Fouten of welbewuste onwaarheden?

HelbeVandaag zag ik een nieuwe versie van een tamelijk lange presentatie (122 dia’s) van de Amerikaanse hydroloog/geoloog Tim Helbe. Ik ben met hem verbonden via Facebook en ken hem niet persoonlijk, alleen van een aantal (kritische) stukken over het jonge aarde creationisme. Deze presentatie is ook niet mals en gaat over wat Helbe ziet als welbewuste onwaarheden die door creationistische organisaties worden verspreid.

Het is een punt waar ik regelmatig tegenaan loop. Zaken die zijn verdraaid of onvolledig worden weergegeven in artikelen van jonge aarde creationisten. Soms kan het een vergissing zijn, andere keren lijkt het om doelbewuste verdraaiing te gaan. Op Talk.origins staat bijvoorbeeld een hele lange lijst met ‘quote mines’ uit verband gerukte citaten die daardoor soms het tegenovergestelde lijken te beweren van wat de auteur er mee bedoelde.

Ik vind het een ernstige zaak wanneer christenen hun standpunt proberen te onderbouwen met gemanipuleerde gegevens. De presentatie van Helbe geeft een flink aantal voorbeelden van manipulatie, het zichzelf tegenspreken en het overschrijven van fouten.

Een probleem is dat de onwaarheden in creationistisch boeken terecht komen en dan worden overgenomen door christenen die het bronmateriaal niet kennen. Onlangs werd ik ook weer eens gewezen op Glacier Girl, een vliegtuig uit WOII dat op de Groenlands ijskap is terechtgekomen. Volgens enkele creationisten op een onverklaarbare diepte, maar na enige studie blijkt het vliegtuig gewoon daar te liggen waar het hoort. Dat is al lang en breed bekend, maar is voor zover ik weet nooit gerectificeerd.

Ik heb er persoonlijk geen enkel probleem mee wanneer christenen evolutie niet accepteren en/of menen dat de aarde maximaal 10.000 jaar oud is. Als geloofsstandpunt vind ik dat acceptablel. Maar wanneer iemand dit met wetenschappelijke gegevens probeert te staven, ben ik zeer kritisch. Idem wanneer gelovigen de wetenschap proberen weg te zetten als ‘anti-religieus’. Er zijn zeer zeker anti-religieuze wetenschappers, maar er zijn ook christelijke wetenschappers, agnosten, boeddhisten, liberalen of sociaal democraten. Wetenschappers kunnen een mening hebben, ‘de wetenschap’ heeft geen mening.

En wat als christenen proberen om wetenschappelijk aan te tonen dat de aarde jong is en evolutie onzin? Wel, dat is hun goed recht en zolang ze zich aan de spelregels van de wetenschap houden vind ik het best. Een klein aantal creationisten doet dat ook, maar doorgaans publiceren die vrij weinig. De spotlights zijn voor clubs als Answers in Genesis, die minder voorzichtig omgaan met de feiten.

De presentatie spreekt voor zich, overal staan verwijzingen bij. Sommige zaken kan je als domheid of als slordigheid afdoen, andere toch eigenlijk niet. Maar het beeld dat hier uit oprijst (en voor mij is dat niet nieuw) is dat van een subcultuur waarin blijkbaar geen onderlinge kritiek is, geen echte ‘peer review’ en waar vooral gekeken wordt naar het resultaat. Wanneer dat wijst op een jonge aarde moet de redenering ook wel kloppen!

Het gevolg? De evangelische boekhandels liggen vol pamfletten en boeken die aantoonbare onzin bevatten. Mijn vraag aan de jonge aarde creationisten: wat gaan jullie hier aan doen?

Please follow and like:

106 gedachten over “Fouten of welbewuste onwaarheden?”

 1. 2) Maarten de Geodetective Video 11 Junk DNA
  “Dit heeft geleid tot het idee heel veel van ons DNA wellicht nutteloos is.”
  Het idee ‘overbodig DNA’ is niet afkomstig uit de evolutiebiologie maar is een uitvloeisel van de metingen van de hoeveelheid DNA per cel, al uitgevoerd voor 1970. De hoeveelheid DNA per haploied genoom bleek toen geen relatie te hebben met de complexiteit van het organisme. Dit staat bekend als de C-value paradox. Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/C-value_enigma
  Voor evolutiebiologie is het onbelangrijk of alle DNA functioneel is of slechts deels functioneel is. Niet-functioneel DNA is evolutiebiologisch een te verklaren fenomeen, niet een fenomeen dat zelf iets verklaart.

