Lea de spaghetti-leeuw

6147lea-homeLeeuwen zijn vleeseters. Maar Lea is een apart geval. Deze leeuwin werd als pup door een Italiaanse dierentuin verkocht aan een particulier, en werd grootgebracht op spaghetti met tomaten- en kaassaus. Een boeiend verhaal, waarvan ik de oorsprong en authenticiteit overigens niet heb gecontroleerd.

Het verhaal komt voor in een recensie van mijn boek ‘Gevormd uit sterrenstof’ op de site Schepping of evolutie, een initiatief van de Werkgroep In Genesis. Dat deze mensen het niet eens zouden zijn met de strekking van mijn boek, was te verwachten. Daar heb ik ook geen probleem mee, er wordt nu eenmaal verschillend over dit hele punt gedacht. Mijn idee is, om een gesprek op gang te brengen, en te laten zien dat je orthodox christen kunt zijn én de evolutietheorie accepteren.
De gouden regel bij een recensie is: zit stil terwijl je geschoren wordt. Ik ga dan ook geen ‘tegenstuk’ schrijven. Maar wel wil ik een paar feiten en conclusies aanstippen die naar mijn idee onjuist zijn.

Neem Lea. In mijn boek schrijf ik, dat een leeuw die stro eet als een rund er niet uit kan zien als een leeuw. Zo’n dier heeft andere kaken, een ander spijsverteringsstelsel nodig, en ziet er dus heel anders uit. Meer als een rund. De tegenwerping in de recensie is:

“…er zijn een aantal levende voorbeelden van leeuwen die er een vegetarische leefwijze op na blijken te houden!”, met een verwijzing naar het verhaal van Lea.

Waarom klopt dit niet? Wel, deze verwijzing laat zien dat de auteur een paar dingen over voeding en spijsvertering niet helemaal heeft begrepen. Spaghetti is een bewerkte vorm van graan. Hierdoor is het zetmeel uit de graankorrels verteerbaar. Er wordt bovendien een saus met extra eiwit (kaas) aan toegevoegd. Op dat dieet kon Lea blijkbaar opgroeien en leven. Maar is dit een bewijs dat leeuwen kunnen leven als runderen? Nee. In de natuur zijn geen bewerkte producten als zetmeel en kaas voorhanden. Koeien hebben een uitgekiend spijsverteringsstelsel waarmee ze gras kunnen verteren, waarmee ze kunnen voldoen aan hun behoefte aan eiwit en energie. Een leeuw kan dat niet. Vergelijk het maar met mensen: wij kunnen wel leven op spaghetti, maar niet op gras. Dus tenzij Adam en Eva iedere dag grote potten pasta met kaassaus klaarmaakten voor alle leeuwen, tijgers en zonnedauw, is dit argument onzinnig.

De recensent vraagt (blz 1, de paginanummers verwijzen naar de pagina’s in het pdf-bestand met de recensie) naar de ‘christelijke geologen’ die ik noem. Daar staat inderdaad geen bronvermelding bij. Een belangrijke geoloog was theoloog en geoloog Adam Sedgwick (1785-1873), een van de grondleggers van de moderne geologie. Hij was een belangrijke leermeester van Darwin, maar hij wilde diens evolutietheorie niet accepteren. Maar hij ging wel uit van een oude aarde. Een ander is bijvoorbeeld William Buckland (ook theoloog en geoloog). Ook Lyell, die volgens de recensie het doel had ‘de wetenschap van Mozes te bevrijden’, had grote problemen met evolutie, vanwege zijn christelijke geloof, hoewel hij de theorie uiteindelijk wel accepteerde (maar hij heeft evolutie nooit publiekelijk omarmd). Dus: de situatie is niet zwart-wit. Er zijn grondleggers van de oude-aarde geologie die a) christen zijn en b) bezwaren hadden tegen evolutie. Referenties: Denis Alexander: ‘Rebuilding the Matrix’, p 172 e.v.; Desmond & Moore: Darwin, de biografie.

Op pagina 2 staan enkele bezwaren tegen de Big Bang kosmologie. De theorie van Eddington, bijvoorbeeld, dat de achtergrondstraling afkomstig is van sterren. Hoewel er in de referentie die gegeven wordt staat, dat dit het ‘blackbody spectrum’ van de achtergrondstraling verklaart, is mij niet duidelijk hoe. Sterlicht bevat spectraallijnen, ook wanneer het door stofwolken wordt verstrooid. De achtergrondstraling kent geen spectraallijnen.

Het horizonprobleem en de ontbrekende monopolen worden verklaard door de inflatietheorie. Alleen als je die theorie niet accepteert, is dit een probleem.

Populatie III sterren zouden ontbreken. Binnen het BB model ontstonden deze sterren in de eerste miljoenen jaren uit de enige elementen die er toen waren: waterstof en helium. Om die reden moeten het grote, kortlevende sterren zijn geweest. Later in de evolutie van het heelal ontstonden deze sterren niet langer. Omdat het losse sterren zijn, die aan de grens van het zichtbare heelal liggen, zijn ze moeilijk te zien. Astronomen verwachten dat ze met behulp van de Spitzer ruimtetelescoop wel zichtbaar worden. En er zijn al enkele mogelijke waarnemingen gedaan. Ook dit is dus niet echt een probleem.

De observaties van Halton Arp (blz. 3): dit is uitgebreid onderzocht door astronomen, maar alle ‘bruggen’ tussen stelsels die op verschillende afstanden van de aarde staan, bleken bij nauwkeurig onderzoek geen echte bruggen. Ik kan niet zo snel terugvinden wanneer Arp zou zijn ontslagen, hij maakt er zelf geen melding van. Feit is, dat hij nog steeds een baan in de sterrenkunde heeft.

Over koolstofdateringen, zie mijn bijdrage in ‘extra stof’ op deze site.

Tiktaalik (p3) is niet alleen. Voor een tamelijk uitputtend overzicht van fossiele tussenvormen – en van alle gaten die er nog zijn! – zie deze site. Tiktaalik past exact – in tijd en vorm – in de ontwikkelingslijn van vis naar land. De tijd zal het leren hoeveel er nog komt. Maar wat als er nog meer tussenvormen bijkomen? Sinds Tiktaalik is nog meer bijgekomen, zie bijvoorbeeld deze publicatie.

“Macro-evolutie begeeft zich buiten de grenzen van de wetenschappelijke methode.” (p4) Hier wordt – net als in het begin – evolutie als ‘historische wetenschap’ weggezet. Veel creationisten doen alsof alleen empirisch onderzoek (herhaalbaar via experimenten) wetenschap zou zijn. Dat is een veel te enge definitie van wetenschap. Klimaatopwarming zou dan geen wetenschap kunnen zijn, de link tussen roken en longkanker is dan ‘niet wetenschappelijk’ (want gebaseerd op statistische verbanden), en zelfs de relatie tussen HIV en de ziekte aids (het is niet experimenteel aangetoond dat injectie met dit virus aids veroorzaakt), om maar wat voorbeelden te noemen.

Evolutie is de beste verklaring voor onze observaties in a) fossielen b) ecologie c) diergedrag d) vergelijkend DNA onderzoek. Geen enkele andere theorie kan al deze fenomenen afzonderlijk of in combinatie beter verklaren.

