De dominee, de wetenschapper en ID

sci-relIn het vorige topic beschreef ik de discussie die ik met ds. Gert van den Brink had in het Reformatorisch Dagblad. Die discussie is vervolgens in het Katholiek Nieuwsblad beland, via een bijdrage van Henk Rijkers.

Ik heb ook aangegeven dat ik met Van den Brink via direct contact verder discussieer. Vandaar dat ik mij niet uitgebreid in de discussie op dit weblog heb gemengd. Hetzelfde geldt op dit moment voor Rijkers. Ik heb naar aanleiding van zijn stuk een reactie naar het Katholiek Nieuwsblad gestuurd. Rijkers zette die op een nogal aparte wijze op de KN-website, namelijk met lange inleiding en tussen mijn tekst door steeds zijn commentaar.

Dat leidde gisteren tot een uitgebreide mailwisseling, waar ik hier ook niet op in zal gaan. (Overigens: een aantal vragen die onder het vorige topic door jullie zijn gesteld, zijn aan bod gekomen.) Wel vind ik dat de manier waarop hij mijn reactie heeft gepubliceerd niet correct. Ik hecht eraan dat mensen mijn bijdrage in één keer kunnen lezen en zet die dan ook hieronder neer.

De dominee en de wetenschap

In zijn betoog ‘De dominee is slimmer dan de wetenschap’ doet Henk Rijkers een aantal uitspraken die naar mijn idee geen juist beeld van de werkelijkheid geven. Zo stelt hij dat er geen enkel bewijs is voor de evolutietheorie. Er verschijnen wekelijks vele artikelen die bepaalde aspecten van deze theorie onderzoeken en bewijs aandragen voor de juistheid van het idee van gemeenschappelijke afstamming van soorten.
Welk bewijs wil Rijkers eigenlijk? ‘Van nog niet één enkele soort is het ontstaan volgens het neodarwinistische model van mutatie en selectie bewezen’ schrijft hij.  Maar er zijn tal van onderzoeksresultaten die het passen bij een gemeenschappelijke afstamming van soorten. In mijn boek ‘Gevormd uit sterrenstof’ (Medema, 2009) heb ik een groot aantal van deze bewijzen op een rijtje gezet.

Vervolgens verwijst Rijkers naar een artikel van ds. Van den Brink in het Reformatorisch Dagblad, waar ik op gereageerd heb. Ik distantieer mij van de suggestie dat er een georganiseerde ‘massieve repliek’ is gekomen en dat er sprake zou zijn van mobbing. Mijn kritiek was inhoudelijk. Naar mijn idee maakt Van den Brink een aantal fouten in zijn betoog en is Intelligent Design op dit moment geen wetenschappelijke theorie. Lezers kunnen dit nagaan op de website van het RD.

Vervolgens verwijst Rijkers naar de film Expelled, de suggestie wekkend dat wie zich niet conformeert aan een darwinistisch dogma eruit geknikkerd wordt. Ik ken inmiddels vele tegenvoorbeelden van theologen die eruit zijn geknikkerd door Amerikaanse colleges omdat ze overtuigd zijn geraakt van het wetenschappelijk bewijs voor evolutie en die kennis wilden verwerken in hun denken.
Opvallend hierin is dat de Roomskatholieke kerk de evolutietheorie van Darwin accepteert, inclusief gemeenschappelijke afstamming, al maakt men een voorbehoud voor de schepping van de menselijke ziel, die als een aparte goddelijke ingreep wordt gezien. Blijkbaar doolt men daar ook, in de opinie van Rijkers. De dominee weet het beter dan de kardinaal.

