Meeting Dawkins

dakwins1Vandaag was het dus zover. De grote Richard Dawkins in levende lijve. Ik heb een verslag van het studentendebat op de website van de Universiteitskrant gepubliceerd.

Na het verslag was er nog een persconferentie. Een deel zal in BioNieuws verschijnen – en ik wil hier niet al het gras voor de voeten van Gert van Maanen wegmaaien – en morgen een nieuwsbericht in het Nederlands Dagblad. Dat plak ik hier morgen wel onder.

Op de foto legt Dawkins nog eens uit waar selectie aangrijpt: op de genen. Alle ander niveaus komen toch uiteindelijk weer bij de genen uit.

Op de persconferentie na afloop ging het over geloof en wetenschap (en ik was het niet eens die daar de vragen over stelde), over wetenschapscommunicatie (Dawkins had best meer labwerk willen doen maar is tevreden met zijn carrière als ‘The Great Communicator’) en hij heeft een App van ‘The Magic of Reality’ gelanceerd. Met de tekst van het boek en nog wat spelletjes.

In z’n geheel genomen was Dawkins genuanceerder en minder ‘vitriolic’ dan in boeken en sommige interviews.

dawkins31

Please follow and like:

71 gedachten over “Meeting Dawkins”

 1. @Andre:
  in jouw samenvatting van de discussie kan ik me helemaal niet vinden …
  Genocide en racisme zijn van alle tijden, ook ver voor Darwin’s dagen, alleen de termen “eugenetica” en “sociaal darwinisme” komen uit die tijd. Alleen de termen dus. Punt 3 ben ik het dus mee oneens.

  Je punt 4 is te algemeen: de voorschriften van de meeste religies zullen inderdaad tegen eugenetica en sociaal darwinisme ingaan, maar niet alle. Een fundamentalistische zoals de Ku Klux Clan komt in me op. Fundamentalistische wetenschappelijke theorieen bestaan echter niet.

  Je punt 5 kan ik me helemaal niet in vinden, en ben ik het daar geheel mee oneens. Wat zou er dan wel mis zijn gegaan als uitvloeisel van de evolutie theorie ? Nogmaals, een theorie is beschrijvend. Wat kan een beschrijving mis laten gaan ???

  Tenslotte zie ik een wetenschappelijke theorie ook niet als een geschenk voor welke overtuiging dan ook, en verder zie ik atheisme sowieso niet als een overtuiging. Een atheist is juist eerder niet overtuigd (van het bestaan van een god). Maar ik heb al vaker gezegd de term atheist zinloos te vinden …

 2. Jaap schreef
  “…..het christelijk geloof is het meest verbreide en sterkst toenemende geloof in deze wereld …”

  Je zou kunnen gelijk hebben … maar
  welke onderozken en statistieken tonen dat dan aan ?

  *Nou ja , de Moslims beweren hetzelfde van de Islam
  *Wie zit er nu zijn zaak rooskleuriger voor te stellen ? is de bedenking die ik hier bij maak

 3. @Tsjok,
  Dat het christelijk geloof het meest verbreid is in de wereld, kon je lezen op de eerder genoemde website van Operation World.
  Maar ook Wikipedia bevestigt dat, zie:
  http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Christendom.
  Het aantal christenen is dus ruim 2 miljard. De Islam volgt met ruim 1,6 miljard volgens het Pew Research Center, zie:
  http://pewresearch.org/pubs/1872/muslim-population-projections-worldwide-fast-growth.

  Dit zelfde instituut bevestigt ook nog eens dat het aantal christenen meer dan 2 miljard is, zie:
  http://pewresearch.org/pubs/2151/

  Wat snelheid van groei betreft, moet ik mezelf corrigeren, de Islam groeit op dit moment sneller dan het Christendom; 1,5 tegen 1,12% per jaar. Ook dat vind je op bovenstaande links. Wel groeit het aantal evangelische christenen zeer snel: met 6% per jaar.
  En deze groep is op zich behoorlijk groot binnen het christendom, waarschijnlijk ongeveer 648 miljoen. Ik heb uitgerekend dat, als die groei 10 jaar in dezelfde mate zou doorgaan, dat, zelfs als de groei buiten deze groep 0 zou zijn, de gemiddelde groei in de hele wereld over de komende 10 jaar 2% zijn i.p.v. 1,12%.

