Vragen over schepping evolutie

evolutievsscheppingHet afgelopen jaar heb ik weer een paar lezingen gegeven over schepping en evolutie. Bij zo’n lezing komen doorgaans steeds dezelfde vragen terug. Aan het begin van een nieuw jaar daarom eens een korte (en redelijk willekeurige) opsomming, met de (korte!) antwoorden die ik doorgaans geef.

Vragen over evolutie

 

Bestaat macro-evolutie?

Iedereen weet inmiddels wel dat een bacterie resistent kan raken voor een antibioticum door een spontane mutatie. Maar het is dan nog steeds een bacterie. Kan een eencellige door dit soort kleine stapjes uiteindelijk een potvis worden? Dat is veel minder goed te begrijpen.

Toch is dat de manier waarop evolutie werkt. Een vis baart geen vierpotig landdier. Een vis krijgt aangepaste vinnen, de nek wordt flexibel en de ademhaling verandert, alles in uiterst kleine stapjes. En een dinosaurus krijgt niet ineens vleugels, maar eerst (proto)veren die vermoedelijk dienen om een partner te verleiden, dan een verenpakket dat kan helpen bij een glijvlucht uit een boom en ten slotte aerodynamische veren en goed ontwikkelde vliegspieren.

Het fossielen archief laat zien dat de tussenvormen die je bij dit soort transities nodig hebt ook bestonden. Er zijn hele databases van tussenvormen op internet te vinden. Fossielen laten je natuurlijk nooit precies zien hoe de macro-evolutie heeft plaatsgevonden, ze tonen alleen dat er tussenvormen bestaan hebben. Alles bij elkaar behoorlijk overtuigend bewijs voor macro-evolutie.

Zie verder hier en hier.

 

Hoe kan nieuwe genetische informatie ontstaan?

Verrassend antwoord: er ontstaat geen ‘nieuwe genetische informatie’. Evolutie laat geen genen uit het niets verschijnen, maar bouwt altijd voort op wat er al is. Maar er zijn verschillende mechanismen voor het verdubbelen van genen. Zo’n extra kopie van een gen kan zonder problemen muteren. Daarnaast zijn er ook mechanismen voor het recombineren van genen.

Veel eigenschappen komen overigens niet voort uit de werking van één bepaald gen, maar door de acties van een genetisch netwerk. Zo’n netwerk kan op allerlei manieren een nieuwe functie krijgen. Ook veranderingen in regulerende stukken DNA kunnen tot veranderde functionaliteit aanleiding geven.

Het praten over DNA in termen van ‘informatie’ is overigens niet geheel terecht. DNA is geen ‘informatie’, maar een biologisch molecuul dat in een specifieke context bepaalde processen in gang kan zetten. Het volgt de wetten van de biochemie en niet die van de informatiewetenschap. Buiten de biologische context is DNA gewoon een snotterig molecuul.

 

Mutaties zijn toch alleen maar negatief?

Waarom zijn het altijd de Oost-Afrikanen die bij atletiekwedstrijden de medailles voor de (middel)lange afstanden mee naar huis nemen? En waarom wordt de sprint al decennia lang gedomineerd door sporters met een West-Afrikaanse afkomst? Door een verschil in spiervezels, dat is veroorzaakt door een genetisch verschil. Zo’n genetisch verschil is ontstaan door een mutatie.

Wanneer je het DNA van twee willekeurige mensen vergelijkt, zul je op een groot aantal plaatsen Single Nucleotide Polymorphisms (SNP’s) vinden. Zo’n SNP is niets anders dan een mutatie. Soms beïnvloedt zo’n SNP de werking van een gen.

Het punt is dat ‘mutaties’ vooral beschreven zijn door artsen die zieke patiënten tegenkwamen. Ze willen weten waar de ziekte door komt en gaan dus in het DNA spitten tot ze de oorzaak vinden. Maar de drang om Sven Kramer genetisch te onderzoeken om uit te vinden waarom hij zo hard kan schaatsen is veel kleiner. Zou iemand dat wel doen, dan levert dat ongetwijfeld een reeks SNP’s op die geassocieerd zijn met het halen van een gouden medaille op de Olympische Spelen. Kramer is een mutant! Net als wij allemaal.

 

Zijn er sporen van een wereldwijde zondvloed?

Nee.

 

Fossielen wijzen niet op evolutie

Er is een ordening in het fossielenarchief. De fossielen die je in de oudste lagen vindt, zijn van soorten die je nu niet zult vinden. Er wordt wel gezegd dat alle hoofdgroepen van het dierenrijk tijdens de ‘Cambrische Explosie’ plotseling aanwezig zijn. Wat er niet bij wordt gezegd, is dat geen van de soorten die je in het Cambrium aantreft, nu nog leeft!

Je zult bijvoorbeeld geen enkel nu bekend zoogdier aantreffen in aardlagen met dinosaurusfossielen. Dat je nergens mensen en dino’s in dezelfde aardlaag aantreft is genoegzaam bekend. Jonge aarde creationisten hebben diverse ‘oplossingen’ voor dit probleem bedacht, bijvoorbeeld dat mens en dino niet in dezelfde ecologische zone leefden. Maar dat moet dus gelden voor álle moderne zoogdieren (en vogels en nog veel meer soorten).

Er is een onmiskenbare ordening in het fossielen archief. En die ordening pleit niet voor het samenleven van alle fossiele soorten met moderne soorten. Zie ook hier.

 

De wetenschap heeft toch aangetoond dat er een genetische Adam en Eva zijn geweest, een ‘oervader’ en ‘oermoeder’?

Niet echt. Dennis Venema, die op de BioLogos website een cursus evolutie voor christenen geeft, heeft daar een aardige blog over geschreven.

 

Zacht weefsel bewijst dat fossielen niet echt miljoenen jaren oud zijn.

Nee. Hier is op deze weblog al vaker geschreven. Zoek op ‘zacht weefsel’. Of kijk hier en hier.

 

Theologische vragen

 

Als God schiep door evolutie, wat moeten we dan met Genesis?

Genesis gaat niet over de ouderdom van de aarde. Het boek gaat over de relatie tussen God, Zijn schepping en de mens. Tal van theologen zien de eerste hoofdstukken van Genesis vooral als een theologisch opstel, niet als een (moderne) geschiedschrijving.

 

Heeft Adam bestaan?

Zie boven. Het is de vraag of dit een heel belangrijke kwestie is. Maar zie ook verder over Paulus, de zonde en de dood.

Kort samengevat: er is geen bewijs dat er één genetische ‘oervader’ van de mensheid is geweest (noch dat de mensheid ooit uit acht paren bestond, zoals na de Bijbelse Zondvloed). In mijn boek geef ik een scenario waarbij Adam en Eva wel echt bestaan hebben (niet als eerste mensen, maar als de eersten van de Homo divinus).

 

Hoe kan een proces met zoveel dood ‘goed’ zijn?

Dit is een van de lastigste vragen. Wat ik kan zeggen is dat de Bijbel tal van verwijzingen bevat naar de ‘goedheid’ van de schepping zoals die nu is. De leeuwen die God brullend vragen om prooi. Nergens wordt direct betreurd dat de carnivoren vlees eten.

Je kunt je afvragen in hoeverre onze preoccupatie met de dood in het dierenrijk een nogal 21e eeuwse, West-Europese vooringenomenheid betreft. Vraag een jager/verzamelaar hoe het zit met de dood van dieren, en hij zal anders reageren dan een Nederlander.

Toch is er wel degelijk lijden in de natuur. Dat valt niet zomaar weg te redeneren. Dat wij hele discussies hebben over bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen is maar één aspect. Overal kreperen dieren. Alleen: is dit een probleem voor de evolutionair creationist, of even zeer voor de jonge aarde creationist? Ik neig naar dat laatste.

De standaard verklaring is dat lijden in het dierenrijk een direct gevolg is van de zondeval. Wanneer die zondeval inderdaad ‘kosmisch’ was (d.w.z. de hele schepping omvatte), wat zegt dit dan over God? Hoe kan de zonde van één mens in verhouding staan tot die kosmische ineenstorting? Waar is de rechtvaardigheid?

