Vaccin vrij: een boek dat niet goed voelt (recensie)

Welkom aan bezoekers die informatie zoeken over vaccinaties. Deze recensie gaat over een boek waarin Door Frankema betoogt dat vaccinaties schadelijk zijn. Juist in tijden van corona is het belangrijk te zien waarom haar conclusies onjuist zijn. Helaas is er ook over de coronavaccins veel onjuiste informatie te vinden. Deze vaccins zijn – binnen de grenzen van de geneeskunde – echter veilig en ze zijn bewezen effectief.

vaccinvrijEen nieuwe bijdrage: mijn recensie van het boek ‘Vaccin vrij’ van Door Frankema, eerder verschenen in het Nederlands Dagblad. Het gaat niet over geloof en wetenschap, maar over een paar dagen zal ik in een volgende bijdrage aangeven waar de overeenkomsten liggen tussen dit boek en het jonge aarde creationisme. Die vielen mij nogal op tijdens het lezen, maar in de recensie was geen plek om dat uit te werken.

Toen Door Frankema van het consultatiebureau de uitnodiging ontving voor de eerste vaccinatie van haar eerste kind kreeg ze een ongemakkelijk gevoel. Ze nam de intuïtieve beslissing haar kind niet te laten vaccineren. Daarna ging ze op zoek naar de feiten rond vaccinatie. Het levert een boek op dat niet goed voelt.

 

Gevoel. Iets intuïtief weten. Daar kan je lacherig over doen, maar dat is niet terecht. In de eeuw waarin wetenschap met een hoofdletter lijkt te worden geschreven is intuïtie verdacht en mag je alleen bouwen op harde cijfers. Terwijl niet alles in cijfers is te vangen. Gevoel heeft waarde, via intuïtie kan onbewuste kennis naar boven komen. Maar je gevoel kan er ook naast zitten en je een totaal verkeerde kant op sturen.

Door Frankema heeft haar gevoel als uitgangspunt genomen voor een zoektocht naar nut en risico’s van vaccinaties. Dat stempelt hoe zij haar informatie leest, welke bronnen zij wel en welke zij niet vertrouwt. In Vaccin vrij betoogt zij dat vaccins niet werken en bovendien onveilig zijn. Dat zijn twee nogal verstrekkende conclusies.

Al op de eerst pagina stelt zij dat vaccins giftige hulpstoffen bevatten. ‘Dat kan niet waar zijn’, is haar eerste reactie. En vele malen daarna herhaalt zij: je gaat toch geen gif in je pasgeboren kind spuiten? Nee, maar je gaat je kind toch ook geen gif in het voedsel toedienen? Toch heeft Frankema dat gedaan, wanneer ze haar beide kinderen ooit patat of een gerecht met kaneel heeft voorgezet. Patat bevat kankerverwekkend acrylamide, in kaneel zit coumarine dat mogelijk kankerverwekkend is. Alles is gif, zo weten we al sinds Paracelsus, alleen de hoeveelheid maakt dat iets niet giftig is.

De grote vraag is dus of de hulpstoffen in vaccins in een giftige hoeveelheid aanwezig zijn. Frankema stelt op tamelijk hoge toon dat dit nooit is uitgezocht bij baby’s. Dat is vermoedelijk waar, dit soort onderzoek wordt doorgaans niet bij (jonge) kinderen uitgevoerd. Maar er zijn allerlei indirecte methoden om de giftigheid te bepalen. Die zijn niet onfeilbaar, maar geven toch meer zekerheid dan Frankema suggereert.

Autisme

De giftige hulpstoffen of de ‘verstoring’ van de natuurlijke afweer door de vaccins zorgen volgens Frankema voor ziekelijke kinderen. Ook de sterke toename van autisme wijt zij aan vaccinaties. Het verband tussen autisme en vaccinaties is al jaren onderwerp van discussie. In 1998 publiceerde Andrew Wakefield een studie die de twee met elkaar in verband bracht, in The Lancet. In de jaren die volgden bleek er van alles mis te zijn met het onderzoek van Wakefield. Daarnaast konden diverse nieuwe, grootschalige onderzoeken geen enkel verband vinden. De toename van autisme lijkt vooral samen te hangen met de manier waarop de diagnose wordt gesteld.

Deze bespiegelingen uit de wetenschappelijke literatuur zijn niet besteed aan Frankema. Zij suggereert liever een samenzwering van de overheid, die in de tang zit bij de farmaceutische industrie. Ook hier geldt: we moeten de invloed van de farmaceutische industrie niet weglachen. Die is er en waakzaamheid is geboden. Alleen, daarmee kan je niet al het wetenschappelijke bewijs naar veiligheid en werkzaamheid van vaccins naar de prullenbak verwijzen.

Dat doet Frankema wel: al het wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van vaccinaties acht zij onbetrouwbaar, maar de geringste aanwijzing dat er iets mis is (doorgaans een persoonlijke observatie van een ouder) staat voor haar als een huis. Bij haar zijn alle ongevaccineerde kindertjes helemaal gezond. En dat er toch echt ongevaccineerde kinderen overlijden aan bijvoorbeeld mazelen? Hadden die kinderen geen onderliggende ziekte, vraagt Frankema zich af, of was hun immuunsysteem ondermijnd door koortsremmers?

Ook trekt zij voortdurend in twijfel of je wel ziek kunt worden van bacteriën en virussen. Zij claimt dat de symptomen (braken, snotterigheid, pukkels) geen ‘ziekte’ zijn, maar een manier van het afweersysteem om de micro-organismen weg te werken. Dat is een halve waarheid: braken kan je inderdaad zo zien, maar de rode plekjes van bijvoorbeeld waterpokken zijn een manier voor het virus om zich te verspreiden!

De suggestie dat virussen en bacteriën alleen gevaarlijk zijn wanneer er ‘onderliggende ziekten’ zijn, of slechte gezondheid en hygiëne, is ronduit gevaarlijk. Toenmalig president Mbeki meende op basis van dit soort overwegingen dat virusremmers de aidspatiënten in Zuid-Afrika toch niet zouden helpen. Het heeft heel wat van zijn landgenoten het leven gekost.

 

 Ontstoring

Wat is de oplossing van Frankema? Veel frisse lucht, schoon water en genoeg liefde. En waar dat niet voldoende is, homeopathische ‘ontstoring’ van de vaccinatieschade. Waar Frankema steeds hamert op gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid en werkzaamheid van vaccins, behoeven homeopathie en tal van andere alternatieve geneeswijzen geen enkel bewijs.

Dit boek bevat enorm veel onjuiste informatie en is af te raden voor wie meer wil weten over vaccins. Het voelt niet goed, maar wat belangrijker is: bij nader onderzoek is het ook niet goed. Dat is jammer, want er zijn wel degelijk vragen te stellen bij het Rijksvaccinatie programma. Welke risico’s lopen we met en zonder bepaalde vaccinaties? Wat is de rol van de industrie? Frankema vult haar boek met zoveel onzin dat de reële vragen niet meer zichtbaar zijn.

Vaccin vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien. Door Frankema, Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 2014. 344 blz, €19,95

 

Please follow and like:

120 gedachten over “Vaccin vrij: een boek dat niet goed voelt (recensie)”

 1. Rovano: “dat het vertrouwen in vaccins alleen kan toenemen als er grondige wetenschap tegenover staat.”

  Ze doet wetenschappelijk onderzoek naar het vertrouwen bij mensen (ze is antropoloog) in vaccinatie, niet wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van vaccinatie. Dat doen vele anderen al (met als conclusie: veilig). Ze maakt zich vooral zorgen over communicatie van die resultaten, en over het verspreiden van onjuist informatie (dat het niet veilig zou zijn).

  Het Nature stuk al gelezen? Daar zie je nog het duidelijkst hoe zij hier in staat.

 2. Aan Rovano

  Als geïnteresseerde leek kun je best een soortement deskundige worden maar dan moet je wel je bescheiden opstellen en de echte deskundigen zeer serieus nemen. Dus ken je plaats, heb respect voor de specialisten en “luister” vooral naar de specialisten (lees hun artikelen).