Is de evolutietheorie niet falscifiseerbaar (p7)? Dat is een lastige. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden. Wanneer het fossiele archief een rommeltje zou zijn (zoogdieren in diepe lagen, bijvoorbeeld), pleit dit tegen evolutie en voor een catastrofe. Wanneer de genetische code, of de bouw van genen, sterk zou verschillen tussen soorten, pleit dat tegen evolutie. Wanneer gelijke ecologische zones overal ter wereld door dezelfde soorten zouden zijn bewoond, pleit dat tegen evolutie. Kortom, er zijn wel degelijk een heleboel observaties te bedenken die de evolutietheorie zouden ondergraven. Fossielen van dinosauriërs en mensen in dezelfde aardlaag, dat is er nog een. Wanneer de aarde 10.000 jaar jong zou zijn, pleit dat tegen evolutie. Enzovoorts. Echter, op al deze terreinen pleiten de observaties juist voor evolutie. Dus of alle wetenschappers in al deze vakgebieden spannen samen om de waarheid te onderdrukken (inclusief vele christenwetenschappers), ofwel ze hebben toch echt in grote lijnen gelijk…

Het is overigens jammer dat de recensent niet vermeldt, dat mijn theologische duiding van Genesis geen eigen bedenksel is, maar gebaseerd is op werk van vooraanstaande en alles behalve vrijzinnige theologen.

Dan een merkwaardige redenatie op p.9-10: leidende atheïsten (Plasterk, Dawkins) zijn tegen God en voor evolutie, en wijzen ook theïstische evolutie af. Ten eerste: er zijn belangrijke atheïsten die het niet met deze heren eens zijn. Dawkins kreeg voor zijn boek ‘God als misvatting’ veel kritiek van niet-christenen. En prominente, niet-christelijke wetenschappers als de paleontoloog Steven J. Gould en de filosoof Michael Ruse zien er geen enkel probleem in dat wetenschappers in God geloven.

Ten slotte, terug naar de vegetarische roofdieren. Via die eerder genoemde link kwam ik veel van hetzelfde tegen (kunstmatig vegetarische dieren), maar ook een vegetarische gier, de ‘palm nut vulture’, die van olierijke zaden leeft. Dat zou een mooie casus zijn, want de evolutietheorie voorspelt dat deze gier geëvolueerd is uit een vleesetende gier. Dus in de fysiologie en/of de anatomie zouden daar nog sporen van zichtbaar moeten zijn.

Het is onduidelijk wat het creationisme voorspelt over deze gier. Ik neem aan dat het dier niet is ‘ontkomen’ aan de zondeval, en dus een vleesetende geschiedenis moet hebben gehad. In dat geval zou het dier via ‘micro-evolutie’ tot zadeneter zijn geëvolueerd. Maar als een dier kan evolueren van vleeseter naar zadeneter binnen het creationistisch paradigma, kan dat ook binnen het evolutionaire paradigma. Kortom: de gier bewijst helemaal niets, net zomin als de spaghetti-leeuw.

Afrondend over de gier: de soort blijkt niet volledig vegetarisch te leven.

Maar dat het geen sterk bewijs was, had ik al duidelijk gemaakt…

Op zich vind ik dat de recensie van schepping of evolutie veel werk heeft gemaakt van mijn boek. Dat is prima. De wetenschappelijke argumenten zijn echter veelal zwak. De meeste zijn binnen vijf minuten op google te ontkrachten. Ik blijf er bij dat de wetenschappelijke positie van het creationisme onhoudbaar zwak is. Alleen stevig onderzoek door goed opgeleide mensen zou daar verandering in aan kunnen brengen. De creationistische organisaties zijn prima fondsenwervers, er lopen tal van mensen fulltime de creationistische boodschap te verkondigen. Het Calimero-argument (wij zijn klein en kunnen geen onderzoek doen) gaat dan ook niet echt op. Beste mensen, ga eerst eens goed onderzoek doen en kom dan met feiten. En als dat dan niet lukt, ga eens goed nadenken waarom het niet lukt…

Please follow and like:

16 gedachten over “Lea de spaghetti-leeuw”

