Waarom zijn zo weinig wetenschappers creationist?

Dit filmpje kwam ik vandaag tegen. Het behandelt de vraag waarom zo weinig wetenschappers een vorm van creationisme aanhangen die de wetenschappelijke consensus over evolutie of ouderdom van de aarde verwerpt. Ik vond het wel een goede samenvatting. Ik vond het via een link van een mede-christen, die erbij zei dat maker (een atheïst) ook filmpjes heeft gemaakt waar hij het minder mee eens was. Maar zo gaat dat wel eens.

Please follow and like:

59 gedachten over “Waarom zijn zo weinig wetenschappers creationist?”

 1. “… Believe in Creationism” klinkt raar, al zie je het vaak zo uitgedrukt. In het bestaan van creationisme gelooft iedereen. René’s vrije vertaling ervan is beter.

  @Eelco: naast Snelling heb je ook John Baumgardner. Ook geoloog en net zo gespleten. Wat zou er toch omgaan in die hoofden?

 2. Eelco

  “Wetenschapper en creationist tegelijkertijd zijn kan eenvoudigweg niet, daar creationisme geen wetenschap is.”

  Als creationstme inderdaad geen wetenschap is kan het dus juist wel , want dan conflicteert het toch niet?

  Maar als je bedoelt dat het geen goede/reguliere wetenschap is omdat hun hypotheses en kritiek te ver afwijken van het gangabare paradigma , nou dan moet je maar eens gaan praten met Erik Verlinde

 3. André
  Creationisme is geen wetenschappelijk paradigma, en een vergelijking met Erik Verlinde is als het vergelijken van voetbalhooligans met Paul Witteman

 4. Andre, creationisme is een geloof (en dat mag uiteraard), geen wetenschap. En wat Eric Verlinde er mee te maken heeft ontgaat me eerlijk gezegd …

 5. Peter

  Ik zou zeggen lees eens wat wetenschapsfilosofen daarover gezegd hebben Kuhn , Lakatos etc

 6. René

  Derek Mathias omschrijft zichzelf als anti-theist.

  Zijn diepe afkeer tegen religie steekt hij niet onder stoelen of banken , zie b.v
  https://www.youtube.com/user/Underlings/featured

  Lijkt mij niet de meest neutrale bron
  Daarnaast vraag ik mij ook af of hij een wetenschapper is. Ik zie nergens een referentie naar een publicatie.

  Maar ook de inhoud bevat weer zoveel vooroordeel en storytelling. Wat wil je hiermee bereiken?

 7. André:
  je hebt je filosofen niet gelezen of je begrijpt ze niet. Creationisme is geen onderzoeksprogramma en geen werkend paradigma, en als je denkt met paradigma verschuivingen en creationisme iets aan te kunnen vangen zit je te ver van de wetenschap om een paradigma verschuiving te herkennen als je er bovenop stond. Creationisme is failed science, en dat al 200 jaar.

 8. Peter

  Jij leest niet wat ik schrijf , want ik heb niet beweerd dat creationisme een wetenschappelijk paradigma is .

  Maar als jij Lakatos gelezen hebt dan weet je ook waarom hij meende dat er geen goede criteria waren om te stellen dat Darwin’s theorie wetenschappelijk was.

  Als dit al te moeilijk is dan maak ik mij weinig illusies dat je het volgende zult begrijpen 😉

  Creationisme is een uitgangspunt waar je net als in het geval van filosofisch naturalisme /scientisme in gelooft of niet .
  Erik verlinde heeft weer een ander uitgangspunt namelijk , als ik hem goed begrepen heb , dat informatie niet zomaar onstaat of verdwijnt. Dat lijkt voor hem het leidende motief.

  Dat is afwijkend van de mainstream want hij heeft als gevolg daarvan weinig op met de Big Bang , maar daarom nog niet onwetenschappelijk. Creationisme heeft wel dege

  Maar vanuit een creationistisch oogpunt kun je kijken naar de wetenschap

 9. Beste Rene, aangezien je met instemming het filmpje hierboven neergezet hebt, ben je van mening dat niet alleen de schepping maar ook de zondvloed zoals beschreven in Genesis geen historische gebeurtenis is. Die verhalen zijn voor je legenden en sagen en die personen zoals Adam en Eva, Kaïn en Abel, Henoch, Jabal, Jubal en Tubal Kaïn, Noach, Sem, Cham en Jafeth , zijn hoogstens stijlfiguren in een goed verhaal. Anderzijds beschouw je de opstanding van Jezus uit de dood circa 2000 jaar geleden wel als een historische gebeurtenis. Ik probeer tussen deze twee uitersten te interpoleren. Wat is bij jou het criterium? Hoe kijk je aan tegen de verwoesting van Sodom en Gomorra; historie? Of niet? Hoe kijk je aan tegen de leeftijd die Abraham heeft bereikt: 175 jaar. Hoe kijk je aan tegen de vele wonderen die na de uittocht van het volk Israel uit Egypte hebben plaats gevonden: Water stroomt uit de steenrots, elke morgen valt er manna uit de lucht, mensen die gebeten worden door giftige slangen genezen door naar een koperen slang te kijken, de muren van Jericho vallen bij het blazen op een paar ramshoorns, Simson slaat in z’n eentje een leeuw dood en een groep Filistijnen en tilt en passant een stadspoort een heuvel op, Jona blijft leven in de walvis, Elisa wekt een dode op etc. etc. Het nieuwe testament doet dat nog een dunnetjes over. Hoe is dat bij jou? Er zijn twee mogelijkheden; of je legt ergens een harde grens, bijvoorbeeld bij Abraham (alles ouder dan Abraham is historisch onbetrouwbaar). Of bij jou worden historische beschrijvingen gaandeweg steeds betrouwbaarder. De zondvloed is nog fantasie, maar een figuur als Abraham heeft wel echt bestaan alleen anders dan beschreven is en verderop in het oude testament zijn de beschrijvingen wel historische werkelijkheid. Daniel in de leeuwenkuil en de jongens in de vurige oven zijn dan wel historische gebeurtenissen. Heb je meer de neiging om ergens een cut-off te leggen of ben je meer van de glijdende schaal?

 10. André,
  “Creationisme is een uitgangspunt waar je net als in het geval van filosofisch naturalisme /scientisme in gelooft of niet .”
  Wetenschap inclusief evolutiebiologie werkt niet met flosofisch naturalisme maar met methodologisch naturalisme.

  Wat Lakatos betreft, in zijn “The methodology of scientific research programmes” komt niets in de richting van “waarom hij meende dat er geen goede criteria waren om te stellen dat Darwin’s theorie wetenschappelijk was” voor. Voor verdrre discussie van pseudo-scence zie
  https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/

 11. Dag Peter, ik wil niet inbreken in jullie gesprek maar wil alleen maar aangeven dat als methodisch naturalisme wordt toegepast voor het beantwoorden van oorsprongsvragen, ze een uitingsvorm is van filosofisch naturalisme.

 12. Peter

  In het laatste deel van zijn leven heeft Lakatos veel gediscussieerd met Paul Fyerabend waar later een beroemd boek uit voorgtekomen is :”For and Against Method”

  Daarin zegt Lakatos:

  “Let me just anticipate that nobody to date has yet found a demarcation criterion according to which Darwin can be described as scientific, but this is exactly what we are looking for.”

  Overigens een erg aardig boek , dat ik veel te lang niet in handen gehad heb.

  Wederom lees je overigens niet wat ik schrijf. Ik vergelijk creationisme met filosofisch naturalisme. Maar ik zeg niet dat elke wetenschapper of tot de éen of tot de ander behoort.
  Maar ik ben er wel van overtuigt dat veel wetenschappers denken en handelen vanuit filosofisch naturalisme.
  Als een wetenschapper b.v zegt dat leven spontaan is ontstaan is dat een uiting van filosofisch naturalisme , want er is op dit moment voor zover ik weet geen enkel onderzoeksprogramma dat daarvoor voldoende steun kan geven.

 13. André:
  “Maar ik ben er wel van overtuigt dat veel wetenschappers denken en handelen vanuit filosofisch naturalisme.” Het is nog maar de vraag of je overtuiging klopt, maar wetenschap is geen filosofisch materialisme.
  “Als een wetenschapper b.v zegt dat leven spontaan is ontstaan is dat een uiting van filosofisch naturalisme , want er is op dit moment voor zover ik weet geen enkel onderzoeksprogramma dat daarvoor voldoende steun kan geven.” je voorbeeld gaat direct al mank. Het onderzoek naar de oorsprong van het leven werkt met mehodologisch naturalisme. Er wordt door velen aangewerkt, en geleidelijk komen er successen. Onderzoekers:
  Jack Szostak, Harold Morowitz,Leslie Orgel, Christian de Duve, Ilya Prigogine, Gerald Joyce, Bill Martin, Michael Russell, Nick Lane, Günter Wächtershäuser, John Sutherland, W. Ford Doolittle
  Zoek maar op. Het is vast geen complete lijst onderzoekers. Het is helemaal geen onbekend onderzoeksgebied.
  https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/knaw-symposium-towards-creating-a-minimal-cell
  “Tijdens het symposium zal Nobelprijswinnaar Jack Szostak, hoogleraar moleculaire biologie aan Harvard, een lezing houden met de titel The Origins of Cellular Life. Al ruim twintig jaar verricht prof. Szostak baanbrekend onderzoek op het gebied van de oorsprong van het leven op aarde, in-vitro evolutie van RNA, en het ontwikkelen van kunstmatig cellulair leven in het laboratorium.”
  Eppie:
  “als methodisch naturalisme wordt toegepast voor het beantwoorden van oorsprongsvragen, ze een uitingsvorm is van filosofisch naturalisme” Hoe zo? Zijn oorsprongsvragen taboe dan?

 14. Als je lang genoeg redeneert en vragen stelt is er één ding wel duidelijk: vroeg of laat vergt elke visie op het begin van alles een groot geloof. Maar de schepping vergt het geloof in God, en een aanzienlijk deel van de wetenschappers gelooft niet in God. Daarom heeft de gangbare wetenschap gekozen voor het atheïstische alternatief. Ik ben geen wetenschapper, maar wel iemand die er over na denkt. Ik fok dieren en gebruik erfelijkheidswetten en logica die wellicht afkomstig zijn van evolutionisten. Nou en? Als de evolutieleer steunt op natuurwetten dan werkt het omdat die natuurwetten werken. Als ik wetenschapper was, zou ik uit praktisch oogpunt – om samen te kunnen werken met anderen – uitgaan van de atheïstische visie, dus big bang en evolutie. Maar als iets ook zodanig verklaard kan worden dat het de bijbelse visie bevestigt, dan ben ik er blij om. Let wel: in tegenstelling tot André en anderen heb ik vrijwel geen wetenschappelijke kennis over het ontstaan van alles. Maar ik zou gerust bijbelgetrouw christen kunnen zijn, zelfs al zou ik – om niet steeds tijd te verspillen met debatten – uitgaan van het atheïstische alternatief.

 15. @Tiny, de wetenschap kent zeker vooraannames, maar de ultieme test is die met de werkelijkheid om ons heen. Hier slaagt de wetenschappelijke methode doorgaans met vlag en wimpel. Het werk – zoals je zelf al aangeeft.
  Ik ben niet van mening dat je wetenschap tegenover geloof moet stellen, alsof de ‘Bijbelse visie’ een concurrent is voor de wetenschappelijke visie. De Bijbel geeft een verdieping van mijn visie op de natuur op basis van wetenschap. En dat geldt voor heel veel christen-wetenschappers: zij houden volop vast aan de Bijbel, maar zetten die naast, niet tegenover de wetenschap.

 16. Dag Peter, je vraagt: Zijn oorsprongsvragen taboe dan?
  Nou nee, maar het methodologisch naturalisme is daarvoor voorspelbaar en waarneembaar niet adequaat.
  Zie de parallel met de geschiedenis van Elia, Elisa en de kinderen van de profeten (2 Kon 2 vs 14 en verder). Elia is met een vurige wagen en vurige paarden levend ten hemel gevaren. Elisa gaat na het aanschouwen van dit tafereel terug naar de bewoonde wereld. De zonen van de profeten, methodisch naturalistisch als ze zijn, willen het lijk van Elia gaan zoeken. Als Elia dood is, moet er tenslotte een lijk zijn. Elisa keurt het af, maar ze houden vol en gaan op pad. Drie dagen met 50 man, toen gaven ze hun zoektocht op. Common descent evolutionisten zijn al een eeuw bezig…

 17. Eppie,

  Jij lijkt in je reactie niet helemaal te begrijpen waarover methodisch naturalisme nu eigenlijk gaat en waarom het wordt ingezet. Het wordt, anders dan jij denkt (zie je Elia-voorbeeld) NIET ingezet om te beweren dat bovennatuurlijke entiteiten of verschijnselen niet bestaan. Echter, het punt is: over die entiteiten en verschijnselen kan de wetenschap VANUIT HAAR AARD geen enkele zinnige uitspraak doen: zij kan deze entiteiten en verschijnselen noch ontkennen noch bevestigen. Denk maar eens even na: hoe kunnen wij wetenschappelijk onderzoeken of God Elia met een vurige wagen naar de hemel voerde? Het enige wat wij wetenschappelijk kunnen doen is zoeken naar een natuurlijke verklaring voor zijn verdwijning, bijvoorbeeld het zoeken naar een lijk en dan onderzoek naar de doodsoorzaak doen. Echter, uit METHODISCH naturalisme volgt, anders dan jij wil doen geloven, GEEN metafysisch naturalisme. Dat is een metafysische these. Zo kun je christen zijn én methodologisch naturalist. Het probleem bij jouw reactie is dan ook dat je (a) een onnodig vijanddenken lanceert dat (b) voortkomt uit onwetendheid waarom wetenschap noodzakelijkerwijs is gebonden aan methodologisch naturalisme en (c) je diepe overtuiging dat er wonderen bestaan. Houd de wetenschap voor de wetenschap en het geloof voor het geloof: een bewijs van zaken die men NIET ziet (hebr. 11). Dat zou een hoop onnodig geschrijf schelen.

 18. Hallo René,

  Ik heb het idee dat er gewoon een duidelijke waarheid is. Maar anderzijds weet ik dat de bijbel een eenvoudig verslag is van een groots gebeuren. Ik kan je een leuk voorbeeld geven. Op een zeker moment trok Israel – een volk van een miljoen mensen – kamperend door de woestijn. God wist dat hygiëne van groot belang is. Hij gaf de opdracht dat men, als men ´naar de wc moest´, een gat in de grond maakte, zijn behoefte deed en het gat weer dichtgooide. God kon Mozes niet gaan uitleggen wat bacteriën zijn en dat vliegen ziektebacillen verspreiden. Dus zei God maar dat Hij het geen fris gezicht vond, al die hoopjes. Als de bijbel in onze eeuw was geschreven, zouden er over schepping en zondvloed tienmaal zoveel pagina´s vol zijn geschreven. Maar ja… Ik begrijp je redenering, René, en ik respecteer het ook. Misschien dat ik over een paar jaar er ook zo over denk.

 19. “een volk van een miljoen mensen ”
  Misschien 4000 mensen, en dat is nog een hoge schatting: veel belasting voor het milieu in een semi-woestijn.

 20. “Misschien 4000 mensen” Verdeeld over 12 stammen is 333 mensen per stam. Nogal belachelijk weinig voor een volk dat vanaf 12 patriarchen en ongeveer 70 nazaten zich al meer dan drie eeuwen heeft voortgeplant…

 21. Er bestaan gegevens en analyses natuurlijk. Voor de bronstijd in Kanaan 500000 mensen. http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/13257 Voor Egypte New Kingdom 2 miljoen. dat maakt het direct al duidelijk dat een omvang van 1 miljoen mensen voor de uittocht uit Egypte fictie is.

  En wat ‘4000’ betreft, expontentiele groei van een populatie is nogal gevoelig voor de groeifactor. Begin bij 70, neem 15 generatie voor 300 jaar, en je hebt voor 1 miljoen mensen 3.8 overlevend kind per echtpaar nodig. En als je 2.6 overlevend kind per echtpaar hebt, kom je op 4000 na 15 generaties. je hebt in die tijd een kindersterfte van tussen de 20% en 40%. Als een vrouw gemiddeld 4 kinderen krijgt kom je met kindersterfte op 2.6. Verder is exponentiele groei veronderstellen eigenlijk geen optie.De vraag is hoeveel mensen in de Sinai kunnen leven, en dat is een paar duizend.

 22. Dat is interessant. Met een 5500 ‘men of fighting age’ en vier maal zoveel in totaal komt het totaal op 22000. Lijkt me nog veel om als één groep door de Sinaï te zwerven, maar is tenminste een redelijk getal.

 23. Beste Peter, hartelijk dank voor je antwoord. We zitten voor een groot deel op een lijn (en dat is heel wat :-). Ik probeer niet aan te geven dat methodisch naturalisme ingezet wordt om te beweren dat bovennatuurlijke entiteiten of verschijnselen niet bestaan. Ik probeer hetzelfde als jij aan te geven, namelijk dat die methode er niet geschikt voor is om dergelijke verschijnselen te bestuderen. De stap die ik maak en jij nog niet is de volgende: Als je dus die methode gebruikt, geef je daarmee aan dat je dat betreffende onderwerp niet beschouwt als een bovennatuurlijk verschijnsel of entiteit

 24. Beste Peter, Jaap en Eppie,

  Persoonlijk maak ik niet zo’n punt van het preciese aantal. Mijn punt was dat op een kampeerterrein met een heel volk epidimieen dreigen als er niet aan hygiëne wordt gedaan. Maar God kon aan Mozes geen verhaal gaan vertellen over microscopisch kleine beestjes. Dus hield Hij het erop dat het er niet fris uitzag.

  Het hele verhaal was een VOORBEELD, een METAFOOR om aan te geven dat de bijbel een eenvoudig verslag is van iets dat heel wat grootser is. Merkwaardig genoeg zeggen jullie daar niets over. Het enige wat jullie doen is reageren op het voorbeeld. Dat maak ik vaker mee op internet. Doen jullie dat nou omdat je niet wilt reageren op wat ik bedoel? Gaan jullie daarom uitvoerig in op een voorbeeld, alsof dat de kwestie is?

 25. Ik schreef ook: als de bijbel nu geschreven werd, zou God misschien wel veertig pagina’s hebben besteed aan de schepping!

 26. @Tiny, natuurlijk stond er niets over bacteriën in de Bijbel. Maar wat er niet staat moet je er ook niet in gaan lezen. Wanneer je ‘eenvoudig’ leest wat er staat in Genesis 1 kom je uit op een hemelkoepel die boven de aarde staat, met daarbuiten water. Verder lezen levert op dat de aarde op zuilen staat, en dat er vensters in de hemelkoepel zitten voor de regen.
  Er is een (heel kleine) groep die dit inderdaad in de Bijbel leest en er ook conclusies uit trekt: Copernicus zat ernaast! Juist omdát de Bijbel een eenvoudig verslag is van iets wat enorm is (de schepping van hemel en aarde) moeten we voorzichtig zijn met hoe we het lezen. En ons lezen toetsen aan wat we nu zien in de schepping. Als bioloog zie ik dan overweldigend bewijs voor een evolutionaire ontwikkeling van het leven op aarde.

 27. “Wanneer je ‘eenvoudig’ leest wat er staat in Genesis 1 kom je uit op een hemelkoepel die boven de aarde staat, met daarbuiten water. Verder lezen levert op dat de aarde op zuilen staat, en dat er vensters in de hemelkoepel zitten voor de regen.”

  Meen je dit of moeten er oude koeien uit de sloot gehaald worden?

 28. Tiny

  “Ik fok dieren en gebruik erfelijkheidswetten en logica die wellicht afkomstig zijn van evolutionisten”

  Nou nee , bij het fokken van dieren zal mutatie doorgaans geen rol spelen , en fok je op basis van de genen die al in de populatie zitten.
  Fokken gebeurd bovendien al duizenden jaren maar met name door Mendel is er meer licht gekomen op hoe discrete eigenschappen zich voorzetten in populatie

  Globaal ben ik het wel met je eens . Er zijn ook prima wetenschappers die het creationisme ernaast deden b.v L. Brand , Baumgartner , Austin , Gentry
  Daarnaast kan een behoorlijk deel van de gelovigen zich vinden in theïstische evolutie soms zo enthousiast dat ze haast niet te onderscheiden zijn van naturalisten

  Het probleem is m.i dat er heel wat activistische naturalistische wetenschappers zijn die de ET gebruiken om aan te tonen dat geloof in God niet alleen nergens voor nodig is , maar bovendien dwaas .