 2. Maarten de Geodetective Video 10 Bird evolution
  https://www.youtube.com/watch?v=rZR2shjuTIQ

  Laten we eens kijken naar de evolutie van vogels, om te beginnen bij Archaeopteryx. Archaeopteryx verschilt van de huidige vogels. Hierbij een paar opvallende verschillen:
  Archaeopteryx – huidige vogels
  Tanden – hoornen snavel zonder tanden
  Neusgat op einde snuit – neusgat boven snavel
  Hand met losse botten – handbotten vergroeid
  Buikribben aanwezig – geen buikribben
  Schaambeen naar beneden gericht – schaambeen naar achteren gericht, sterk versmald
  Linker en rechter schaambeen vergroeid – schaambeenderen raken elkaar niet
  Kuitbeen niet vergroeid met scheenbeen – kuitbeen vergroeid met scheenbeen
  Sprongbeen afzonderlijk – vergroeid tot tibiotarsus (‘onderbeen’)
  Middenvoetsbeenderen afzonderlijk herkenbaar – vergroeid tot loopbeen
  Baarden symmetrisch op slagpennen – baarden asymmetrisch op slagpennen
  Staart 22 wervels – staart kort met opstaand stuitbeentje
  Klauwen op einde losse vingers – bij bijna alle vogels afwezing; klauwen zijn inderdaad aanwezig bij de hoatzin, maar de vingers zijn bij de hoatzin niet los.
  Dit is geen volledige lijst; er zijn vele andere kenmerken waarin Archaeopteryx verschilt van de huidige vogels, maar dat wordt te veel detail.
  Dan gaat Geodetective een vergelijking doen. Met de zoogdieren! Terwijl Geodetective zei: “Hier komt de fossiele overgang van dino’s naar vogels”. Heel voor de hand liggend dus om vogels met zoogdieren te vergelijken als vogelevolutie gaat over hoe vogels van de dino’s afstammen, zelfs formeel dino’s zijn, op dezelfde manier als vleermuizen zoogdieren zijn. Het ligt dan eerder voor de hand om Archaeopteryx met dino’s te vergelijken, wat Geodetective nalaat.
  Waarin verschilt Archaeopteryx van de relevante groep dino’s?
  Archaeopteryx – relevante dino’s
  Staart 22 wervels – staart meer dan 27 wervels
  Heel lange armen – redelijk lange armen
  Verder? Heel kleine details.

  Dinosauriërs worden verdeeld in twee groepen. Dat zijn de Ornithischa, zoals bijvoorbeeld de Triceratops en de Stegosaurus, en de Saurischia. De naam verwijst naar de vorm van het bekken (NIET naar het heupgewricht, zoals Geodetective schrijft). Bij de Ornitischia staat het schaambeen naar achter, bij de Saurischia soms naar voren, soms naar beneden en soms naar achter. Ornithischia betekent letterlijk ‘als vogelbekken’ en Saurischia betekent letterlijk ‘als reptielbekken’. Een naam is geen voorspelling (zoals Geodectective kennelijk denkt). Vergelijk dit. Er is bij de zoogdieren de orde Roofdieren, formeel Carnivora ‘vleeseters’. Eten alle beesten uit die orde vlees? De reuzenpanda en de rode panda eten bamboe. De wasbeer eet alles en familie van de wasbeer eet vruchten. Dus, we hebben plantenetende Vleeseters. En Saurischia met een vogelbekken.
  De Saurischia worden ingedeeld in twee groepen, de Sauropoden als bijvoorbeeld de Diplodocus en de Theropoden. De Theropoden zijn heel divers in vorm en levenswijze. Bekend zijn van de film Jurassic Park de Tyrannosaurus, Gallimimus en natuurlijk Velociraptor. Velociraptor, u weet wel, die tweebenige, langarmige, heel slimme, heel gevaarlijke beesten die door de keuken liepen. Velociraptor hoort bij de volle neefjes van Archaeopteryx. Het is dat type Theropoden dat we voor de evolutie van de vogels moeten bekijken.
  Lijstje overeenkomsten van Theropoden met Archaeopteryxen met de huidige vogels:
  Vorkbeen, veren, holle botten, pneumatische ademhaling, kalkschaal eieren, enkelgewricht tussen sprongbeen en hielbeen, drie vingers, aminozuurvolgorde in kraakbeen, etc.

  Er zijn bij veel soortenTheropoden veren bekend: voor een lijst zie
  http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_dinosaur#List_of_non-avian_dinosaur_species_preserved_with_evidence_of_feathers .
  Sinosauropteryx is het eerste beest dat gevonden werd met gefossiliseerde protoveren. Bij protoveren gaat het niet over een buikveer (het tekeningetje laat ribben en een oneffenheid in de steen zien), maar over wat Geodetective een vacht noemt. Die vacht langs rug en staart bestaat uit protoveren. Protoveren hebben de vorm van de schacht van een dekveertje van een vogel, een lang dun hol kegeltje. Het heet dinofuzz. Op het eind van het Krijt worden allerlei typen veren bij allerlei typen dino’s gevonden.
  De interessantste dino’s met veren zijn Anchiornis,Xiaotingia en Aurornis, beesten zo’n 5 miljoen jaar ouder danArchaeopteryx, met veren en voorpoten die net tekort zijn om te vliegen.

