Weeralarm!

leegteNee, dit gaat niet over de buien die er aan komen. Dit alarm betreft het standpunt van de VVD, zoals dat gisteren naar buiten kwam. Kamerlid René Leegte vindt dat het KNMI z’n subsidie van 60 miljoen kwijt moet raken, omdat ze hun oren te veel laten hangen naar de ‘klimaatalarmisten’ van het IPCC.

Dit lijkt me een nieuwe stap in de groei van ‘Fact Free Politics’ die we de laatste maanden meemaken. Meestal gaat het dan om de PVV, maar de VVD kan er dus ook wat van. En ze bedrijven niet alleen FFP (door de stapel aanwijzingen voor klimaatverandering door broeikasgassen) te negeren, ze willen ook daadwerkelijk de standpunten van overheidsdiensten gaan sturen. De politiek die de deskundigen aanstuurt, of liever gezegd: een standpunt oplegt. Het moet niet gekker worden.

René Leegte heeft als campagneslogan op z’n site staan: ‘Kies inhoud, stem Leegte’. Ongetwijfeld grappig bedoeld, maar het krijgt nu wel een sinistere waarde. Hij heeft ontwikkelingskunde en milieu gestudeerd in Wageningen, staat ook op die site, al is niet duidelijk of hij die studie heeft afgerond. Wel is hij woordvoerder milieu.

Ik heb er geen probleem mee wanneer mensen ‘genuanceerd denken over windmolens’, zoals Leegte op zijn site schrijft. Een debat over de feiten is altijd welkom. Maar subsidies intrekken van adviesorganisaties die onwelgevallige uitspraken doen, dat gaat te ver. Veel te ver. Het is een directe bedreiging van de wetenschappelijke integriteit van het KNMI. En het voorspelt niet veel goeds voor het wetenschapsbeleid van dit kabinet.

Wie de behoefte voelt om René Leegte eens aan te spreken op deze manoevre, dit is zijn eigen site. En via de site van de Tweede Kamer kan je hier zijn pagina vinden, met e-mail adres.

Please follow and like:

24 gedachten over “Weeralarm!”

 1. Rene, mee eens, natuurlijk. Dat is schrikken.
  Een opmerking over ‘Fact Free Politics’: in het debat over ritueel slachten is er druk gediscussieerd over wetenschappelijke feiten door de christelijke partijen. Ook CU: termen vallen als “wetenschapsfundamentalisme”, “wetenschap geeft geen zekerheden, maar is een voortdurend debat over omstreden hypotheses” (mevr. Wiegman-van Meppelen Scheppink). Daar schrik ik van! Weet jij misschien of mevr. Wiegman-van Meppelen Scheppink de evolutietheorie ook ziet als “wetenschapsfundamentalisme”?

 2. @ Gert, in het debat over ritueel slachten was natuurlijk meer aan de hand. Er lagen rapporten, maar er was geen consensus. Is ook lastig, want hoe meet je leed? Bovendien, is het leed tijdens ritueel slachten echt veel erger dan het leed tijdens, zeg, langdurig transport, of het leed van tonijnen die met vishaken worden gevangen? Ik vermoed van niet. Door één onderwerpt uit het dossier ‘dierenleed’ te halen krijg je een onzuivere discussie. Zie deze column die ik vorige week in de Universiteitskrant schreef.
  CU en evolutie, blijft een heikel punt. Ik heb twee jaar geleden iets geblogd over fractievoorzitter Arie Slob. Heb ik toen wat mee gemaild. Ik weet niet of ze er nu een standpunt over hebben…

 3. Rene, ondertussen heeft de tweede kamer het voorstel van Thieme met meerderheid van stemmen aangenomen.
  Maar ik zie een aantal stevige problemen met jouw argumentatie die belangrijk genoeg zijn om aan te kaarten.
  “Hoe meet je leed?” en je gaat vervolgens het leed van onverdoofd de keeldoorsnijden vergelijken met andere zaken zoals transport, en zelfs met vissen. Het doel van je vergelijking lijkt te zijn het leed van onverdoofd slachten te relativeren of zelfs bagatelliseren: dit leed is niet zo erg omdat er erger leed bestaat in de wereld. Dus: als je kind valt en zijn knie beschadigd, zeg je: ach het stelt niets voor, want in de oorlog werden er hele benen afgerukt door bermbommen. Of dit: de tandarts extraheert een kies zonder verdoving met de argumentatie een kind baren is veel erger mevrouw! en het is nooit wetenschappelijk bewezen dat er verschil is in pijn tussen verdoofd en onverdoofd extraheren!
  Als je op die manier redeneert dan kun je relatief klein leed nooit bestrijden omdat er groter leed bestaat. Dat kun je toch niet menen?