  Als ik deze cijfers bekijk en daarbij in aanmerking neem dat moslims veel meer kinderen krijgen dan die christenen, die in rijke streken van de wereld leven, en die nog steeds (maar niet zo lang meer) het grootste percentage van de christenen in de wereld vormen, vermoed ik toch dat het christendom, buiten geboorte en sterfte om, t.o.v. de andere (grote) religies het snelst groeit wat betreft nieuwe mensen die tot geloof komen, die dus voorheen geen christen waren.
  Hoe het ook zij, het is nu toch wel duidelijk dat het christelijk geloof niet beperkt is tot een specifiek cultuurtje.

 4. @ Jaap
  OK
  Bedankt ….
  Blijft natuurlijk het feit dat er vele “groepen ” zijn die zich allen christenen noemen = je zou al die verschillende versies van het christendom , misschien kunnen verbinden met verschillende cultuuromgevingen ( bijvoorbeeld amerikaanse Mormonen of Amish of irak de zwaar vervolgde ) babylonische christenen , de afrikaanse nestorianen en de kopten …. ) kunnen noemen … net zoals je een Homo Sapiens soort hebt met verschillende rassen en onderrassen ….

  -vraag is niet hoeveel mensen noemen zich christenen
  – vraag is ook niet hoeveel mensen zijn “gelovigen”
  – maar de vraag is hoeveel christenen die zich christenen noemen zijn nog werkelijk christenen
  -zijn mensen die hun heilige geschriften uitsluitend opvatten als moraliserende verhaaltjes uit een andere tijd nog echte ” christenen” ?
  -en waarom zijn sommige heilige geschriften verhaaltjes en andere deeltjes uit die boeken , letterlijk te nemen w

 5. (vervolg )

  – en waarom zijn sommige geschriften verhaaltjes en andere deeltjes uit die boeken , letterlijk te nemen waarheden die blijven fungeren als onbetwijfelbaar : zoals de opstanding van Christus (met weliswaar een almachtige goddelijke status ) ?

  Groet ….

  P.S.
  Cultuur( of subcultuur) is trouwens de naam voor de verzamelde materieele know how en het gedachtengoed van een bepaalde groep ( meestal ingebed in een grotere lokale populatie ) die de leden van die groep(en) een identiteit verschaft ….

  Het is vrij naif te denken dat een godsdienst(of een stelsel van meningen ) kan bestaan in het luchtledige … het is namelijk zelf altijd een deel van een “cultuur”

 6. @Gerdien
  “Dit lijkt me te sterk: eugenetica en sociaal darwinisme zijn gemakkelijk een uitvloeisel van de bestaande theorieen sociale theorie omstreeks die tijd: de hoogtijdagen van het imperialisme.”

  De term eugenetica komt van Galton , het neefje van Darwin , en hij heeft de term bedacht ruim na het verschijnen van de Origin.

  Evolutie is niet alleen de theorie van Darwin.

  O.a op de wiki site :
  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_evolutionary_thought
  Wordt de geschiedenis van de evolutietheorie behandelt. Evolutie gedachten bestonden blijkbaar al bij de Grieken , Romeinen , Arabieren , bij Erasmus Darwin , Lamarck ,Spencer had zijn eigen theorie Wallace kwam zelfs met dezelfde theorie als Darwin , kortom de evolutiegedachte was niet bijzonder origineel

  Spencer baseerde zich voor zijn idee van evolutie blijkbaar bij voorkeur op Lamarck
  Zijn ideeen wat later sociaal darwinisme zou worden bedacht hij , als ik het goed begrijp , in de tijd dat Darwin met de Origin bezig was.

  Darwin’s werk wordt echter gezien als keerpunt , mede omdat het dank zij zijn welbespraakte vrienden een keerpunt werd in de acceptatie.
  En dat laatste is waar het mij om gaat .
  De ideeën van Spencer kregen meer vaart dank zij de acceptatie van de theorie van Darwin

  In hoeverre de gedachte dat menselijke rassen in de scala naturae een aparte plaats hadden , algemeen was , heb ik nog niet kunnen terugvinden.

  In ieder geval had Wilberforce en zijn vrienden al ver daarvoor aangetoond dat slaven ook zonder oppassers konden functioneren , en dat er helemaal niet zoveel redenen te vinden waren om ze als een minder ras te zien. En dat was een sterk argument om de slavernij in Engeland af te schaffen.

  Daarentegen ging Darwin er in zijn Descent of Man vanuit , voortbouwend op zijn theorie en ,om te kunnen verklaren waarom de kloof tussen apen en mens zo groot was dat het tamelijk vanzelfsprekend was dat “mindere” rassen door de “betere” (lees Kaukasisch ) ras(sen) zouden worden vernietigd.

 7. Ik heb vandaag Bionieuws gekregen, met het verslag van Gert van Maanen over Dawkins.

  @Andre
  je zegt hetzelfde als ik doe, zo te zien.

 8. @ Gerdien
  “je zegt hetzelfde als ik doe, zo te zien”

  Dat is mooi , al was het bedoelt als een verdediging tegen je eerdere reactie.

  @Eelco
  Ik had ook zeker niet verwacht dat je het er mee eens zou zijn.
  Je vasthoudendheid betreffende beschrijvende theorieën was echter intrigerend genoeg om de geschiedenis van Darwins theorie nog eens tegen het licht te houden.
  En dat was leerzaam!

  “en verder zie ik atheisme sowieso niet als een overtuiging”
  Daar zit wel wat in. Misschien moet je wat betreft de leden van de X-Club eerder spreken van anti-theisten , en dat is m.i wel een overtuiging .

 9. @Tsjok
  Je zou de verschillende groeperingen binnen het christendom misschien best kunnen vergelijken met de verdeling in de verschillende menselijke rassen van Homo Sapiens. Maar of dat veel duidelijk maakt weet ik niet….
  Hoeveel christenen, die zich zo noemen, het ook echt zijn….wie zal het zeggen? Dat weet God alleen. Maar het zullen er vast wel erg veel zijn. Een christen is een discipel van Christus volgens Hand. 11:26. Dus een echte christen is iemand die Christus waarachtig volgt. Zo iemand vat de bijbel niet slechts op als “moraliserende verhaaltjes uit een andere tijd”.
  Waarom de opstanding van Christus als onbetwijfelbaar wordt beschouwd heeft goede redenen.
  1. Een arts, genaamd Lucas, heeft zich zeer nauwkeurig op de hoogte gesteld van alles wat vele ooggetuigen van wat Jezus deed hebben verteld; dat wat ze van Hem hebben meegemaakt. Hij heeft dit in twee boeken meegedeeld, het Evangelie van Lukas en Handelingen. In het laatste boek komt hijzelf ook voor. Hij beschrijft in het eerste boek de opstanding en de tijd kort erna en in het tweede boek hoe Jezus na zijn opstanding 40 dagen lang aan zijn discipelen verscheen, met ze at, sprak en hun vragen beantwoordde.
  2. Paulus vermeldt in zijn 1e brief aan de Corinthiërs, dat Jezus aan hem is verschenen, evenals eerder aan Petrus, aan Jacobus, aan zijn discipelen en een keer aan 500 discipelen tegelijk, “waarvan”, vermeldt hij er speciaal bij, “het meerendeel nog in leven is”. Met andere woorden: “je kunt het verifiëren”, bedoelt Paulus.
  3. Ook andere schrijvers vermelden de opstanding duidelijk als ooggetuigen; Mattheüs, Markus, Johannes, Petrus.

  Een heel andere reden, waarom de opstanding van Christus niet betwijfeld kan worden is omdat deze inherent is aan het christelijk geloof en er, samen met de dood van Christus voor onze zonden, de kern, het hart van vormt. Daar gaat het allemaal om! “Als je met de mond belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden worden”. Dat zegt Paulus in één van zijn brieven. Een evangelie zonder opstanding is net een kunstoog: het vult de oogkas en fatsoeneert het gezicht, maar het geeft geen zicht door aan de hersenen. Zo geeft zo’n evangelie geen zicht op eeuwig leven.

  Het feit dat de opstanding onbetwijfelbaar is, maakt andere delen van de bijbel zeer zeker niet tot alleen maar verhaaltjes; deze delen hebben ook een onmisbare plaats in het geheel.

  “Het is vrij naif te denken dat een godsdienst(of een stelsel van meningen ) kan bestaan in het luchtledige … het is namelijk zelf altijd een deel van een “cultuur” ”

  Het christelijk geloof kan in allerlei culturen tot expressie komen, nee, niet in het luchtledige. Maar het is op zichzelf geen deel van een cultuur, net zomin als b.v. respect. In sommige Aziatische landen druk je je respect voor je gastheer uit door een boer te laten bij een goede maaltijd. In westerse landen druk je je respect voor je gastheer uit door je boer in te houden. De uitdrukking van respect is deel van een cultuur, respect zelf niet, het is dieper dan een cultuur, het is universeel menselijk. Dat is met het christelijk geloof ook zo; het is universeel, intercultureel.

 10. @Andre:
  tja, vasthoudendheid wil ik het niet noemen. M’n mening is wel degelijk beargumenteerd.

  Ik weet niet wie je met de ‘X-club’ bedoelt, maar ‘anti’ is natuurlijk iets anders dan ‘a’, dat is waar.
  Zelf zie ik de term ‘atheist’ nog steeds veel te beperkt (alleen maar over een god waar geen enkele aanwijzing voor is), en zie ik mezelf meer als ongelovig, in de ruimste zin.

  Soms moet je wel geloven om te overleven (als je in een noodtoestand geen tijd hebt om zelf na te denken en anderen moet volgens, van een zinkend schip of zo), maar over academische kwesties, waar tijd om na te denken geen rol speelt, probeer ik vooral niet te geloven, wat dan ook.

  Tenslotte had ik je (eind 2011) beloofd nog iets uit te zoeken voor je over dateringen, maar ik kan de details niet meer terugvinden … weet jij het nog ?

 11. @Eelco
  “tja, vasthoudendheid wil ik het niet noemen. M’n mening is wel degelijk beargumenteerd.”

  Dat is wel zo , maar wat Rene of bijv. Martin zeggen is ook beargumenteerd.

  In het antwoord van Rene op :Januari 17th, 2012 on 6:52 pm kan ik mij aardig vinden.
  De wat theoretische vraag die daar naar voren komt is of een stelling bij de theorie gevoegd kan worden of niet.
  Voorbeeld:
  Is de beschrijvende evolutie theorie die Darwin toepast op de vraag waarom het verschil tussen apen en mens zo groot is ,en daarvoor de “extra” aanname doet dat het hier gaat om selectie op ras ( en die volgens hem de conclusie rechtvaardigt dat het logisch is dat het Kaukasiche ras de andere zal uitroeien ) nog steeds een beschrijvende theorie. ?

  Voor de X-club zie bijv
  http://en.wikipedia.org/wiki/X_Club

  Vrijwel alle belangrijke beslissingen in je leven zijn m.i een vorm van geloof. In de tijd van Darwin was de evolutie theorie nog niet veel meer dan een moderne mythe . Dus ook geloof. Op zich is dat niet erg , maar wat ik hierboven beweerde was dat een wetenschappelijke theorie die de status heeft van “zeer voorlopig” door wetenschappers tot “waarheid” wordt verheven. En hoeveel aversie je ook hebt tegen religieuze instituties (of politieke) is dat m.i is niet bevorderlijk voor de wetenschap.

  De vraag in december ging over het volgende:
  Welke isochron zou jij willen gebruiken waar normaal de C14 methode gebruikt wordt?

 12. @Andre:
  eerst even de oude vraag: ik denk aan de uranium-thorium methode (http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium-thorium_dating ), die tot zo’n half miljoen jaar gebruikt kan worden. Maar voor hele korte leeftijden zal dit niet werken.

  Dan over vasthoudendheid: mijn punt was dat mijn mening geen eigenwijsheid is, maar op argumenten is gebaseerd. Die van anderen hopelijk ook, natuurlijk, maar ik heb niet beweerd dat dat niet zo zou zijn.

  De rest van je reactie begrijp ik niet helemaal: een theorie toepassen in de wetenschap betekent dat je iets specifieks probeert te verklaren of beschrijven vanuit die theorie. Dat is nog steeds een beschrijving, geen voorschrijving. Als hij zegt dat iets logisch is, dan bedoelt hij dat beschrijvend/verklarend, niet dat je dat ook daadwerkelijk zou moeten doen.

  Dan over geloven: nee, ik neem belangrijke beslissingen niet op basis van geloof, maar denk daar over na en neem een optimale beslissing. Die kan uiteraard fout zijn, die beslissing, en dan kan ik de klok niet meer terugdraaien. Dat geldt voor een wetenschappelijke theorie uiteraard niet: die kun je gewoon veranderen, aanpassen, verwerpen.

  Dan zeg je:
  “In de tijd van Darwin was de evolutie theorie nog niet veel meer dan een moderne mythe. Dus ook geloof.”

  Nee natuurlijk niet ! Het was toen nog een hypothese, maar geen mythe of geloof. Hier begrijp je werkelijk niet hoe wetenschap werkt. Een nieuw idee, zoals dat van Darwin, wordt niet onmiddelijk een theorie. Daarvoor moeten de hypotheses wel getest worden (ondertussen wel gebeurd …). Maar een mythe of geloof ? Natuurlijk niet. Wetenschappers geloven sowieso niet: ze testen en proberen hypotheses aannemelijk te maken met (wetenschappelijk) bewijs.

  Dan zeg je nog dat een wetenschappelijke theorie die de status heeft van “zeer voorlopig” door wetenschappers tot “waarheid” wordt verheven.
  Dat bestrijdt ik ten zeerste: wetenschappers doen niet aan “waarheid”. Als een wetenschapper zoiets zou beweren wordt hij/zij door z’n collega’s op z’n minst uitgelachen. En terecht. Elke theorie is voorlopig, per definitie. Zo werkt wetenschap.
  De evolutietheorie is natuurlijk niet ‘zeer voorlopig’, maar ondertussen wel heel aannemelijk geworden. En nog steeds in ontwikkeling (denk aan ‘eco-evo-devo’ varianten).

  Ik hoop wel dat je de feiten van evolutie (de waarnemingen dat evolutie plaatsgevonden heeft) en de evolutietheorie (die beschrijft hoe dat dan wel gegaan zou moeten zijn) uit elkaar houdt …

 13. @ Andre, je zou Darwin’s biografie van Desmond & Moore eens moeten lezen. Dikke pil, maar het geeft heel goed weer waar Darwin zijn denkbeelden op baseerde. En daar zit veel meer experimentele wetenschap bij dan je in de korte bio’tjes terugziet.

 14. @Eelco

  Over alternatieven voor C14 zijn we het in ieder geval eens!

  “Maar een mythe of geloof ? Natuurlijk niet. Wetenschappers geloven sowieso niet: ze testen en proberen hypotheses aannemelijk te maken met (wetenschappelijk) bewijs.”

  Wat betreft natuurkunde en sterrenkunde heb je denk ik helemaal gelijk , maar neem bijv de volgende uitspraak van Darwin : (overigens best leuk om die brieven te lezen)

  (Brief aan William Graham )
  Remember what risks the nations of Europe ran, not so many centuries ago of being overwhelmed by the Turks, and how ridiculous such an idea now is. The more civilised so-called Caucasian races have beaten the Turkish hollow in the struggle for existence. Looking to the world at no very distant date, what an endless number of the lower races will have been eliminated by the higher civilised races throughout the world.
  (http://www.darwinproject.ac.uk/entry-13230 )

  Denk je niet dat zo een opmerking op een tamelijk vast geloof/overtuiging in zijn theorie is gebaseerd?
  In ieder geval lijkt Darwin hier veel vaster van overtuigt dan van de gedachte van Wilberforce dat er geen duidelijke reden is om andere homo sapiens rassen als “lager”te beschouwen.

  Ik heb verder het woord “waarheid” verder niet voor niets tussen aanhalingstekens geplaatst !

  Het gaat mij niet om absolute , maar om de relatieve waarheid . Waar heb je méér vertrouwen in ? In het (toen) gangbare wereldbeeld waar de mens een bepaalde plaats heeft of in je nieuw hypothetisch wereldbeeld , waar die mens een heel andere plaats heeft.

  “Een nieuw idee, zoals dat van Darwin, wordt niet onmiddelijk een theorie. Daarvoor moeten de hypotheses wel getest worden (ondertussen wel gebeurd …)”

  Helemaal mee eens , maar het punt is juist dat dat in 1881 nog maar nauwelijks gebeurd was. De hypothese was een krachtig “verhaal”. Niet voor niks vond Popper in de jaren dertig dat het een metafysische theorie was. Er was voor natuurlijke selectie ook in die tijd nog weinig of geen bewijs.

  Dat dat nu anders is heb ik zelf ook eerder aangestipt.
  Maar het aardige van deze tijd is dat we het wat homo sapiens rassen betreft we het m.i vanzelfsprekend vinden om rassen gedachte van Wilberforce te onderschrijven en niet de gedachte van Darwin.

  Nogmaals mijn conclusie is dat de Darwin en zijn geestverwanten wetenschappers wel degelijk een sterk vertrouwen/geloof hadden in zijn theorie , veel meer dan in het gangbare wereldbeeld. En dat was matig gebaseerd op bewijs.

 15. @Rene
  Als ik er tijd voor vrij kan maken zal ik er zeker naar kijken. Dat Darwin een origineel denker en een goed waarnemer was is voor mij echter geen vraag.
  Ik kan je de brieven ook aanraden omdat je daarmee echt in zijn leefwereld terecht komt. Verder ben ik nog bezig met de “vestiges of natural history of creation” uit 1846 van Chambers die wat geologische argumenten betreft niet veel onderdoet voor Darwin werk

  Maar ook uitspraken van Huxley zijn boeiend. Hij verdedigde bijv zijn mening dat er op school Bijbel onderwijs gegeven moest worden met de woorden:
  “I do not advocate burning your ship to get rid of the cockroaches.”
  zie verder:
  http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Henry_Huxley

 16. @Andre:
  ik denk dat Darwin wel achter z’n hypotheses stond, anders had hij ze niet gepubliceerd, lijkt me. Dat is niet zo vreemd.

  Hij stond trouwens wel bekend als een enorme twijfelaar: een echte wetenschapper dus 🙂

  Je citaat uit z’n brief aan William Graham: waarom denk je dat dat iets met z’n biologische theorie te maken had ? Waarom zou Darwin niet OOK politieke ideeen erop na gehouden hebben ? Die kun je prima scheiden. Ik zie geen bewijs dat dit iets met z’n wetenschappelijke ideeen te maken heeft …

 17. @Eelco

  “ik denk dat Darwin wel achter z’n hypotheses stond, anders had hij ze niet gepubliceerd, lijkt me”

  Dan zijn we het alweer eens!

  “achter iets staan” betekent immers ongeveer hetzelfde als ergens vertrouwen of geloof in hebben.

  “Je citaat uit z’n brief aan William Graham: waarom denk je dat dat iets met z’n biologische theorie te maken had”

  Uit “Descent of Men”
  Extinction follows chiefly from the competition of tribe with tribe, and race with race.
  Zie de online versie:
  http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.1&viewtype=text&pageseq=
  “Waarom zou Darwin niet OOK politieke ideeen erop na gehouden hebben ? Die kun je prima scheiden”

  Dat kun je dus niet!
  Dit is nu precies waar het probleem met deze discussie mee startte ! Jij hebt nu plotseling ook moeite om de evolutie theorie en de interpretatie door Darwin op het “rassen vraagstuk” te zien als deel uitmakend van de totale theorie. Daarom zoek je het in Darwin’s politieke visie.
  Met het bovenstaande citaat zie je dat het eerder aangehaalde citaat in de brief aan William Graham het wel degelijk deel van de theorie is.

 18. @Andre:
  dat laatste ben ik het absoluut niet met je eens. Ieder mens heeft zowel een politieke mening als andere soorten meningen, zoals een wetenschappelijke.

  Een aardig voorbeeld is dit citaat van Dawkins:
  “Natural selection is a good object lesson in how NOT to organize a society. As I have often said before, as a scientist I am a passionate Darwinian. But as a citizen and a human being, I want to construct a society which is about as un-Darwinian as we can make it. I approve of looking after the poor (very un-Darwinian). I approve of universal medical care (very un-Darwinian). It is one of the classic philosophical fallacies to derive an ‘ought’ from an ‘is’.”

 19. @Eelco
  Als bijv Darwin , Galton of Spencer deze opmerking gemaakt zouden hebben zou het relevant zijn in de discussie.
  Het is mij niet bekend dat ze dat gedaan hebben.

  Deze opmerking van Dawkins zo lang na o.a de holocaust en dubieuze zaken zoals eugenetica en sociaal darwinisme geeft aan dat hij er blijkbaar wel iets van geleerd heeft.

  Dawkins “gelooft” gewoon niet in de hypothese van Darwin over het rassenvraagstuk.

  Als hij werkelijk meent wat hij zegt (en het is min of meer de opninie van de meerderheid van de mensen denk ik) , waarom zou dat dan ook niet gegolden hebben voor de neanderthaler of homo erectus.
  De overtuigingskracht van Darwin’s idee over rassen spoelt daarmee gelijk weg.

  De “Is/ought falacy” is m.i een argument dat achteraf als “excuus” naar voren is gebracht. Het probleem is immers dat het “Is” gedeelte zeker niet een “is” was in de tijd van Darwin.
  Het was op zijn best een “Could be/ought” falacy. Maar ik denk dat het iedereen duidelijk zal zijn dat dit een onzin opmerking is .

  Politiek en wetenschappelijke inzichten kun je scheiden , en als het een hypothese betreft moet je die zelfs scheiden , maar het verwijt dat ik maak aan Darwin en zijn a/anti-theistische aanhangers is dat ze dat niet deden !!

 20. @ Eelco
  Correctie:
  Dawkins “gelooft” gewoon niet in de hypothese van Darwin over het rassenvraagstuk. rassenvraagstuk.”
  moet zijn:
  Dawkins “gelooft” gewoon niet in de hypothese van Darwin mbt evolutie van de mens

 21. Andre: “Politiek en wetenschappelijke inzichten kun je scheiden , en als het een hypothese betreft moet je die zelfs scheiden , maar het verwijt dat ik maak aan Darwin en zijn a/anti-theistische aanhangers is dat ze dat niet deden !!”

  Dat zul je dan wel moeten bewijzen. Als Dawkins het kan (misschien wel: als zelfs Dawkins het kan), dan kon Darwin dat ook.

  Oh, en Darwin heeft geen aanhangers. In de wetenschap hang je niet iemand aan: je denkt zelf na.

  Andre: “Deze opmerking van Dawkins zo lang na o.a de holocaust en dubieuze zaken zoals eugenetica en sociaal darwinisme geeft aan dat hij er blijkbaar wel iets van geleerd heeft.”

  Dat slaat helemaal nergens op. De evolutie theorie heeft *niets* met dat alles te maken.

  Darwin’s ideeen over rassen waren vooral politiek, en helaas was racisme niet vreemd in de Victoriaanse tijd.

  Over Darwin en rassen, zie ook
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA005_1.html en
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA005_2.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.