  Op minuur 3:50 komt een plaatje met wat botten langs zonder dat er een naam bij gegeven wordt. Dat gaat over Protoavis texensis wat een soortement vogel zou zijn uit het late Trias. Protoavis is geen vogel maar een rommeltje van losse botten. Voor uitgebreide bespreking zie: http://evolutionwiki.org/wiki/The_Protoavis_controversy

  Op 4:17 komen Anzu wyliei (links) en Shuvuuia deserti (rechts) langs. Shuvuuia deserti had dinofuzz van het type hoorn dat in veren voorkomt –het type hoorn is aangetoond. Anzu is geen voorouder van de vogels, wat Geodetective stelt op gezag van een creationist, maar een achterachterneefje. De groep waartoe het beest Anzu behoort, Oviraptosauria, heeft een aantal soorten met goed bewaarde veren opgeleverd. Dit doet denken dat Anzu ook veren gehad zal hebben. (Een veronderstelling, net als de veronderstelling dat de uitgestorven sabeltandtijger een vacht van haar had).

  Het is volledig mogelijk om op het internet goede overzichten van vogelevolutie te vinden. Op Wikipedia bijvoorbeeld. Geodetective geeft geen enkele aanwijzing dat hij op ook maar enige manier naar informatie over vogelevolutie op zoek is geweest.

 3. Maarten de Geodetective Video 6 Lucy
  https://www.youtube.com/watch?v=L7OiCsOlJ-Q

  Geheel nieuwe bewering door Geodetective: Lucy is de gezamenlijke voorouder van mens en chimp.Nooit door enig wetenschapper beweerd.

  Maarten de Geodetective Video 7 Neanderthal
  https://www.youtube.com/watch?v=uc8iibtQ6hI

  Geen wetenschapper heeft ooit beweerd dat Neanderthalers mensapen zijn. Er is nooit sprake geweest van aapachtig. Een vergelijking van huidige mens en chimp om te kijken waar de Neanderthaler bijhoort is dan ook volledig overbodig. Neanderthalers zijn mensen, en zijn nooit anders beschouwd.
  De enige vraag is of de Neanderthaler dezelfde soort mens is. De huidige mens is Homo sapiens. De Neanderthaler wordt meesteal beschouwt als een anderes soort mens, Homo neanderthalensis, maar soms als een ondersoort van de huidige mens, Homo sapiens neanderthalensis.

  Maarten de Geodetective Video 9 Cladogram
  https://www.youtube.com/watch?v=cLCBFxAzpqc

  In deze video staat geen enkel cladogram weergegeven. Het begint met een fylogenetische boom, en een fylogenetische boom is geen cladogram. Een cladogram wordt gemaakt op gezamenlijke afgeleide kenmerken, niet op ‘het meeste aantal overeenkomsten’. Dat is eerder de klassieke systematische indeling. Het soortement stamboompje is zeker geen cladogram.
  Het klopt dat indelen (of het nu fylogenetische bomen, cladogrammen, of fenogrammen zijn) voor alles en nog wat opgaat. Dat laat al direct zien dat indelen geen evolutie veronderstelt.
  Verder doet Geodetective alsof indelen grote problemen geeft. Nee hoor. Een vogelbekdier heeft geen snavel als een eend, geen gif ‘als een reptiel’ wel ander gif, legt weliswaar eieren maar ei en anatomie en DNA vertellen toch heus dat het een zoogdier is.

  Maarten de Geodetective Video 2 Living fossil
  https://www.youtube.com/watch?v=HuMC2Qns8Po

