In memoriam: Glenn Morton

Begin augustus is Glenn Morton overleden. Hij was tot in de jaren 1980 actief in het jonge aarde creationisme, maar kon de geologische gegevens die hij in dienst van een oliemaatschappij onder ogen kreeg niet in overeenstemming brengen met de creationistische zondvloedmodellen.

Glenn Morton, 1950-2020

Uiteindelijk liet hij in 1994 het jonge aarde creationisme (maar niet zijn geloof) definitief los. Hij is mede bekend geworden door de introductie van ‘Morton’s Demon‘, naar analogie van ‘Maxwell’s Demon’. Hij verwijst hiermee naar de ‘confirmation bias’ die hij in het jonge aarde creationisme aantrof.

Op de website ‘Peaceful Science’ staat als eerbetoon aan Morton een artikel van hem waarin hij zijn worstelingen met het jonge aarde creationisme beschrijft. Eerder werden zijn stukken hierover nog wel eens gebruikt door atheïsten, om er alle religie mee aan te vallen. Dat wilde Morton niet, daarom heeft hij jaren geleden zijn eigen website offline gehaald. Wel bleven stukken van hem her en der leesbaar.

Ook Panda’s Thumb heeft een in memoriam over Morton gepubliceerd. Morton overleed aan kanker en laat een vrouw, drie kinderen en acht kleinkinderen na (zie dit bericht).

Please follow and like: