Gevormd uit Sterrenstof

no download mac slots games flash online casinos best roulette bonuses online casinos that accept canadian credit card http://www.narea.org/ssfm/best-us-online-casinos.html casino that play for real money high roller casino bonus casino gambling web casino payment methods

no download machines

Hoe de stukken van Logos te lezen

door op Jun.27, 2016, onder Sterrenstof

Het Logos Instituut stuurt met grote regelmaat nieuwe stukjes de wereld in. Stukken van de eigen redacteuren hebben soms eerder in WEET-magazine of op andere sites gestaan, en er zijn vertalingen van Amerikaanse artikelen.

De claims die in dezaarde2e stukken staan zijn vaak vergaan: de ‘evolutionistische’ wetenschap heeft het mis of weet iets niet, maar het past allemaal in jonge aarde model met wereldwijde zondvloed. Andere stukken gaan in op veel geuite kritiek op dit jonge aarde model. Omdat het ondoenlijk is op alle stukken in detail in te gaan wilde ik maar eens een meer algemene blog schrijven, met daarin een beschrijving van veelgebruikte redeneringen.

Daar ga ik nu beginnen, maar als inleiding eerst iets over mijzelf. Toen ik bijna dertig jaar geleden van een naamchristen een actief christen werd, kwam ik terecht in de evangelische wereld. (Daar verblijf ik nu nog, overigens.) Het was daar toch wel gebruikelijk (eind jaren tachtig) om te geloven in een jonge aarde. Ik had voor mijn bekering ook al het een en ander meegekregen, en ging daar ook wel vanuit.

(verder lezen…)

8 Reacties meer...

Kan de wetenschap iets zeggen over oorsprongsvragen?

door op Apr.15, 2016, onder Sterrenstof

Lucas_Cranach_d_03_fmtIn het blad Sophie heeft filosoof Jan Hoogland een stuk geschreven met als titel ‘De aller-allerlaatste keer over schepping en evolutie’. De neiging is dan om maar niet meer te reageren, dat zou dan weer een ‘aller-aller-allerlaatste’ reactie kunnen ontlokken, maar in het artikel maakt hij een aantal opmerkingen die mijn wenkbrauwen bijkans van mijn voorhoofd lanceerden.

Bovendien, ik heb op basis van een aantal citaten uit dit stuk op Facebook een vrij lange discussie gehad met Arjan Klok, en heb hem toen ik de volledige tekst zag beloofd er nog eens in meer detail op in te gaan. Dus bij deze!

(verder lezen…)

11 Reacties :, , meer...

Het wereldbeeld van de Bijbel

door op Feb.19, 2016, onder Sterrenstof

kleitabletTer gelegenheid van de opening van het Logos Instituut heeft oudtestamenticus Mart Jan Paul een lezing gegeven over de ‘kosmologie’ van de Bijbel. Die is onder de titel ‘De aarde is niet plat in de Bijbel’ gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad.

In het stuk betoogt Paul dat alle beschrijvingen die een platte aarde suggereren (zoals verwijzingen naar pilaren waarop de aarde zou rusten, of de ‘hemelkoepel’ met zon, maan en sterren) feitelijk waarnemingstaal zijn. Net zoals wij nu zeggen dat de zon opkomt, terwijl de zon feitelijk zichtbaar wordt door de draaiing van de aarde, gebruikt de Bijbel deze gewone taal.

Paul zet zich af tegen commentatoren die stellen dat de Bijbelse kosmologie uitgaat van een platte aarde en wateren onder de aarde en boven de hemelkoepel. Hij bestrijdt dat het woord voor ‘hemelkoepel’ duidt op een hard object. Deze vertaling is volgens Paul geïnspireerd door een beschrijving in de Enuma Elish (een Babylonische tekst met onder meer een scheppingsverhaal).

(verder lezen…)

68 Reacties :, , meer...

The Big Story

door op Feb.15, 2016, onder Sterrenstof

Dit is een filmische versie van een presentatie over de schepping die Leonard Vander Zee gaf tijdens de BioLogos conferentie, afgelopen zomer. Een transcript is te vinden op de site van BioLogos.

(verder lezen…)

Reageer :, meer...

Aanzet voor een creationistisch onderzoeksprogramma (5)

door op Jan.29, 2016, onder Sterrenstof

diamant.wikipediaDit onderzoeksvoorstel zat al even in de pen, maar nu Logos onlangs een recensie van de DVD ‘Duizenden, niet miljarden‘ online heeft gezet moet het er maar eens van komen. Deze DVD gaat over het ‘RATE’  (radio isotopes and the age of the Earth) project. Het is interessant omdat dit nu eens een echt creationistisch onderzoeksproject was, waarbij mensen het veld in gingen, monsters verzamelden en analyses lieten doen in laboratoria.

Doel was om te onderzoeken of leeftijdsbepalingen met behulp van radio isotopen kloppen. Volgens de RATE onderzoekers hebben ze die vraag grotendeels met ‘nee’ beantwoord. De leeftijd van de monsters was eerder duizenden dan miljarden jaren.

Nu is er op RATE nogal wat kritiek genomen. Even zoeken op de site van de ASA (Amerikaanse vereniging van christen-wetenschappers) levert al aardig wat andere visies op de RATE resultaten. Dat leidde ook weer tot discussies. Die gaan door en door. Zelf heb ik op deze site een aantal artikelen gepubliceerd over koolstof-14 ouderdomsbepalingen. Een artikel op de Logos site over steenkool is volgens de digitale nieuwsbrief ‘trending’.

(verder lezen…)

17 Reacties :, , meer...

Op zoek naar iets specifieks?

Gebruik de onderstaande zoekfunctie om op deze site te zoeken:

Nog steeds niet gevonden waar je naar zocht? Laat dan een reactie achter of neem contact met ons op via de site.