  “Tijd verspillen met debatten”?
  Nu dat is niet hoe ik dat ervaar.

  Verder kan ik mij wel vinden in jouw interpretatie dat o.a de hygiene werd verpakt in reinheid wetten en dogma’s .
  Maar ook al wisten ze niets van bacterieen en virussen , ze kenden wel het bestaan van besmettelijke ziekten zoals Lepra.

 29. @Andre,

  Welke wetenschappers heb je op het oog die ET gebruiken om aan te tonen dat geloof in God dwaas is?

 30. Dag Rene, je bezigt 17e eeuwse verlichtingspraat:
  “Al lang had de rede naast de bijbel eigen ruimte gekregen. Nu probeerden de theologen de redelijkheid van de bijbel aan te tonen. Dat lukte moeilijk met bepaalde bijbelgedeelten die zich niet lieten inpassen. De theologen duidden die aan als ‘bovennatuurlijke waarheden’ die dan toch in elk geval niet tegen de rede in gingen. Lukte ook dat niet dan waren ze aanpassing aan de geringe ontwikkeling van de joodse tijdgenoten en eerste christenen. Net als in de scholastiek ontstond een terreinafbakening tussen rede en openbaring. Maar de scholastici gingen uit van het openbaringsgezag, de verlichtingstheologen veel meer van de rede. Het moralisme leek op dat van de vroeg-christelijke apologeten. De theologen hielden zich aan een oud wijsgerig stelsel of ontleenden hun bewoordingen aan een nieuwere filosofie van het tweede plan. Zo bleek dat ze niet beseften welke betekenis het werk van Kant als grensafbakening had. Menig theoloog verzweeg de band met de christologie, noemde het oordeel over de zonde en het aanbod van de verlossing niet meer, maar prees de schepping aan als openbaringsmiddel voor alle volken. Misschien waren zo de nadenkenden weer tot de kerk te brengen” Dr. O.J. de Jong, Geschiedenis der kerk blz 258.

 31. Ludo

  ‘Welke wetenschappers heb je op het oog die ET gebruiken om aan te tonen dat geloof in God dwaas is ”

  Kijk b.v eens naar de wetenschappers die de prijs “The emperor has nog clothes” gekregen hebben van de FFRF op de site :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_From_Religion_Foundation

  De FFRF gaat overigens best ver: Rechtzaken voeren tegen religieuze uitingen , zoals tegen een kerststal bij een gemeentehuis .

 32. Ik zie echt nergens in jouw wikipedia link iets over wetenschappers die de evolutietheorie misbruiken om aan te tonen dat geloof in God dwaas is. Waarom kom je niet gewoon met namen en citaten om je claim te onderbouwen?

 33. Richard Dawkins

  http://skepsis.nl/dawkins/

  “In dit hoofdstuk komen ook diverse vormen van rationalisme aan de orde en Dawkins kondigt aan dat hij de GHD zal ontkrachten ten voordele van de evolutietheorie.”

  GHD = Godhypothese van Dawkins

  Bart Klink

  http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/97-theistische-evolutie-is-niet-houdbaar

  “Daarom blijf ik bij mijn conclusies uit HTE dat TE voor de gelovige een dilemma oplevert: of hij neemt zijn religie serieus en komt in problemen met de evolutiebiologie, of hij neemt de evolutiebiologie serieus en komt in filosofische en theologische problemen. Mijns inziens is de enige houdbare optie nog steeds naturalistische evolutie, evolutie zonder enig goddelijk ingrijpen, a-theïstisch.”

  Frank R. Zindler

  http://www.positief-atheisme.nl/atheisten/frank_r_zindler/scheppingswetenschap_en_de_.html

  “Terwijl het ronduit schandalig is dat creationistische geloof nog tot de in de eenentwintigste eeuw heeft overleefd, moeten we tot onze schande bekennen dat er ook nog veel mensen zijn, die ondanks dat ze redelijk geschoold zijn in evolutionaire wetenschap, geloven in iets dat theïstische evolutie genoemd word. Dit is het idee dat evolutie in feite heeft plaatsgevonden, maar dat deze door een bovennatuurlijke kracht gestuurd werd. De lange weg van kaak-loze vissen naar vissen met kaak, naar amfibieën, naar reptielen, naar zoogdier-achtigen, naar zoogdieren, naar Adolf Hitler of ayatollah Khomeini was, moeten zij erkennen, allemaal de uitwerking van een goddelijk geleid plan. Theïsten moeten de door evolutie veroorzaakte plagen aanvaarden als deel van hun Gods plan. Dit standpunt kan niet alleen een belemmering tot ontwikkeling vormen, het kan ook regelrecht de weg naar krankzinnigheid inleiden.”

