Brekend: Heupbeen van Tiktaalik

tiktaalik

Een nieuwtje in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Neil Shubin en collega’s hebben als eersten een heupbeen van Tiktaalik opgegraven. Tot nu toe was alleen de voorkant van deze vis met vierpotige neigingen beschreven.

Net als de voorpoten blijkt ook de heup een mozaïek van vis en vierpotige te zijn. Een heupkom wijst erop dat de achterste vin (waarvan wel vinstralen zijn aangetroffen) behoorlijk vrij kon bewegen. Tiktaalik peddelde wellicht met die poot. Maar mogelijk kon de vis, net als een longvis, een soort loopbeweging maken.

De vondst werpt nieuw licht op de manier waarop ‘vier-poot-aangedreven’ voortbeweging ontstond. Eerst was de gedachte dat primitieve landdieren vooral de voorpoten gebruikten. Nu lijkt het erop dat Tiktaalik (nog voor een groot deel vis) ook al vier ‘vinpoten’ gebruikte.

Tiktaalik past binnen een serie fossielen die van puur vis steeds meer op een vierpotige gaan lijken. Deze serie is ook in opeenvolgende aardlagen (in het noorden van Canada) gevonden. Wel is het zo dat er mogelijke pootafdrukken zijn gevonden in aardlagen in Polen, die dateren van voor deze reeks.

Of het hier om echte pootafdrukken van een landdier gaat staat nog niet helemaal vast, voor zover ik weet. Wel is het zo dat de verschillende tussenvormen in de ‘Tiktaalik reeks’ laten zien dat die tussenvormen bestaan hebben. Ook Tiktaalik zelf combineert eigenschappen van vissen en vierpotigen en is daarmee een tussenvorm.

 NB: het embargo op dit bericht liep vanavond laat pas af, maar is zojuist door PNAS opgeheven.

 

Please follow and like:

148 gedachten over “Brekend: Heupbeen van Tiktaalik”

 1. Uiteraard negeer ik Peter Borger. Ga ik ergens op in ? Nee.

  Ik zucht vanwege de storing die Peter Borger op dit forum veroorzaakt, een soort ruis die bijzonder irritant is om de lijn van het tiklaatik verhaal te blijven volgen.

 2. Hou toch op man…referenties uit 2005.

  De studies die ik in mijn review meldde worden volstrekt genegeerd. Zowel door Nature als door Fransen. Deze bijvoorbeeld:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12368483

  Ik zeg niet dat er een samenzwering aan de hand is, Fransen, ik zeg dat het verschil tussen chimp en mens geen 1-2% is maar vele malen groter.

  Als je de analyses leest, zie je dat de methoden vooraf een dataselectie doen.

  Dat je de discussie weer eens afkapt verwachtte ich eigenlijk wel al… Zo gaat dat in Darwinland. Al 150 jaar.

 3. Kijk Eelco, dit zijn nou echt leuke bijdragen.

  “Als ik op http://p3.snf.ch/ de naam ‘Borger’ intyp, zie ik slechts projecten die afgelopen zijn (die van Borger eind vorig jaar al).

  Zo gaat dat met post-doctoral funding: tijdelijk contracten die aflopen (ik heb er zelf een aantal doorlopen). Dat is natuurlijk geen ontslag.”

  Mijn priveleven napluizen kunnen ze hier in Basel ook goed. Echt Zum Kotzen, die Darwinisten.

 4. Beroep en prive scheid ik uiteraard, zoals ik ook hier gedaan heb: ik heb het priveleven van Peter Borger niet nageplozen, voor alle duidelijkheid. Is ook niet relevant.

 5. Waarom was het dan zo noodzakelijk om mijn SNF link te plaatsen, Kosmo.

  Moet je het telefoonnummer van mijn prof? Vraag het gewoon diekt aan me en je kunt hem bellen.

 6. In deze referentie kun je nalezen hoe er een dataseölectie voorafging aan de vergelijkende chimp-mens genoom analyse. Slechts 2.4 miljard baseparen hadden een match. De rest werd erbuiten gehouden.

  International Human Genome Sequencing Consortium. Finishing the eucromatic sequence of the human genome. Nature 2004; 431:931-945.

  Mijn stuk voor Forum C was gebaseerd op dit soort publicaties.

  Fransen en zijn molbiol vriend hebben het afgewezen(zonder argumentatie).

 7. Peter, de discussie gaat op deze plek verder over Tiktaalik. Dit is niet de plek om je frustraties over een afgewezen artikel te ventileren. Begin anders zelf een weblog.

  Verdere verwijzingen naar het chimp verhaal zal ik verwijderen.

 8. Fransen, ik ben niet gefrustreerd. Beetje flauw dat je dat altijd maar weer aanvoert.

  Ik wist niet precies wat me te wachten stond, in 2009, maar wist wel dat het een zware klus zou worden om er een neiuwe biologie door te krijgen. Ik was goed voorbereid en het plan loopt nog steeds gesmeerd.

  Goed de Tiktaalik. Wat is de Nederlanse naam: voetvis?

  Als tegenhanger van de Handvis.

  http://de.wikipedia.org/wiki/Handfische

  Vraagje: Is deze Handvis bezig een mens te worden?
  PB

 9. HAllo Jaap,

  Steur, Tiktaalik, vingers…

  Dit lijkt me erg in het voordeel van een frontloading evolution, preformationisme.

  Zo ook ontwikkelen sommige haaien een placenta.

  Met Darwins selectionisme heeft het niks te maken.

  pb

 10. Citaat: “Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de genetische machinerie voor de aanleg van vingers en tenen waarschijnlijk al in volle glorie aanwezig was in oervissen. Een iets andere regulatie van die genen was voldoende om uit de vinnen poten te ontwikkelen, zodat de weg naar het land openlag.”

  Dit probeerde ik dus in mijn boek aan (christen-)biologen nederland te communiceren. Maar ze begrepen het niet. Dekker, Van Eck, Fransen, De Jong…allemaal denken dat ze gelijk hebben omdat de biologie het toont.

  Mooi niet. De biologie toont iets heel anders.

  En wat dat is toonde ik in mijn boek.

 11. Het is geen mening van mij. Het leek me aardig in het praatplaatje passen. Dus extra gespreksstof. Wel volg ik de discussie met belangstelling.

 12. Hoe vaak heb ik niet naar prof Davison gerefereerd? In mijn boek…op mijn blog…faceboek…hier…

  Heeft ooit iemand de moeite gedaan zijn manifest te lezen?

  Davison had een enorme biologische kennis, die bijna niemand meer heeft. Die kennis hij me deels overgedragen via een jarenlange email uitwisseling.

 13. De biologie toont:

  Polyvalente extremiteiten-programmas aanwezig in vroege vissen zodat ze ook amphibisch konden gaan leven…

  Polyfyletische oorsprong van organismen uitgerust met pluripotente genomen.

  Precies zoals ik het beschreef in mijn boek.

 14. Het artikel waar het comment van Jaap naar verwijst:

  “An autopodial-like pattern of Hox expression in the fins of a basal actinopterygian fish
  By: Davis, Marcus C.; Dahn, Randall D.; Shubin, Neil H.
  NATURE Volume: 447 Issue: 7143 Pages: 473-U3 Published: MAY 24 2007”

  is wijd en zijd bekend en wordt gezien als goede onderbouwing van de evolutie van poten uit vinnen. Er bestaan meer artikelen over dit onderwerp, met werk aan de lepelsteur.

 15. Pluri kan niet over frontloading in relatie met de vinnen van de lepelsteur beginnen, want lepelsteuren en alle beesten als Tiktaalik behoren bij verschillende baramin, dus ze hebben een ander baranoom.

 16. Gerdien
  “is wijd en zijd bekend en wordt gezien als goede onderbouwing van de evolutie van poten uit vinnen.”

  Volgens het stukje waar Jaap naar verwijst :
  “Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de genetische machinerie voor de aanleg van vingers en tenen waarschijnlijk al in volle glorie aanwezig was in oervissen”

  Waarom is dit een goede onderbouwing van de evolutie van poten uit vinnen?

 17. Het zegt dat de genexpressie van de uiteinden van de voorvin bestond voordat de straalvinnige vissen en spiervinnige vissen splitsten, en dat het genexpressiepatroon uitgewerkt werd naar hand en vingers voor de spiervinnige vissen en grotendeels verloren ging in de straalvinnige vissen.