  Er zijn enkele duizenden soorten levende garnalen. Geodetective mag proberen ze te herkennen op hun eigenschappen. Daarna mag hij bedenken of de fossiele garnaal net even anders is.
  Wat Mesolimulus walchii en Limulus polyphemus betreft, ze hebben verschillende namen omdat ze verschillen. ‘Helemaal niet verwant’ is duidelijk niet waar: het gaat om verschilllende geslachten binnen dezelfde familie, zoals de namen aangeven.
  Ik twee keer in comments op Geloof en Wetenschap uitgelegd waar de verschillen zitten? ( http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/433-selectie-voor-perfectie-of-perfect-door-intellect/433-selectie-voor-perfectie-of-perfect-door-intellect.html?start=50 gerdien 09102013 20.00 ; http://www.sterrenstof.info/even-tussendoor-dinos-en-de-vloed/comment-page-4/ gerdien december 9th, 2013 on 10:00 am). Ik heb het boek waar het instaat indertijd extra hiervoor uit de bibliotheek gehaald.
  Geodetective zegt dan: “Omdat ik dat stukje heb gelezen, en ik het niet de moeite vond erop in te gaan. 80% van de verschillen lijkt te worden verklaart doordat het fossiel geplet is geraakt of zijn zeer kleine variaties in de soort. De overige 20% kon ik niet eens vinden. Misschien is het er wel, maar dan mag de omschrijving wel specifieker. Maar ik zie toch echt veel meer verschil tussen een chihuahua en een Sint Bernhard.”
  Verschillen tussen soorten zijn vaak klein, desondanks zijn het verschillende soorten. Denk aan de fitis en de tjiftjaf. Dat ‘80% van de verschillen komt door pletten’ veronderstelt dat de paleontologen hun vak niet kennen. Die veronderstelling maakt Geodetective steeds: de paleontologen kennenhun vak niet.

 4. Maarten de Geodetective over het pre-cambrische konijn:
  https://www.youtube.com/watch?v=tG683qMCvLc
  Het is een algemeen bekende uitspraak van J.B.S. Haldane: alles wat je nodig hebt om evolutie te falsifiëren is een konijn in het precambrium te vinden ( http://en.wikipedia.org/wiki/Precambrian_rabbit ) . Maarten de Geodetective heeft dat ook gehoord, maar het niet duidelijk of hij de redenering erachter begreep. De redenering gaat niet over datering (dus laat dat maar voor de rommel die MdG ervan maakt). Het gaat over het vinden van een modern beest in lagen waar totaal geen beesten van zijn groep nog voorkomen. Een voorbeeld daarvan bestaat niet. Maarten de Geodetective weet dat: minuut 1:40: “En nou ja, we vinden geen lucht ademende kwetsbare wortel etende donzige konijn samen begraven met het kruipende diepzeeleven van het cambrium.” Minuut 3:42: “Maar nee, we vinden geen precambrische konijnen”. Punt doorgedrongen bij Maarten, zou je denken. Mocht je denken!
  Maarten begint over eenden in het Krijt. Niet over een moderne eend, maar over een beest geheten Gansus. Dat is geen gans en behoort ook niet tot de order Anseriformes, zoals ganzen en eenden, maar genoemd naar de chinese provincie Gansu waar het gevonden is. Het is een watervogel met poten vrij ver naar achter als een ijsduiker (loon) of een zaagbek (merganser).
  Maarten begint over een eekhoorn in het Krijt – met een plaatje van een filmbeest. Niet van het beest waar de opgegeven publicatie over gaat. Let even op: Nature 444:889–893, 2006, heeft als titel Mesozoic Squirrel, maar is een commentaar over het beest Volaticotherium. Volaticotherium is geen eekhoorn, geen knaagdier, geen placentaal zoogdier of buideldier, maar wel een vroeg zoogdier. Geen modern zoogdier in het Krijt dus, maar een zoogdier van de groepen voor de huidige zoogdieren. Waarom noemt Maarten het dan een eekhoorn? Vanwege die titel van het commentaar. Maarten heeft zelfs niet de moeite gedaan op te zoeken over welk beest dat ging. Dit dus http://en.wikipedia.org/wiki/Volaticotherium . Er zijn vele zoogdieren bekend uit het Krijt, maar geen enkele daarvan is een modern zoogdier. Waar heeft Maarten het dan over?
  Maartens bron hier is zo te zien http://creation.com/so-called-age-of-dinosaurs , geschreven door Calvin Smith. Calvins Smith wordt terecht gewezen door ‘Alex’ in een comment van 22 oktober 2012. ‘Alex’ weet waarover hij het heeft. Calvin Smith daarentegen heeft niet de flauwste notie, en heeft zelfs niet het benul na te gaan waar het comment op slaat

 5. Ik vind dit wel een bijzondere uitsmijter van het artikel van René:

  “Het gevolg? De evangelische boekhandels liggen vol pamfletten en boeken die aantoonbare onzin bevatten. Mijn vraag aan de jonge aarde creationisten: wat gaan jullie hier aan doen?”

  Er wordt creationisten verweten dat ze ‘aantoonbare’ onzin verkopen. Maar geloof gaat toch helemaal niet om toetsen aan objectief bewijs? Als een aarde van 6000 jaar van christenen met een creationistische inslag realiteit is, dan hebben ze altijd bewijs. Hoe kritisch sta je zelf tegenover wat je gelooft? Wat ben jij niet allemaal als bewijs gaan aanvaarden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.