 1. Ha René,

  Ik heb je boek vandaag uitgelezen. Ik moet zeggen dat ik er erg enthousiast over ben. Het heeft mijn hele denken op zijn kop gezet maar dat hoeft niet erg te zijn (alhoewel het wel erg oncomfortabel voelt). Ik denk dat ik nu een proces inga waarbij langzaam dingen op hun plek gaan vallen. Het gaat er uiteindelijk niet om wat ik vind maar het gaat erom wat waar is.
  Toch moet ik wel zeggen dat ik het laatste hoofdstuk een beetje teleurstellend vond. Je gaat hier naar mijn idee nét een stap te ver. Het is goed dat je wijst op de dingen die de wetenschap inmiddels al heeft bewezen maar dat je dan vervolgens gaat proberen om te verklaren waarom er zonde in de wereld is lijkt me een brug te ver. Ook de manier waarop is erg kort door de bocht (verhaal over lepra-patienten). Uit de eerdere hoofdstukken maakte je naar mijn idee steeds duidelijk dat pogingen van de kerk om een stelling in te nemen steeds op een mislukking zijn uitgelopen. God is groot. En na het lezen van je boek is Hij voor mij alleen maar groter geworden. Ik aanschouw Zijn schepping. Ik onderzoek zijn Schepping (voor zover ik dat kan) maar ben in de veronderstelling gekomen dat ik het nooit volledig zal kunnen begrijpen hoe het allemaal is gegaan.
  Ik zou er graag nog eens met je over door willen bomen maar ik begrijp dat je daar niet aan kunt gaan beginnen. Ik wil je bedanken voor de moed om dit boek uit te brengen. Het is goed dat christenen steeds meer gedegen kost te lezen krijgen over dit onderwerp en dat de boeken uit 1974 eindelijk de prullebak in kunnen.
  groet.Maarten

 2. Hallo Maarten,
  Dank voor je vriendelijke woorden.
  Over dat op z’n kop gezette denken, in een interview met het ND (zie elders op de site) heb ik het vergeleken met het opnieuw inrichten van je huis: de eerste dagen loop je voortdurend tegen het verplaatste meubilair aan…
  Het laatste hoofdstuk bevat redelijk veel speculatie, mede omdat ik hier een poging wil doen de voor de hand liggende vragen wil beantwoorden: kan evolutie Gods scheppingsmethode zijn en was er wel een zondeval?
  Dat zijn vragen waar ik niet omheen kon. Afgelopen zaterdag (congres Darwin in de kerk) kreeg ik die vragen ook weer. Ik denk dat daar nog flink wat werk voor theologen ligt.
  Rene

 3. Ha René,

  Nog één vraagje: ben je bekend met de ‘Atlas of Creation’van Harun Yahya (Adnan Oktar)? Dat is een 5 kilo zwaar boek met allemaal foto’s van fossielen van miljoenen jaren geleden waar dan een foto naast staat van het betreffende dier anno nu. Het is een paar jaar geleden onder veel onderwijsinstellingen gratis verspreid. Ik ben benieuwd wat je daar van vindt.

  vr. groet,
  Maarten

 4. Oeps, dat wist ik niet. Mocht je belangstelling hebben om het boek te bekijken (zo’n 500 pagina’s met foto’s van allerlei fossielen) dan moet je me maar mailen. Je mag het boek wat mij betreft hebben.

 5. Maarten, dank voor het aanbod. Ik zag het boek toevallig gisteren liggen bij De Slegte. Wat een enorme stoeptegel, zeg! Mijn boekenkasten puilen nu al uit, dus ik sla je aanbod maar af (de prijs bij De Slegte was 30 euro, dus als jij ‘m daar inlevert moet je minstens tien euro kunnen krijgen).
  De opzet van het boek (fossielen, met nog bestaande planten/dieren ernaast) is trouwens een veelgebruikte techniek bij creationisten (zie je wel, er is helemaal geen evolutie!), maar berust op de verkeerde aannname dat a) het oude verdwijnt bij evolutie (nee, er ontwikkelt een nieuwe loot aan de tak) en b) dat uiterlijke overeenkomst van fossiel en moderne levensvorm betekent dat er helemaal niets veranderd is (de moderne coelacanth schijnt niet identiek aan de fossiele, maar daar heb ik zo snel even geen referentie voor).

 6. René,

  De keuze voor een bepaald paradigma (schepping en/of evolutie) wordt voor veel gelovigen denk ik bepaald door de vraag hoe bepaalde kernvragen worden beantwoord.

  Ik noem er een: (wellicht na een reactie van jou nog wat meer)

  Gen.1:30 zegt: “Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.”

  Je geeft hierboven al iets aan over de biologie van leeuwen e.d. Maar hoe je dan met deze tekst om? Jes.11 geeft aan dat we mogen verwachten dat deze toestand wordt hersteld in het Messiaanse Rijk. Letterlijk??

  Goed overigens dat het gesprek over deze zaken gevoerd wordt. Jouw site leent zich daar uitstekend voor!!

 7. Hallo Adir/riaan,
  De exacte exegese van Gen 1:30 ken ik ook niet. Wat wel opvalt, is dat de vogels pas op dag zes voedingsgeboden krijgen, terwijl ze op dag vijf zijn geschapen.
  Jes. 11 is minder complex: dit gaat sowieso over de toekomst, en niet over een ‘herstel van het paradijs’. Die link staat m.i. niet expliciet in de Bijbel. Er wordt een situatie omschreven waarin de bekende gevaren voor Israel afwezig zijn. Later zien we trouwens dat de toekomst als een stad wordt voorgesteld (Openbaringen), en niet als een pastorale (landbouw) omgeving.
  Adrian Verbree heeft net een aardige serie over de letterlijke lezing van dit soort tekste geschreven voor het Nederalands Dagblad, maar die staan helaas niet op de site. Hoewel Verbree niet veel ziet in evolutionaire benaderingen van de schepping, laat hij ook zien dat de letterlijke lezing vastloopt. (het feit dat apen bananen eten zou dan een gevolg zijn van de zondeval – dat zijn immers vruchten van de boom, die dus alleen voor mensen waren bedoeld!)

 8. Dag René,

  Gen 1:30 Je doet ontegenzeggelijk een scherpe waarneming door die dag verschil aan te geven… Zullen we dan maar zeggen dat God de vogels vermoedelijk met voedsel in de maag voor één dag had geschapen, net zoals een fabrikant z’n radio levert incl. volle batterijen? 🙂 Grapje!

  Nee zoals jij het formuleert als “hersteld paradijs” bedoelde ik het ook niet, want Jes.65:20 meldt dat 100-jarigen als jongeling (kunnen) sterven. GNB vertaalt: “Zuigelingen blijven in leven, bejaarden sterven niet voor hun tijd. Wie als honderdjarige sterft, sterft jong. Op wie de honderd niet haalt, rust een vloek.” Een bijzondere tijd met een vernieuwde natuur volgens datzelfde hoofdstuk: “De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben”.
  Uitsluitend allegorie? Gelet op de contekst moeilijk vol te houden. Trouwens een allegorie die zich baseert op een onmogelijke werkelijkheid lijkt me ook niet echt realistisch, toch?
  Vraag me niet hoe het kan, daar kan ik uiteraard geen antwoord op geven. Dat het zal gebeuren is iets wat God hier lijkt te garanderen, toch? O.a. op grond van dit soort theologische argumenten ben ik geneigd me erg twijfelend op te stellen tov het evolutiedenken, of zie je de evolutie hierin ook een rol spelen?

 9. Wel, zoals Verbree afgelopen zaterdag schreef, denk jij dat we straks in het Hemels Paradijs op 100-jarige leeftijd dood gaan? Daar moet dus iets anders achter zitten, je kunt dit niet letttelijk lezen. Een onmogelijke allegorie, daar heb ik geen moeite mee. Een onmogelijke geschiedenis wél. De geschiedenis van de planeet zoals we die kennen uit de wetenschap is m.i. niet te rijmen met een letterlijke lezing van Genesis.
  Wat de toekomst betreft, die is compleet anders dan wat we nu beleven. Maar ze wordt wel beschreven in termen van deze wereld.