Van den Brink baseert zich op filosoof Thomas Nagel. Dat Nagel een atheïst is, geeft zijn verhaal geen extra steun. Ook atheïsten kunnen dingen zeggen die niet kloppen. En tegenover die ene stem van Nagel staan tal van filosofen en theologen die inmiddels stellen dat Intelligent Design geen levensvatbare theorie is. En ook zeer velen die menen dat het bewijs voor de evolutietheorie zeer sterk is.
Het betoog van Rijkers klinkt mij schril in de oren. Hij negeert de enorme berg gegevens die 150 jaar wetenschappelijk evolutieonderzoek hebben opgeleverd.. De onderbouwing overtuigt niet, en in de manier waarop mijn bijdrage aan de discussie is weergegeven kan ik mijzelf niet herkennen.

Roden, 4 jan. 2012

René Fransen

Please follow and like:

99 gedachten over “De dominee, de wetenschapper en ID”

 1. Gelukkig heeft Eelco mijn zin over het gebonden zijn aan een uitspraak nog even verduidelijkt. Natuurlijk bedoel ik niet dat zij niet onder het vonnis van die rechter uit kan komen. Zij is alleen op de hoogte van een situatie waarin ID als creationisme wordt gezien naar aanleiding van o.a. Kitzmiller vs. Dover. Het werk van Barbara Forrest, waar Eelco goed aan refereert heeft daar flink tegen ID gepleit.

  Het is leuk dat Rijkers blijft schermen met namen als Fodor en Nagel, maar hij vergeet dat deze twee niet bepaald bekend hebben gestaan om hun daadwerkelijke kennis van de evolutietheorie en, in ieder geval in Fodors geval, van natuurlijke selectie. Fodors teksten gaan uit van een stroman, en wanneer dat ook maar enigzins voor ID moet pleiten, dan mag je wat mij betreft blij zijn om niet bij die laatste groep te horen.

 2. Rijkers beschuldigde me er wel degelijk van hem te gaan ‘beschimpen’. Daar ik dat niet ga doen, en ook niet gedaan heb, is dat wel degelijk een (lasterlijke) beschuldiging.

  Voor de duidelijkheid: ‘beschimpen’ betekent ‘met scheldwoorden overladen’.

 3. @ Henk, ik heb je twee concrete vragen gesteld. Ik heb je een artikel over Lyn Margulis per mail gestuurd n.a.v. een citaat dat je gebruikte, én een analyse van een historicus over de ‘van Darwin naar Hitler’ hypothese die je maandag op de KN site zette, met de vraag hoe je daar tegenaan keek.

  De enige reacties die ik hier van je zie zijn algemene kreten. Alles wat ik of Eelco aandraag is ‘propaganda’, alles wat jij aandraagt is onthullend en waar. Ook als je vindt dat Eelco niet reageert, zou dat jou er niet van moeten weerhouden wél inhoudelijk te reageren. Zeker op mijn vragen.

 4. @Bart Bouwman:

  wetenschappers hebben zelfs niets met het vonnis van de rechter te maken, daar dat alleen over het onderwijs ging. Maar de rechtzaak heeft inderdaad een en ander goed verduidelijkt, en dan nog in het openbaar ook.

 5. @Rene:

  Rijkers heeft geen enkele vraag aan mij gesteld. Ik wel aan hem, die hij niet beantwoord heeft.

  Ik heb wel op al zijn uitlatingen en beschuldigingen gereageerd, en zal dat ook blijven doen (maar dan wel in de derde persoon, vanwege zijn eerdere beledigingen).

 6. Jullie verwijzen uitsluitend naar ideologisch consonante literatuur. Alleen die is ‘deskundig’. Dat is precies de reden waarom relatieve (maar academisch gelauwerde) buitenstaanders als Fodor nodig zijn om in de biologie orde op zaken te stellen.
  @René. Als ik Eelco was, zou ik nu de gekwetste deftigheidsmodus kunnen aanzetten, want je zegt dat ik alleen algemene kreten debiteer. Een beetje basale beleefdheid graag.