 

Paulus zegt dat de dood door de zonde in de wereld kwam.

Ja, dat zegt Paulus, in een betoog dat de ‘eerste Adam’ tegenover de ‘laatste Adam’ (Christus) plaatst. De vraag is of de analogie betekent dat de eerste Adam a) de eerste mens was en b) überhaupt bestaan moet hebben. Daar denken diverse theologen verschillend over.

Het is ook maar de vraag of ‘de dood’ die zo in de wereld kwam daadwerkelijk de fysieke dood was. In Genesis zegt God dat wanneer Adam van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad zou eten, hij ‘op die dag’ zou sterven. Dat gebeurde duidelijk niet. Er wordt wel gezegd dat Adam toen ‘sterfelijk werd en dus begon te sterven’, maar dat staat er niet. Het woord voor ‘dag’ is in deze tekst overigens hetzelfde als het woord voor de scheppingsdagen.

Het is niet onlogisch om bij Paulus de ‘geestelijke dood’ te lezen in plaats van de fysieke dood. Immers, Jezus praat voortdurend over mensen die ‘dood zijn’, terwijl ze fysiek toch echt leven. En die mensen kunnen levend worden door geloof.

 

Als evolutie waar is, is de Bijbel een leugen.

De Bijbel zegt niets over evolutie. Maar de Bijbel zegt niets over heel veel onderwerpen. Het is een onfortuinlijke moderniteit om in de Bijbel allerlei ‘moderne wetenschap’ te willen inlezen.

Daarnaast hamert het jonge aarde creationisme er nogal stevig op dat de historische betrouwbaarheid van de Bijbel staat of valt met de historische betrouwbaarheid van het scheppingsverhaal. Er zijn tal van theologische argumenten die daar tegen pleiten (zo worden er al lang twee scheppingsverhalen onderscheiden en Genesis 1 en 2). Een ander probleem met deze stelling is dat wat 2000 jaar geleden of 4000 jaar geleden ‘geschiedschrijving’ was, sterk afwijkt van hoe we daar nu tegenaan kijken.

Moderne geschiedschrijving gaat over het correct weergeven van feiten. Oude geschiedschrijving hield zich veel meer bezig met het houden van een verklarend betoog. Het zijn verhalen die een punt maken. De ‘samenstellers’ van het Nieuwe Testament maakten zich bijvoorbeeld niet al te veel zorgen over de verschillende verslagen in de vier evangeliën van de Opstanding. Dat zouden we nu ook niet moeten doen. We weten immers dat vier mensen die getuige zijn van een gebeurtenis daar doorgaans vier verschillende versies van zullen weergeven.

Deze vraag zet ons stil bij de manier waarop we de Bijbel lezen. Is het een ‘goddelijk en volmaakt boek’ of een menselijk boek dat ons een glimp van de goddelijke waarheid geeft? Veel theologen neigen naar dat laatste. Zie voor een voorbeeld het weblog van Peter Enns, bijvoorbeeld dit bericht.

 

Tot slot, een vraag die ik onlangs kreeg en die ik niet zag aankomen:

Betekent dit alles dat u Openbaringen ook niet letterlijk leest?

Eh… Nee, net als 99,9 procent van alle gelovigen, dacht ik.

Please follow and like:

70 gedachten over “Vragen over schepping evolutie”

 1. “Kan een eencellige door dit soort kleine stapjes uiteindelijk een potvis worden? Dat is veel minder goed te begrijpen. Toch is dat de manier waarop evolutie werkt.”

  Jij zegt dat er overweldigend bewijs is. Jij wilt dat ik dat geloof. Dus ik vraag:
  “Welk bewijs heb je dat een eencellige een meercellige kan worden?”

  Wat betreft de componenten van een cel, die kun je hier vinden:
  http://www.vcbio.science.ru.nl/images/cellcycle/mcell-transcription-translation_ned_zoom.gif
  http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html
  http://www.vcbio.science.ru.nl/images/cellcycle/mDNA-replication_zoom.png

  Ter toelichting, ik heb er wat over geschreven op mijn website:
  http://geodetective.wordpress.com/evolution/

  Ik vergelijk het met programmeren en ben niet de enige die dat doet:
  http://ds9a.nl/amazing-dna/

  Een interessant stuk uit de laatste bron:
  “Self hosting & bootstrapping

  If we were to destroy all existing C compilers on the planet and leave only the code for one, we would be in great trouble. Yes, we have the C code to a C compiler, but we need a C compiler to compile it!
  In actual fact, this was solved by not writing the first C compiler in C (duh), but in a language that was available already: B. See here for details about ‘bootstrapping’.

  The same holds for the genome. To create a new ‘binary’ of a specimen, a *living* copy is required. The genome needs an elaborate toolchain in order to deliver a living thing. The code itself is impotent. This toolchain is commonly called ‘your parents’.

  It appears that RNA, which is an intermediate code between DNA and a protein, may have been the ‘B’ for DNA. Which begs the question where RNA came from. It is very interesting to note that extra-terrestial objects often contain amino acids! See http://www.google.com/search?hl=en&q=amino+acids+meteorites

  Dus we missen de precompiler. Misschien kan RNA die rol vervullen, dus dat zijn we nu stapje voor stapje aan het uitzoeken.

  Recent heb ik gelezen dat men in staat is iets chemisch te ontwikkelen dat een gedeelte van RNA levert. Dat spul doet vervolgens niks. Bovendien moet dat in een uiterst beschermde omgeving hebben plaatsgevonden. Maar het is een enorme stap vooruit!

  De aminozuren waar leven mee werkt bestaan niet in de levenloze natuur op aarde (op 5 van de 20 na). 7 anderen kunnen geleverd zijn door kometen. Dus we zitten nu met een komeet-inslag die vervolgens terecht komt in een beschermde omgeving, waar een zich een zeldzame chemische stof bevindt die een deel van het RNA kan produceren. Er moet dan vervolgens nog een onbekende chemische stof bij om er volledig RNA van te maken.

  Dan moet vervolgens binnen dat ratjetoe aan aminozuren een ketting ontstaan van tenminste 250 linksdraaiende aminozuren. Ofwel door een nog onbekend proces, ofwel door toeval kans 1 op 2^250 (de helft van de aminozuren is namelijk rechtsdraaiend). Dat moet dan toevallig met de RNA in aanraking komen en toevallig een geschikte functie hebben om nog meer kettingen te vormen van tenminste 250 linksdraaiende aminozuren.

  Dat moet dan volgens een nog onbekend proces een cel vormen, dat om nog onbekende reden DNA binnenkrijgt. Dat DNA moet per toeval een zinvolle betekenis hebben. Dat DNA moet vervolgens uitgelezen worden door middel van een toevallig aanwezige primeraze, polymeraze en ligase. Hoe die bij elkaar zijn gekomen is nog onbekend.

  Dat heeft de eerste eencellige gevormd. Vervolgens is volgens een nog onbekend proces die eencellige in een meercellige gemuteerd.

  Daarna heeft dat in de cambrische explosie (20 miljoen jaar) gevormd. Toen hebben zich botten gevormd, harten, bloed, immuunsystemen, nieren, zenuwen, eieren. Allemaal toevallig en stapsgewijs. Dat dat is gebeurd, daar hebben we bewijs voor. Namelijk skeletten zonder dna en fossiele afdrukken.

  En gelukkig hebben onze voorouders het overleefd zonder al die dingen.

  En later is dat verbeterd tot dit soort dingen:
  http://www.deltacourse.org/resources/docs/evolutie_verklaar_je_nader.pdf

  Puur toeval. Oh ja. Vrouwen hebben een placenta dankzij een toevallige virusinfectie, die precies over de juiste genen beschikte om het eieren-leg principe te vervangen door een placenta. Handig joh!

  En hoewel de mens zo’n 20% meer genen heeft dan een aap, verschillen onze genen slechts 2% met de aap! Indrukwekkend klein verschil.

  Er zitten behoorlijk specifieke genen bij die apen niet hebben… Maar ook daar is nu een suggestie voor:
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2515969/Humans-evolved-female-chimpanzee-mated-pig-Extraordinary-claim-American-geneticist.html

  http://www.theblaze.com/stories/2013/11/30/top-scientist-humans-emerged-after-chimpanzee-had-sex-with-pig/

  Evolutie is inderdaad een heel vruchtbare theorie! Het verklaart zo veel. En het verklaart steeds meer.

 2. Rene

  “Ook op het terrein van synthetische biologie is er grote vooruitgang, wat nieuwe kennis oplevert over de aard van de levende cel.”

  Welke onderzoeken doel je op?

 3. M, wanneer je dit soort teksten produceert:
  ‘Puur toeval. Oh ja. Vrouwen hebben een placenta dankzij een toevallige virusinfectie, die precies over de juiste genen beschikte om het eieren-leg principe te vervangen door een placenta. Handig joh!’

  is er echt geen beginnen aan het geven van een serieus antwoord.

  Ik zal zien of er ergens in die lijst van je iets zit dat beantwoordt kan worden, en daar dan later op terugkomen.

 4. René

  De sites die je noemt hebben zo te zien te maken met synthetisch leven , maar niet zozeer met het ontstaan van leven. Ik denk dat synthetische leven voor creationisten geen probleem is
  (Er worden enzymen , RNA etc toegevoegd aan een soort simpele cel)
  Gert Korthof heeft Szostak besproken o.a ook op http://pandasthumb.org/archives/2013/12/new-szostak-pro.html
  Dit soort onderzoek komt dichter bij een antwoord op de vraag over spontaan ontstaan van leven.
  Maar hoe leuk ook het blijft m.i héél ver af van leven.
  Mocht je over dit onderwerp overigens nog leuke links hebben dan houd ik mij aanbevolen

 5. Was er één vergeten: http://www.rug.nl/sciencelinx/nieuws/netwerk-van-chemici-wil-leven-maken, het filmpje onderaan dit bericht laat zien wat er hier in Groningen gebeurt.

  Synthetisch leven is een stap richting het begrijpen van wat leven is en hoe het ontstaan kan zijn. Het werk dat Sijbren Otto doet (zie het filmpje) is wel gericht op ‘chemische evolutie’, en uiteindelijk het ontstaan van nieuw leven.

  Dit soort onderzoek zal nooit laten zien hoe het leven ooit ontstaan is, maar kan wel aantonen of en zo ja hoe het mogelijk is dat nieuw leven ontstaat.

 6. Rene,

  Als je leven maakt, toon je daar dan niet mee aan dat leven gemaakt kan zijn (i.p.v. dat je aantoont dat het ontstaan kan zijn)?

 7. René
  M heeft goede punten. Beetje flauw dat je een (overigens terechte) cynische opmerking uit zijn betoog haalt en dat als reden geeft voor jouw onvermogen om serieus te reageren… Is dat niet een verkapt ad-hominem argument (iemand pakken op zijn stijl, in plaats van de inhoud)?
  Een andere André

 8. M, deze onderzoekers willen leven laten ontstaan.

  Andere André, als M zijn goede punten verbergt onder een heleboel slechte punten kost het veel tijd e.e.a. te scheiden. Reageren kost dan (relatief veel) tijd.

 9. René

  Het werk van Sijbren Otto heb je wel eens eerder aangehaald. Heel leuk, ook een grappig introductie filmpje , maar het gaat denk ik heel lang duren voor er op deze manier iets evolueert dat stabiel is. Als met schudden en roeren het “evolutionaire product ” al weer uit elkaar valt dan lijkt het m.i vooral spielerei.

  Bij Szostak krijg je wel min of meer stabiele eindproducten maar hierbij zijn de uitgangsstoffen heel specifiek wat RNA betreft en het eindresultaat is m.i (onveranderlijk? ) vet-blaasjes met wat RNA moleculen .

  In dat opzicht ben ik het wel met M. eens dat verwachten dat leven spontaan kan ontstaan niet leunt op wetenschappelijke inzichten. (tenzij je de vet-blaasjes van Szostak ook onder leven schaart.

 10. Andre, niet om nu meteen een argument from authority te gebruiken, maar als een grote groep specialisten in een vakgebied een bepaald verwachting heeft (nieuw leven kan ontstaan binnen ongeveer 20 jaar, in het geval van Otto en collega’s), hoe kom je dan bij de uitspraak dat dit ‘niet leunt op wetenschappelijke inzichten’?

  Er is een consortium van zestig onderzoeksgroepen in Europa bezig met dit soort werk (en daarbuiten zijn er vast nog meer groepen), allemaal wetenschappers. Daarmee is niet gezegd dat ze hun doel zullen bereiken, dus dat hoef je ook niet als een feit aan te nemen, maar dat het niet op wetenschappelijke inzichten is gebaseerd lijkt me niet de juiste formulering.

 11. M.

  Nog even een vraag wat betreft “macro evolutie”

  Als je uitgaat van evolutie zoals Borger dat schets dus met front-loading dan verwacht je toch min of meer macro-evolutie.
  Dan is een hyena uit een kat-achtige toch een fluitje van een cent?

 12. Andre,

  Mijn kennis is ontoereikend om deze vraag te beantwoorden. Ik heb op dit moment geen reden om dat uit te sluiten, maar ook geen reden om te zeggen dat dat klopt.

  Wat versta jij onder front-loading?

 13. Andre, sommige Intelligent Design aanhangers denken dat er een oercel is geschapen waarin alle genetische informatie zit voor alle soorten die ooit geleefd hebben.
  Op deze manier kan je inderdaad alle vormen van evolutie verklaren. Maar de beperking die Peter daarbij aanhoudt (en met hem vele andere creationisten), is dat er ‘geschapen hoofdsoorten’ zijn (baramin). Binnen die hoofdsoorten is evolutie mogelijk, tussen die soorten niet. De geschapen individuen bevatten al het DNA om nieuwe ‘ondersoorten’ te maken.

  Dus: een paartje hondachtigen kan alle soorten hondachtigen die er nu bestaan hebben voortgebracht. Op die manier hoef je ook niet alle soorten op de Ark te hebben, je kunt volstaan met ‘hoofdsoorten’ die alle genetische variatie met zich meedragen.

  Voorwaarde is wel dat die genetische informatie niet door mutaties beschadigd raakt, en hoe dat moet? Ook is frontloading simpelweg niet aantoonbaar.

 14. Rene

  René

  Als Otto zou inschatten dat zijn onderzoek in 100 jaar pas resultaat zou opleveren , dan is de kans op fondsen waarschijnlijk niet groot. Voor mij betekent 20 jaar dat de kans op succes waarschijnlijk matig is.

  Ik ben natuurlijk geen specialist . Heb me net een beetje ingelezen in o.a. Joyce (RNA replicatie)
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695811/
  http://www.pnas.org/content/99/20/12733.full
  en Szostak .
  En daar zie ik vooralsnog weinig ondersteuning voor spontaan ontstaan van leven
  Hebben die 60 onderzoekgroepen van jou niet vooral betrekking synthetische leven? Of gaat het echt om “oersoep modellen”

  In de NRC van 28/12/2013 blijft spontaan ontstaan van leven bij de grote vragen staan. Misschien wordt die vraag ter zijner tijd beantwoord, maar aan misschien kun je geen rechten ontlenen .

 15. M.

  Frontloading (voor zover ik het begrijp )is dat alle noodzakelijke genetische informatie (om bijv alle soorten vogels uit een enkel geschapen paartje te laten ontwikkelen ) er van te voren in gestopt wordt, en dus niet dat die informatie toeneemt door een darwinistische evolutie.

 16. André, Otto is nadrukkelijk niet bezig met ‘origin of life’ (dus de vraag hoe het leven op aarde is ontstaan), maar met chemische evolutie (kan leven spontaan ontstaan, zo ja, binnen welke randvoorwaarden).

  De aanpak is stapsgewijs, en kan zowel top down (uitkleden van leven) als bottom up (bouwen / laten ontstaan van nieuw leven) zijn.

  Of het binnen 20 jaar lukt, weten we over 20 jaar. Het is in ieder geval een legitieme wetenschappelijke vraag waar al veel onderzoek naar is verricht (Google Scholar geeft 1800 hits op ‘abiogenese’ voor de periode vanaf 2000).

  Mijn punt was en blijft: het is wel degelijk een wetenschappelijke vraag, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

 17. René

  Natuurlijk kan de wetenschap onderzoeken of chemische evolutie kan leiden tot leven.
  Wat ik bedoel is dat de resultaten tot op heden , voor zover ik weet , niet dermate bemoedigend zijn dat je in dat opzicht de toekomst met enig vertrouwen tegemoet kunt zien.
  De resultaten van het onderzoek naar een RNA begin van het leven zijn opmerkelijk (zoals de replicatie experimenten van Joyce) , maar laten gelijk zien dat de kans dat dit in de natuur voorkomt bijzonder klein is. (Hij maakt gebruik van behoorlijk lange specifieke synthetische RNA strengen)

  Nu kun je het positief benaderen zoals Szostak
  http://www.jsystchem.com/content/3/1/2
  en zeggen dat er 8 problemen/voorwaarden zijn waarvan er een aantal min of meer (theoretisch) opgelost zijn en we dus de goeie kant op gaan. Uit wat ik uit zijn verhaal opmaak is dat hij erg optimistisch karakter heeft.

  Maar zelfs als zijn problemen opgelost zouden zijn dan hebben we niet veel meer dan de proeven van Joyce maar dan met nucleotiden. Hoe ga je dit koppelen aan eiwitproductie?

  Desalniettemin is het natuurlijk zeer fascinerend onderzoek maar waar het hier om gaat is , als je in een vorm van schepping gelooft waar God waarneembaar heeft ingegrepen in het ontstaan van het leven ,of dat een houdbare positie is.

  Mocht je overigens wat uitgebreider materiaal over Otto zijn onderzoeksvoorstellen en de reden van zijn optimisme dan houd ik mij wederom van harte aanbevolen.

 18. @Gerdien januari 7th, 2014 on 2:35 pm

  Ik was wat betreft de BBC documentaire “life is impossible ” in de veronderstelling dat die van recentere datum was. Zou mooi zijn als er een vervolg op zouden maken. Zoals ik hierboven aan Rene heb aangegeven denk ik niet de conclusies veel anders zouden zijn, al zijn sommige problemen zoals vorming van nucleotiden wat minder groot dan toen gedacht.

  “Ontstaan van het leven cq chemische evolutie heeft niets met neo-darwinisme te maken.”

  Klopt maar wel met veel met de discussie geloof en wetenschap. Door de relatief “eenvoudige” uitgangssituatie bij een prebiotische wereld is er de meeste kans om iets te kunnen zeggen over de noodzaak van een intelligent wezen voor het ontstaan van leven.

  “Ik weet niet wat Jorritsma voorstaat, omdat hij dat niet in Assen vertelde (zie You Tube). ”

  Jorritsma liet volgens mij hetzelfde plaatje zien voor de creationistische versie van evolutie als ik meen ik bij Borger gezien heb. Losse boompjes dus.

  Dat ik de walvis evolutie noemde was niet helemaal zonder reden. De walvissen zaten tenslotte niet in de ark. (Staat mogelijk op enigszins gespannen voet met gen 7:22 al gaat het daar over dieren op de aarde)
  Dus de duur van de “creationistische evolutie” van deze dieren kan langer geduurd hebben dus vanuit een “rijker” genoom dan van de dieren na de vloed.

  Nu ja het was zo maar een losse gedachte.

  “Hoe kom je er dan bij dat “het pleit niet verschoven richting een zuiver naturalistische evolutie” ?”

  Ben van voornemens daar nog op terug te komen.

 19. IJzersterke argumentatie, Rene. Het blijft interessant. Ik verwacht dat Logos er volgende week enige aandacht aan gaat schenken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.