  Nee, de situatie in Nederland is zo (zie mijn blog): in heel Nederland moet er verdoofd geslacht worden, de religieuzen zijn hierop een uitzondering, dat wordt nu recht getrokken.
  Rene, jij twijfelt echt of een dier de keel doorsnijden en laten doodbloeden bij vol bewustzijn erger is dan hetzelfde buiten bewustzijn? Zonder bewustzijn ervaar je geen pijn! Het woord verdoofd betekent dat je geen pijn ervaart! Daar hoef je toch geen bioloog voor te zijn?
  Als er geen ‘religieuze’ reden was, dan zou jij hetzelfde oordelen?

  “Door één onderwerpt uit het dossier ‘dierenleed’ te halen krijg je een onzuivere discussie.”
  Maar dat betekent dat je nooit deelproblemen mag aanpakken, alleen het totale probleem -alle dierenleed de wereld uit’. Je ziet wel in dat dat onrealistisch is en een vrijbrief om niets te doen. Als het over vissen gaan: Nederland heeft geen zeggenschap over wat er in de oceanen van de wereld gebeurt. Ritueel slachten gebeurt op Nederlands grondgebied.
  Ik vind dit onderwerp zo belangrijk dat ik alsnog dit kwijt wil.

 4. @ Gert, ik snap je redenering, maar ben het er niet mee eens. Thieme c.s. stellen zich op als verdedigers van dierenrechten. Ik ben voor het goed behandelen van dieren – dat is ook de reden waarom ik vegetariër ben. Een zuiver principiële stellingname zoals van de PvdD is prima – al ben ik het niet altijd met ze eens omdat ik rechten en behoeften van mensen soms zwaarder laat wegen dan die van dieren.

  Tegelijkertijd zie ik een boel politiek opportunisme, en dan met name bij de overige partijen die dit voorstel steunen. Zij lijken zich weinig gelegen te laten liggen aan dierenrechten, maar steunen dit voorstel wel – ze kunnen er namelijk twee keer meer scoren. Eerst omdat ze zich pro-dier tonen, en dat levert tegenwoordig stemmen op. Ten tweede omdat ze de Islam nu de voet dwars zitten. En ook dat levert stemmen op.
  Dit is een cynische analyse, maar dat kan je mij moeilijk kwalijk nemen.

  Mag je dieren laten lijden vanwege religieuze gevoelens? Die vraag moet je veralgemeniseren: vinden wij dierenleed acceptabel, wanneer dit menselijk leed vermindert? Het antwoord op die vraag is een ondubbelzinnig ja. In alle opzichten laten we de moeiten van mensen meewegen bij de afweging van dierenleed. Dat geldt voor proefdiergebruik en voor de complete dierenproductenindustrie, van melkvee tot slachtvee of bontproductie.

  Wanneer je dan in één geval een uitzondering maakt, moet je daar goede argumenten voor hebben. Het leed moet buiten proporties zijn – zeker ten aanzien van het leed dat je veroorzaakt door een verbod.
  In jouw analogie: je geeft een bang kind geen verdoving omdat een ander kind het ook zonder kan, en verdovingen ten slotte duur zijn. Klopt niet geheel, maar jouw analogie evenmin.

  Dat we niets aan vismethoden kunnen doen buiten Nederlands grondgebied is onzin, dat weet jij net zo goed. We kunnen eisen stellen aan producten die ons land binnenkomen, en dat doen we ook regelmatig op allerlei terreinen.

  Wanneer VVD, PvdA en anderen echt zo voor dierenrechten zijn, moeten ze na A ook B zeggen en strengere wetgeving invoeren die ook de ‘gewone’ burger gaan treffen. Puur utilistisch gezien levert dat een grotere vermindering van dierenleed op dan het aanpakken van ritueel slachten.

  En wat de pijnsensatie bij dieren betreft, ik ben bioloog en daarom wil ik gericht onderzoek zien. Zeker wanneer een beslissing zo veel impact heeft. Maar dan ook degelijk onderzoek, en liefst een ketenonderzoek (zoals bij milieuwetenschappen), van geboorte tot slacht.

 5. PS: ik heb helemaal niets met ritueel slachten. Maar wel met grondrechten, en daar komt mijn ergernis vandaan – niet eens zo zeer uit het feit dát er een grondrecht wordt aangetast, maar de onzuivere manier waarop dat gebeurt!

