5 million deaths could be avoided, however, if global vaccination coverage improves”.

  Ja, natuurlijk zet de WHO dit op hun site. Wat kunnen ze anders?
  Daarom vind ik die discussies veel interessanter. Nu krijg je inzicht in hoe men denkt en redeneert.

 39. Aan Rovano

  Inzicht in hoe men denkt? Ja, hoe denken antivaxxers? Goede wetenschappers denken onder meer: controle en nog eens controle. Nu is het zo dat er spaanders vallen waar gehakt wordt. Helaas. Maar toch, vaccins worden voortdurend onderzocht. En natuurlijk, alles kan beter. Alles kan dus ook nog beter worden onderzocht. En daarom dienen bijvoorbeeld WHO-rapporten openbaar te zijn. Openbaar voor andere wetenschappers. Openbaar voor kundige medische journalisten. En ook openbaar voor geïnteresseerde leken. Wetenschap heeft niets te verbergen en wil liever “ontbergen”.

 40. Quote: “Of ga jij naar de kapper als je ziek bent en vraagt hem dan om medisch advies”?

  Nee, natuurlijk niet. Dat sluit overigens niet uit dat de kapper mij een uitstekend advies kan geven over hoe ik een appeltaart moet bereiden.
  Wat ik hiermee maar wil zeggen is dit: Iedereen die door ervaring of door zelfstudie zich een specialisme heeft eigengemaakt, kan uitgroeien tot een deskundige adviseur. Ondanks dat hij daarvoor de diploma’s niet heeft. Moet je perse een professional zijn om ergens een mening over te hebben?

 41. Rovano: “Moet je perse een professional zijn om ergens een mening over te hebben?”

  Wel als het over 4 miljoen doden per jaar gaat. En zoals ik al schreef: Bigtree heeft geen enkele medische opleiding – het gaat er niet om of hij ook professioneel daarmee bezig is.

  Rovano: “Ja, natuurlijk zet de WHO dit op hun site. Wat kunnen ze anders?”

  Waar slaat dat op? Natuurlijk kunnen ze anders – maar dat doen ze niet. Ze schrijven dit omdat het zo is, gezien de stand van zaken in de medische wetenschap. Ze liegen uiteraard niet.

  En Heidi Larsen houdt zich hiermee bezig:
  https://www.vaccineconfidence.org/vcp-mission

  Dat gaat niet over of vaccinatie veilig is of niet, maar over het vertrouwen daarin. Daar doet ze (ze is anthropoloog!!) onderzoek naar, niet naar de veiligheid zelf. En ze roept op meer onderzoek te doen naar het vertrouwen van mensen in vaccinatie, niet of het veilig is of niet (ze is geen medisch wetenschapper – dat doen anderen).

 42. Filmpje gezien, kleine moeite. Geen bezwaar tegen wat zei hier zegt. Zij vindt wel, en dat hoor je haar nadrukkelijk zeggen tijdens dat congres, dat het vertrouwen in vaccins alleen kan toenemen als er grondige wetenschap tegenover staat. Blijkbaar, en dat is haar eigen constatering, ontbreekt het daaraan.
  Oké, zij is ook geen medisch specialist maar spreekt met een autoriteit waarover in de groep consensus bestaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.