 10. Nee, Openbaring is duidelijk over het feit dat er geen dood meer zal zijn. Daarom beschouw ik Jes.65 als niet betrekking hebbend op de toekomstige eeuwige toestand maar op een messiaans rijk, een 1000-jarig rijk wel te verstaan op deze aarde met Jezus Christus als Messias van het aardse volk Israel.
  Over het “kennen” van de geschiedenis van de planeet vermoed ik dat je daarbij ook denkt aan de kennis zoals de wetenschap die meent te hebben vanuit de evolutiefilosofie, maar dat is geen echt kennen. Voor mij persoonlijk zie ik geen reden om meer geloof te hechten aan de evolutiefilosofie dan aan de summiere maar toch duidelijk afwijkende bijbelse notities die weliswaar niet als wetenschappelijke feiten maar vanuit een kijkersperspectief geschreven zijn, maar waar je geljktijdig naar mijn niet veel mee kunt als je ze in een theistisch-evolutionistisch plaatje wilt persen. Op dit punt hebben we kennelijk een duidelijk afwijkende mening.

 11. Tsja, natuurlijk waren we er niet bij, net als Job, maar we weten inmiddels wel heel wat over de geschiedenis van onze planeet. En die kennis (een openbaring uit het ‘boek van de natuur’) dwingt mij anders naar de teksten als Genesis te kijken.
  Ik vind, dat binnen het creationisme de scheppingsteksten in een keurslijf geperst worden. Maar uiteindelijk gaat het mij om de basis van het geloof: vergeving van zonden door de dood en opstanding van Christus. Hoe dat allemaal is gegaan in het begin, tjsa.
  Waarom dan mijn boek? Om de simpele reden dat sommige christenen ertoe neigen om acceptatie van een 6×24 uur schepping, 6000 jaar geleden, als toetssteen voor oprecht geloof te hanteren. Daar kan ik gewoon niet in meegaan.

 12. Ha, nu kunnen we het eens zijn! 🙂 Dat laatste hoeft voor mij namelijk ook niet. Ik denk weliswaar dat (7×24) aannemelijk is, maar dat aspect is gelijktijdig niet zo relevant om elkaar om die reden te verketteren. Wat ik bezwaarlijk vind, maar daarom nog niet verketter is dat geloven hier versmald wordt tot de kern. Dat lijkt heel mooi, want daarmee houd je bepaalde problemen een beetje buiten schot, maar ze zijn er daarom nog wel! Probleem is immers dat de evolutietheorie gedachten met zich meevoert die diametraal op het bijbelse gedachtegoed staan. Die moeten er dan van de zijlijn ingeperst worden, net als niet-passende legpuzzelstukjes. Het gaat misschien wel, maar wel heel geforceerd.

  Mijn tweede bezwaar is namelijk dat de God die past bij het evolutionistisch wereldbeeld niet past bij het beeld dat de Bijbel ons laat zien. Immers stel je deze God voor die door een miljoenen jaren durende voortgang van doden en opeten, konkurrentie en wegdrukken van de zwaksten tot de “schepping?” van de eerste mens kwam. Is dat dan niet een nogal bloeddorstige god? En als God mens wordt in JC en ons oproept tot liefde, zorg voor elkaar en vooral de zwakken is god dan niet erg schizofreen? Waarom zou ik mij opeens om die zwakken moeten bekommeren als heel mijn voorgeslacht diezelfde zwakken gewoon om het leven heeft gebracht als kennelijke bedoeling van God…. En daar blijft het naturlijk niet bij, want diezelfde god wil ons laten geloven dat de dood het gevolg is van de zonde van de mens. Hoe is dat echter mogelijk als die dood daar van den beginne al is geweest? Maak je God op deze manier niet tot een wanstaltige oplichter? En waarom zou Jezus dan aan een kruis moeten sterven? Doet god dat om ons te redden van de dood die feitelijk gods eigen methode was om ons te scheppen? Een knap inkonsekwente God dus bovendien! En wie zou nu zo’n bloeddorstige, schizofrene en inkonsekwente god willen aanbidden en zijn leven aan hem toevertrouwen? Ik niet in ieder geval! Daarom vind ik dat jouw evolutiegod haaks staat op de God van de Bijbel!