  Laatste alinea artikel:
  Polyodon shows a mosaic of primitive and derived features of skeletal pattern, appendage development, and gene activity. All bony fish surveyed to date share a conserved pattern of expression of Shh pathway, early-phase HoxA and HoxD gene expression, and appendage skeletons that can be generalized to an early developing proximal region and a later developing distal region. However, Polyodon and tetrapods share a developmental hallmark that is not observed in teleost fins: an inverted collinear expression of HoxD genes in the distal region of the appendage. Novelty in the appendages of lobe-finned and ray-finned fish has arisen both by changes in regulation, as in tetrapods, and by loss of portions of an ancient and conserved pattern of Hox expression in teleosts.”

 18. Mevrouw de Jong probeert de boel weer de mist in te sturen.

  Het gaat over darwinisme of NeoDarwinisme, u weet wel, de 19e eeuwse filosofie die tot atheistenreligie werd, maar reeds in de dagen van Darwin was weerlegd.

  Evolutie is ongelijk Darwinisme.

  Eigenlijk zou De jong dat moeten weten. Darwinisem is universele gemeenschappelijke afstamming met een reproductiediffertieel als drijfveer voor het ontstaan van nieuwe info. Deze filosofie werd reeds 1000 keer weerlegd.

  De Jong zegt …hij zegt…hij zegt… blablabla

  Mozaiken duiden op frontloading. Het is ook niet belangrijk wat iemand zegt…het zijn slechts interpretaties. De moderne genomen tonen (observaties zijn belangrijk binnen de methodologische wetenschap) dat de genomen van de huidige soorten simpeler zijn dan die van de soorten waarvan ze afstammen. Voorbeelden staan in mijn boek (dat u niet heeft gelezen).

  Dat is geen Darwinisme, dat is Preformationisme.

 19. “want lepelsteuren en alle beesten als Tiktaalik behoren bij verschillende baramin,”

  O ja, wie zegt dat? als je het iets anders tekent dan, en je niet laat meeslepen door het paradigma, dan zou de Tiktaalik best wel eens een soort steur kunnen zijn. Het is gewoon interbaranomische variatie. Kijk maar eens naar de haaienfamilie hoeveel variatie daar aanwezig is…

  De hele vergelijkende evologie is verder niks dan een subjectivisme.

  Volgens Davison zat alle genetische info in een of wellicht enkele oerorganismen. Volgens Broom in vele duizenden.

  De polyfyletische oorsprong van organismen rechtvaardigt enkele honderden – duizenden maximaal.

 20. Laten we wel zijn: ik ben niet gebonden aan conclusies die door Darwinistne worden getrokken.

  Ik kan zelf nadenken.

 21. “Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de genetische machinerie voor de aanleg van vingers en tenen waarschijnlijk al in volle glorie aanwezig was in oervissen”

  Je hebt helemaal gelijk Andre. De Darwinsten hebben frontloading, waar dit nieuwe onderzoek op duidt, steeds de kop in gedrukt en genegeerd. Ze doen dat nog steeds.

  Frontloading is echter wat de nieuwe biologie toont en bewijst.

  Dat was de these, de rode draad in mijn boek.

 22. En dat maakt selectie vrijwel overbodig….een sukkel aan de zijlijn.

  En Daarmme is Darwinisme weerlegd…want Darwinisme is verder niks dan selectionisme.

  Vraag De Jong maar eens naar “selectiecoeficienten”. Alles frei erfunden om frontloading maar niet te hoeven erkennen.

 23. Pluri

  Niet zo gehaast. De waarheid wacht heus wel.
  Gerdien geeft de conclusie van een wetenschappelijk artikel dat geschreven is door lieden die zich er in verdiept hebben. Dat is een legitieme methode , waarmee we mogen hopen iets verder te komen.
  Als je de aanval wilt inzetten dan moet je het artikel lezen waar Gerdien naar verwijst. (of indien dat er is een nog recenter artikel ) en daar gedetailleerd commentaar opgeven. Maar geen shortcuts, want dan wordt je verhaal propaganda.

  Dat ik de vraag stel is natuurlijk omdat het inderdaad op preadaptie lijkt . Maar je moet de evolutie aspecten van de ontwikkeling van bijv een poot goed doorhebben voordat je het antwoord geeft . Soms leveren kleine genetische verschillen nu eenmaal grote veranderingen op in het eind resultaat.