 34. @Radagast, ja, dat meen ik.
  @Andre, ook bij fokken spelen mutaties een rol, die worden opgemerkt in ingeteeld. Zeker bij de landbouw is dit essentieel, lees maar eens iets over ontstaan van mais uit teosinte.
  @Eppie, geen idee waar dat citaat op slaat. Maar het jonge aarde creationisme gebruikt alle toeters en bellen van de Verlichting plus het modernisme – niemand kan z’n eigen tijd van zich af schudden. Het is wel goed je ervan bewust te zijn, vooral wanneer je een boek leest van voor de Verlichting.

 35. Ludo, het was uiteraard n a.v. jouw vraag aan André. Een paar voorbeelden van atheïstische wetenschappers die de evolutie – mede – aangrijpen om het bestaan van God te ontkennen.

 36. René

  Het aantal mutaties per generatie is niet groot.
  Verder is het bijzonder lastig te zien welke mutaties/eigenschappen er al inzaten. Hugo de Vries is beroemd geworden door zijn “mutatie theorie” met name door zijn waarnemingen aan de Teunisbloem. Maar hoe suggestief ook dit bleken later geen mutaties te zijn.

 37. @René Fransen,
  Kun je dan aangeven waar in de Bijbel jij leest dat de aarde op zuilen staat en dat er vensters in de hemel zitten voor de regen?

 38. René , Peter

  Misschien zie ik iets over het hoofd , maar waar wordt aangegeven dat het hier over mutaties gaat?

  Wat betreft mais hebben we natuurlijk niet alle planten meer beschikbaar waar men 10.000 jaar geleden mee veredelde. Maar hoe dan ook 10.000 jaar is nog een hele tijd . Als je plantenzaden of dieren niet bloot stelt aan mutagene agents zul je er vermoed ik binnen een mensenleven niet veel last van hebben.

  In
  http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-79418-1_25#page-1
  wordt ook verwezen naar het Illinois experiment en men liep gewoon tegen de grenzen van veredelen op.

 39. @André,
  Ik lees niet in je verwijzing dat men ’tegen de grens van veredelen aanliep’. Er staat: “The experiment readily demonstrated in the first several cycles that selection resulted in significant changes. Yet the experiment continues to this day, as gain from selection for high oil and for high protein is still progressing“. Dat was in 2009. Het punt is dat selectie geen grens lijkt te hebben als je matig selecteert.

 40. Dag Peter, de onderzoekers verklaren zelf wel hun resultaten uit de bestaande variatie. Die variatie was bewust in het begin heel groot:
  http://cropsci.illinois.edu/sites/cropsci.illinois.edu/files/users/smoose/Lucas_et_al_Seed_Genomics_chapter.pdf
  Zie op blz 221: Selection may also act on novel genetic variation arising from spontaneous mutation and recombination. However, as discussed by Laurie et al. (2004), responses due to new mutation are typically accompanied by drastic changes in phenotype, a pattern inconsistent with the observations of steady gain in the Illinois Protein and Oil Strains. The rapid decline in IRHP may be an exception to this observation and merits further discussion (see later).
  En de mooie kleurenplaat na de references over het verloop van de selectie op dit moment geven aan dat ze qua selectie richting plateau gaan. Tenslotte geven de onderzoekers aan dat selectie voor laag eiwit tegen grens aanliep.

 41. Dag Rene,
  met betrekking tot verlichtingsdenken: sola dosis facit venenum. Als het hoofd maar niet te beneveld, en het hart verkild raakt.

 42. Peter

  Ter verduidelijking
  Waar ik naar verwees was niet de abstract , maar de “look inside” als je de muis op het boek plaatst.

  Maar het artikel van Eppie lijkt mij wat informatiever in deze context.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.