Tag archieven: Sterrenstof

Update: R-evolutie en Sterrenstof

Sinds de vorige post heb ik mailcontact gehad met Mart Jan Paul, hij had zich inderdaad gebaseerd op interviews die ik had gegeven en andere informatie van internet, waaronder het nawoord van mijn boek. Hij zal een en ander rechtzetten. En ik ben benieuwd wat hij van het boek vindt.
Vandaag staat er trouwens een artikel van Paul in het Nederlands Dagblad (zonder verwijzingen naar mijn boek), naast een kort verslag van de studiedag in Drachten.

Ook in het ND, een column over schepping en evolutie van dr. G.C. den Hertog, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.

Update van de update: een reactie op Paul in het ND, geschreven door Pieter Gorissen.

R-evolutie en Sterrenstof

Vandaag in Drachten, bij de Vrij Baptisten gemeente Bethel, het congres r-evolutie. De doelstelling van het congres is ‘om christenen te informeren over het vraagstuk van de oorsprong. Ook zal er op deze dag ruime gelegenheid zijn voor discussie en het bepalen van een standpunt over dit onderwerp.’ Aldus de site. De sprekers zijn overigens allen overtuigd van een jonge aarde.

De bijdrage van een van de sprekers, prof. dr. Mart Jan Paul, staat vandaag ook in het Reformatorisch Dagblad, en hij geeft daar een met recht r-evolutionair beeld van mijn boek ‘Gevormd uit sterrenstof’. Hij schrijft – na enkele eerdere verwijzingen naar het boek:

“Dat klinkt heel wat beter dan René Fransen, die in zijn boek na een korte uiteenzetting over de oerknal, een oude aarde en de evolutietheorie een poging doet om Genesis 1-11 anders te lezen. Hij geeft niet slechts een herinterpretatie van Genesis 1, maar ook van Genesis 2 (de schepping van de vrouw), Genesis 3 (de zondeval), Genesis 6-8 (de zondvloed) en Genesis 11 (de spraakverwarring).”

Na dit gelezen te hebben, ging ik toch even aan mijzelf twijfelen. Heel even maar. Omdat ik in mijn boek helemaal niet inga op de zondvloed of de spraakverwarring, en ook niet direct inga op de schepping van de vrouw. Dit is dus erg merkwaardig. Ik kan alleen maar concluderen dat Paul mijn boek niet gelezen heeft, terwijl hij dit wel suggereert. En dat vind ik erg jammer. Ik vind het prima wanneer mensen het niet met mij eens zijn, en bezwaren aanvoeren tegen wat ik geschreven heb. Zo’n debat is nuttig. Maar de uitspraken van Paul zijn uit de lucht gegrepen, en dat doet het debat geen goed. Jammer.

Nog een interview

De Universiteitskrant, het onafhankelijk weekblad van de Rijksuniversiteit Groningen heeft (vorige week) ook aandacht besteed aan mijn boek. Niet zo heel vreemd, want het is m’n werkgever! Ik ben sinds 1996 wetenschapsredacteur bij deze hele mooie krant.
Voor de duidelijkheid: het interview werd afgenomen door iemand van buiten de redactie.

Om het interview met opmaak te zien, moet je even naar de UK-site, op het krantje linksboven klikken en dan UK nummer 21 in de flash-versie kiezen.