 6. René,

  “Mag je dieren laten lijden vanwege religieuze gevoelens? Die vraag moet je veralgemeniseren: vinden wij dierenleed acceptabel, wanneer dit menselijk leed vermindert? Het antwoord op die vraag is een ondubbelzinnig ja.”

  Op de tweede vraag past wellicht een genuanceerder antwoord. Op de eerste klinkt uit mijn mond een ondubbelzinnig neen.
  De slachtmethodes zijn in Nederland aan regels gebonden. Door de nieuwe wet vervalt de dispensatie die gold voor ritueel slachten. ‘s Lands wijs, ‘s lands eer. In Nederland hebben gelukkig we seculiere wetten.

  —Als ik mijn vrouw sla sta ik na enige tijd voor de rechter. Er zijn in Nederland religieus geïnspireerden die graag een dispensatieregeling op grond van hun religieuze overtuiging zouden willen zien.
  —Als ik een vereniging opricht en in de statuten op laat nemen dat er voor vrouwen geen plaats is in het bestuur overtreed ik een wet. Er zijn in Nederland religieus geïnspireerden die graag een dispensatieregeling op grond van hun religieuze overtuiging zouden willen zien.
  —Als ik met een scherp mesje kleine wijzigingen aanbreng in de anatomie van mijn kinderen ben ik strafbaar. Er zijn in Nederland religieus geïnspireerden die graag een dispensatieregeling op grond van hun religieuze overtuiging zouden willen zien. (sterker nog. Die regeling bestaat al.)

 7. @ Rob, ga nou niet aan de haal met wat ik heb gezegd. Onverdoofd slachten was wettelijk toegestaan in Nederland. Daar stonden we dus blijkbaar eerder achter. althans een meerderheid van het Parlement. Voor het aanpassen van een wet moet je een reden hebben. Ik betoog dat de reden die wordt gebruikt om die wet aan te passen (verminderen dierenleed) vragen oproept. Daar gaat dit over. Het is een tikkeltje goedkoop om dan meteen met sharia en vrouwenbesnijdenis te komen.

 8. René,

  Politiek is een troebel spel en bij het vergaren van een kamermeerderheid is het op een gegeven moment niet meer relevant hoe en met welke achterliggende argumenten die meerderheid tot stand komt. Het verminderen van dierenleed zal zeker niet het enige motief zijn geweest bij de oordeelvorming van alle voor- of tegenstemmers.
  De voorbeelden waren niet meer dan een illustratie van de idioterie die kan ontstaan als dispensatie op grond van religieuze overtuigingen een plaats krijgt binnen wet- en regelgeving. Ik had ze keurig verdeeld over de drie religies die in ons land een rol spelen, zeker ook in de politiek.

 9. @ Rob, troebel, zeer zeker. Maar je kunt bij ieder voorstel een uitwerking tot in het absurde bedenken. Als bij dit voorstel een van de bijkomende argumenten is het ondergraven van de vrijheid van religie is dat bepaald iets om op te merken. Grondrechten weg-eroderen zonder inhoudelijk debat lijkt me voor een democratie niet goed.

 10. René,

  Toch hoop ik dat je het met me eens bent dat sommige uit religieuze tradities geboren ‘grondrechten’ geen plaats meer dienen te hebben in een 21ste eeuwse democratie als de onze. (ik durf nu geen voorbeelden te noemen uit angst weer voor goedkoop versleten te worden).

 11. Zo’n 3000 jaar geleden was rituele slacht vermoedelijk de meest diervriendelijke slacht. Het mes moet vlijmscherp zijn, 1 snede moet voldoende zijn, door de halsslagader. Heel diervriendelijk ten opzichte van een bot mes en wat aan prutsen met een spartelend beest. Zo gemakkelijk krijg je een beest niet dood.

  De strekking van het gebod zal zijn: behandel je beesten zo goed mogelijk. Die invalshoek lijkt me beter te passen dan een strict vasthouden aan onverdoofd slachten uit een tijd dat er geen verdoving mogelijk was.

  Waarbij voor nu de vraag blijft of de verdoving wel effectief is, of het transport van slachtvee wel menselijk is, en of de bioindustrie

 12. @ Rob, natuurlijk, wetten, ook grondrechten, kan je aanpassen. Maar het zijn niet voor niets ‘grondrechten’, aanpassing daarvan gaat verder dan het wijzigen van de maximum snelheid op de Afsluitdijk.
  Bij een aanpassing van grondrechten moet je de gevolgen van aanhouden of afschaffen zorgvuldig afwegen. In het geval van vrouwenbesnijdenis (dat hier geen grondrecht is), is die afweging eenvoudig. Bij onverdoofd slachten ligt dat een stuk genuanceerder.