  Maar wat is nu je punt? Je ontkent toch niet dat er virussen zijn en dat sommige virussen nogal gevaarlijk tot zeer gevaarlijk zijn voor de mens? En je ontkent toch ook niet dat vaccinaties kunnen werken? En zit toch ook niet op de lijn van die Dekkers? Ik citeer:

  – Maar begin juli werd de notoire anti-vaxxer Rob Dekkers onderwerp van een bredere discussie omdat hij het gewaagd had om de zojuist overleden nagellak-Tijn voor zijn anti-vaccinatie-karretje te spannen. Dekkers’ bericht is een kenmerkend voorbeeld van het hedendaagse anti-vaccinatie-proza. Hij schrijft: “deze jongeman had helemaal geen hersenkanker gekregen of had eventueel kunnen genezen, als men had gekeken naar vaccinatieschades. Bijvoorbeeld je krijgt niet zo maar kanker. Kanker is het laatste redmiddel om te kunnen overleven. Het lichaam bouwt een tumor om gifstoffen te verwijderen, daarom zit er een tumor. Zodra het immuunsysteem bij krachten is, zal het proberen deze stoffen uit het lichaam te krijgen. … Zonder vaccinaties op zijn 4e jaar was de hersenstamtumor niet ontstaan. –

  http://stukroodvlees.nl/ongemakkelijke-realiteit-antivaccinatie-beweging/

 3. Er staat genoeg grondige wetenschap tegenover, Rovano. Dat is dus het punt niet. Maar het punt van mevrouw Heidi Larsen is dat de public relations minder goed zijn dan zij en haar medestanders wensen. En iets meer to the point, het punt is dat er emoties zijn tegen vaccins en dat daartegen moeilijk valt te strijden. Maar misschien kun je er een beetje tegen strijden door die emoties in kaart te brengen en door de bezitters van zulke emoties op gerichte wijze psychologisch te benaderen. En zo zijn we weer aanbeland bij de recensie van René. 🙂

 4. Eelco van Kampen, Ronald V,

  Even voor de duidelijkheid heren, ik behoor niet tot het kamp van de vaxxers, nog tot het andere kamp. Van Rob Dekkers heb ik nog nooit gehoord. Geen flauw idee waar hij het over heeft.
  Natuurlijk circuleert er een hoop onzin op het web over vaccineren. Ik kan echter zelf wel filteren en verifiëren wat onzin is en wat niet. Daarom heb ik dit forum wat opgeschud om de gedachtewisseling weer op gang te brengen. Daarom breng ik dit congres juist naar voren omdat hier de specialisten aan het woord zijn.
  Ook voor mij geldt in het algemeen: Argumenten moeten bij voorkeur toetsbaar zijn aan de wetenschap, als die beschikbaar is. Waar het wat mij betreft aan schort, en dat is wat ik zelf concludeer uit de discussies op die conferentie, is dat heel veel mechanismen m.b.t. vaccins niet of onvoldoende worden begrepen. Dat is ook begrijpelijk tot op zekere hoogte omdat het hier om uitermate complexe materie gaat. Daarvoor is heel veel expertise nodig. Ik luister dus gericht naar de specialisten op dit congres, want ik heb geen medische kennis. De dames en heren experts geven toe dat er nog heel veel studie noodzakelijk is om tot sluitende conclusies te komen.
  Als we het getetter van Del Bigtree even uitfilteren en we beperken ons tot de woorden van de specialisten, kunnen we daarover toch een volwassen discussie voeren?

 5. Rovano: “we beperken ons tot de woorden van de specialisten, ”

  Dat is dan ook wat ik gedaan heb – hier schrijft de eerste specialist uit jouw youtube video:
  https://www.nature.com/articles/d41586-018-07034-4

  Wat is daar niet duidelijk aan?

  Je beschuldigt me nu impliciet geen volwassen discussie gevoerd te hebben: ik denk dat juist wel gedaan te hebben. Jij kwam met “getetter” (jouw woorden) aanzetten – niemand anders.

 6. Rovano: “dat er nog heel veel studie noodzakelijk is om tot sluitende conclusies te komen.”

  Er is altijd meer studie nodig – ik ben zelf zo’n wetenschapper die niet van ophouden weet – maar ‘heel veel’ betwijfel ik. Heidi Larson zegt duidelijk dat er vooral meer onderzoek naar twijfel bij mensen over vaccinatie moet komen, naast onderzoek naar de veiligheid van vaccinatie dat sowieso al gebeurt. Er is geen vermoeden dat het niet veilig is of niet zou werken. Ik denk dat die 2.5 miljoen doden die we jaarlijks NIET hebben nog wel het beste bewijs zijn.

 7. “Dat is dan ook wat ik gedaan heb – hier schrijft de eerste specialist uit jouw youtube video”.

  Ja, gelezen. Dit stuk gaat over de strategische zetten die gedaan moeten worden om misinformatie te ondervangen. Echter, mevrouw Larson stelt in het congres dat er onvoldoende veiligheidsonderzoek is gedaan om overtuigend te zijn. Hoe kun je dan effectief misinformatie bestrijden? Dit is ook haar eigen conclusie, zoals ik al eerder aangaf.

  “Je beschuldigt me nu impliciet geen volwassen discussie gevoerd te hebben: ik denk dat juist wel gedaan te hebben. Jij kwam met “getetter” (jouw woorden) aanzetten – niemand anders”.

  Zeker, ik vind heer Bigtree ook niet altijd even subtiel, vandaar de kwalificatie ‘getetter’. Maar op sommige punten kan ik zijn opvattingen en gevolgtrekkingen wel onderschrijven.

  Ik beschuldig niemand, maar heb wel steeds het gevoel dat je er met gestrekt been ingaat, en dat voelt onaangenaam. In die zin dus onvolwassen.

 8. Rovano, je beschuldigde me wel degelijk, en ook nu weer door te stellen dat ik er ‘met gestrekt been’ inga, en dus onvolwassen zou zijn. Ook dat is een (onterechte) beschuldiging.

  Verder blijf je maar roepen dat (Professor) Heidi Larson stelt (in het congres) dat er onvoldoende veiligheidsonderzoek zou worden gedaan om overtuigend te zijn. Zoals je in het Nature artikel kunt lezen gaat het haar helemaal niet om de hoeveelheid veiligheidsonderzoek, maar om het vertrouwen van mensen in het vaccineren. Daar wil ze meer onderzoek naar doen, niet naar de veiligheid zelf, niet over de betrouwbaarheid van vaccineren. Dat doen anderen al (en met succes), en het is al uitputtend aangetoond dat het werkt.

  Nogmaals, die 2.5 miljoen doden die NIET vallen jaarlijks zijn het duidelijkste bewijs daarvoor. Dat lijk je volkomen te negeren, en lijkt me toch niet bepaald een detail.

 9. Tja, als jij niet kunt lezen en interpreteren wat ze nu werkelijk heeft gezegd, dan houdt het op.
  Nogmaals haar letterlijke bewoording:

  “Er is veel veiligheidswetenschap nodig en zonder de goede wetenschap kunnen we geen goede communicatie hebben. Dus hoewel ik het heb over al deze andere contextuele en communicatieproblemen, heeft het absoluut de wetenschap als ruggengraat nodig. Je kunt dezelfde oude wetenschap niet hergebruiken om het beter te laten klinken als je niet de wetenschap hebt die relevant is voor het nieuwe probleem. We hebben dus veel meer investeringen in veiligheidswetenschap nodig”.

  De claim dat er jaarlijks 2,5 miljoen minder doden zullen vallen ten gevolge van het vaccinatieprogramma moet dan ook een wetenschappelijke motivatie hebben. Hoe komt men aan dit cijfer en wat is de wetenschappelijke onderbouwing?

 10. Als zij spreek over ‘veiligheidswetenschap’ heeft ze het natuurlijk over de wetenschap die de veiligheid van vaccins aantoont.

 11. Rovano: “als jij niet kunt lezen en interpreteren wat ze nu werkelijk heeft gezegd, dan houdt het op.”

  Ik kan heel goed lezen (alweer beschuldig je me onterecht van iets – het wordt vervelend), en interpreteren. Kun je ophouden mij persoonlijk aan te vallen en bij het onderwerp blijven.

  Ik heb het fragment nog eens beluisterd: het wat lang zoeken – het eerste half uur sla je over. Daar laat ze veel figuren zien die aantonen dat mensen zich vooral zorgen maken over veiligheid, niet dat het onveilig is. Het is een communicatie / voorlichting probleem, geen veiligheidsprobleem.

  Dan jouw quote zelf, op 29:14 in de youtube video:
  De video slaat de eerste tweede bulletpoints van deze powerpoint slide over: “Evidence is there, but still questioned”
  Oftewel, het bewijs is er (en nogal veel), maar mensen vertrouwen het niet.
  Mensen blijven met nieuwe vragen komen (tweede punt), en daar moet ook op geantwoord worden. Daar is onderzoek voor nodig. Een voorbeeld is natuurlijk de (onterechte) claim dat er een verband met autisme zou zijn. Een medicus zal daar zelf geen onderzoek naar gaan doen omdat daar geen aanleiding toe is, geen wetenschappelijk vermoeden dat dat er zou kunnen zijn, en geen bewijs. Toen mensen dat gingen vragen door de (foutieve) claims van Wakefield, hebben ze onderzoek in Finland nog eens grondig overgedaan (op een veel grotere schaal), en laten zien dat die link er niet is.

  Dáár doelt ze op: onderzoek doen naar aanleiding van nieuwe vragen van mensen (leken), niet omdat dat wetenschappelijk logisch zou zijn.

  Het overslaan van dat eerste bulletpoint is vrij ernstig: daar laat ze toch duidelijk merken dat het bewijs er is (dat het veilig is). Maar niet altijd het soort bewijs wat leken (dus niet de medici zelf) willen zien. Die ‘new questions’ in het tweede bulletpoint (ook overgeslagen) is ook relevant. Mensen blijven altijd vragen, en dat mag ook. De vraag is natuurlijk hoeveel geld je daaraan uit wilt geven, want je kunt natuurlijk wel allerlei vragen bedenken die bepaald niet wetenschappelijk zijn. De wetenschappelijke budgetten zijn niet eindig.

  Oftewel, de quote is uit context gehaald. Het gaat hier over wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid naar aanleiding van nieuwe vragen van leken (‘new questions’), niet van wetenschappers zelf. Die weten al lang dat het veilig is: “the evidence is there”.

  Verder weiger je te lezen wat ze in tijdschriften schrijft – je negeert het Nature verhaal volledig. Daar staat duidelijk hoe zij erin staat.

  Rovano:
  “De claim dat er jaarlijks 2,5 miljoen minder doden zullen vallen ten gevolge van het vaccinatieprogramma moet dan ook een wetenschappelijke motivatie hebben. Hoe komt men aan dit cijfer en wat is de wetenschappelijke onderbouwing?”

  Dit is een serieuze vraag? Heel erg veel hard werk en wetenschappelijk onderzoek over vele vele jaren, bibliotheken vol publicaties. Duizenden en duizenden wetenschappers die hier hard aan gewerkt hebben. Zo dus. Het getal van de WHO is eenvoudigweg de samenvatting van al dat werk.

 12. Hier de volledige presentatie van Heidi Larson:
  https://www.who.int/vaccine_safety/GlobalVacSafetySummitLarson3Dec2019.pdf?ua=1

  Met ook een mooie quote daarin:
  “We may be witnessing a milestone in the
  history of MPI (mass psychogenic illness)
  where the primary agent of spread will be the
  Internet and social media networks”

  En nog het een en ander over fake news mbt. vaccinatie.

  Dat werd allemaal niet getoond in de video van Bigtree. Conclusie? Lijkt me duidelijk.

  Er waren uiteraard nog meer voordrachten die dag – je kunt ze allemaal lezen, en niet alleen de geselecteerd fragmenten, hier:
  https://www.who.int/vaccine_safety/bios-global-vaccine-safety-summit-hearing-meeting-day-2/en/

  Natuurlijk zijn er vast bijverschijnselen voor een kleine groep mensen – dat moet onderzocht worden. Daar is iedereen het over eens, en dat gebeurt dan ook (zie enkele van de andere voordrachten). Maar dat betekent niet dat je dan moet ophouden met vaccineren: dat betekent 2.5 miljoen doden per jaar. Het werkt in het overgrote deel van de gevallen zeker wel, en het is niet alleen maar een individuele keuzen: het gaat vooral ook om verspreiding tegen te gaan. Je medemens dus.

