Vijf jaar geleden…

ElfdeUurDom, dom, dom, dit had ik gisteren moeten plaatsen, toen was het exact vijf jaar geleden dat mijn boek ‘Gevormd uit Sterrenstof’ aan de natie werd gepresenteerd in het EO programma Het Elfde Uur. Toch een moment om even bij stil te staan – al ligt het boek zelf inmiddels in de uitverkoop.

Ik deelde de uitzending met de veel geplaagde politiek leider van de VVD (die net z’n hele persoonlijke staf had zien vertrekken) en Ernst Daniël Smid (die ik helemaal niet kende). Het boek dat Knevel in z’n handen houdt is een dummy, hij had wel de proefdruk gezien maar het echte boek was er nog niet.

Na deze live uitzending volgde een ander EO programma, waarin Knevel gevraagd werd afstand te nemen van het creationisme. Dat deed hij door een verklaring te tekenen, waarna een flink deel van de achterban over hem heen viel – daarna deed de EO niet zo heel veel meer aan wetenschap. Ik ben een paar jaar later nog wel een keer terug geweest bij de EO, in het radioprogramma ‘Zin in Wetenschap’.

Het overhemd dat ik daar draag is inmiddels wat vaal, maar hangt nog steeds in mijn klerenkast en heet nog steeds het ‘Elfde Uur overhemd’ of ‘Kneveloverhemd’.

Vrijdag verschijnt in het katern Gulliver van het Nederlands Dagblad mijn persoonlijke terugblik op vijf jaar Darwindebat.

Over een dikke week en eind maart mag ik weer op middelbare scholen spreken over Geloof en Wetenschap. Het boek ligt in de ramsj, het thema blijft actueel en ik hoop daar nog een tijd mee door te kunnen gaan!

 

 

 

 

Please follow and like:

33 gedachten over “Vijf jaar geleden…”

 1. Voor mensen die willen weten waarom het Darwinisme van Fransen door de biologie werd en wordt weerlegd is er “Terug naar de Oorsprong”, dat dit jaar ook precies 5 jaar geleden werd uitgegeven.

  Dat boek is nu actueler dan ooit en ligt dus ook niet bij de ramsj.

 2. Peter, ik preek niet, ik geef inhoudelijke lezingen waarin ik niet claim de waarheid in pacht te hebben. Verder is het een kwestie van vrijheid van meningsuiting. Men weet waar ik voor sta en men nodigt mij uit. Of niet.

 3. René, spreek je dan ook op openbare scholen, of toch vooral op religieus georienteerde onderwijsinstellingen ?

 4. Dat je niet Christus bent, Fransen, is een groot geluk, anders had ik Hem moeten verwerpen.

  De vraag was overigens vrij simpel…

  Is Christus niet de Waarheid, dan?

 5. What primal Onenes once was became Multiplicity.
  This was the beginning of Evolution, the never-ending Adventure of Being that trancends in search for wholness and Fruition
  Ik dacht dat deze strofe (mythe) wel leuk was in het kader van evolutie en geloof, zo dat in die T,V presentatie naar voren kwam. Dat voor pakweg 6000 jaar daar al over geschreven is door de goden, zij het dan in spijkerschrift. Dat is iets wat vreemd is ten aanzien van genesis, je kunt zo,n schrift wel afdoen, maar voor zo een zo lange tijd geleden pratend over evolutie moeten zij toch notie hebben gehad.
  Een ding staat wel vast in genesis staat dat niet: Evolutie!
  En of je nu je wonden moet likken? daar kun je nadenken.
  http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/retellings/before.htm

 6. De vraag was eigenlijk, wie of wat was de drijvende kracht achter het feit dat de H.r knevel moest tekenen
  tegen het creationisme. of begrijp ik dat niet goed!

 7. @Eelco, op christelijke scholen. Volgende week bijvoorbeeld op een school waar de vwo uitstroom richting universiteit relatief laag is. Mogelijk heeft dat te maken met negatief imago / angst voor wetenschap. De uitnodiging op die school komt van de docent Godsdienst, overigens.

  De andere afspraak is op een christelijke school in A’dam zuidoost, die als ik het zo inschat meer multireligieus is.

 8. @Nijkamp, dat een 6000 jaar oude openbaring geen aanwijzing voor evolutie bevat is niet zo raar. Deeltjesfysica, het uitdijend heelal of kwantummechanica vind je er ook niet in terug. Waarom zou dat moeten?
  En Knevel, het betrof zijn optreden in een ander programma (waarvan de titel mij is ontschoten). Zie bijvoorbeeld hier http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1136077/2009/02/05/De-evolutie-van-de-Evangelische-Omroep.dhtml voor meer informatie.

 9. @Peter, Christus is de waarheid, maar dat heeft niets met deze kwestie te maken. Vrijdag verschijnt mijn stuk over 5 jaar Darwindebat in het ND en ik kan alvast verklappen dat 1 Kor 13:12 daar ook genoemd wordt. Als oproep tot bescheidenheid aan alle partijen.

 10. Gevormd uit sterrenstof: duidelijk geschreven boek;op de achterkant van het boek zegt Taede Smedes terecht”Voor gelovigen die worstelen met de evolutietheorie : zonder voorbehoud verplichte kost.

  Fundamentelere kritiek (waar ik het mee eens ben) gaf Taede Smedes op zijn eigen website bij de bespreking van het boek in 2009, met name pittige kritiek op hoofdstuk 10:

  http://tasmedes.wordpress.com/2009/03/24/recensie-van-fr/

  Op het einde van die boekbespreking zegt Smedes: “Dit boek is dus hopelijk niet het eindstadium van Fransens denkweg.” En wat is hierop het antwoord, René, anno 2014?

 11. @Nand, mijn denken stopt nooit ;). Vrijdag in het ND een paar opmerkingen.

  Qua theologische synthese, in het boek gaf ik een denkrichting aan, en meer dan dat is het niet. Ik heb er ook niet zo’n behoefte (meer) aan, om alles kloppend te krijgen. Voor diepere gedachten zou ik m’n boek weer eens door moeten lezen.

 12. Rene: Dat een 6000 jaar oude openbaring geen aan wijzing voor evolutie bevat is niet raar.
  Er staat: this was the beginning of evolution, the never-ending adventure, etc het omgekeerde dus, het is natuurlijk maar een mythe.

 13. Nand,

  Wat betreft de recensie van Taede Smedes: René schrijft voor een bepaald publiek, inderdaad zoals Smedes zegt, orthodox-christelijke jongeren die worstelen met de evolutie-theorie. Smedes schrijft voor een ander publiek.

  Smedes zet hoog in als hij René grote problemen van inconsistentie verwijt en dat probeert te illustreren met een bijbel-citaat van René uit Genesis 2:17 : “wanneer je [van de boom van de kennis van goed en kwaad] eet, zul je onherroepelijk sterven” waarvan Smedes zegt “Dat laatste staat er niet”, verwijzend naar “onherroepelijk” en concludeert dat “Hier leest Fransen gewoon iets in de tekst wat er niet staat”, en sterker nog, Smedes vermeldt “het feit dat Fransen geen wetenschappelijke commentaren op Genesis heeft geraadpleegd”.

  Ik heb even gekeken, minstens driekwart van alle Bijbel gebruiken wél het woord “onherroepelijk” of iets gelijkwaardig in (surely). Dit toch merkwaardig en misplaatst verwijt van Smedes lijkt een detail, maar hij schrijft “Fransen stelt op basis van deze interpretatie dat in het paradijs “dus” geen dood geweest is”. Welnu dan kunnen we concluderen dat Smedes het boek zeer onzorgvuldig gelezen heeft en ook niets van de essentie van René’s punt begrepen heeft want op pagina 277 doet René dat duidelijk uit de doeken “Daarom neigen commentatoren ertoe in deze passages te lezen dat het loon van de zonde de geestelijke dood is…”.

  Ik zou zeggen dat dat René wél zorgvuldig te werk is gegaan en wél commentatoren heeft geraadpleegd, dit in tegenstelling tot Smedes.

 14. @ Leon

  Ik heb hoofdstuk 10 nog eens gelezen. René bedoelt inderdaad dat het loon van de zonde de geestelijke dood is. “Het belangrijkste gevolg van de zondeval was naar mijn idee (van René Fransen) de scheiding die ontstond tussen God en mensen” Op pagina 278 bovenaan is hij heel duidelijk “Naar mijn idee is het dus mogelijk dat God het leven op aarde heeft geschapen via het proces van evolutie en dat vóór de zondeval de dood al in de schepping aanwezig was”.

  Smedes heeft in hoofdstuk 10 wel een punt als René op pagina 285 zegt “Het is niet nodig om Adam te zien als alleen maar een symbolisch persoon” .Hij werkt dat uit op de volgende pagina’s. Daarop geeft Smedes , volgens mij, wel de juiste kritiek namelijk dat je dan in feite uitkomt op een creationistische constructie.

 15. Wat versta je precies onder een ‘creationistische constructie’? Kan het niet naast elkaar bestaan: enerzijds schepping d.m.v. het proces van evolutie en anderzijds Adam als historische persoon?

 16. @ René

  Nederlands Dagblad ,opinie, 7 februari 2014:

  “Essay: Wat ik leerde van vijf jaar Darwindebat?”

  Zit achter de betaalmuur van het ND. Heb jij, als schrijver, niet automatisch ook het recht op publicatie van dit essay op je eigen weblog? Als dat zo is, kunnen we je essay dan binnenkort hier verwachten?

 17. @Nand

  Is het niet zien van Adam als alleen maar een symbolisch persoon een creationistische constructie? Zo ja, wie, in het rijtje “Adam, Noah, Mozes, David, Jezus, Johannes, Paulus, Augustinus” vallen daar nog meer onder, en met volgens welke criteria?

 18. @Nand, als freelancer liggen de rechten bij mij – het ND heeft officieel een eenmalig publicatierecht. Maar het is naar de ‘klant’ niet zo netjes om een bericht dan snel op een andere site te zetten. Het kan, na een redelijke periode. Ik houd daarvoor doorgaans een week of twee aan.

 19. @ Leon

  Ik heb me verkeerd uitgedrukt.

  Bij nader inzien bedoelde ik eigenlijk te zeggen dat de “ historische constructie” rond Adam, die René beschrijft ( pagina 285 en verder) me erg onwaarschijnlijk voorkomt.

  Ik zie Adam als een symbolisch persoon, als een verwijzing naar de hele mensheid.

 20. Michel: wat versta je onder ‘creationistische constructie’ zo je het formuleerde: als een mens in 9 maanden een mooie baby ter wereld kan brengen, zou God daar dan de evolutie voor nodig zijn? evolutie zal best bestaan, Adaptatie naar leef omstandigheid zal best, maar dat gaat dan wel loei langzaam, sinds Adam zijn wij geen strobreed veranderd.

 21. @ Nijkamp:
  Ik volg u niet helemaal. Het is handig om de definities helder te hebben. Vandaar dat ik het vroeg. Ik heb overigens nog geen antwoord.

  En kunt u uw eigen reactie ook verhelderen (mocht dat een antwoord zijn)? Ze variëren nogal in helderheid. Bedankt vast.

 22. Michel: wat versta je onder “creationistische constructie” enerzijds schepping d.m.v proces van evolutie en anderzijds Adam als historische persoon.
  “Nou, er staat toch geschreven dat god Adam formeerde en zijn adem in hem blies zo dat hij leefde. Dat is toch geen evolutie! zo het er staat geschreven. En dan kun je toch ook niet samen laten gaan, zo jij dat bepleite of voorstelde
  schepping d.m.v. evolutie! Hij Adam was een kant en klaar product
  om het maar populair te zeggen. Adam als historische persoon
  was zijn zoon Seth dan geen historische persoon? en zijn zoon
  Enosh enzv, en ik bedoelde dat met de evolutie ten spijt, er in die periode van Adam +/-3000 B.C tot aan de mens van nu als zodanig niks is veranderd tot nu toe.

 23. @ Nijkamp:
  Ik weet dat het er zo staat. Maar als je dat niet letterlijk, als historisch verslag, leest, dan kan het nog steeds zo zijn dat er een historische persoon bestond die Adam heette. Ik zeg niet dat het zo gegaan is.

  Ik was gewoon meer benieuwd waarom iets wordt gelabeld als ‘creationistische constructie’ en wat daar precies onder wordt verstaan.

 24. Michel: Een ‘creationistische constructie’ wat ik denk is dat de wereld in 7000 jaar is geschapen, omdat duizend jaar als één dag word aangemerkt. En dat in de laatste duizend jaar de mens te voorschijn kwam. God beloofde aan Adam dat hij na 55oo jaar verlost zou worden, dat was de kruisiging
  Van Jezus door de Romeinen. Daar begon onze jaartelling, de som is dan 5500+2014.En dan de 7000 die er voor lagen. Maar velen denken (geloven)wat er letterlijk staat geschreven dat is hun goed recht http://earth-history.com/pseudepigrapha/book-the-forgotten-books-of-eden/2229-adam-eve-1
  Het zou interessant wezen wat jij van deze link vind.

 25. @René,

  Kan (de proefdruk van) Sterrenstof de doorslag hebben gegeven voor Knevel om voor evolutie te tekenen? Heeft hij daar buiten de uitzending om ooit iets over gezegd?

 26. @Ludo, nee, dat denk ik niet. Zo’n proces kan je niet aan één oorzaak vastpinnen. Gesprekken met Cees Dekker waren belangrijk, maar ook (vermoed ik) de gestage stroom van publicaties rond dit thema die er vanaf ca. 2005 (zo vanaf ‘En God beschikte een worm’ en de ID rel rond onderwijsminister Van der Hoeven).

 27. Ik denk dat de beslissing van Knevel ook te maken had met een eerder programma in het kader van het Darwin jaar waarin Cees Dekker , Tom Zoutewelle (YEC) en ik meende Bas Haring “discussieerden” over evolutie of schepping.

  Cees Dekker vroeg toen aan Zoutewelle of hij zijn geloof zou verliezen als Evolutie waar zou blijken te zijn. Zoutewelle reageerde daarop , dat dat inderdaad het geval zou kunnen zijn.

  Ik kreeg toen de indruk dat dat voor Knevel een breekpunt was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.