Weet wat je leest

weet-mag-212x3001Als aangekondigd hier een stuk over het nieuwe christelijke populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet. Ik ga niet ieder artikel analyseren, ik beperk mij tot een aantal stukken die naar mijn idee nogal grote en fundamentele fouten bevatten.
In een column op de laatste pagina van het blad schrijft eindredacteur Johan Démoed over de fouten in het laatste IPCC rapport. Hij is nogal streng: “Vier uitglijders in nog geen twee maanden! Hoe serieus moet je het IPCC dan nog nemen?” Op zich terecht, die fouten hadden niet gemogen. De vraag is, of die fouten fundamenteel zijn. Dat bespreekt Démoed niet echt. Wel zegt hij: “In een honkbalspel is het: three strikes and you’re out! Het is hoog tijd dat andere wetenschappers de kans krijgen om het balletje raak te slaan.”
Wel, in het onderstaande zal ik betogen dat ook Weet met drie slag terug de dugout in moet.
Maar eerst even de eerste indruk. Het blad ziet er goed uit. Een paar schoonheidsfoutjes, zoals een kolom die wat raar doorleest op bladzijde 13. En een tamelijk onbegrijpelijke tekst op bladzijde 35 – die lijkt wel uit Google Translator te komen. Ik had verwacht dat de redactie intensief zou leunen op buitenlandse bladen, maar dat is niet zo. Alleen het verhaal over de veranderingen in de bloedsomloop is overgenomen van het Institute of Creation Research (ICR). Verder blijkbaar veel eigen producties, alleen staat lang niet overal de auteursnaam bij, dus helemaal zeker weet ik het niet.

Het stuk over de bloedsomloop van ICR is overigens heel aardig. Het beschrijft alle veranderingen die er nodig zijn direct na de geboorte. Een indrukwekkende lijst. In de laatste alinea schrijft de auteur hoe ongelooflijk dit alles is: “Gods hand is daarin te zien, evenals Die te zien is in Zijn Woord en in de natuur om ons heen.” Wel, persoonlijk zeg ik daar ‘amen’ op – al zal ik daar vermoedelijk iets anders mee bedoelen als de auteur van het ICR.

Bij de korte stukken gaat het vooral om weetjes, over bijvoorbeeld de giftigste vis op aarde, breedband op je mobiel of de eerste computerbug. Daartussen echter ook een berichtje over de ster Sirius, die te snel wit wordt. Tweeduizend jaar geleden zou de ster rood zijn, volgens Homerus en Ptolemeüs. Maar die claim is betwistbaar, volgens de database van Talk Origins. Toch geef ik hier geen ‘slag’ voor, hoogstens een wijdbal.

Maar dan ga ik nu in op een paar ballen die echt over de plaat in de handschoen van de catcher vliegen. Allereerst: Het gaat nog niet zo slecht met de Himalaya-gletsjers. Ze groeien! Zo kopt het artikel op blz. 17. De tamelijk korte tekst op blz. 18 verwijst naar een bericht van Discovery News, waarin wordt verteld hoe 230 gletsjers in de westelijke Himalaya groeien. In kadertjes wordt dit bericht gekoppeld aan de (foutieve) voorspelling van het IPCC dat de gletsjers in de Himalaya in 2035 weg zouden zijn.

Toegegeven, het stuk zegt nergens met zoveel woorden dat klimaatverandering onzin is. Maar het suggereert heel sterk dat het wel meevalt allemaal. De gletsjers groeien toch? Maar wie het bericht van Discovery News er even bij haalt, ziet een ander verhaal. Waarom groeien de gletsjers in de westelijke Himalaya? Vermoedelijk omdat daar vochtige lucht van de Atlantische Oceaan aankomt, die momenteel meer vocht bevat omdat de oceanen opwarmen. Meer vocht betekent meer neerslag wanneer de lucht tegen de bergketen omhoog gestuwd wordt. En dus meer sneeuw bovenop de hoge gletsjers, die groeien. Kortom, het is een effect dat past in het beeld van de opwarming van de aarde. Meer neerslag omdat de lucht vochtiger wordt is een van de fenomenen die het gevolg zijn van opwarming.

Wat mij betreft gaat deze bal over de rand van de plaat. Er staan geen regelrechte leugens in dit verhaal, maar de suggestie die gewekt wordt komt niet overeen met de feiten achter het verhaal. Het is in ieder geval merkwaardig dat de auteur de laatste zin van Discovery News compleet negeert: “As temperatures continue increasing, they will overtake additional mass provided by snow,” Fountain said. “The freezing level will keep rising, and glaciers will melt.”

1 slag. Volgende bal.

Neanderthalers waren ook maar gewoon mensen. Dit is geschreven door Peter Borger. Basis is een artikel uit PNAS, waarin de vondst van ‘makeupdoosjes’ in Neanderthaler-vindplaatsen wordt beschreven. Zie dit persbericht.  Blijkbaar deden ze aan ‘bodypainting’. Kortom: de Neanderthaler was geen halve wilde aap, maar ‘gewoon een mens’.

Nu is Neanderthal een scheldwoord in de Engelstalige wereld. Maar dat de Neanderthaler het achterlijke neefje van de mensheid is, is volgens mij al lang niet meer zo. Is de Neanderthaler een ‘gewoon mens’? Die vraag is natuurlijk belangrijk. Als de Neanderthaler geen homo sapiens is, bestonden er twee verschillende mensensoorten. Niet alle ‘mensen’ stammen dus van Adam af. Overigens meenden gelovigen vroeger nog wel dat zwarten niet van Adam afstamden (Agassiz in de VS hanteerde dit uitgangspunt). Er wordt overigens nog steeds wel beweerd, dat alleen blanken van Adam afstammen.

Maar de vraag of Neanderthalers een aparte soort waren, of ‘gewone mensen’ ligt nog helemaal open. Een studie in Cell van mitochondriaal DNA suggeeert dat mensen en Neanderthalers in ieder geval in de recente geschiedenis geen genetisch materiaal uitwisselden: “The complete Neandertal mtDNA genome confirms and extends previous insights into the genetic history of Neandertals. First, it confirms that the Neandertal mtDNA falls outside the variation of extant human mtDNA variation. Second, it shows that the Neandertal mtDNA diverged from the extant human mtDNA lineage on the order of 660,000 years ago. Thus, the most recent common ancestor of human and Neandertal mtDNA lived more than two or three times as long ago as the most recent common ancestor of extant human mtDNAs.”

Dit onderzoek is nog niet uitgekristalliseerd. De aanwezigheid van de ‘homo sapiens’ versie van FOX2P (een gen dat belangrijk is voor het spraakvermogen van mensen) suggereert dat de Neanderthalers konden praten, maar bewijst niet dat ze nageslacht kregen met homo sapiens. ‘Gewoon een mens’ is dus te kort door de bocht. Ook deze bal gaat over de rand van de plaat.

2 slag. Volgende bal

Dan de derde slag, die echt midden over de plaat komt. Glacier Girl vliegt weer! Een vliegtuig dat in 1942 een noodlanding maakte op de ijskap van Groenland is in 1992 uitgegraven. Het vliegtuig lag onder 78 meter ijs. Die laag kan dus in een halve eeuw ontstaan, schrijft de auteur dus: “Wat is het weerwoord van geologen die zeggen dat het duizenden jaren duurt om een paar meter ijs te vormen?”

Wel, het antwoord op die vraag staat niet in het artikel. Wel staat er de opmerking in, dat Bob Carbin, die hielp bij het opgraven van het toestel, heeft gezegd dat er vele honderden laagjes te zien waren in de 78 meter diepe ijstunnel. En wetenschappers gebruiken ijsringen als jaarringen van bomen. Maar die tunnel ging door 50 jaar ijs. De conclusie is duidelijk: “Heldere of witte delen zijn dus geen jaarringen, maar ringen die warmere en koude perioden aangeven. Daarvan zijn er verscheiden per jaar.”

Vervolgens wordt er een rekensommetje gemaakt. 78 meter ijs in 50 jaar, een gemiddelde dikte van de ijskap op Groenland van 1600 meter, in het midden zelfs 3000 meter. En op Antarctica is de ijskap 4600 meter. “Berekeningen die hierop gebaseerd zijn wijze uit dat  (…) de ijskap in minder dan 2800 jaar kan zijn gevormd.
Dus het hele verhaal dat de ijskappen op Groenland meer dan 100.000 jaarringen vertonen, en zeker twee keer zo oud zijn, klopt niet? Nou, die conclusie blijkt op drijfzand – of moet ik zeggen dun ijs? – gebaseerd te zijn. Het onderstaande is grotendeels gebaseerd op dit zeer inzichtelijke artikel van Paul Seely op de site van de ASA, de Amerikaanse vereniging van christen-wetenschappers.

Ten eerste: in ijs zijn verschillende soorten ringen waarneembaar. Belangrijk in dit verband zijn ringen die worden veroorzaakt door smelt en ringen die ontstaan door afwisseling van zomer en winter. Die laatste ontstaan doordat de sneeuw in de zomer overdag opwarmt en ’s nachts weer koud wordt. Er ontstaat een mist boven de sneeuw, die opvriest als rijpen de zomersneeuw luchtiger maakt dan de wintersneeuw. Dit geeft een totaal ander patroon dan bevroren smelt. Er kunnen honderden ringen in het ijs van de tunnel gezeten hebben, deels smeltringen en deels echte jaarringen. Bij het analyseren van ijskernen wordt dit onderscheid ook gemaakt.

Het tweede punt is, dat in het Weet-artikel de groei van de ijskap op de plek van ‘Glacier Girl’ zomaar wordt gebruikt om de groei op Summit (het hoogste punt van de ijskap, waar boorkernen zijn gemaakt) en Antarctica te berekenen. Dit is natuurlijk onzinnig, want de ijsgroei hangt af van de neerslag. En die is op het punt van de noodlanding in 1942 ongeveer het hoogst van Groenland. Kijk op de kaart voor de landingsplek van Glacier Girl, en vergelijk dat met de neerslagkaart:

ggnneerslagggkaart

Het bovengenoemde artikel van Seely veegt de vloer aan met de argumentatie uit Weet. Deze bal is midden over de plaat. 3 slag, uit.

Nog wat extra informatie: in het Groenlandse ijs is ook de loodconcentratie gemeten. Onderstaand plaatje (bron: Open University)  toont, dat de datering van de ijsringen op Groenland goed de veranderingen in de loodconcentratie kan verklaren, tot ongeveer 5000 jaar terug.

gg-lood1

Nog een paar andere ballen: Ouderen zijn betere beslissers (blz 20). Onderzoek laat zien, dat ouderen (60-73 jaar) beter scoren op een geheugentest dan jongeren (17-29 jaar). Hoe wordt dit artikel gepresenteerd? ‘Was Obama te jong om president te worden?’. Aangezien Obama 47 is, kan je daar op grond van deze gegevens weinig tot niets van zeggen. Op zich kan dit net, journalisten willen wel eens vaker hun stukje pakkender maken door een beetje te provoceren. Maar heel sjiek vind ik het niet.

Darwins broodje aap (blz. 22-23) gaat over Terug naar de Oorsprong van Peter Borger. Daar is elders op deze site al uitgebreid over gediscussieerd. Zo’n artikel is prima op zijn plaats in een tijdschrift als Weet. Al zou een reactie van een andere christen-geneticus ook wel aardig zijn geweest.

Gezondheidsschade door aangepast maïs (blz 25). Artikel in het International Journal of Biological Sciences, dat ratten die genetisch gemodificeerde maïs van Monsanto eten allerlei gezondheidsklachten krijgen. Belangrijk onderwerp. Minpuntje: de studie is verschenen in een blad met een niet-officiële impactfactor – dus niet echt breed erkend. De conclusie van de auteurs is:
“We conclude that these data highlight signs of hepatorenal toxicity, possibly due to the new pesticides specific to each GM corn. In addition, unintended direct or indirect metabolic consequences of the genetic modification cannot be excluded.”
Het artikel in Weet negeert de eerste conclusie. Dat is slordig.

Mooie bal: kenden de ouden al een batterij? Speculatief, maar binnen de redelijke grenzen. Dat de oude Grieken al heel wat konden is overigens bekend, maar veelal niet bij het grote publiek.

Kortom: er staan absoluut leuke en goed geschreven stukken in dit blad. Het ziet er bovendien goed uit. Maar op cruciale momenten (met name in de grote artikelen) negeert de redactie belangrijke feiten. Hierdoor wordt de lezer op het verkeerde spoor gezet. En dat is jammer.

Please follow and like:

384 gedachten over “Weet wat je leest”

 1. Om terug te komen op de Neanderthalers even het volgende:

  Ik kreeg deze week Wetenschap in Beeld in de bus. Een populair-wetenschappelijk tijdschrift met lezenswaardige artikelen. Toevallig ging het over Neanderthalers.

  Met Eelco had ik een kleine discussie of begrafenissen iets typisch menselijks was. Wetenschap in Beeld geeft enkele theoriën weer die er zijn over het mogelijke uitsterven van de Neanderthalers. Ze melden bij een theorie als zwaktepunt het volgende waar Weet het ook over had:
  “Het is de vraag of de Neanderthalers niet slimmer waren dan tot nu toe aangenoemen, en of zij het niet waren die achter de Aurignac-beschaving zaten. Zo hadden de Neanderthalers grotere hersenen dan mensen, maakten ze sieraden en hielden ze als eersten ter wereld begrafenissen, een teken van een hoger bewustzijn.”
  Ik kan mezelf achter deze bewoording vinden. Wanneer werkelijk blijkt dat de Aurignac-beschaving van Neanderthalers was dan zit ‘Weet’ meer in de goede richting.

  Een vraag aan Gerdien:

  Het artikel meldt het volgende:

  “(…) op DNA-onderzoek bij mensen van nu, waaruit blijkt dat de oorsprong van alle mensen ter wereld 150.000 jaar terug te voeren is tot in Afrika.”

  Mijn vraag is nu hoe werkt deze methode en hoe nauwkeurig/betrouwbaar is deze methode? Ik ben benieuwd hoe dat kan via DNA onderzoek de oorsprong en herkomst achterhalen.

 2. @ Gerdien,

  Ik pak even je reactie van het een na nieuwste blogje over Koert van Bekkum. Van maart 25th, 2010 on 3:12 am.

  Helaas moet ik nog even wachten voordat ik de Nature artikelen via de online bibliotheek kan raadplegen. Het NRC-artikel kan ik wel lezen.

  “Onderling verschillen moderne mensen in het mitochondriaal DNA gemiddeld zo’n 60 mutaties van elkaar. Het verschil van mensen met Neanderthalers is gemiddeld 200 mutaties. Maar het verschil tussen mensen en het DNA uit dit Denisova-botje is maar liefst 385 mutaties. De oudste gemeenschappelijke voorouder van Neanderthalers en mensen leefde ongeveer 500.000 jaar geleden, maar deze Denisova-mens takte al een miljoen jaar geleden af van de Neander/sapiens-lijn. Mogelijk is het een afstammeling van een Aziatische Homo erectus.”

  De dateringen ga ik nu even niet in twijfel trekken, anders wordt het erg ingewikkeld. Maar deze ‘mens-actige’ zou qua tijd een Homo Sapiens zijn. Het is wel vreemd dat de gedachte wordt getrokken dat het een afstammeling van een Aziatische Homo Erectus is want het laatste fossiel van deze Erectus is op 400.000 jaar geleden gedateerd. Dat is een verschil van 360.000 jaar. Deze vondst zou kunnen bevestigen wat ik al vermoedde: de genetische variatie van de prehistorische mens was uitgebreider dan de huidige mensheid. Om het artikel de citeren: “Aan het vingerkootje zelf is weinig bijzonders te zien.”

  Alleen het mitochondriaal DNA is totaal verschillend.
  Het is bekend bij muizen dat het mtDNA kan veranderen zonder dat daarbij het fenotype wijzigt. (Nature, vol. 423, p. 397). (Ik ben niet geheel zeker of deze gedachtegang correct is)
  Dit zou ook bij de Oer-mens gebeurt kunnen zijn, dan zou dit passen bij de gedachte van creationisten dat (de Neanderthaler, Sapiens en deze nieuwe vondst uit Siberië) binnen een baramin zitten.

 3. “Het is wel vreemd dat de gedachte wordt getrokken dat het een afstammeling van een Aziatische Homo Erectus is want het laatste fossiel van deze Erectus is op 400.000 jaar geleden gedateerd. Dat is een verschil van 360.000 jaar.”

  Even snel opgezocht in wikipedia. http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_Erectus

 4. @Janus maart 27th, 2010 on 2:22 pm
  Maar deze ‘mens-actige’ zou qua tijd een Homo Sapiens zijn.

  Tijd is niet van belang om te kijken welke soort het zou kunnen zijn.

  Uit Azie is voor omstreeks 70000 jaar geleden alleen Homo erectus bekend. Het is in feite niet bekend wanneer H. erectus in Azie verdween. Prof Wil Roebroeks in Leiden bv is een voorstander van veel meer H. erectus invloed op H. sapiens.
  Het laatste fossiel is dan van 400.000 jaar; ik weet niet welke dat is (ik heb geen boek hier, ik moet het ook met Wikipedia doen), maar met H. erectus is er veel verwarring. Sommigen noemen alle H. ergaster en H. heidelbergensis ook H. erectus, bijvoorbeeld. Dat geeft een heel andere tijd (en maakt dat strict genomen H. erectus niet uitgestorven is).

  Het is bekend bij muizen dat het mtDNA kan veranderen zonder dat daarbij het fenotype wijzigt. (Nature, vol. 423, p. 397)
  Dat geldt voor alle mtDNA. Het maakt mtDNA zo geschikt voor verwantschapsonderzoek.

 5. @Janus maart 25th, 2010 on 10:35 pm
  “(…) op DNA-onderzoek bij mensen van nu, waaruit blijkt dat de oorsprong van alle mensen ter wereld 150.000 jaar terug te voeren is tot in Afrika.”
  Mijn vraag is nu hoe werkt deze methode en hoe nauwkeurig/betrouwbaar is deze methode? Ik ben benieuwd hoe dat kan via DNA onderzoek de oorsprong en herkomst achterhalen.

  Zie oa figuur 3 in het Nature-artikel over het Denisova DNA.

  MtDNA is wereldwijd gesequenced. Het Nature artikel met het Denisova DNA geeft een fylogenetische boom op 55 recente geografisch verspreide mtDNA, 6 Neanderthaler en Denisova.
  Alle mtDNA wordt gesorteerd, welk DNA het meest op welk lijkt. (bv http://evolutiebiologie.blogspot.com/2009/05/katten-sorteren-op-hun-dna.html voor een eerste inleiding op sorteren van DNA, daar ook nog meer). Dat sorteren levert een fylogenetische boom op. In een fylogenetische boom van dit type geeft horizontale lijnlengte aantal verschillen aan: verschil tussen twee mtDNA kan gevonden worden door langs de lijn van de een naar de ander te lopen. (Verticaal is lay-out van de figuur). In dit geval, bij mensen, groeperen alle mensen buiten Afrika eerst (in die figuur 3 de nummers 21-55). Dan pas komt er een mtDNA uit Afrika dat groepeert met de 21-55 groep, nl 16-20. Dat wil zeggen, all mtDNA uit 16-20 is even verwant met alle mtDNA uit 21-55. Daarna komt 13-15; alle 13-15 is even verwant met alle 16-55. Daarna komt 6-12; alle 6-12 is even verwant met alle 13-55. Daarna komt 1-5; alle 1-5 is even verwant met alle 6-55. Binnen Afrika (1-20) zijn de verschillen in mtDNA groter dan alle mtDNA verschillen buiten Afrika samen. De variatie buiten Afrika bestaat uit één tak ten opzichte van de variatie binnen Afrika.
  Dat betekent dat alle huidige mensen een mtDNA hebben dat afkomstig is uit Afrika.

  De 150.000 tot 200.000 jaar is op grond van de substitutiesnelheid van mutaties in mtDNA. De substitutiesnelheid is geschat op gemiddeld 1 mutatie per 3624 jaar, zie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2694979/?tool=pmcentrez, waar ook een grotere fylogenetische boom staat, en de schattingen van de substitutiesnelheid worden beargumenteerd.

  Zie ook:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_Eva, maar
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve is veel beter.

 6. @Janus maart 25th, 2010 on 10:35 pm
  Wetenschap in Beeld:
  “Het is de vraag of de Neanderthalers niet slimmer waren dan tot nu toe aangenomen, en of zij het niet waren die achter de Aurignac-beschaving zaten. Zo hadden de Neanderthalers grotere hersenen dan mensen, maakten ze sieraden en hielden ze als eersten ter wereld begrafenissen, een teken van een hoger bewustzijn.”
  Ik kan mezelf achter deze bewoording vinden. Wanneer werkelijk blijkt dat de Aurignac-beschaving van Neanderthalers was dan zit ‘Weet’ meer in de goede richting.

  Grotere hersenen: niet als de lichaamslengte wordt verrekend.
  Begraven: vermoedelijk.
  Sieranden: ketting van doorboorde schelpen.
  Aurignac: geeft Wetenschap in Beeld een referentie? Zie het volgende, pertinente tegenspraak. (Ik heb het abstract beperkt tot de eerste en laatste zinnen).

  Bailey SE , Weaver TD , Hublin JJ
  JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION Volume: 57 Issue: 1 Pages: 11-26
  JUL 2009
  Abstract: The Aurignacian is typically taken as a marker of the spread of anatomically modern humans into Europe. However, human remains associated with this industry are frustratingly sparse and often limited to teeth. ….. We then classified an ‘unknown’ sample of 52 individuals: 34 associated with Aurignacian or other (non-Chatelperronian) early Upper Paleolithic industries, 15 associated with the Chatelperronian, and three unassociated. Of the 34 early Upper Paleolithic-associated individuals, 29 were assigned to modern humans, which is well within the range expected (95% of the time 26-33) with an 11% misclassification rate for an entirely modern human sample. These results provide some of the strongest evidence that anatomically modern humans made the Aurignacian and other (non-Chatelperronian) early Upper Paleolithic industries.

 7. @ Gerdien maart 29th, 2010 on 5:51 am,

  Bedankt voor je antwoord, je vraagt:
  “geeft Wetenschap in Beeld een referentie?”

  Het slechte van Wetenschap in Beeld is dat het geen referenties bijvoegt. Ik zal de hoofdredactie even mailen om te vragen wat de referenties zijn.

 8. Ha Janus, ook mail gehad van PB? Hij wees me er net op. Na snelle lezing: er lijken periodes van ‘interbreeding’ te zijn geweest tussen Neanderthal (H. heidelbergiensis) met H. sapiens. Wel, da’s boeiend. Maar het gaat om ‘interbreeding’ tussen blijkbaar te onderscheiden soorten. En wat we nog even moeten afwachten, is de analyse van het Neandethalgenooom die er aan lijkt te komen.

  Voor wat betreft mijn opmerking over het Weet-artikel, dat blijft staan. Ten eerste omdat de Neanderthaler nog steeds een aparte soort is. Ten tweede omdat de redactie zich baseerde op gegevens die hun stelling niet konden bevestigen. Wanneer er later alsnog zulke gegevens komen (wat ook met dit Nature artikel niet zo is, overigens) kan je niet met terugwerkende kracht gelijk krijgen.

 9. @ René,

  “Voor wat betreft mijn opmerking over het Weet-artikel, dat blijft staan. Ten eerste omdat de Neanderthaler nog steeds een aparte soort is. Ten tweede omdat de redactie zich baseerde op gegevens die hun stelling niet konden bevestigen. Wanneer er later alsnog zulke gegevens komen (wat ook met dit Nature artikel niet zo is, overigens) kan je niet met terugwerkende kracht gelijk krijgen.”

  Daar hadden we het al over gehad en daar was ik het mee eens, in zoverre dat de Neanderthaler misschien niet bij de Sapiens gerekend hoefde te worden. Maar ik liet ook zien dat dit geen probleem was voor creationisten want ze groeperen deze Neanderthaler in het ‘baramin’ Homo.

 10. @Janus:

  Maar die referenties zouden nog steeds interessant zijn (om te weten waar het ‘Weet’ artikel nu eigenlijk op gebaseerd was).

 11. @ Eelco,

  E: “Maar die referenties zouden nog steeds interessant zijn”

  Op welke referenties doel je eigenlijk precies?

 12. Er is een tweede nummer van ‘Weet’ uit, met een stukje over de grote boem. Hier mag ik lezen:

  “De Big-Bang is een populaire theorie om het ontstaan van het sterrenstelsel te verklaren.”

  Hoe laag kan het nivo nog zakken ?!?

 13. Ik zie dat het niveau nog lager kan: er staat een stukje in met als titel “Hitlers Rassenpolitiek” en daarin een paragraaf met als titel “survival of the fittest”.

  Ik kan het stukje zelf online niet lezen, maar ik vrees dat ik wel kan raden wat daar zoal staat …

 14. Dat refereert vast naar Weikart; “From Darwin to Hitler”, wat overigens imho een goed boek is.

 15. http://en.wikipedia.org/wiki/From_Darwin_to_Hitler

  Geen idee of dit boek, gefinancieerd door het Discovery Institute, voor dit artikel gebruikt is. ‘Weet’ lijkt meer op de lijn van CMI te zitten …
  CMI heeft trouwens wel wat walgelijke verbindingen gemaakt tussen Hitler en de evolutietheorie. Wat je ook mag denken van de evolutietheorie, die verbinding kun je in het geheel niet maken.

 16. Het boek gaat meer over de populariteit van het “sociaal Darwinisme” in die tijd; dat is een historisch feit.

 17. Maar ‘sociaal Darwinisme’ heeft niets met de evolutietheorie te maken, zoals je weet.

  Ik ken het boek van Weikart niet, maar volgens de wikipedia pagina is de titel nogal misleidend, en is er veel kritiek op de inhoud.

  Maar het ‘Weet’ artikel is niet leesbaar op de webpagina: alleen de koppen. En het is ook niet te lezen op de webpagina waar het ‘Weet’ artikel z’n informatie vandaan haalt …

 18. Er is vooral veel kritiek op de inhoud door mensen die het boek niet gelezen hebben. Ik heb het twee keer gelezen, want ik lees graag geschiedenis. Maar OK, laat maar. Op de website van Weikart vind je meer materiaal als het je interesseert.

 19. @Martin:
  de kritiek die op wikipedia te vinden is komt van mensen die het boek gelezen hebben. Zelf heb ik het niet gelezen, en daarom ook geen kritiek gegeven, maar alleen naar wikipedia gerefereerd. Dat is toch OK ?

  En daar ‘sociaal darwinisme’ me niet interesseert (heeft niets met de evolutietheorie of wetenschap te maken), ga ik het ook niet lezen, denk ik.

  Nogmaals: het ‘weet’ artikel is niet te lezen op hun webpagina, dus we kennen hun bron niet, alleen de koppen.

 20. Ik schreef toch echt “social darwinisme”, niet “geschiedkunde” … de laatste is wel wetenschap, maar daar had ik het niet over.

 21. Martin, je mag matuurlijk interesant vinden wat je wilt, maar “sociaal darwinisme” heeft niets met de evolutietheorie te maken, waar het hier over ging.

 22. Voor zover op internet te zien bestaat de tweede WEET-magazine uit crea-stokpaarden, met kleine stukjes over leuke feitjes ertussen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.