 13. Dus: verder onderzoek blijven doen naar de veiligheid van bepaalde vaccinaties voor bepaalde mensen met bepaalde ziektebeelden moet uiteraard doorgaan, en dat gebeurt dan ook.
  Zie de presentaties van anderen op het WHO congres met voorbeelden.

  Maar essentieel is dat mensen niet ophouden met vaccineren: dat is ook wat iedereen zegt daar.

 14. Beste Rovano

  Ik heb vannacht liggen te denken wat ik nog verder aan jou zou schrijven. Maar ik zie nu dat Eelco mij voor is geweest. Ik sluit me derhalve bij hem aan.

  Wel wil ik nog eens de mazelenepidemie van eind 2019 op Samoa onder de aandacht brengen. 80 doden dankzij de mazelen op een bevolking van 200.000 inwoners. 80 doden die voorkomen hadden kunnen worden.

  Eventjes een eenvoudig rekensommetje volgens Bartjens.
  80 doden op 200.000 =
  400 doden op 1.000.000 (miljoen) =
  400.000 doden op 1.000.000.000 (miljard) =
  3.200.000 doden op 8.000.000.000 =
  Drie miljoen op de wereldbevolking.
  Okay, dit is geen jaarcijfer maar een cijfer dat je moet uitsmeren over meerdere jaren. Maar dit cijfer betreft dan wel alleen de mazelenslachtoffers. Bij een vaccinatiegraad van veertig procent, dus niet van nul procent.

 15. Ik vind het een interessante discussie. Maar ik wil er meer over weten. Waar kan ik het boek van Door Frankema bestellen ?

 16. Het is lange tijd geleden dat ik hier een bezoekje bracht. Het viel mij op dat de topic beschrijving is aangepast i.v.m. met het vaccinatie programma tegen covid.
  We lezen daar nu dat het vaccin veilig en bewezen effectief is, terwijl daar inmiddels wel de nodige vraagtekens bij kunnen worden geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan de herhaalde verzoeken van Pieter Omzicht aan het kabinet om nu toch eindelijk onderzoek te doen naar de evidente oversterfte. Dat onderzoek wordt op alle mogelijke manieren tegengewerkt en gefrustreerd. Wat heeft men te verbergen?

 17. Dag René,

  Eerst een kleine correctie: Pieter Omzicht moet natuurlijk zijn: Pieter Omtzigt.

  Ik doelde op onderzoek in Nederland.
  Het privacy argument vind ik heel zwak. Het moet toch eenvoudig mogelijk zijn om data te anonimiseren. Ik zie dit als een poging om de boel te traineren. Maar goed, er komt nu misschien wat van de grond.
  Opvallend is dit antwoord op de vraag op de Q&A pagina van ZonMw:

  “Zijn er voorstellen gehonoreerd die kijken naar vaccinatie en oversterfte?”
  “Hier is ruimte voor geboden (..) Er zijn op dit moment geen voorstellen gehonoreerd die kijken naar vaccinatie en oversterfte omdat geen van de ingediende voorstellen voldeed aan de gestelde kwaliteitseisen.”

  Tja, dit geeft toch te denken. Alle andere 11 onderzoeken zijn toegewezen behalve de meest prangende. En waarom worden in de onderzoeken het jaar 2022 niet meegenomen? Toen was de pandemie op zijn retour terwijl de oversterfte vergelijkbaar was met die in 2021.

  Kijken we naar het buitenland, dan kan ik deze studie naar boven toveren:
  https://www.preprints.org/manuscript/202302.0350/v1
  Deze studie is niet peer-reviewed en dat zal er waarschijnlijk ook niet van komen omdat de resultaten niet overeenstemmen met die van de mainstream.

  Voor degenen die hier niet doorheen willen worstelen, hier een bespreking van dit onderzoek door Dr. John Campell, een fervent vaccinatie voorstander die zelf drie maal een covid shot heeft genomen. Let ook even op het commentaar aan het einde van zijn betoog met betrekking tot zijn basketbal ambities. Ironie zoals alleen Engelsen dat kunnen.

  https://www.youtube.com/watch?v=iyo2UNQcdpQ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.