  In hoever is het zichtbare proces van jouw vorm van evolutie nu overigens zoveel anders dan Neo Darwinisme (afgezien dat het een stuk sneller gaat)
  Het is vooral de oorzaak die anders is , maar als ik jouw boek goed begrepen heb is er ook sprake van verandering => niche vulling en selectie als meer conserverende invloed .
  Maar hoe werkt dat nu in de praktijk:
  Je geeft hierboven al aan dat de steur en tiktaalik in hetzelfde baranoom kunnen zitten.
  Kan het ook zijn dat Dorudon in hetzelfde baranoom zit als de walvissen /dolfijnen ?
  Maar als dat zo is waarom dan je kritiek (bij het topic over zout) op de walvissen evolutie?

 24. ” dan zou de Tiktaalik best wel eens een soort steur kunnen ”

  Leer toch eens beginnersbiologie, Pluri. Bij jouw gebrek aan biologische kennis kun je alles beweren.

 25. “dan zou de Tiktaalik best wel eens een soort steur kunnen zijn. Het is gewoon interbaranomische variatie”

  Zou Pluri hier nu interbaranomisch of intrabaranomisch bedoelen?

 26. @Pluri
  De moderne genomen tonen (observaties zijn belangrijk binnen de methodologische wetenschap) dat de genomen van de huidige soorten simpeler zijn dan die van de soorten waarvan ze afstammen.

  Geef eens werkelijk een genoom “van de soorten waarvan ze afstammen”, uit directe observatie.

 27. Staan er vele van in mijn boek prof de Jong. Niet gelezen maar wel een oordeel?

  u mag me ook een hotmailtje sturen dan krijgt u een gratis e-file.

  Lees ook Davisons Manifest. Broom, Grasse, Schindewolf, etc. De preformationsiten zeg maar.

  (Intrabaranomisch, maar dat wist u wel.)

  Het gaat niet om de vorm, maar om de inhoud. Zoals u weet heeft Medisch bioloog Fransen destijd mijn boek op de vorm afgeschioten. Zegt veel over hem- Maar ja hij is Darwinst…en daarmee valt niet te praten want ze hangen het ik-heb-altijd-gelijk-dogma aan.

 28. @pluri bara
  januari 17th, 2014 on 11:17 pm
  (gerdien) “want lepelsteuren en alle beesten als Tiktaalik behoren bij verschillende baramin,”

  O ja, wie zegt dat? als je het iets anders tekent dan, en je niet laat meeslepen door het paradigma, dan zou de Tiktaalik best wel eens een soort steur kunnen zijn. Het is gewoon interbaranomische variatie.

  interbaranomisch …

 29. Nee, Pluri, je hebt geen enkel voorbeeld van een genoom “van de soorten waarvan ze afstammen”, uit directe observatie, en die staan dan ook niet in je boek. Dat is je probleem.

 30. Pluri

  Staat interbaranomische variatie in jouw boek?
  Maar voordat het weer ondersneeuwt , graag een antwoord op mijn vraag over het baranoom walvissen en of Durodon er ook in past .

 31. @ Pluri bara
  januari 18th, 2014 on 11:04 am

  ‘Het gaat niet om de vorm, maar om de inhoud. Zoals u weet heeft Medisch bioloog Fransen destijd mijn boek op de vorm afgeschioten. Zegt veel over hem- Maar ja hij is Darwinst…en daarmee valt niet te praten want ze hangen het ik-heb-altijd-gelijk-dogma aan.’

  Vreemde argumentatie: maar ja, hij is Darwinist dus er valt niet mee te praten. Ik zie geen verband. Bovendien bent u geen Darwinist, en er valt ook niet met u te praten. Ik volg verschillende blogs al een tijdje. Ik vind vooral uw reacties het ‘ik-heb-altijd-gelijk-dogma’ uitstralen, en wellicht ook het ‘iedereen-die-het-anders-ziet-is-dom-dogma’. Lijkt me niet echt een vruchtbare manier van discussiëren, eerder een manier van uzelf diskwalificeren. En niet alleen van uzelf, ook van uw gedachtegoed in welke vorm dan ook.

 32. Er staan verschillende observaties in mijn boek, mevrouw de prof. Daaronder de observatie aan de 20 verschillende ondersoorten van Arabidopsis, almede de observatie dat kleine bacteriele genomen altijd terug te herleiden zijn op grotere bacteriel genomen, etc.

  U heeft mijn boek niet gelezen en u is tevens niet op de hoogte met deze literatuur, blijbkaar.

  De refernties staan overigens gewoon in mijn boek.

  Lees mijn boek maar gewoon eens. Na vijf jaar wordt dat wel eens tijd. En dan zonder de verblindende Darwin bril.

 33. Michel,

  U weet blijkbaar niet wat het Darwinisten-dogma inhoud. Alles wat Fransen schrijft over evolutie is puur en alleen maar Darwinisme.

  Ik heb al zijn uitspraken aangaande evolutie opgeschreven en het is verder niks dan Darwinisme.

  Voorbeelden: Evolutie is nog steeds voortgaand. Nooit af. Evolutie wordt gedreven door natuurlijke selectie. Evolutie heeft geen richting. De peper-en-zout-mot. Etc.

  Zijn dogma is niet te onderscheiden van Naturalistisch NeoDarwinsme. Hij kan zo met Dawkins op toernee.

  In mijn boek ziet u dat het op alle fronten werd weerlegd door waarnemingen. Ik ontroduceerde meteen een evolutietheorie die wel compatibel is met de waarnemingen en met een christelijke wereldbeschouwing. Darwinisme is dat niet.

  U heeft gelijk dat ik mijn eigen dogma tegenover dat van Darwinisten zet. En natuurlijk heb ik gelijk, want ik onderbouw mijn idee met science. Itt Darwinisten. Geeft veel wrevel, zoals u ziet. Maar mijn idee is dan ook veel beter en ik kan het Darwindogma overal weerleggen. Dat geeft strijd. Met Darwin-dogmatzici zoals Dr. Fransen en Prof de Jong.

  Dat hoeft u niet leuk te vinden. We zijn hier niet om leuk te worden gevonden.

  PB

 34. Dus wat ik vroeg, een voorbeeld van een genoom “van de soorten waarvan ze afstammen”, uit directe observatie, staat niet in Pluri’s boek.

  Als ze erin staan, kon Pluri toch gewoon zeggen, zie blz xxx? Dat boek heeft geen index, en is daarmee hogelijk onhandig.

 35. Kijk, Michel, Darwinisme is evolutie van microbe naar microbioloog middels natuurlijke selectie van genetische ruis.

  Dit is een volstrekt onbewezen hypothese, ja zelfs eentje die volstrekt niet deugt en reeds duizend maal werd weerlegd door observaties.

  Als je dit beweert en aantoont dan ben je een paria voor de Darwinsten. Het maakt dan niet meer uit of het christen-Darwinsten zijn, zoals Fransen en De Jong, of gewoon atheisten-Darwinisten. Darwin doet iets met je redelijkheid.

  En natuurlijk is er de groepsdruk vanuit de Academia, waar iedereen denkt dat Darwin iets van belang heeft ontdekt. Maar dat heeft hij niet en dat werd reeds in zijn dagen aangetoond (door bioloog prof Mivart). Darwin een theoloog werd door een bioloog in 1869 reeds volkomen weerlegd. Dat mensen er achteraan blijven lopen komt door de propagandemachine.

  Ik geef een klein beetje tegengas en je bent meteen de slechterik.

 36. Eelco

  Ik vrees inderdaad dat we deze bui maar weer moeten laten overdrijven .
  Peter heeft wel enige observaties en ideeen die ik het overwegen waard vind , maar hij verzint er te veel bij dat m.i matig tot slecht onderbouwt is.
  Ook het bestempelen van mensen als tegenstander die in het grotere plaatje juist dicht bij hem staan maakt zijn “kruistocht” weinig effectief. (en dat is inderdaad een eufemisme)

  Terug naar de tiktaalik dan maar!

 37. @ Pluri bara

  Zoals ik zei, volg ik de discussies al een tijdje. Dus ik weet hoe u hierover denkt. Het ging mij niet om de inhoud maar om de vorm. De inhoud laat ik buiten beschouwing. Hoe u er over denkt zou niet uit moeten maken voor de vorm waarin reacties worden gegeven. M.a.w. het hoeft niet ‘ik-weet-het-allemaal-de-rest-snapt-het-niet’ uit te ademen. Dat lijkt me niet noodzakelijk om een punt te maken. Inderdaad hoef ik uw reacties niet leuk te vinden, maar ook dat was mijn punt niet. U doet net alsof ik het niet leuk vind dat u tegen anderen in gaat. U verwijt anderen van alles wat meer van toepassing is op uzelf. Daarnaast neem ik aan dat u anderen ergens van wilt overtuigen. Ik denk niet dat dit de meest vruchtbare manier is. En u staat ergens voor, wellicht zien mensen u representatief voor niet-Darwinisten (geen probleem), al zou ik niet graag verdedigd worden op zo’n manier. Erger, u pretendeert Bijbel-getrouw te zijn, vandaar uw opvatting, en u bestookt andere gelovigen met impliciete en expliciete beschuldigingen. Opnieuw gaat het er niet om wat ik daarvan vind. Maar het is met zichzelf in tegenspraak. Een christen zou zich niet alleen druk moeten maken om de inhoud, maar ook om de vorm en houding. En dan kan er prima over van alles gediscussieerd worden, vanuit een respectvolle houding.

