De media over sterrenstof…

coversstofEén recensie is geen recensie, twee recensies is… nou ja, meer dan één. Vandaag verscheen de tweede officiële recensie, in het Nederlands Dagblad. De eerste verscheen al op 18 februari.

En wat zeggen de media over Gevormd uit sterrenstof’? Wel, de meningen zijn vooralsnog verdeeld. Dit zegt het Reformatorisch Dagblad:

“Fransens opvatting lijkt minstens zo veel wetenschappelijke problemen te creëren als zij oplost. En ook nog eens ten koste van de Schrift.”

Het ND is juist lovend:

“Gevormd uit sterrenstof is dan ook een verademing om te lezen te midden van het vele verbale geweld dat christenen en anderen rond dit thema gewend zijn over elkaar uit te storten.”

En ook:

“(..) Fransen heeft ons wel een grote dienst bewezen door ons zo helder in te leiden in de dilemma’s waar christenen die de wetenschap serieus willen nemen voor staan.”

Zeker over de recensie in het RD is wel wat te zeggen. Maar het is een goed gebruik om te blijven stilzitten terwijl je geschoren wordt door de recensent. Dat ga ik dus niet doen. Wel heeft Ruben Jorritsma (de RD-recensent) aangekondigd om op zijn site dieper op het boek in te gaan. Wanneer zijn commentaar verschijnt, zal ik daar graag op reageren. Wordt vervolgd, dus.

Please follow and like:

17 gedachten over “De media over sterrenstof…”

 1. Dat is niet zo vreemd dat het nd lovend is. U bent daar werkzaam en het nd heeft positie gekozen voor de weg van het compromis.

 2. Beste Albert, niemand is volkomen neutraal. Dat het RD negatief was, heeft mij bijvoorbeeld ook niet verrast. Ik ben overigens niet in dienst van het ND, ik werk freelance voor ze. En de recensent is columnist maar verdient zijn geld als universitair theoloog. Die hoeft dus niet per se vriendelijk voor mij te zijn!

 3. Toch bepaalt het nd uiteindelijk of iets geplaatst wordt of niet.
  Het is niet toevallig dat het nd pro is en het rd afwijzend. Dat heeft te maken met hun standpunten.

 4. Uiteindelijk gaat het niet om het al dan niet plaatsen, maar om de argumenten die IN de recensie worden aangedragen. Het verhaal in het RD is nauwelijks een recensie te noemen. Nergens wordt bijv. ingegaan op zoiets basaals als de hoofdlijnen van het boek en de onderbouwing daarvan. Dat maakt dat de lezer van de recensie hier ook geen zelfstandig oordeel over kan vormen. Het lijkt erop dat de auteur van deze recensie vooral de behoefte om aan de hand van Gevormd van Sterrenstof zijn eigen verhaal te vertellen. Hij heeft ook niet 1 leerpuntje kunnen ontdekken, wat het een ongeloofwaardige recensie maakt. De ND recensie geeft wel een beeld van wat het boek zelf wil uitdragen en gaat daar op een positief kritische wijze op in.

 5. Albert, natuurlijk heeft ieder blad een eigen ‘kleur’. Maar als het ND negatief was geweest, zou ik mij behoorlijk zorgen hebben gemaakt over de kwaliteit van m’n boek.
  Wat ik mij afvraag, heb je het zelf gelezen en zo ja, wat vind je er van?

 6. Ik zal niet zeggen dat het boek het lezen niet waard is, maar ik ben het er behoorlijk mee oneens.

  Zaterdag in Leiden was er een debat georganiseerd door Naturalis en de raad van kerken. prof. dr. Menno Schilthuizen betoogde dat een compromis tussen evolutie en de scheppingsleer onmogelijk is. Ik ben het vanuit een andere zienswijze met hem eens.