 7. @Eelco:

  Ik ben het niet met je eens dat wetenschappers niets met die uitspraak van de rechter te maken hebben. Zeker in samenlevingen zoals in de Verenigde Staten doet zo’n uitspraak praktisch alles. Je ziet niet voor niets allerlei krampachtige pogingen van religieuzen om erop te wijzen dat ze nooit iets over de inhoud van die designer kunnen of willen zeggen, maar dat ze wel design waarnemen en dat dit design nooit (in sommige gevallen onwaarschijnlijk) door de evolutietheorie verklaard kan worden. Wat mij betreft heeft die uitspraak van de rechter invloed op allerlei formuleringen die ID-ers moeten maken om aan het creationisme te ontsnappen. Dat beïnvloedt ook hun wetenschappelijk werk, maar tot op welke hoogte weet ik niet.

 8. @Bart Bouwman:

  ik begrijp je niet: de rechter deed uitspraak in een zaak over onderwijs, niet over onderzoek.

  Ook begrijp ik niet hoe je ID-ers aan het creationisme wil laten ontsnappen: ID is een vorm van creationisme, dus ontsnappen eraan lijkt me niet mogelijk.

 9. De zaak ging weliswaar over onderwijs, maar heeft wel degelijk invloed op de wetenschapsbeoefening, omdat deze vooraf ging aan het onderwijs. De boeken van Behe, die op enige wetenschappelijke kennis (weliswaar soms foutieve) gebaseerd waren, verliezen kracht door zo’n uitspraak.

 10. Bart, dat ben ik toch niet met je eens. Waar het in de zaak om ging was of ID, een religieuze stroming, in het wetenschapsonderwijs mocht worden opgenomen. Daar ID geen wetenschap is heeft het op de wetenschapsbeoefening dan ook geen enkele invloed. Alle wetenschap mag nog steeds in het wetenschapsonderwijs opgenomen worden, ook nieuwe (wetenschappelijke !) ideeen.

 11. @ Bart, Eelco, hoewel de uitspraak van de rechter van belang was voor de status van ID, zou ik er niet te veel waarde aan hechten. Het laatste wat je wilt is dat een rechter gaat bepalen wat wetenschap is en wat niet! Of het nu om onderwijs of onderzoek gaat.

 12. @Rene:
  een rechter is ervoor om te beoordelen of mensen de boel belazeren. In dit geval probeerde ID zichzelf als wetenschap te verkopen, dus daar kan een rechter prima over oordelen.

 13. @ Eelco:

  Ik denk dat wij dichter bij elkaar zitten dan op het oog lijkt. Natuurlijk is ID geen wetenschap en is het creationisme in een nieuw jasje. Echter, het belang van die rechtszaak is wel geweest dat ID-ers hun ideeën wederom moesten herformuleren om de schijn van creationisme te ontwijken. Dat ben je toch wel met mij eens?

  Ik heb ervaren dat ze twee strategieën hebben ontwikkeld:

  1. ID verwijst naar alleen een intelligent design en niet naar een eventuele designer, en dus ook geen eventuele inhoud van die designer.
  2. Ongeacht of evolutie waar is of niet, je moet altijd twee kanten van het verhaal belichten. Daarom moet ID in de schoolklas.

 14. @ Eelco, en wat had je gezegd wanneer de rechter ID wél in de klaslokalen had toegelaten? Zeker in het Amerikaanse rechtssysteem zou dat mogelijk zijn geweest. Want de rechter oordeelt niet op grond van zijn eigen kennis van de wetenschap (die heeft-ie namelijk niet, of niet per se), maar op grond van de argumenten die beide partijen hebben aangevoerd.

 15. Fodor en Piattelli-Palmarini:

  Boekbespreking door Futuyma:
  http://www.sciencemag.org/content/328/5979/692.1.full

  Ik hoop dat dit Open Access is.
  Anders staat een uittreksel ervan op:

  http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/05/06/futuyma-reviews-what-darwin-got-wrong/

  Zowel Futuyma als Coyne zijn deskundig. Hoewel Rijkers deskundigheid verwerpt, zou het toch voor hem de moeite waard zijn om dit te lezen. Er staan argumenten in namelijk.

  Rijkers is slavist van afkomst, volgens Wikipedia. Misschien zou hij zich bij dat vakgebied kunnen houden.

 16. @Rene:
  ID is wel in de klaslokalen toegelaten, maar dan als onderdeel van het godsdienstonderwijs (als ze dat doen in de VS, tenminste …). Het ging erom dat het niet als onderdeel van het wetenschapsonderwijs kan worden onderwezen.

  Als de rechter het wel had toegelaten, waren er onmiddelijk nog meer rechtzaken gekomen om andere ideeen dan ook toe te laten, zoals het Flying Spaghetti Monster e.d.
  De premisse dat er maar twee modellen zijn, wat ID zo hard roept, is natuurlijk onjuist, en het zou dus een druk lesprogramma gaan worden.

  Maar als het toegelaten zou worden zou ik daar weinig aan kunnen doen, uiteraard. Ik zou toekijken hoe ID zichzelf in het klaslokaal als wetenschap probeert te verkopen. Ik denk niet dat ze dat lukt, en ook de leerlingen het religieuze karakter ervan niet zal ontgaan.

  Ik denk dat je je in de rechter wel vergist. Die heeft geen kennis van de wetenschap, maar weet wel degelijk wat wetenschap is. Hij hoeft alleen maar de wetenschappelijke methode te kennen om z’n oordeel te vellen, lijkt mij.

  @Bart: wat betreft punt 2: er zijn natuurlijk niet maar twee kanten van de zaak, maar een heleboel. De valse dichotomie is een bekende creationistische drogreden.

 17. De review van Lewontin staat er netjes bij op de pagina waar Gerdien naar linkt.

  Alweer een onterechte beschulding van Rijkers, ditmaal aan het adres van Gerdien.

 18. Nee, heel goed van Gerdien. Maar ze plaatste dat overizcht pas in tweede instantie, nadat ze eerst alleen noemde wat in haar straatje te pas kwam. De vraag is nu natuurlijk wie van jullie ook de kritieken gaat lezen die meer zijn dan ideologische afweer, bijvoorbeeld van Lewontin. En wat je daarmee doet.

 19. LOL. Die Rijkers weet van geen ophouden. Ik vind het hilarisch om te zien hoe hij zichzelf steeds verder voor schut weet te zetten.

  Overigens ben ik niet te beroerd om te stoppen met lachen wanneer Rijkers met daadwerkelijke argumenten komt aanzetten. Dan hebben we wellicht iets om over te praten.

 20. @Bert Denk je me te kunnen chanteren met uitlachen? Dat doen darwinisten toch wel. Overigens raak je daar wel een punt. Wetenschappers zijn doodsbang uitgelachen te worden en dat corrumpeert ze. Het dwingt ze tot conformisme. Lafheid is troef. Dat maakt het betoog van Fodor en Piattelli ook zo moedig. Ook al zijn het geen biologen, het zijn wel academische grootheden.

 21. @Henk Rijkers
  Inderdaad, kom nu eens gewoon met “evidence” aan die de ID theorie als mechanisme achter de evolutie ondersteunt. Je zei zelf “Een absurde verklaring X valideert op zichzelf geen alternatieve verklaring Y. Die moet zichzelf bewijzen.”

 22. @ Henk:

  Het is Bart.

  Ik lach je overigens uit, omdat jij jezelf volslagen belachelijk maakt. Het enige dat je aan het doen bent is links kopieren, mensen schofferen en ontwijken van het beantwoorden van vragen waarom jij denkt dat de evolutietheorie problematisch is. Daarbij mag je best verwijzen naar zogenaamde academische grootheden, maar ik heb, door jouw eerdere posts, niet echt het idee dat je een discussie over de wetenschappelijke inhoud kunt volgen. Daar kun je natuurlijk wat aan veranderen. Wellicht kun je beginnen bij de volgende vragen.

  Fodor heeft het over natuurlijke selectie. Wat denk jij dat natuurlijke selectie is? Hoe zien evolutiebiologen natuurlijke selectie? Is er debat rondom de status van natuurlijke selectie? Zo ja, welke posities worden er ingenomen?

  Ik denk dat als jij deze vragen beantwoordt, je zult zien dat de kritieken van oa Fodor niet zo zwaar wegen als dat jij denkt dat ze wegen.

 23. Wat een vreemde vraag. Hoe kom je daarbij? ID poneert helemaal geen eigen mechanisme achter de evolutie. Dat doet het darwinisme.

 24. @Bart. Wat bedoel je? F&P noemen Darwins theorie een loze theorie, omdat natuurlijke selectie niet kan werken zoals hij dacht dat het zou doen. Darwin wist immers nog niet hoe erfelijkheid werkte. Die kritiek lijkt me tamelijk zwaarwegend.

 25. @Henk

  De huidige evolutietheorie kan wellicht historisch gezien terug te leiden zijn tot Darwin, maar in de afgelopen 150 jaar is de inhoud wel degelijk aangepast. Je maakt een klassieke fout door te veronderstellen dat de huidige evolutietheorie dezelfde is als de theorie van Darwin. Dat Darwin het (gedeeltelijk) niet bij het rechte eind had, zegt niets over de huidige status van de evolutietheorie.

  Als dat het enige argument is van F&P (en dat is het niet) dan kan het boek wat mij betreft de prullenbak in.

 26. @Henk

  Waarom kom je daarmee op de proppen nadat ik je om een argument vroeg? Je wist het antwoord toch immers al?

  Ik zou zeggen, doe eens onderzoek naar natuurlijke selectie aan de hand van de vragen die ik jou heb gesteld. Wellicht dat je dan aan de hand van wetenschappelijk begrip je mening gaat vormen.

 27. Het overzicht van reviews van Fodor en Piattelli-Palmarini:
  http://www.complete-review.com/reviews/darwinc/fodorj.htm
  geeft:
  “Review Consensus:”Grossly mistaken”

  @Rijkers januari 10th, 2012 on 1:43 pm
  @Gerdien Niet eenzijdig informeren met propaganda.

  Waarom is een review van een werkelijke deskundige als Futuyma (bij voorbaat?) propaganda?

  @ Rijkers januari 10th, 2012 on 1:57 pm
  Nee, heel goed van Gerdien. Maar ze plaatste dat overizcht pas in tweede instantie, nadat ze eerst alleen noemde wat in haar straatje te pas kwam.
  Kijk, Futuyma in een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften wist ik uit mijn hoofd te vinden, en de rest kwam na doorklikken. De 20 minuten tussen de twee posts kwam van het lezen van Lewontin.
  En mocht Rijkers Lewontin gelezen hebben – en niet alleen de laatst regel – dan zou hij kunnen beseffen dat Lewontin dit boek niet aanbeveelt.

 28. Even lachen. Meester Bart vindt dat ik me in natuurlijke selectie moet verdiepen. En wel aan de hand van zijn vragen. Het probleem van het darwinisme is dat hij iedere aanhanger het idee geeft een topintellectueel te zijn. En dat verklaart ook zijn succes.

 29. @Gerdien Nou, prima dan. Niets verweten. Nee, Lewontin beveelt het boek (bij de wording waarvan hij meen ik geconsulteerd is) niet aan, maar hij laat wel merken dat het ook geen onzin is.

 30. Henk, ik vind het ook prima wanneer jij in je eigen sop gaar kookt. Jij bent niet geschoold in de biologie, laat staan evolutiebiologie. Je laat bovendien zien dat je niet op de hoogte bent van de wetenschappelijke inhoud en literatuur. Tot slot ga je bij iedereen die kritiek op je heeft persoonlijk in de aanval. Ik zou zeggen: succes met je leven wanneer je weggezet wordt als complete idioot. Je kunt niet zeggen dat wij je niet hebben gewaarschuwd.

 31. @Rijkers
  Waarom is een review van een werkelijke deskundige als Futuyma (bij voorbaat?) propaganda?

  (Terwijl Lewontin geen propaganda schrijft? Lewontin is minder deskundig is dan Futuyma.)

 32. @Gerdien Nou, miet bij voorbaat natuurlijk. Maar de ervaring leert dat darwinisten weinig openstaan voor kritiek. Overigens is het beoordelen van de evolutietheorie geen vraag van biologische deskundigheid, maar een wetenschapstheoretische kwestie. Fodor is dus de echte deskundige, net zoals uiteindelijk iedereen met een goed boerenverstand. Biologen zijn juist erg vatbaar om erin te tuinen. Een theorie die alles verheldert, wie wil dat nu niet?

 33. @Rijkers
  Voordat Fodor iets echts deskundigs over evolutie wil zeggen, moet hij geen fouten maken; zeker niet zaken als niet-behandeld aandragen die al 25 (40?) jaar behandeld worden.
  Lees nu Futuyma maar. Heel nuttig.

  Overigens is het beoordelen van de evolutietheorie geen vraag van biologische deskundigheid, maar een wetenschapstheoretische kwestie
  Werkelijk? Sinds wanneer is atoomtheorie een wetenschapstheoretische kwestie en niet een van de deskundigheid van fysici? En sinds wanneer hoeven wetenschaptheoretici niet op de hoogte te zijn van wat een vakgebied inhoudt voordat ze er iets over zeggen?

  Een theorie die alles verheldert, wie wil dat nu niet?
  Evolutiebiologen willen dat niet, bijvoorbeeld. Die gaan op zoek naar specifieke mechanismen in strict gedefinieerde gevallen.

 34. @Rijkers
  Maar de ervaring leert dat darwinisten weinig openstaan voor kritiek.
  De ervaring leert dat kritiek op evolutiebiologie voor het overgrote deel voortkomt uit buitenwetenschappelijke gronden.

 35. De ervaring leert ook dat darwinisten daar misbruik van maken door er ook de relevante kritiek onder te scharen en zich er zo vanaf te maken.

 36. @ Henk,

  Kom eens met argumenten in plaats van namen. De mensen zijn hier, zoals je eerder al hebt gezien, best bereid om te discussieren over zaken rondom de evolutietheorie, zelfs wanneer deze behoorlijke problematisch voor de theorie zouden zijn.

 37. Met die bereidheid valt het wel mee vind ik. Maar goed, wat vindt je van het argument van F & P dat erfelijke eigenschappen niet los verkrijgbaar zijn maar complex aan elkaar vastzitten en daarmee natuurlijke selectie frustreren? Selecteren “op” iets kan de natuur sowieso niet, dat kan alleen een intelligente fokker.
  Overigens wil ik, speciaal aan Gerdien en collegae, de recensie van Mary Midgley aanbevelen:
  “This book is, of course, fighting stuff, sure to be contested by those at whom it is aimed. On the face of things, however, it strikes an outsider as an overdue and valuable onslaught on neo-Darwinist simplicities.”
  http://www.guardian.co.uk/books/2010/feb/06/what-darwin-got-wrong

 38. @Rijkers
  Voordat Fodor iets echts deskundigs over evolutie wil zeggen, moet hij geen fouten maken; zeker niet zaken als niet-behandeld aandragen die al 25 (40?) jaar behandeld worden.
  Lees nu Futuyma maar. Heel nuttig.

  Overigens is het beoordelen van de evolutietheorie geen vraag van biologische deskundigheid, maar een wetenschapstheoretische kwestie
  Werkelijk? Sinds wanneer is atoomtheorie een wetenschapstheoretische kwestie en niet een van de deskundigheid van fysici? En sinds wanneer hoeven wetenschaptheoretici niet op de hoogte te zijn van wat een vakgebied inhoudt voordat ze er iets over zeggen?

  Een theorie die alles verheldert, wie wil dat nu niet?
  Evolutiebiologen willen dat niet, bijvoorbeeld. Die gaan op zoek naar specifieke mechanismen in strict gedefinieerde gevallen.