 38. Andre, ik deel je mening over de “observaties en ideeen” van Peter Borger in het geheel niet (dat moge duidelijk zijn), maar terug naar de Tiktaalik lijkt me een goed idee !

  Wellicht komen er dan nog wat echte sneeuwvlokjes voorbij …

 39. REACTIE VERWIJDERD.

  Het is Peter al vaker meegedeeld dat het niet toegestaan is op deze site andere bezoekers te beledigen.

  Op basis daarvan is deze reactie verwijderd.

  RF

 40. “Peter heeft wel enige observaties en ideeen die ik het overwegen waard vind , maar hij verzint er te veel bij dat m.i matig tot slecht onderbouwt is.”

  Wat verzin ik erbij, Andre? Ik ben wel benieuwd wat je bedoelt.

 41. Pluri

  “Wat verzin ik erbij, Andre? Ik ben wel benieuwd wat je bedoelt.”
  Daar wil ik wel op ingaan , maar eerst zou ik nu toch wel graag een antwoord hebben op mijn eerdere vraag:

  Kan het ook zijn dat Dorudon in hetzelfde baranoom zit als de walvissen /dolfijnen ?
  Maar als dat zo is waarom dan je kritiek (bij het topic over zout) op de walvissen evolutie?

 42. Tiktaalik: het is in de natuur wel bekend dat overal wel leven voorkomt toch! uitgestorvenen niet meegerekend.voorbeeld: een mol in de bodem wat eigenlijk best wel apart is, insecten in de grond, knaagdieren, of sommige zoogdieren een hol in de grond maar leven daar als zodanig niet. en vogels en apen in bomen, een hagedis in de woestijn e.t.c.
  en denk eens aan diepzee waar vreemde monsters zitten
  die je zo nooit te zien krijgt.Zo zijn er meest dieren die leven in een habitat waar die hun leven slijten en
  nooit verreizen b.v. naar de andere kant van de wereld

  Nu weet ik wel dat men op dit forum dat wel weet, maar voor de vraagstelling, die tiktaalik naar ik meen
  dat in Canada gespot is en daar dus heeft geleefd in een ver verleden, en stel dat daar een krokodil uit gegroeid zou, theoretisch even, dan waren die wel ver van huis om in Afrika of Australië terecht te komen
  De vraag is dus: dat dan in een kleine levensruimte die zouden evolueren, en die zien er toch echt niet uit om de oceaan over te steken en zo,n evolutie zal toch wel niet op verschillend plaatsen de zelfde soort voort brengen, en dat geld dan voor wel meer beesten.

 43. an het ook zijn dat Dorudon in hetzelfde baranoom zit als de walvissen /dolfijnen ?

  Geen idee. Heb je het genoom van durodon? Dan kun je een vergelijkende analyses laten uitvoeren. Kost je ongeveer 3000 euro denk ik.

  Goed, nu ben ik wel benieuwd naar wat ik erbij zou verzinnen. Bedoel je niet geoon dat ik af een toe een hypothese poneer?

 44. Meneer Nijkamp,

  ten tijde van Tiktaalik bestonden de oceanen nog niet volgens de gangbare verhalen van de Lyell-long-agers.

  Bovendien maakt het niet uit wat we waarnemen het past altijd ergen in evolutionisme. Ze bedenken wel een of ander verhaal.

  Convergentie, horizontale genoverdracht, de novo syntheses, neutrale selectie, etc. Je kunt altijd nog vliegende voorouders poneren die hun vleugels later, zonder een spoor achter te laten, verloren. Er is vast wel een of ander sequentie in het genoom dat het verhaal bewijst.

Reacties zijn gesloten.