 13. De Fact Free Politics van de VVD over het KNMI lijkt me een groter probleem.

 14. “In het geval van vrouwenbesnijdenis (dat hier geen grondrecht is), is die afweging eenvoudig.”

  En is die afweging in het geval van mannenbesnijdenis (dat hier wel een ‘grondrecht’ is) ook zo eenvoudig ?

 15. @ Rob, dat ligt genuanceerder, aangezien er ook enkele voordelen aan zitten (verminderde kans hiv-besmetting, bijvoorbeeld). Of die opwegen tegen nadelen (er schijnen hele zelfhulpgroepen te zijn voor Amerikanen die – meestal om niet-religieuze redenen – zijn besneden) is lastiger. Vrouwenbesnijdenis heeft enorme en mensonterende nadelen en geen enkel voordeel.

 16. Rene, als jij -als christen- vegetarier kan zijn, waarom kunnen moslims en joden dat niet? Als Marianne Thieme zelf christelijk is (7eDagAdventist) waarom kunnen zij dat dan niet? Vlees eten is toch niet verplicht volgens de Bijbel? Als je je vlees niet volgens voorschriften kunt verkrijgen dan eet je toch geen vlees?

 17. @ Gert, de vraag stellen is haar beantwoorden. Ik heb ervoor gekozen vegetariër te zijn. Maar mensen daartoe dwingen is iets geheel anders.
  Jouw redenering volgend zouden we ook de vleesproductie totaal kunnen stoppen in Nederland. Scheelt een hoop soja (Amazone regenwoud gered), dierenleed enzovoorts. En ook niet-gelovigen kunnen vegetarisch eten, ten slotte…

 18. Dienstmededeling: discussies over dierenleed graag verder voeren onder het topic ‘Dier en leed’.

  Opmerking: het topic ‘Weeralarm’ betreft een nogal stevige poging tot ingreep in het wetenschappelijk proces door een politicus. Misschien heb ik iets gemist, maar de reacties vind ik nogal lauw. Gert reageerde op deze site, om direct het onderwerp te veranderen in 1) het standpunt van de CU over evolutie en 2) ritueel slachten.
  De opmerking van Leegte is van de categorie ‘we moeten Intelligent Design naast evolutie gaan onderwijzen’. Waarom dan zo’n lauwe reactie?? Nu heb ik de media niet heel nauwkeurig gevolgd, maar veel opwinding heb ik niet bemerkt…

 19. De lauwe reacties lijken me het gevolg van het wennen aan Fact Free Politics door politici.

 20. Rene, je had gewoon pech met de timing van je bijdrage, het werd totaal overschaduwd door Marianne Thieme!

  “Maar mensen daartoe dwingen is iets geheel anders.”
  Rene, ik heb het woord dwang helemaal niet gebruikt. Kunnen die mensen -als ze tenmisnte op de hoogte zijn van de feiten zoals jij- niet vrijwillig stoppen met vlees eten? Lopen ze dan echt 3000 jaar achter??? Ik denk dat ze inderdaad 3000 jaar terug in de tijd leven. We zouden feiten over vleesconsumptie, wereldvoedselsituatie, klimaat moeten opnemen in de inburgeringscursus.

 21. Je hebt helemaal gelijk, René … zelf heb nogal slaapgebrek door een teveel aan werk, maar van dit bericht krijg ik een ander soort slaapgebrek.

  Subsidies verbinden aan de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek is nogal vergaand (tenzij ze niets uitgespookt zouden hebben), en nogal dom op de lange termijn. Alles wat je niet wil horen in de doofpot te stoppen en de onderzoekers werkeloos te maken (daar komt het wel op neer) is te gek voor woorden. Die heb ik er dan ook niet voor.

  Trouwens, de PVV komt toch uit de VVD voort ? Lijkt me één pond nat, de PVV en de VVD. Alleen de manier van verkondigen is anders.

 22. Rene, in de Volkskrant van zaterdag 2 juli opiniestuk tegen René Leegte door 4 wetenschappers (buiten het KNMI) onder de titel ‘VVD-Kamerlid René Leegte weet weinig van klimaat’ , pag 35. Het is dus opgepikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.