 39. Een rare zijstap, Gerdien. We hebben het niet over de atoomtheorie, waar een leek niets mee kan, maar waar deskundigen wel centrales mee laten draaien. Keihard bewezen dus. We hebben het over de evolutietheorie. Welke centrales laat de evolutietheorie draaien? Waar zijn jullie technologische doorbraken? Waar is het experimentele bewijs dat bij de atoomtheorie probleemloos is? Wat is het hardste bewijs van de evolutietheorie dat je aan mij als leek kunt voorleggen?

 40. @Henk Rijkers januari 10th, 2012 on 4:39 pm
  wat vindt je van het argument van F & P dat erfelijke eigenschappen niet los verkrijgbaar zijn maar complex aan elkaar vastzitten en daarmee natuurlijke selectie frustreren?

  Simultane selectie op vele eigenschappen tegelijk:
  theoretisch begin:
  Lande, R. 1979. Quantitative Genetic Analysis of Multivariate Evolution, Applied to Brain: Body Size Allometry. Evolution 33:402-416.

  practische wenken:
  Lande, R. and S. J. Arnold. 1983. Evolution. The Measurement of Selection on Correlated Characters. Evolution 37: 1210-1226

  Voor gebruik in onderzoek in de natuur: zoek op G-matrix.

 41. [i]wat vindt je van het argument van F & P dat erfelijke eigenschappen niet los verkrijgbaar zijn maar complex aan elkaar vastzitten en daarmee natuurlijke selectie frustreren?[/i]

  Ik begrijp dit argument niet goed. Wat zijn complexen van erfelijke eigenschappen en hoe frustreren deze natuurlijke selectie? Voorbeelden? Waarom is blinde selectie hier zo belangrijk?

  [i]Selecteren “op” iets kan de natuur sowieso niet, dat kan alleen een intelligente fokker.[/i]

  In hoeverre fokkers intelligent zijn en daadwerkelijk goed waren in selecteren valt historisch gezien nog wel te betwijfelen. Recent is er een NWO-aanvraag van het Descartes Centre (Universiteit Utrecht) gehonoreerd dat de wetenschappelijke innovatie in dit vakgebied moet bestuderen.

 42. @Rijkers januari 10th, 2012 on 4:51 pm
  Dus het zijn de deskundigen en niet de leken die over de status van een theorie beslissen.

 43. @Gerdien Ja, maar ze moeten dat wel kunnen verantwoorden. En niet alleen aan elkaar.

 44. Aangezien deze discussie het stadium van vruchtbaarheid verre heeft overschreden, maak ik er een eind aan.
  En nee, Henk, dit is geen Darwinistisch truucje om alternatieve meningen de nek om te draaien. Ik heb je vandaag een aantal vragen gesteld, en je bent daar niet op in gegaan. Je weigert in gesprek te gaan over je eigen uitgangspunten en de vragen te stellen die je zegt te hebben met darwinisme.

  Ja, er is hier en daar wat schamper op je gereageerd. Maar dat komt ook door je manier van discussiëren. Het is erg raar dat je bronnen als Science en andere vakbladen direct wegzet als bevooroordeeld, en ID-websites als betrouwbaar accepteert.

  Ik heb met stijgende verbazing en frustratie bovenstaande uitwisseling gevolgd. Het is nu wel goed zo.
  Gerdien, met name jij bedankt voor de inhoudelijke input. Overige deelnemers, dank voor de inspanning het allemaal een beetje netjes te houden.

  Henk, het is niet de eerste keer dat ik meer respect heb voor agnostische bezoekers van deze site dan voor medechristenen, die zich toch gebonden zouden moeten weten door een stevige ethische basis.

  Ik verzoek jullie allemaal vriendelijk deze discussie niet onder een ander topic voort te zetten. Ik hoop snel weer iets anders op de site te kunnen zetten!

Reacties zijn gesloten.