 13. Tsja, over die wreedheid schrijf ik een en ander in mijn boek. Ik denk dat je door een heel 21e eeuwse bril naar de natuur kijkt. De gemiddelde inwoner van Kanaän had daar minder moeite mee, denk ik. Vergelijk ook de sfeer van het OT.
  God zou in mijn ogen juist een oplichter zijn, wanneer de aarde stiekum toch 6000 jaar oud is, maar het net lijkt alsof er miljarden jaren evolutie heeft plaatsgevonden. Maar dat zijn misschien wat grote woorden (denk aan Job…). De natuur is nu ook nog prachtig, vind ik. En wreed, dat is een moreel oordeel, maar zijn sluipwespen morele wezens? Of leeuwen?
  God geeft de leeuwen hun voedsel, zegt de Bijbel, zonder enige verontschuldiging.
  Ik zie je probleem overigens wel, maar ik denk dat het wel meevalt.

 14. Natuurlijk ben ik me wel bewust dat ik op en of andere wijze “kind van mijn tijd” zijn, zoals wij dat allemaal zijn. Dat verklaart overigens ook jouw zienswijze!
  Belangrijker vind ik hoe de Bijbel in hoofdlijnen hierover spreekt! De dood wordt hierin als een vijand beschouwd en niet als een positief middel tot iets. De eeuwige toestand zal worden gekenmerkt doordat er GEEN dood meer zal zijn. Overigens had God gezegd dat indien Adam zou eten van de boom van kennis van goed en kwaad, dan zou hij sterven! De dood was kennelijk niet ingetreden vóórdat Adam zondigde. Fossielen van vóór Adams dood acht ik om die reden dan ook niet plausibel. God bracht met de intrede van de zonde immers een vloek over de hele schepping. Dit impliceert discontinuïteit in de natuur. HOE dat toeging weet ik natuurlijk ook niet, maar lijkt me iets dat in wijzen van onderzoek moet worden verdisconteerd.

  God geeft leeuwen hun voedsel. Dat klopt uiteraard. God weet ook wat wij mensen behoeven, voordat we Hem vragen. God is het die door zijn woord heel zijn schepping onderhoudt en daar permanent actief bij betrokken is, maar als Gen.1:30 spreekt over groenvoedsel en ook Jes.65 spreekt over een messiaanse vredessituatie waarin de schepping zal worden hersteld met als gevolg dat leeuwen (weer) stro zulllen eten, dan is dat toch veelzeggend. Als je dat allemaal wilt negeren dan kun je gerust evolutionistisch blijven denken, maar de vraag is dan wat belangrijker is: het bijbels getuigenis of het evolutionistisch denken!

 15. “Sterlicht bevat spectraallijnen, ook wanneer het door stofwolken wordt verstrooid. De achtergrondstraling kent geen spectraallijnen.”
  Ik zeg dit uit mijn hoofd maar de spectraallijnen zitten ergens, ruwweg, in range UV – IR. Die zijn echt niet te meten in een spectrum van 2.7K.
  Een beter argument dat achtergrondstraling niet door stof wordt veroorzaakt is dat het spectrum vrijwel hetzelfde is als die van een zwart lichaam. Wat niet van stof of sterren afkomstig kan zijn omdat de emissiecoefficient golflengte afhankelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.