Korthof over ‘junk DNA’

Een interessante en leerzame blog van Gert Korthof over junk DNA. Hij gaat vooral in op de geschiedenis van de term. Wat mij opvalt is dat er toch een redelijke kloof gaapt tussen populair-wetenschappelijke artikelen en wat genetici zelf zeggen.

Verder is er minder ‘junk’ dan gedacht, maar is niet al het DNA functioneel. De Onion-test is wat dat betreft grappig: waarom heeft een ui vijf keer meer DNA nodig dan een mens? Maar daar over nadenkend: een ui is meer gelaagd dan een mens… (Net als een Ogre, zie de eerste Shrek-film).

Er is een volgende blog aangekondigd over introns.

Voor discussie over wat Korthof schrijft verwijs ik door naar zijn site.

Please follow and like: