Reactie op acht bezwaren tegen evolutie II

Dit is het tweede deel van mijn reactie op de acht bezwaren tegen evolutie, verschenen in het Reformatorisch Dagblad. Deel 1 is hier te vinden. Ik bespreek hier bezwaren 5-8, waarbij nummer 6 (pseudogenen) in het RD staat. De discussie kan natuurlijk prima hier plaatsvinden.

5) Functieloos DNA

Tjsa. Moet ik nog iets zeggen over ENCODE? Dit onderzoek liet zien dat veel ‘niet coderend DNA’ toch in RNA werd vertaald. Of dat RNA dan ook iets specifieks doet, is nog onduidelijk. Het klopt dat er meer functionaliteit zit in niet-coderend DNA dan eerst werd aangenomen. Aan de andere kant is er een duidelijk verschil in selectiedruk tussen coderend en niet-coderend DNA. In andere woorden: in niet coderend DNA tolereren organismen meer mutaties dan in coderend DNA.

De auteurs stellen ook dat ‘genomen niet uit virusrestanten bestaan’. Dat is een merkwaardige uitspraak. Genomen bevatten ‘virusrestanten’, daar is voldoende bewijs voor. Soms hebben die zelfs een (nieuwe) functie gekregen. Maar vaak ook niet.

Mobiele stukken DNA zijn er inderdaad, maar die werken niet gericht, dus zeker niet als schakelaars voor snelle aanpassing van het DNA. Dat is een hypothese van een van de auteurs (Borger), maar eentje die nog niet bewezen is (om het voorzichtig uit te drukken). Wat de auteurs ook niet uitleggen is de ‘ui-test’. Wie het niet-coderend DNA ziet als een bewijs voor intelligent ontwerp moet daar een verklaring voor hebben. (Voor wie de link niet aan wil klikken, een ui heeft vier keer meer niet-coderend DNA dan de meeste andere organismen. Als dit DNA functioneel is, waarom heeft de ui er dan zoveel van nodig? En heeft het blaasjeskruid maar 3 procent niet-coderend DNA?)

 

6) Pseudogenen

Dit heb ik uitgewerkt in mijn reactie in het RD.

 

7) Reparatiesystemen

Het ‘argument’ is eenvoudigweg een mededeling: Een DNA reparatiesysteem kan niet tot stand zijn gekomen door mutaties. Een zoektocht in Google Scholar met ‘evolution of dna repair systems’ levert ongeveer 491.000 resultaten op, ‘origin of dna repair system’ ongeveer 731.000 resultaten. Niet al die resultaten gaan over de evolutie van het systeem, maar laat ik het zo zeggen: er zij blijkbaar wel wat wetenschappers die het niet met de tien auteurs eens zijn.

De auteurs schrijven:

Binnen de evolutietheorie wordt gedacht dat mutaties van het DNA de motor kunnen zijn voor verbetering en innovatie. Een dergelijke motor is echter schadelijk.

De suggestie dat mutaties per definitie schadelijk zijn is onjuist. Het probleem is dat het begrip ‘mutatie’ vooral uit de geneeskunde bekend is, wanneer artsen de oorzaak van een erfelijke ziekte zoeken. Verder zit ons DNA vol met SNP’s (Enkel-nucleotide polymorfie), verschillen in één basepaar tussen individuen. Puntmutaties dus. Die kunnen positief zijn. Wanneer we het DNA van Sven Kramer of Daphne Schippers in detail zouden analyseren, zou dat zeker mutaties opleveren die bijdragen aan hun bijzondere prestaties.

 

8) De uitzonderlijke mens

Volgens de auteurs zijn de verschillen tussen mens en aap (volgens de evolutieheorie onze naaste verwant) groot. Naast anatomische en genetische verschillen doelen ze er met name op dat de mens beelddrager van God is en een ziel heeft. Ook noemen zij spraak- en denkvermogen, een creatief scheppend vermogen, religieus besef, een gevoel voor en een waardering van schoonheid en moreel besef van goed en kwaad. Hoe kunnen die door evolutionaire processen zijn ontstaan?

Wel, ieder wezen is uniek. Niet alleen het vogelbekdier, ook de cheeta, leeuw, chimpansee en kakkerlak hebben hun specifieke eigenschappen die ze maakt tot een unieke soort. Waarbij cheeta en leeuw volgens bepaalde jonge aarde creationisten afstammen van één paartje oer-katachtigen die in de Ark de zondvloed overleefden.

Aan de mens als beelddrager van God besteedt Van den Brink een compleet hoofdstuk, wat de auteurs wel hadden mogen noemen. De vraag hoe alle andere vermogens die ons onderscheiden van chimpansees zijn ontstaan is terecht, maar bepaald niet problematisch voor de evolutietheorie. Doorgaans vind je die eigenschappen in een andere vorm terug in het dierenrijk. De mens bezit ze in een unieke mate, maar de cheeta kan weer sneller rennen dan de mens. De verschillen tussen mens en chimpansee vallen in het niet bij de diversiteit die we in de biologie zien. En juist op die diversiteit – en dan vooral de verdeling van overeenkomsten en verschillen tussen soorten – is de evolutietheorie gebaseerd.

Kortom, ook dit argument snijdt geen hout. De ‘bezwaren’ die in het RD opinieartikel worden genoemd zijn dat nauwelijks. Zeker, sommige vragen zijn nog niet beantwoord, maar geen van de acht punten bevat fundamentele kritiek op de evolutietheorie. Verder dan een ‘argument from incredulity’ komen de auteurs niet.

Please follow and like:

60 gedachten over “Reactie op acht bezwaren tegen evolutie II”

 1. Gerdien

  Oudste naam die in het lijstje staat is Shishak 945BC , toch al weer 100 jaar verder terug 😉
  Maar daar hoeft het niet bij te blijven

 2. Dag Gerdien, je standpunt is duidelijk. Paulus sprak en schreef Grieks, leefde te midden van Grieken, verdedigde Grieken, bekeerde Grieken, discussieerde met Griekse filosofen en citeerde (met instemming) Grieks filosofen, maar omdat hij in de bewaard gebleven geschriften niet rept over meetkunde of Homerus, was hij volgens jou volstrekt onkundig van de Griekse cultuur.

 3. @Andre,
  “Er is echter ook weinig reden om bij voorbaat aan Bijbelse verhalen te twijfelen, tenzij er duidelijk feiten zijn die het verhaal tegen spreken”

  Bij niet-bijbelse verhalen, is daar ook weinig reden om er bij voorbaat aan te twijfelen, tenzij er duidelijke feiten zijn die het verhaal tegenspreken? Zoals het verhaal van Mohammed, die op een gevleugeld paard van Mekka naar Jeruzalem vloog?

 4. Ludo

  Het is één ding om een verhaal als historie te beschouwen en een ander om alle gebeurtenissen in het verhaal voor waar aan te nemen.
  Een geschiedenis is een min of meer chronologisch verhaal met als het even kan wat ijkpunten/gebeurtenissen die verifieerbaar zijn.
  De Koran is in dat opzicht geen geschiedenis boek. Het is meer vergelijkbaar met de boeken spreuken , psalmen , de wet zoals in exodus etc. Er zitten wel herkenbare verhalen in zoals over Jozef , maar zonder andere geschriften valt er voor zover ik kan zien niet of nauwelijks historie van te maken.

  Wat ik hiermee bedoel is dat als de interne consistentie van een verhaal acceptabel is ,( Genesis staat niet bol van mythologische zaken , of persoonsverheerlijking) ,er geen zwaarwegende archeologische/historische redenen zijn om het verhaal anders te interpreteren, dat het dan weinig zinvol is om alle meningen van wetenschappers te gaan onderzoeken die beweren dat het ook heel anders gegaan zou kunnen zijn.
  Indien er in een geschiedenis wel sprake is van bijzondere zaken zoals wonderen en tekenen dan is de betrouwbaarheid daarvan o.a afhankelijk van het aantal getuigen en de blijvende invloed op de geschiedenis.

 5. Eppieschreef op15 augustus, als argument tegen perspectivisme:
  “Het perspectivisme zou ook moeten gelden voor de schrijvers van het nieuwe testament. Dezen waren welbekend met de Griekse cultuur maar hanteerden voluit het historische scheppingsmodel.”
  Waarop ik antwoordde dat: “De schrijvers van het Nieuwe testament waren nauwelijks of niet bekend met de Griekse cultuur. Ze zaten helemaal vast in het jodendom. “
  Eppie heeft daarna een set ongedocumenteerde beweringen gedaan Eppie heeft Handelingen 17:18 “En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden: Wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? ” opgevat alsof daar staat dat er een inhoudelijk debat was met filosofen over Griekse filosofie. Dedaarop volgende rede op de Areopagus geeft niets van griekse filosofie, anders had Eppie dat intussen aan mogen brengen. Alles wat er in de brieven van Paulus afkomstig is van griekse filosifie is het bon mot over de Kretenzers; en uit de aanhaling blijjkt dat de pointe Paulus is ontgaan, namelijk de paradox.
  Eppie,vertel daarna wat er werkelijk over de Griekse cultuur in de brieven van Paulus staat, met naam en toenaam van de geciteerde filosoof, en zijn invloed op het gedachtengoed van Paulus. Vertel welk deel van de betogen van Paulus op Grieks gedachtengoed terug gaat.. Zo lang jedit niet doet, is er geen enkele fundering voor je opvatting dat Paulus welbekend was met de Griekse cultuur.
  Misschien mag dit politiek-oncorrecte voorbeeld: Paulus was even welbekend met de Griekse cultuur als een netgeïmporteerde Algerijnse imam in Parijs met de Franse cultuur

 6. @Gerdien, uit gesprekken met Geurt Henk van Kooten (hoogleraar theologie aan de RUG en voormalig decaan) die ik had voor ‘Sterrenstof’ herinner ik mij dat er wel degelijk een flinke portie Griekse filosofie in het NT zichtbaar is, onder meer in het evangelie van Johannes. Maar ook Paulus was goed op de hoogte van die ideeënwereld.
  Kretenzers zijn overigens erg aardig, heb ik deze zomer ervaren 🙂

 7. René, niet voorzeggen! Eppie wist dit niet, anders had hij het welgenoemd.
  Ooit, 1970 of zo, ben ik nog op een NCSV kring geweest over het evangelie van Johannes. Over de invloed van gnosticisme, en of gnostiek uit Griekse of Joodse bron kwam, of Alexandrijns-Joods, of afkomstig van het evangelie van Johannes. Ik ben vergeten wat eigenlijk, behalve dat het evangelie van Johannes het meest invloed van de Umwelt laat zien.
  Ik begrijp dat in de brieven van Paulus de brieven die het minst als echt Paulus worden beschouwd Griekse invloed laten zien, maar ik weet niet waaruit die bestaat. (Eppie weet het ook niet).

  Over perspectivisme en het nieuwe testament:
  Dat zg historische scheppingsmodel is niet Grieks.

 8. @Andre,

  “als de interne consistentie van een verhaal acceptabel is”
  Elke beetje romanschrijver kan een intern consistent verhaal schrijven dat acceptabel is. Zegt helemaal niets over de relatie van dat verhaal met de werkelijkheid. De bijbel grossiert in interne consistenties. Het is dan ook geschreven door vele schrijvers.

  “Genesis staat niet bol van mythologische zaken …”
  Niet? Hier raak ik je kwijt. Als er iets een schoolvoorbeeld is van mythologie dan is het wel genesis. Al geloof je erin, zoals jij doet neem ik aan, dan nog zou je er tenminste de gedaante van mythologie in moeten herkennen lijkt me.

  Over de waarde van getuigen van bijbelse wonderen is hier al discussie geweest: http://www.sterrenstof.info/het-wereldbeeld-van-de-bijbel/comment-page-1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.