  De problemen die er zijn, zijn geen problemen waar we over een paar jaar wel een antwoord op hebben. Dat werkt in de technische wetenschap wel zo, maar niet in de theologie. Het probleem van het lijden en de dood voor de zondeval, de idee dat de zondeval niet historisch is enz. zijn dingen waar u nooit een antwoord op kunt geven. Mijns inziens is dat ook niet nodig. Ik er absoluut niet van overtuigd dat het leven zich van laag naar hoog heeft ontwikkeld. Noch de biologie noch de geologie tonen deze ontwikkeling aan.

 7. Hoi Albert,
  Wie zegt dat er sprake van een compromis is? Jammer dat je niet de moeite wil nemen om Gevormd uit Sterrenstof te nemen. Dan zou je er misschien wel achterkomen dat men in theologenland niet altijd heeft beweerd wat vandaag als orthodox of bijbelvast geldt. Ik daag je uit om toch het boek te gaan lezen. Je zult dan in ieder geval ontdekken dat de schrijver aanvankelijk zelf ook dacht dat er geen antwoorden zouden zijn op de problemen die jij noemt… De waarheid moet altijd bevraagd kunnen worden. Toch?

 8. Ik weet globaal wat er in het boek staat. En dat is nou een van de misvattingen uit het boek. In de hele geschiedenis van de kerk zie je dat men vasthoudt aan de historisiteit van Genesis 1-11. Inderdaad, Augustinus las Genesis allegorisch. Is ook te verklaren vanuit zijn neoplatoonse, manicheische achtergrond. Wel hield hij vast aan een schepping van een 6000-10000 jaar geleden. Volgens hem schiep God alles in een moment.

  Ik ken de kunstgrepen die men doet om tot een synthese te komen. Ik ben het daar niet mee eens en ik ga daar graag over in discussie. Ik ben ook van mening dat het niet nodig is tot een synthese te komen waarin de theologie opeens de dingen moet herinterpreteren, want dat is, wat men ook beweert, wat er gebeurt. Evolutie van amoebe tot mijzelf is geen feit.

  De waarheid moet bevraagd kunnen worden, maar dat gaat niet oneindig door. Wij bezigen allemaal vooronderstellingen. Jij hebt die, ik heb die. Die van de huidige wetenschap is een naturalistisch uitgangspunt. Daar kan en hoef ik niet in mee te gaan.

  Ik bevraag ‘jouw waarheid’:
  Als de zondeval geen historische gebeurtenis is, dan was er geen ‘staat der rechtheid’. De mens is dan niet schuldig aan het ‘kwaad’ dat er is. Waarom doet God dan zo dramatisch om zijn Zoon naar de aarde te sturen?

  Wordt God niet onbetrouwbaar als hij zegt: Het is zeer goed. Immers onder de hof van Eden liggen dan miljoenen resten van dieren en pre-adamieten die elkaar bestreden en gedood hebben. Miljoenen jaren van dood, ellende en verdriet.

 9. Ik wil er graag met je over doorpraten (‘discussie’ hoeft niet per se), maar alleen als je het boek daadwerkelijk hebt gelezen (heb ik ook gedaan). Alles wat je schrijft komt daarin namelijk aan bod. Zonder kunstgrepen en juist vanuit een orthodox-christelijke visie, dat moet je dan maar even van mij aannemen. Wat mij betreft spreken we daarna wat af om elkaar live als broeders te ontmoeten voor een goed gesprek. Deal?

 10. Albert, zoals ik al eerder schreef, ik ben benieuwd wat je van mijn boek vindt. Daar ga ik in op de zondeval, en ik leg uit waarom ik vind dat ik niet om de wetenschap heen kan, als het gaat om ouderdom van de aarde en ontwikkeling van het leven. En op dood voor de zondeval.

 11. Ben het helemaal met Albert eens, TE is een oplossing voor de scheppingsvraag die totaal niet strookt met de Bijbel. Dood vóór de zondeval en God die dood, pijn, ziekte en lijden gebruikt om uiteindelijk tot iets moois te komen terwijl Hij het ook zó kan maken? Zien jullie dan echt zelf de belachelijkheid van dat idee niet in?

 12. Aanstaande zaterdag hoop ik ook in Zwolle te zijn. Daar zou ik jou, Pjotr, kunnen ontmoeten. Misschien kan ik jou, Rene Fransen, ook spreken.

  Ik heb recensies op scheppingofevolutie.nl en via ‘darwinindekerk’ gelezen. Misschien dat ik zaterdag (met de kortingsbon uit de UK :)) het boek koop.

  Het punt is dat in het boek de evolutietheorie in heel zijn breedte wordt geaccepteerd en dat er met Genesis nogal vrij omgesprongen wordt. Mijns inziens blijft er van het gezag van de bijbel niks meer over. Immers, ook de zondvloed moet het ontgelden. Ik denk dan aan 2 Petr. 3:5,6 Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

  Ik kan nog wel even doorgaan (bijv. uitspraken van Jezus die refereren aan het begin van de wereld). Van de bijbel blijft niks over.

  Afgelopen zaterdag sprak ik nog met Menno Schilthuizen, evolutiebioloog. Hij kon geen bewijs leveren (behalve een verwijzing naar de geologie) dat er evolutie is geweest van amoebe tot zoogdier. De biologie kan het benodigde bewijs niet leveren.

  In je boek stel je dat we onze menselijke gevoelens niet moeten projecteren op de dieren. Ja, Adam ziet een leeuw het lammetje verscheuren dat hij net nog liefkozend vasthield en Adam voelt daar niks bij? In Jesaja wordt het herstel van de schepping aangekondigd en daarin zal de leeuw liggen bij het lam.

  Misschien is er wel dood in het paradijs geweest. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er nooit een olifant over een paardenbloem heen is gebanjerd. Echter, volgens de bijbel betreft dood alleen dingen die bloed hebben.

  Maar goed. Ik hoop dat we elkaar zaterdag kunnen spreken. Misschien kun jij, Pjotr, daar ook aanwezig zijn.

  Groeten,

 13. En zaterdag kan je er gratis en voor niets een handtekening van de auteur in krijgen (dat scheelt als je ‘m later op e-bay wilt zetten;-).
  Overigens, over die leeuw die bij het lam zal liggen, en de leeuw die stro zal eten als een rund (Jes. 65:25), hoe zie je in dat verband Jesaja 65:20, waar staat dat ‘de jongeling zal sterven als honderdjarige’. Daar wees Adrian Verbree zaterdag op in een stukje in het ND. Ook dat gaat over de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

 14. Volgens mij heeft dit betrekking op een 1000-jarig vrederijk als aanloop op de eeuwigheid. Immers er wordt ook nog gesproken over de goddeloze. Die zal er na de oordeelsdag niet meer zijn; hier nog wel. Het vrederijk is nog niet een volmaakte heerlijkheid, maar een aanloop daartoe.

  Opmerkelijk is dat een 100-jarige een jongeling wordt genoemd. De mens sterft nog wel, maar niet als een zwak oud mens. Duidelijk is dat het hele pijn-lijden aspect er niet meer is.

 15. René, wat Albert zegt klopt: dat gaat over het 1000-jarig vrederijk (de eindtijd is een onderwerp waar ik héél veel vanaf weet na uitgebreide studie, en ik ken alle verschillende gezichtspunten hierover ook). En zoals er veel meer verbanden zijn tussen Genesis en Openbaring (en andere teksten over de eindtijd), zie je ook híer dat de schepping aan het einde hersteld wordt: net zoals ten tijde van de schepping (wat God ook aangeeft in Genesis, wéér een argument tegen evolutie, namelijk dat predatie er voor de zondeval helemaal niet was, uitsluitend t.o.v. -bloedloze- planten) zullen de dieren dan weer gras eten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.